Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012

Ἡ δημόσια ἐνημέρωση στό στόχαστρο...


Δημοσιογραφία εἶναι νὰ δημοσιεύεις αὐτὰ πού ὁ ἄλλος δὲν θέλει νὰ δημοσιευθοῦν. Ὁτιδήποτε ἄλλο εἶναι δημόσιες σχέσεις  ( Τζὸρτζ Ὄργουελ)
Ὅπως ἄλλο πρᾶγμα ὁ ἐθνικόφρων ἤ χρυσαυγίτης καί ἄλλο ὁ πατριώτης, κατ’ ἀναλογίαν ἄλλο τό « δημοσιοϋπαλληλίκι »  καί ἄλλο ὁ λειτουργός -ὑπηρέτης τοῦ δημοσίου συμφέροντος. Ὅσοι  -σκόπιμα ἤ μή -τά συγχέουν, παραγνωρίζοντας τό ὑπαρκτό χάσμα ποιότητος , εἶναι σάν νά μπερδεύουν τό μουλάρι μέ τό ἄλογο…
Ἡ βασική τους διαφορά ἔγκειται στόν χορηγό. Χορηγός τῶν δημοσίων λειτουργῶν εἶναι ἡ ἴδια ἡ κοινωνία, στούς ὁποίους μάλιστα ἀναθέτει τήν ἐξυπηρέτηση τῶν συμφερόντων της. Τά πράγματα  κακοφορμίζουν, ὅταν ἡ κοινωνία ποδηγετημένη ἀπό τήν πνευματική ἡγεσία της παραμένει στάσιμη ἤ ὑπολειτουργεῖ. Αὐτό συμβαίνει κατά κόρον στήν πατρίδα μας, ὄπου ἕνας « πατριωτισμός » ἄνευ κοινωνικοῦ περιεχομένου καλλιεργεῖται συστηματικά. Ἐν τέλει, τόν πατριώτη ἀντικαθιστᾷ ὁ ἐθνικόφρων πατριδοκάπηλος καί τον δημόσιο λειτουργό ὁ ἐξασκῶν τό « δημοσιοϋπαλληλίκι ».

Στό « δημοσιοϋπαλληλίκι » τόν ρόλο τοῦ κρυφοῦ χορηγοῦ παίζουν τά κρατικοδίαιτα ἰδιωτικά ἐπιχειρηματικά συμφέροντα. Δηλαδή στήν Ἑλλάδα τό συντριπτικό ποσοστό τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέα. Τῆς « χορηγίας » του ἀπολαμβάνουν ὑπάλληλοι τοῦ κράτους, ἀλλά καί ἀπασχολούμενοι ἤ ἐπιχειροῦντες ἐκτός αὐτοῦ. Ἐντάσσονται στήν ἴδια οἰκογένεια, « συνεργαζόμενοι », ἀλληλοϋποβλέποντες ὁ ἕνας τόν ἄλλον, ἤ παραμένοντες ὡς συνένοχοι στό περιθώριο κοιτῶντας τήν δουλίτσα τους. Γιά κάποιους, ἡ πολιτικάντικη ἐπίκληση ἤ ἀπαίτηση τῆς ἐξυπηρέτησης τοῦ πολίτη γίνεται πρόφαση γιά τήν συγκάλυψη ἀτομικῶν ἐπιδιώξεων. Βλέποντας τό δημόσιο σάν ντοβλέτι, πού ἄλλοι τό κατέχουν καί τό διαγουμίζουν καί ἄλλοι τό ἐποφθαλμιοῦν ἐξαπολύοντας ἐναντίον του μύδρους. Στά μάτια ὅλων αὐτῶν -  πέραν τῶν νεοφιλελευθέρων πού δέν μποροῦν ἄν δέν τό διαλαλήσουν – τό δημόσιο ταμεῖο ἀντιπροσωπεύει ἕναν πόθο κρυφό, ἕνα λἀφυρο, μιά ἀγελάδα πού ἀρμέγεται μέ λαμογιά, μέ γιουρούσια, μέ έπαιτεία ἤ μπαξίσι. Ὑπό τήν σιωπηλή συνενοχή ὅσων προτιμοῦν τήν λούφα, τό βόλεμα καί τήν ἀπόσυρση ἀπό κάθε ἐνεργό κοινωνική διαδικασία.

ΟΙ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΑΙ

Ξημερώνει…
ἀπάνω, οἱ ἄγγελοι πλένουν τὸ στερέωμα,
παραδίδουν τὸν οὐρανὸ στίλβοντα καὶ ὑγρό.
Οἱ ὀδοκαθαρισταί, κάτω, καθαρίζουν τοὺς δρόμους…

Σταματοῦν πού καὶ πού,
ἀνεμίζουν τὸ σφουγγαρόπανο οἱ πρῶτοι,
τὴ σκούπα οἱ δεύτεροι – χαιρετιοῦνται…

Οἱ ὀδοκαθαρισταὶ διαγράφουν τὰ ἴχνη τῶν νεκρῶν τῆς χθεσινῆς ἡμέρας,
ἐξαφανίζουν τοὺς λεκέδες
ἀπ’ τὸ αἷμα τοῦ σκοτωμένου ποδηλάτη,
τὸ ἄδειο πακέτο τῶν τσιγάρων,
τὸ γράμμα πού δὲ φυλάχτηκε στὸ συρτάρι…

Κάθε ἡμέρα, πιστεύουν, πρέπει νὰ ξημερώνει λευκή,
οἱ δρόμοι νὰ εἶναι διόλου ἀνύποπτοι γιὰ ὅτι πρόκειται νὰ δεχτοῦν.

Οἱ ὀδοκαθαρισταὶ εἶναι οἱ λειτουργοί τῆς ἀδέκαστης Ἱστορίας.
Ὁ χρόνος δὲν ἀλλάζει τὰ μεσάνυχτα, ἀλλάζει ὅταν οἱ ὀδοκαθαρισταὶ καθαρίζουν τοὺς δρόμους…

Οἱ ὀδοκαθαρισταὶ σκουπίζουν, φανατικὰ ἀσυμβίβαστοι.

Σηκώνονται, φωνάζουν στοὺς ἀγγέλους:
– Ἐμεῖς, συνάδελφοι τὸ χρέος μας τὸ κάναμε.
Ἡ εὐθύνη τώρα ἀνήκει στὸν Θεό, ἀνήκει στοὺς κυβερνῆτες, ἀνήκει στὸ ἔθνος!...

Ἀποσύρονται…
Ἀνεβαίνει ὁ ἥλιος, ξεκινοῦν τὰ λεωφορεῖα, ξυπνοῦν οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι…


Φαῖδρος Μπαρλᾶς
Αντίθετα οἱ δημόσιοι λειτουργοί, δέν συμπεριφέρονται ὡς ἁρπακτικά ἤ πορτοφολάδες, δέν ἀντιλαμβάνονται τό δημόσιο συμφέρον ὡς μία ευκαιρία ἱκανοποίησης καί ἐξυπηρέτησης πάσης φύσεως προσωπικῶν ἀναγκῶν, βιοποριστικῶν, πλουτισμοῦ ἤ καταξίωσης. Γιά αὐτούς, ὅπως καί γιά τούς ὀδοκαθαριστές τοῦ Φαίδρου Μπαρλᾶ, ὁ ὁρισμός τοῦ δημοσίου συμφέροντος δέν εἶναι θέμα προσωπικῆς ἄποψης,  ἀλλά μιά σύμβαση ἐκ τῶν προτέρων δεδομένη καί ὡς δόγμα ἀναμφισβήτητη, ἡ ὁποία στήν πράξη ἐξασφαλίζει τήν ἐπιθυμία τῶν μελῶν ἑνός κοινωνικοῦ συνόλου νά συνυπάρξουν. Ἄν αὐτή ἡ ἐπιθυμία ἀπουσιάζει, τότε τό δημόσιο συμφέρον παραμένει ἕνα ἄδειο πουκάμισο. Ἄν εἶναι ὑπαρκτή, ἡ μέ κάθε μέσον ὑπεράσπιση του γίνεται ἀπό αἴσθηση καθήκοντος καί χρέους.

Ἀγαθά δημόσια, πού ὡς τέτοια ἀνήκουν σέ ὄλους μαζί καί σέ κανέναν ξεχωριστά, δέν ἐπιτρέπεται οὔτε νά ξεπουλιοῦνται οὔτε νά « ἀξιοποιοῦνται». Πέρα ἀπό τήν εὐθύνη τοῦ ὑπογράφοντος τό ξεπούλημα, τήν βασική εὐθύνη προάσπισης τοῦ δημοσίου συμφέροντος τήν ἔχει ἡ κοινωνία. Οἱ ὑπογραφές μπαίνουν ὅταν τό ἐπιθυμεῖ μιά κοινωνία αὐτοαναιρούμενη και χωρίς συναίσθηση ταυτότητος. Ἀνύπαρκτη στά οὐσιώδη, ὀχλαγωγῶντας ἤ ψυχαναλυόμενη, ἀντί νά τούς ἁρπάξει τήν πένα ἀπό τά δάχτυλα μέ αὐτή  της την στάση τούς δείχνει καί πού να ὑπογράψουν.

Ἡ κερδοσκοπία μέ τά δημόσια ἀγαθά, ὅποιος καί νά τά διαχειρίζεται, πρέπει νά ἀπαγορεύεται διά ροπάλου. Σε ὐτά τά ἀγαθά, πού ὑπηρετοῦν τό δημόσιο συμφέρον, τήν ἀνάγκη δηλαδή τῆς κοινωνίας νά ὑπάρξῃ, περιλαμβάνονται ἀπό τό δίκτυο συγκοινωνιῶν, τήν παροχή παιδείας, ἐργασίας, περίθαλψης καί ἀσφάλισης, τά δημόσια ἔσοδα, τίς κολῶνες τῆς ΔΕΗ καί τό δίκτυο ὕδρευσης, μέχρι τούς ὑπολογιστές  τά ἔπιπλα καί τά μολύβια μιᾶς δημόσιας ὑπηρεσίας. Καί ὁπωσδήποτε τό δημόσιο ἀγαθό τῆς ἐνημέρωσης.

Μέ τήν διαχείριση ἀποκλειστικά αὐτοῦ τοῦ ἀγαθοῦ εἶναι ἐπιφορτισμένη ἡ δημόσια ραδιοτηλεόραση. Σέ πεῖσμα τῶν ἀμαρτιῶν πού τήν βαραίνουν, μεγαλύτερη τῶν ὁποίων εἶναι ἡ κρατική χειραγώγηση, δέν παύει νά αποτελεῖ μία ὄαση ποιότητας καί ἀντικειμενικότητας σέ σχέση μέ τήν σαβούρα τῶν ἰδιωτικῶν καναλιῶν, στά ὁποῖα ὁ δημοσιογράφος ὅπως καί ὁ κάθε ὑπάλληλός,  ὀφείλει νά συμπεριφέρεται ἐναρμονισμένος πρός τά συμφέροντα τοῦ κάθε ἐργοδότη. Ἐκεῖ διαχειρίζονται τήν ἐνημέρωση ὄχι ὡς δημόσιο ἀγαθό ἀλλά ὡς ἀντικείμενο μιᾶς παράπλευρης -ἐνίοτε ἀμφιβόλου καθαρότητος -  ἐπιχειρηματικῆς δραστηριότητας, ἤ ὡς προϊόν μέ ἀνταλλακτική ἀξία.

Σέ ἐποχές καπιταλιστικῆς κρίσης, συγκρούσεων συμφερόντων καί εὐθραύστων πολιτικῶν ἰσορροπιῶν, οἱ ἐτικέττες τοῦ ἀποπροσανατολισμοῦ δίνουν καί παίρνουν.  Οἱ κλασσικοί ἀνθέλληνες, ἐθνικόφρονες χρυσαυγίτες ἤ νεοφιλελεύθεροι εὐρωλιγούρηδες προβάλλουν ο καθένας τόν δικό του ψευδεπίγραφο « πατριωτισμό».  Ἡ προάσπιση τοῦ δημοσίου συμφέροντος ἐπιβάλλει, μέσῳ τῆς ἐνημέρωσης - τήν ἀποκάλυψη κάθε πλαστῆς ταυτότητας.

Δυστυχῶς σέ καθεστώς τριτοκοσμικοῦ καπιταλισμοῦ, ὅπου ἡ ἀστική τάξη ἐξουσιάζει  μέ τρόπο παρασιτικό, ὁ δημόσιος χαρακτῆρας τῆς ραδιοτηλεόρασης ὑποτάσσεται χοντροκομμένα πλέον, καί χωρίς τήν τήρηση τοῦ παραμικροῦ φιλελεύθερου προσχήματος, στήν κρατική της ὑπόσταση.

Ὁποιοσδήποτε προσπαθεῖ νά ἀναδείξῃ τόν δημόσιο χαρακτῆρα τῆς ἐνημέρωσης, γίνεται  κόκκινο πανί, ἀφοῦ οἱ ἀφορμές ποτέ δέν λείπουν.Τό πρᾶγμα ἦταν φῶς φανάρι ἐδῶ καί καιρό στήν ΕΡΤ. Μπορεῖ νά καθυστέρησαν λίγο οἱ « ἁρμόδιοι» τῆς κρατικῆς ραδιοτηλεόρασης, ἀλλά ἀπ' τήν ἄλλη ἡ καλή δουλειά ἀργεῖ νά γίνει. Οὐδείς λόγος ἀνησυχίας συντρέχει γιά τό ἀντίθετο, ὅταν μάλιστα γενικός διευθυντής εἰδήσεων ἔχει ἀναλάβει ὁ « ἀναβαθμισμένος » Αἰμίλιος Λιάτσος, τό ἄτομο πού ὡς πρώην παρουσιαστής σέ ιδιωτικό κανάλι ἐπί χρόνια, καί ὡς ὑπάλληλος στήν ὑπηρεσία τῆς κακογουστιᾶς,  ἔδωσε στήν ἔννοια τῆς ενημέρωσης περιεχόμενο μπανιστιριοῦ. Ὡς φανερός πρωταγωνιστής τοῦ ἀποκεφαλισμοῦ τῶν παρουσιαστῶν τῆς ἐνημερωτικῆς ἐκπομπῆς τῆς ΝΕΤ  ΠΡΩΪΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ἀποδίδει ἀρκετά πιστά τήν διαφορά μεταξύ τoῦ ὅρου « δημοσιοϋπαλληλίκι » καί « δημοσίου λειτουργοῦ » πού εἴδαμε προηγουμένως. Οἱ τό « δημοσιοϋπαλληλίκι » ἐξασκοῦντες ὅταν κατέχουν χαμηλό
ΑΡΧΗ ΣΟΦΙΑΣ

«Φρόνιμα καὶ ταχτικὰ
πάω μὲ κεῖνον ποὺ νικᾷ».
Ἂν θέλεις νὰ χαρεῖς
τὴ λεφτεριά, νωρὶς
γίνε προδότης, γίνε!
Τιμή, ντροπὴ δὲν εἶναι.


Θά ῾ναι μαζί σου οἱ νόμοι
κι ἡ πλερωμένη γνώμη!

Πέτα τὴν ἀνθρωπιά σου
κι ἀπ᾿ τὸν ἀφέντη πιάσου!

Κι ἅμα σὲ φτύνει ἀφτός,
νὰ κάθεσαι σκυφτὸς
καὶ θά ῾χεις τὰ πρωτεῖα
στὴ σάπια πολιτεία.


Κώστας Βάρναλης
πόστο διακρίνονται στήν γονυκλισία καί στήν ἔλλειψη ἀξιοπρέπειας. Ὅταν ἀνεβαίνουν στήν ἱεραρχία, ἔχοντας πάντα παραμάσχαλα τήν δουλοπρέπεια πρός τούς πάσης φύσεως ἀνωτέρους, ἀντιμετωπίζουν τούς πρώην ὁμοιόβαθμους συναδέλφους ὡς παρακατιανά ὑποζύγια. Ἄς ἀφιερώσουμε σ’ αὐτούς ἕνα ποίημα τοῦ Κώστα Βάρναλη…

Μέ ἕνα « ἀποφασίζομεν καί διατάσσομεν » νεοφιλελεύθερης ἀπόχρωσης Πινοσέτ, πού τεκμηριώθηκε μέ μία γελοία καί ὑποκριτική δικαιολογία περί δημοσιογραφικῆς δεοντολογίας - τήν ὁποία ἔγραφε στά παλιά του τα παπούτσια ὅταν δούλευε στό ἰδιωτικό STAR - ὁ κύριος Λιάτσος ἔπαυσε μέ συνοπτικές διαδικασίες –καί μέχρι νεωτέρας ὑπολογίζοντας ἴσως σέ δήλωση μετανοίας – τούς δημοσιογράφους Κώστα Ἀρβανίτη καί Μαριλένα Κατσίμη. Ἡ « ἀναίδεια» τους, ἀφοῦ ἐτόλμησαν νά σχολιάσουν, ὅπως εἶχαν ὑποχρέωση ἐξ ἄλλου, τήν στάση κοτζαμάν ὑπουργοῦ, τιμωρήθηκε. Ὅμως ἡ πολιτική ἐνημέρωση δέν ἐξαντλεῖται στήν ἀνάγνωση τῶν κυβερνητικῶν δελτίων τύπου, οὔτε στά δελτία τῆς μετεωρολογικῆς ὑπηρεσίας… Φυσικά ὁ κύριος Λιάτσος δέν εἶναι χθεσινός, γνωρίζει δηλαδή πώς δεν νοεῖται πολιτική δημοσιογραφία ἄνευ σχολιασμοῦ. Ἄρα ἡ πρόφαση περί δημοσιογραφικῆς δεοντολογίας, μόνο σάν θόλωμα τῶν ὑδάτων μπορεῖ νά ἐκληφθῇ.

Μιλᾶμε γιά μία ἀπό τίς καλύτερες ποιοτικά, αἰσθητικά, ὅσο καί ἀπό πλευρᾶς πληροφόρησης ἐνημερωτικές ἐκπομπές, πού πλέον ἀποτελεῖ παρελθόν. Ἀπό τό καλοκαίρι τό κλῖμα εἶχε ἀρχίσει ἐμφανῶς νά βαραίνει γιά τούς δύο δημοσιογράφους - λειτουργούς τοῦ δημοσίου συμφέροντος -, μετά τήν ἀπαράδεκτη ἐπέμβαση τοῦ διευθυντοῦ τοῦ πρωθυπουργικοῦ γραφείου κ. Μουρούτη. Ἡ μέχρι τόν Ἰούλιο τετράωρη ΠΡΩΪΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, μόλις μπῆκε ὁ Σεπτέμβρης, μετετράπη σέ δίωρη.

Ἡ στάση ἐργασίας, στήν ὁποία σήμερα προχώρησαν συνεργάτες τῶν δύο δημοσιογράφων, εἶναι ἕνα σημάδι ἐλπίδας. Μακάρι νά τύχει τῆς ἀνάλογης συμπαράστασης καί νά συνεχιστεῖ. Ὄχι μόνο γιατί κρατάει στήν ἐπιφάνεια καί προβάλλει μιά ἀνεπίτρεπτη καί ἀντιδημοκρατική παρέμβαση τῆς κρατικῆς ἐξουσίας, καταλυτική εἰς βάρος τοῦ δημοσίου συμφέροντος καί ἄμεσα προσβλητική κατά τῆς προσωπικῆς ἀξιοπρέπειας. Κυρίως γιατί ἀναδεικνύει τήν ἀξία τῆς ἀγωνιστικῆς δράσης, ὅταν αὐτή συμβάλλει στήν γνήσια κοινωνική ἀλληλεγγύη, καί κατά τοῦ ἀπολίτικου κοινωνικοῦ ἀπομονωτισμοῦ.

Στό παρελθόν εἶχα ἀναφερθεῖ ἐκτενέστερα στήν οὐσιαστική και ἐκ φύσεως διαφοροποίηση τῆς δημόσιας ἀπό τήν ἰδιωτική τηλεόραση. Οἱ τελευταῖες ἐξελίξεις καί τό βέλασμα τοῦ κοινωνικοῦ σώματος δείχνουν πώς το ἐρώτημα « Θέλουμε ἡ δημόσια τηλεόραση να γίνει νταβατζοκάναλο; », πού ἀποτελοῦσε τον τίτλο ὡρισμένων ἀναρτήσεων, δέχεται ἀπάντηση καταφατική. Αὐτό πού ἀκόμα δέν ἔχει διευκρινισθεῖ , εἶναι ποιός θά εἶναι ὁ « χορηγός » τῆς δημόσιας τηλεόρασης. Ἀποκλείεται κάποια ἰσχυρή ἁλυσίδα οἴκων ἀνοχῆς - στόν δρόμο πού τελευταῖα ἄνοιξαν κάποιες ποδοσφαιρικές ἑταιρεῖες – νά « ἐπενδύσῃ » στήν ΕΡΤ; Ἄν ἀναλογισθοῦμε τήν προϋπηρεσία του στο STAR, ὁ κύριος Λιάτσος μᾶλλον δέν θα δυσκολευτεῖ νά ἀποδεχτεῖ μιά τέτοια λύση. Τό πεδίο μένει πλέον ἐλεύθερο στό «δημοσιοϋπαλληλίκι» τοῦ κάθε Λιάτσου, καί τοῦ κάθε κουτοπόνηρου ἰδιώτη πού ὀρύεται ἀδιακρίτως κατά τῆς δημόσιας τηλεόρασης, ἔχοντάς την βάλει στό μάτι. Τά σχεδιά τους τά καλύπτουν μέ ἀνάλογες στριγγλιές πού ἔβγαζαν καί συνεχίζουν νά βγάζουν οἱ ἐθνικόφρονες κατά τῶν " ἐχθρῶν " τῆς πατρίδος.

Στούς παρακάτω συνδέσμους μπορεῖ κάποιος νά παρακολουθήσῃ, ἐν τάχει , κάποια δείγματα τῆς ἐν λόγῳ εκπομπῆς, πού προφανῶς ἐρέθισαν τούς κρατικούς σφουγγοκωλάριους. Στόν τελευταῖο σύνδεσμο ὑπάρχει τό συνολικό ἀρχεῖο της –γιά πόσο ἀκόμα δέν ξέρω - , ὅπου ἀναδεικνύεται τό μέχρι σήμερα ἔγκλημα διαρκείας τῆς ΠΡΩΪΝΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Καμιά ἄλλη ἐκπομπή δέν ἔκανε τόσες ζωντανές συνδέσεις σέ ἀπεργίες, ρίχνοντας φῶς σέ κοινωνικά ζητήματα, προβάλλοντας πολιτιστικές δράσεις. Ἄν αὐτό δέν ἐνόχλησε τόσο τούς διοικοῦντες, πιθανόν νά θεωρήθηκε ἀχρείαστη ὑπερβολή ἡ προσπάθεια νά προβληθοῦν τά ἀριστερά κόμματα - ἔστω καί χωρίς χάϊδεμα -  λίγο παραπάνω ἀπό τό ἐπιτρεπτό ὅριο τοῦ " δημοκρατικοῦ ἄλλοθι ". Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί κατάφεραν, ἀναλαμβάνοντας τήν εὐθύνη τῶν λόγων τους, νά αντισταθοῦν στήν life style εἰδησεογραφία ἐντυπωσιασμοῦ τῶν ιδιωτικῶν νταβατζοκάναλων, ἀλλά καί στόν συνολικό τρόπο λειτουργίας τους. Τά νταβατζοκάναλα ἀντί νά ἐνημερώνουν,  δημιουργοῦν ἀπό εἰδήσεις τά «γεγονότα». Ταῒζοντας ἔτσι τήν κοινή γνώμη καί διαμορφώνοντας μία εἰκονική πραγματικότητα ἀρεστή μόνο στούς διαπλεκόμενους πολιτικούς καί οἰκονομικούς προϊστάμενους. Αὐτό δεν περιορίζεται στήν ἀμιγῶς πολιτική ἐπικαιρότητα ἀλλά σέ ὁτιδήποτε μπορεῖ νά παρουσιασθῇ ὡς εἴδηση. Ἔτσι αὐτόματα μπορεῖ να γίνει ἐργαλεῖο προπαγάνδας. Στόν τυφώνα Σάντυ, γιά παράδειγμα, πού ἄφησε 15 νεκρούς στίς ΗΠΑ, δόθηκε πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα ἀπό τίς πλημμύρες πού μαστίζουν τίς χῶρες τῆς Ἀσίας καί ἀφήνουν πίσω τους χιλιάδες νεκρούς, καί πολύ περισσότερη δυστυχία ἀπό ὅτι στίς ΗΠΑ.

Ἐπί πλέον ἡ  ΠΡΩΪΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, μέ ὅλες τις ἀδυναμίες καί τα ὑπαρκτά ἀρνητικά πού ὡς μέλος ἑνός πάσχοντος κρατικοῦ ὀργανισμοῦ ἐνσωμάτωνε, κατάφερε νά διαχωρίσῃ στην πράξη τις ἔννοιες τῆς κρατικῆς καί τῆς δημόσιας τηλεόρασης, ὑπηρετῶντας ἀνεπιφύλακτα τήν δεύτερη. Αὐτό τό πλήρωσε μέ τήν καρατόμησή της. Ἡ δημόσια τηλεόραση βαδίζει ὁλοταχῶς στό νά μεταλλαχθῇ σέ νταβατζοκάναλο ἀντίστοιχο τῶν ἰδιωτικῶν.

Προωθεῖται πλέον μία ἰσοπεδωτική στάση ὑποταγῆς, πού οὐδεμία ἔχει σχέση μέ τήν ὑπεράσπιση τοῦ δημοσίου συμφέροντος.  Παγιώνεται μία ἀντικοινωνική νοοτροπία δουλοπρέπειας, πού ἀνθεῖ ἐντός καί ἐκτός δημοσίου, καί πού ὅσο κυριαρχεῖ ἀποδεικνύει ὅτι μόνιμη ἐπιδίωξη τῶν μελῶν αὐτῆς τῆς κοινωνίας εἶναι ἡ ἀποφυγή ἀνάληψης εὐθύνης.

( Ἀπόσπασμα ἀπό γερμανικό τηλεοπτικό κανάλι γιά τά κέρδη πού ἀπεκόμισε ἡ Γερμανία, ἐκμεταλλευόμενη τήν ἑλληνική κρίση.)

( Ἐπίθεση κατά τῆς ΠΡΩΪΝΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ἀπό τόν διευθυντή τοῦ πρωθυπουργικοῦ γραφείου κ. Μουρούτη )

( Παρέμβαση τῆς Σοφίας Σακοράφα καί τοῦ Νίκου Φωτόπουλου –στο 1:24 τοῦ βίντεο - γιά τήν χαριστική ρύθμιση σέ σχέση μέ τό χαράτσι τῆς ΔΕΗ.  Περισσότερα ἐδῶ  ἄρθρο 2 , παράγραφος 2

( Ὁ σχολιασμός τῶν δύο δημοσιογράφων γιά τήν στάση τοῦ ὑπουργοῦ Δένδια, ὅσον ἀφορᾷ τήν ὑπόθεση βασανισμοῦ μεταναστῶν ἀπό ὑπαλλήλους τῆς ΕΛΑΣ, σχολιασμός πού στάθηκε ἡ αἰτία -ἀφορμή γιά τήν ἀπομάκρυνσή τους )

17 σχόλια:

 1. Seads.of. κρίνω ὅτι πρέπει να ἀπαντήσω ἐδῶ στά τελευταῖα σας σχόλια πού κάνατε στην ἀνάρτηση http://katotokerdos.blogspot.gr/2012/10/blog-post_21.html, μιὰ καὶ κατὰ τὴν γνώμη μου ἀφοροῦν ἕνα συγκεκριμένο γεγονὸς , τὸ ὁποῖο προσπάθησα νὰ ἀναπτύξω στὸ παρὸν ἄρθρο… Τὸ ἂν τὸ κατάφερα νὰ τὸ κάνω σωστὰ ἢ ὄχι εἶναι ἄλλο θέμα…

  Ἂν κατάλαβα καλὰ ἐπιδοκιμάζετε το κόψιμο τῶν Ἀρβανίτη Κατσίμη, καί προσάπτετε στὸ περὶ οὗ ὁ λόγος δημοσιογραφικὸ δίδυμο, κακὴ ἄρθρωση, μὴ τήρηση δεοντολογίας, μὴ σεβασμὸ πρὸς τὸ κοινό; Και ὅτι το κόψιμό τους συμβάλλει στό ξεκαθάρισμα τοῦ δημοσίου ἀπό τά ἄπλυτά του; Σωστά κατάλαβα ;

  Ἐρώτημα 1ο : Βλέπετε συχνὰ τὴν ἐκπομπή; Ἀπὸ πού προκύπτουν ὅλα τὰ -ἐλαφρῶς ἄσχετα μεταξύ τους - προηγούμενα; Ἐρώτημα 2ο : Τὸ περιεχόμενο τῆς ἐκπομπῆς, τὸ λαμβάνετε καθόλου ὑπ’ ὄψιν σας; Τί εἴδους ζυγαριὰ χρησιμοποιεῖτε;

  Καὶ ἂν τά ὅσα καtαμαρτυρεῖτε ἰσχύουν, ἔστω καὶ ἐν μέρει, σᾶς πέρασε ἀπὸ τὸ μυαλὸ μήπως χρησιμοποιήθηκαν προσχηματικὰ ἀπὸ τὴν διοίκηση τῆς ΕΡΤ, πού ἀλλοῦ ἀπέβλεπε καί ὄχι στην ὑπεράσπιση τοῦ δημοσίου συμφέροντος; Τό ὁποῖο -ὅπως ἔγραψα στό ἄρθρο καί ἔβλαψε ; Τὸ « δημόσιο συμφέρον» διασφαλίζεται ἀπὸ κάποιες καλὲς πρακτικές;;;

  Γιὰ μένα οἱ δύο δημοσιογράφοι ἀνταποκρίνονται σὲ μεγάλο βαθμὸ στὴν ἔννοια τοῦ δημοσίου λειτουργοῦ. Μᾶλλον δὲν μὲ εὐχαριστήσατε γιὰ λογαριασμό τους…

  Ἄλλο πολιτική δημοσιογραφία και ἄλλο ἐκφώνηση πολιτικῶν εἰδήσεων. Παρεμπιπτόντως ἡ Χούκλη ἔφυγε ἀπὸ τὸ δημόσιο ἐπειδὴ δὲν βρῆκε ἱκανοποιητικὲς τὶς προτεινόμενες ἀποδοχές. Ὅσο καλὴ ἄρθρωση καὶ νὰ τὴν διακρίνει εἶναι τόσο μεγάλο ἀτού; Ὅπως ἕνα κείμενο μορφώνει λόγῳ τῶν νοημάτων πού περιέχει καὶ ἀναπτύσσει, καὶ ὄχι λόγῳ τῆς γλώσσας στὴν ὁποία γράφεται, ἔτσι καὶ ἡ σωστὴ πολιτικὴ ἐνημέρωση δὲν εἶναι οὔτε θέμα ἄρθρωσης, οὔτε τῆς γλώσσας τοῦ σώματος… Ἡ κακή γλῶσσα ἤ ἡ κακή ἄρθρωση ἁπλῶς αὐξάνει τήν ἀπαιτούμενη προσπάθεια τοῦ νοήμονος δέκτη… Ἡ καλή γλῶσσα ἤ ἄρθρωση μποροῦν νά ὑπηρετοῦν καί τό κενό...

  εἴπατε

  «Συμφωνῶ ὅτι δὲν νοεῖται λειτουργία τῆς δημοκρατίας βάσει τῆς, σύμφωνα μὲ τὸν Freud, ἀρχῆς τῆς ἡδονῆς.»

  Δὲν νομίζω νὰ ἀναφέρθηκα σὲ καμιὰ ἀρχὴ τῆς ἡδονῆς…

  Ἔχω δώσει δεῖγμα ὅτι μὲ ἐνοχλοῦν οἱ διαφοροποιήσεις ὥστε κάποιος νὰ μοῦ ζητᾶ τὴν ἄδεια νὰ τοῦ τὶς ἐπιτρέψω; Νὰ χαρακτηρίσω ὡς γονυκλισία ἤ ὄρθια στάση τί ἀκριβῶς; Αὐτό πού ἐσεῖς ἀποκαλεῖται best practice; Τὴν καλὴ ἤ κακή ἄρθρωση καί το ἄν δίνει αἴσθηση ψυχικῆς ἤ σωματικῆς κένωσης, ὅπως ἀναφέρατε; Προσέξτε…Ἡ λεξιμαγία -ὅταν συγχέει ἤ ἀποκαθηλώνει τά νοήματα - ἀποπροσανατολίζει.

  Δέν χαρακτηρίζω οὔτε ἐσᾶς, δέν σᾶς γνωρίζω ὅπως δεν γνωρίζω κανέναν πού γράφει ἐδῶ μέσα, οὔτε τά κίνητρά του. Σχολιάζω μόνο θέσεις. Ἄν, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὶς τοποθετήσεις σας, δὲν ἀντιλαμβανόμουν μιὰ ἐμμονὴ σὲ ἀποκλειστικὰ ψυχαναλυτικὲς προσεγγίσεις τῶν κοινωνικῶν φαινομένων, κάτι πού προσωπικά τό βρίσκω βαθειά ἀπολιτικό, θὰ ἀπέδιδα στὶς θέσεις σας ἕνα ἄρωμα καθεστωτικοῦ life style…

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ἡ ἐλευθερία τοῦ Τύπου στό ἀπόσπασμα τοῦ Γιώργου Δελαστίκ

  Μεταξύ ἄλλων γράφει:

  ...Ταυτόχρονα, σὲ …μπανανία μετατρέπουν τὴν ΕΡΤ τὰ διορισμένα στελέχη της, διαπράττοντας τὴ μία αὐθαιρεσία μετὰ τὴν ἄλλη, κατρακυλώντας σὲ μία ἄβυσσο αὐταρχισμοῦ καὶ γελοιότητας.
  Στὴ συνέχεια, ἡ ΕΡΤ, σὰν γυμνασιάρχης τῆς χουντικῆς περιόδου, ἀποβάλλει τὸν ρεπόρτερ τῆς ΕΤ3 Χρῆστο Δάντση ἐπειδὴ τόλμησε νὰ μιλήσει γιὰ ὅ,τι ἔβλεπε, δηλαδὴ γιὰ τὴν ἀστυνομοκρατία πού ἐπικρατοῦσε τὴν περασμένη ἑβδομάδα στὴ Θεσσαλονίκη κατὰ τὴν ἐπίσημη ἐπίσκεψη τῶν Καρόλου Παπούλια καὶ Ἀντώνη Σαμαρά. Καὶ τὸ κερασάκι ἢ μᾶλλον τὸ σάπιο μῆλο στὴν τούρτα ἦταν ἡ «ἀπομάκρυνση μέχρι νεωτέρας» τοῦ Κώστα Ἀρβανίτη καὶ τῆς Μαριλένας Κατσίμη, ἐπειδὴ τόλμησαν νὰ ἀναρωτηθοῦν ἂν ὁ Δένδιας θὰ παραιτηθεῖ λόγω τῆς ὑπόθεσης τῶν βασανιστηρίων στὴ ΓΑΔΑ. Ὀχετὸς καὶ ὁ Θ. Πάγκαλος κατὰ τοῦ Κ. Ἀρβανίτη, τὸν ὁποῖο χαρακτηρίζει «στρατευμένο» καὶ κατὰ σατανικὴ σύμπτωση, κατὰ τῆς «στρατευμένης δημοσιογραφίας» ξιφουλκεῖ καὶ ὁ Νίκος Σίμος, διευθύνων σύμβουλος τῆς ΕΡΤ!

  Στὸ μεταξύ, στὸν πάγο βρίσκονται ἐκπομπὲς τῆς ΕΡΤ, ὅπως ὁ Ἑξάντας, τὸ Κουτὶ τῆς Πανδώρας καὶ ἡ Μηχανὴ τοῦ χρόνου, ἴσως γιατί καὶ αὐτὲς θεωροῦνται δείγματα «στρατευμένης δημοσιογραφίας», σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν τηλεοπτικὴ τσιφτετελο-δημοσιογραφία τὴν ὁποία ὑπηρέτησε ὁ Αἰμίλιος Λιάτσος, πού ἔγινε διάσημος ὡς κομιστὴς ἄνωθεν ἐντολῶν. Ὅλα τὰ πιὸ πάνω κρούσματα εἶναι δείγματα πανικοῦ μίας κυβέρνησης πού καταρρέει καὶ τσιρίζει ὅπως θὰ τσίριζαν οἱ ἐργαζόμενες σὲ ἕναν οἶκο ἀνοχῆς πού ἔχει πάρει φωτιά...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. http://aristeroblog.gr/node/1126

  Συνέντευξη τοῦ Κώστα Ἀρβανίτη. Ἐκφράζει τὶς θέσεις του γιὰ τὸ κόψιμο τῆς ἐκπομπῆς, πῶς ἡ δεοντολογία κατήντησε πρόσχημα, τὴν μομφὴ πού εἰσέπραξε περὶ τῆς ὑποτιθέμενης κομματικῆς στράτευσης, τὸν ρόλο τῆς δημόσιας ἐημέρωσης στὴν ὑπηρεσία τῆς δημοκρατίας. Μεταξύ ὅλων αὐτῶν λέει:

  "...Ἐρώτηση: Πολιτικοὶ ἀναλυτὲς ὅπως ἡ Ναόμι Κλαῖν ἔχουν ὑποστηρίξει ὅτι τὰ μέτρα σὸκ δὲν συμβαδίζουν μὲ τὴ δημοκρατία. Ἀπὸ τὴν ἐμπειρία σας, θυμάστε ἄλλη περίοδο τέτοιων παρεμβάσεων στὸν Τύπο;
  Ἀπάντηση: Ὄχι. Αὐτὸ πού ζοῦμε σήμερα, ἐγὼ πού δημοσιογραφῶ ἀπὸ τὸ 1986, δὲν τὸ θυμᾶμαι. Ἔχουμε δεῖ κρίσεις καὶ συγκρούσεις, ἀτυχεῖς χειρισμοὺς ἀπὸ διοικήσεις, ἀλλὰ αὐτὸ ὄχι. Νομίζω ὅτι εἴμαστε στὴν ἀρχή. Εἶναι σαφὲς καὶ δὲν εἶναι εἴδηση ὅτι γιὰ νὰ περάσουν σκληρὰ μέτρα χρειάζονται πολὺ σκληροὺς μηχανισμούς. Ἐδῶ κάποιοι δημοσιογράφοι ἔπαιξαν τὸ παιχνίδι τοῦ «ἀναγκαίου κακοῦ» καὶ κάποιοι αὐτὸ τοῦ «παπαγάλου» ἐπειδὴ αὐτὸ ἐξυπηρετεῖ τὰ ἀφεντικὰ πού κατέχουν τὰ κανάλια καὶ τοὺς μηχανισμοὺς νὰ ἐλέγχουν τὶς πλουτοπαραγωγικὲς πηγές. Σὲ λίγο καιρὸ ἡ νέα γενιὰ ἐργαζομένων δὲν θὰ ξέρει καν τί σημαίνει συλλογικὴ σύμβαση ἐργασίας. Ἐκεῖ οἱ δημοσιογράφοι τῆς δικῆς μου γενιᾶς ἢ οἱ παλιότεροι, δεξιοὶ ἢ ἀριστεροί, ὀφείλουν νὰ πάρουν τίμια στάση στὰ πράγματα..."


  Λέω ἐγώ τώρα...Καλὰ αὐτὸς ὁ Λιάτσος - αὔτός ντέ πού δέν ἀπέκλειε νά "προσφέρει" DVD τσόντα μαζί μέ τήν ἐφημερίδα του -, πέρα ἀπὸ κρατικὸ δημοσιοϋπαλληλάκι –σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν δημόσιο λειτουργὸ Ἀρβανίτη – δὲν θὰ δώση καμμιὰ συνέντευξη; Ἀρκεῖται σέ ἐκείνη την ἀραχνιασμένη μέ τήν Τζούλια; Ρέ μπάς και κόψανε τήν ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ἐπειδή δέν κάλεσε τίποτα Τζούλιες καί Πετρούλες;

  Δὲν ἔχω βρεῖ τίποτα πέρα ἀπὸ ἕνα θλιβερὸ δελτίο τύπου. Ἂν πέσει στὴν ἀντίληψη κανενὸς ἀναγνώστη τίποτα σχετικὸ ἂς τὸ ποστάρει ἐδῶ πέρα. Ὄχι τίποτα ἄλλο, γιὰ νὰ μήν μοῦ βγεῖ καμιά ρετσινιὰ ὅτι ἀναρτῶ μὴ ἔγκυρους συνδέσμους….

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ὁ καθηγητής Γιῶργος Γκαντζιάς ἐξηγεῖ γιατί ἡ πολιτικοποίηση ἐξασφαλίζει στήν δημόσια τηλεόραση ἀνεξαρτησία, ὑπευθυνότητα και ἀξιοπιστία, και πῶς ἀπό την ἄλλη ἡ λογοκρισία λειτουργεῖ εἰς βάρος τῆς ποιότητος…

  http://www.ethnos.gr/entheta.asp?catid=22807&subid=2&pubid=63733151

  Μεταξύ ἄλλων γράφει: « …. Στὴν ἐποχὴ τῆς πολιτισμικῆς καὶ οἰκονομικῆς κρίσης, ἡ ἀδρανοποίηση τῆς ἐλευθερίας τοῦ λόγου ἀπὸ παρεμβάσεις τῆς διοίκησης τῶν τηλεοπτικῶν σταθμῶν ἀκυρώνει κάθε προσπάθεια πού ἀποσκοπεῖ στὴ δημιουργία «ποιοτικοῦ πλεονάσματος» περιεχομένου στὰ τηλεοπτικὰ προγράμματα ἐνημέρωσης. Εἰδικότερα στὶς σημερινὲς συνθῆκες τῆς ἐλεύθερης ἀγορᾶς οἱ διοικητὲς/ρυθμιστὲς τῶν τηλεοπτικῶν σταθμῶν δὲν ἔχουν τὴν «πολυτέλεια» νὰ μὴ λειτουργοῦν πρὸς ὄφελος τοῦ κοινοῦ καλοῦ, δηλ. πολιτικοποιημένα…»

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ἀλμπέρ Καμύ κατά τῶν ὑπηρετῶν τοῦ ψεύδους: Διαύγεια, ἄρνηση, εἰρωνία καί ἐμμονή χαρακτηρίζουν τόν ἐλεύθερο δημοσιογράφο

  Γιά τήν ἐλευθερία τοῦ τύπου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. "Ἐρώτημα 1ο : Βλέπετε συχνὰ τὴν ἐκπομπή;" Όχι, ποτέ δεν βλέπω καμία πρωϊνή τηλεοπτική εκπομπή. Αρκούμαι σε δελτίο ειδήσεων όπου η ενημέρωση γίνεται πληρώντας κανόνες συντομίας, ακρίβειας ["to ensure that the news was reported quickly, accurately and honestly.": http://www.ap.org/company/news-values].

  "Ἀπὸ πού προκύπτουν ὅλα τὰ -ἐλαφρῶς ἄσχετα μεταξύ τους - προηγούμενα;" Από το παραπάνω ανηρτημένο video: "Πρωϊνή Ἐνημέρωση 29/10/2012
  ( Ὁ σχολιασμός τῶν δύο δημοσιογράφων γιά τήν στάση τοῦ ὑπουργοῦ Δένδια, ὅσον ἀφορᾷ τήν ὑπόθεση βασανισμοῦ μεταναστῶν ἀπό ὑπαλλήλους τῆς ΕΛΑΣ, σχολιασμός πού στάθηκε ἡ αἰτία -ἀφορμή γιά τήν ἀπομάκρυνσή τους )".

  "Ἐρώτημα 2ο : Τὸ περιεχόμενο τῆς ἐκπομπῆς, τὸ λαμβάνετε καθόλου ὑπ’ ὄψιν σας;" Εσείς τί πιστεύετε ότι κάνω?

  "Τί εἴδους ζυγαριὰ χρησιμοποιεῖτε;" Ηλεκτρονική, προσφοράς carrefour, αρχικής τιμής €19 με έκπτωση 20%.

  "Καὶ ἂν τά ὅσα καtαμαρτυρεῖτε ἰσχύουν, ἔστω καὶ ἐν μέρει, σᾶς πέρασε ἀπὸ τὸ μυαλὸ μήπως χρησιμοποιήθηκαν προσχηματικὰ ἀπὸ τὴν διοίκηση τῆς ΕΡΤ, πού ἀλλοῦ ἀπέβλεπε καί ὄχι στην ὑπεράσπιση τοῦ δημοσίου συμφέροντος;" -Όχι (http://www.tanea.gr/gnomes/?aid=4746276).

  "Τὸ « δημόσιο συμφέρον» διασφαλίζεται ἀπὸ κάποιες καλὲς πρακτικές;;;" Εν δυνάμει ναι. Π.χ. http://mpra.ub.uni-muenchen.de/30936/1/Paper_1_.pdf

  "Δὲν νομίζω νὰ ἀναφέρθηκα σὲ καμιὰ ἀρχὴ τῆς ἡδονῆς…": "Γιά κάποιους, ἡ πολιτικάντικη ἐπίκληση ἤ ἀπαίτηση τῆς ἐξυπηρέτησης τοῦ πολίτη γίνεται πρόφαση γιά τήν συγκάλυψη ἀτομικῶν ἐπιδιώξεων. Βλέποντας τό δημόσιο σάν ντοβλέτι, πού ἄλλοι τό κατέχουν καί τό διαγουμίζουν καί ἄλλοι τό ἐποφθαλμιοῦν ἐξαπολύοντας ἐναντίον του μύδρους. Στά μάτια ὅλων αὐτῶν - πέραν τῶν νεοφιλελευθέρων πού δέν μποροῦν ἄν δέν τό διαλαλήσουν – τό δημόσιο ταμεῖο ἀντιπροσωπεύει ἕναν πόθο κρυφό, ἕνα λἀφυρο, μιά ἀγελάδα πού ἀρμέγεται μέ λαμογιά, μέ γιουρούσια, μέ έπαιτεία ἤ μπαξίσι. Ὑπό τήν σιωπηλή συνενοχή ὅσων προτιμοῦν τήν λούφα, τό βόλεμα καί τήν ἀπόσυρση ἀπό κάθε ἐνεργό κοινωνική διαδικασία. Αντίθετα οἱ δημόσιοι λειτουργοί, δέν συμπεριφέρονται ὡς ἁρπακτικά ἤ πορτοφολάδες, δέν ἀντιλαμβάνονται τό δημόσιο συμφέρον ὡς μία ευκαιρία ἱκανοποίησης καί ἐξυπηρέτησης πάσης φύσεως προσωπικῶν ἀναγκῶν, βιοποριστικῶν, πλουτισμοῦ ἤ καταξίωσης."

  "..δέν σᾶς γνωρίζω ὅπως δεν γνωρίζω κανέναν πού γράφει ἐδῶ μέσα": "..μιά κοινωνία αὐτοαναιρούμενη", "..ἄμεσα προσβλητική κατά τῆς προσωπικῆς ἀξιοπρέπειας", "..Μέ ἕνα « ἀποφασίζομεν καί διατάσσομεν »", "..Ὡς φανερός πρωταγωνιστής τοῦ ἀποκεφαλισμοῦ τῶν παρουσιαστῶν τῆς ἐνημερωτικῆς ἐκπομπῆς". "Αὐτό τό πλήρωσε μέ τήν καρατόμησή της."

  Ελπίζω να απάντησα, εν μέρει έστω, στα ερωτήματα που μου θέσατε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Οἱ ἀπαντήσεις σας δὲν μὲ διαφωτίζουν ἰδιαίτερα ἐπί τῶν ἐρωτημάτων…παρά τήν προτίμησή σας στήν συντομία καί ακρίβεια τῶν τηλεοπτικῶν δελτίων, ἐδῶ ὑπάρχει ἀσάφεια…ἂν θέλετε -ὑπόθεση κάνω - νὰ κάνετε μετακύλιση τοῦ ἐρωτήματος μέσω γενικεύσεων ἤ παρελκυστικῶν τοποθετήσεων, τότε τὸ καταφέρνετε μιά χαρά…

  Τί σχέση ἔχει ὁ σύνδεσμος τοῦ Διαμαντόπουλου ἀπὸ τὰ ΝΕΑ μὲ τὸ ζήτημα πού ἐγὼ ἔθεσα γιὰ προσχηματικὴ ὑπεράσπιση τοῦ δημοσίου συμφέροντος ἀπὸ τὴν διοίκηση τῆς ΕΡΤ, ὅταν ἔκοψε τὴν ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ; Τὸ ἁπλὸ ΟΧΙ πού βάλατε στὴν ἀρχὴ τοῦ συνδέσμου δέν με βρίσκει σύμφωνο σαν θέση, ἐπαρκεῖ ὅμως σάν ἀπάντηση. Ἐκτὸς ἂν ὁ σύνδεσμος εἶναι προσπάθεια στήριξης τοῦ ΟΧΙ σας, μὲ μία λογικὴ ὅμως τὴν ὁποία εἰλικρινά δὲν καταλαβαίνω. Το ΟΧΙ σας λοιπόν εἶναι σύντομο μέν, ἀνακριβές δε.

  ( Ἄσχετα με το ἄρθρο του τώρα, ἀλλά εἶναι κατάντια γιὰ τὴν χώρα νὰ διαθέτει « καθηγητὲς» τύπου Διαμαντόπουλου… διανόηση τέτοιας μορφῆς εἶναι ἡ κύρια ὑπεύθυνη γιὰ τόν βάλτο καὶ πνευματικὴ στασιμότητα τῆς νεοελληνικῆς κοινωνίας … αὐτοθαυμαζόμενος πρώην συνδαιτημόνας τῆς Τατιάνας ἢ τῆς Λαμπίρη σὲ μεσημεριανάδικα ) ΠΡΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΑ ΝΕΑ: Νά τόν χαίρεστε

  Πῶς νὰ τὸ κάνουμε, δὲν μπορεῖ κάποιος ( διοίκηση τῆς ΕΡΤ ἐν προκειμένῳ ) νὰ ἰσχυρίζεται ὅτι ὑπερασπίζεται τὸ δημόσιο συμφέρον, ὅταν τὴν ἴδια στιγμὴ ἀκυρώνει τὸ δημόσιο ἀγαθὸ μέσω τοῦ ὅποιου τὸ δημόσιο αὐτό συμφέρον ἐκφράζεται…Τὸ pdf γιὰ τὶς καλὲς πρακτικὲς τὸ ξαναβάλατε πρίν μερικές μέρες…Καὶ λοιπόν; Ἂν μὲ τὸ πρόσχημα τοῦ best practice ἡ δημόσια ἐνημέρωση καταλήξει κρατικὸ φερέφωνο 100%, ἤ ὑπηρετεῖ το κενό, νὰ τὸ βράσω τὸ best practice… Μπροστὰ ἀπὸ τὸ best practice πάει ἡ ρήση τοῦ Ὄργουελ ( στὴν λεζάντα τῆς φωτογραφίας πάνω ἀριστερὰ ). Ἀλλιῶς μὲ τὸ best practice , (ὅπως καὶ μὲ τὴν διαφήμιση πού ἔγραφε καὶ ὁ Χρῆστος Βακαλόπουλος στὸν Ἱστὸ τῆς παραίσθησης )θὰ καταλήξουμε στὴν δικτατορία τῆς μορφῆς,

  ( Ἂν καὶ ἀρκετὰ ὀγκῶδες καὶ μὲ διόλου φιλικὸ ὕφος τὸ pdf, ἀφιέρωσα ἀρκετὸ χρόνο σὲ αὐτό. Κάνατε καμιὰ προσπάθεια μὲ τὴν σειρὰ ἄρθρων –συνδέσμων πού ἔχω παραθέσει πιὸ πάνω σὲ σχόλια; Δελαστίκ, Γκαντζιὰ –καθηγητὴς εἶναι καὶ αὐτὸς ὅπως ὁ Διαμαντόπουλος-, Καμὺ καὶ ἄλλων; Γιά μιά ὅσο γίνεται πιό ὁλοκληρωμένη θέση … Δὲν ξέρω τὰ standards συντομίας , ἀκρίβειας πού σᾶς ἐπιτρέπουν κάτι τέτοιο. Ἀπολύτως κατανοητὸ νὰ διαθέτει ὁ καθένας τὸν προσωπικό του χρόνο ὅπως θέλει, τότε ὅμως ἐπιβάλλεται μία μεγαλύτερη ταπεινοφροσύνη καὶ διαλλακτικότητα γιὰ πράγματα πού ἀγνοεῖ…)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Προσέξατε τὸν σχολιασμὸ τῶν δημοσιογράφων; Τί τὸ ἀνεπίτρεπτο εἶπαν γιὰ τὸν Δένδια; Ἐπειδὴ ἀναρωτήθηκαν ἂν θὰ παραιτηθεῖ πρέπει νὰ κοποῦν; Τὴν ἰατροδικαστικὴ ἔκθεση πού ἀναφέρεται σὲ κακουργήματα τόνισαν, δὲν εἶπαν τίποτα γιὰ ἠλεκτροσὸκ καὶ καψίματα …. Γιατί κάποια παπαγαλάκια τοὺς τὸ βάλανε κι αὐτὸ στὸ στόμα…

  Ἀπὸ τὴν στιγμὴ λοιπὸν πού δὲν βλέπετε καμιὰ πρωϊνή ἐκπομπή, ἡ θέση σας γιὰ τὴν ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ τεκμαίρεται μόνο ἀπὸ τὸ βίντεο τῆς 29/10/2012. Μὲ τόση κατηγορηματικότητα σβήνετε ἕνα παρελθὸν ἐκπομπῶν τὸ ὁποῖο ἀγνοεῖτε, καὶ κρίνετε μόνο ἀπὸ μία τρίλεπτη ἀναφορά; Ἀναφορὰ πού ἦταν σχολιασμὸς καὶ ὄχι παρουσίαση γεγονότος. Αὐτὸ μὴν τὸ ξεχνᾶτε. Πολιτικὴ δημοσιογραφία χωρὶς σχολιασμὸ δὲν ὑφίσταται. Δὲν εἶναι τεχνικὸ ζήτημα.

  Στὸ τέλος ἔχετε παραθέσει μέσα σὲ εἰσαγωγικὰ καμιὰ δεκαριὰ ἀποσπάσματα ἀπὸ προηγούμενο σχόλιό μου χωρισμένα σὲ δύο παραγράφους. Ἔτσι σκέτα…

  Στὴν πρώτη παράγραφο βάζετε πρῶτο τὸ «"Δὲν νομίζω νὰ ἀναφέρθηκα σὲ καμιὰ ἀρχὴ τῆς ἡδονῆς…": ἀκολουθούμενο ἀπὸ ἕνα μεγαλύτερο ἀπόσπασμα. Νὰ ὑποθέσω ὅτι αὐτὸ τὸ ἀπόσπασμα ἀντιστοιχεῖ στὴν ἀρχὴ τῆς ἡδονῆς; Πιθανόν, ἐγὼ τὰ τοῦ Φρόϋντ δὲν τὰ γνωρίζω, θεωρῶ ὅμως βαθιὰ ἀντιδραστικὴ καί ἀπολίτικη τὴν παρουσίαση κοινωνικῶν ἀκόμα καὶ ἱστορικῶν φαινομένων μὲ ὅρους ψυχαναλύσεως… Ἐπ’ αὐτοῦ ἴσως ἐπανέλθω μελλοντικά…

  Στὴν δεύτερη παράγραφο ξεκινᾶτε μὲ τὸ
  "..δὲν σᾶς γνωρίζω ὅπως δὲν γνωρίζω κανέναν πού γράφει ἐδῶ μέσα", ἀκολουθούμενο ἀπὸ 4 φράσεις μου, πού ἔχουν μεταξύ τους ἕνα κοινὸ γνώρισμα, ἀλλὰ πού κολλᾶνε μὲ τὴν ἀρχική;

  Προφανῶς στὸ τελευταῖο δὲν ἐφαρμόσατε τὸν κανόνα τῆς ἀκρίβειας καὶ τῆς συντομίας, ὅπως μᾶς συμβουλεύει τὸ Ἀσοσιέϊτεντ Πρές… Προς το παρόν δεν διάβασα ὁλόκληρο τον σύνδεσμο. Ἀλήθεια λέει πουθενά, ὅτι ἡ ἀκρίβεια και ἡ συντομία ἐλάχιστα συντελοῦν στήν εγκυρότητα τῆς εἴδησης , σὲ σχέση μὲ τὴν χρηματοδότηση τῶν ΜΜΕ καὶ τὸν ἔλεγχό τους ἀπὸ ἐπιχειρήσεις;

  Τό ἐρώτημα πού εἶναι σαφὴς ἡ ἀπάντησή σας ἦταν αὐτὸ γιὰ τὴν ζυγαριά…Πάντως δὲν ἤξερα ὅτι τὸ Καρφοὺρ διαθέτει γκάμα μοντέλων ζύγισης πού νὰ ἀποτιμοῦν ἀφ’ ἑνός τὴν ποιότητα καὶ τὶς ἰδιότητες ἑνὸς προϊόντος, καὶ ἀφ’ ἑτέρου τὴν μορφὴ περιτυλίγματος. Συνεπῶς συγχαρητήρια γιὰ τὴν ἐπιλογή σας… Ἀλλάξτε μόνο τὶς ρυθμίσεις, ἀνοῖξτε καὶ συμβουλευτεῖτε τὸ ἐγχειρίδιο, γιατί τὴν ἔχετε ἀρρύθμιστη…Ἔχει ἐγγύηση ἤ εἶναι μαϊμουδιά; Ἄν πάντως ἔχει καί δέν ἔχει λήξει, νά τήν πᾶτε πίσω…

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ἀκόμα στὴν διερεύνηση βρίσκεστε; Ξέρετε δὲν ὑπάρχει διερεύνηση καμιᾶς καταγγελίας πλέον, ἡ διερεύνηση ἤδη εἶχε ὁλοκληρωθῆ καὶ βγῆκε ἐπίσημο πόρισμα. Προφανῶς δὲν ἀντιληφθήκατε ὅτι ἡ διαπίστωση κακουργήματος ἀπὸ ἀστυνομικὰ ὄργανα ἔγινε ἀπὸ τὴν ἰατροδικαστικὴ ὑπηρεσία μὲ ἐπίσημο ἔγγραφο.

  Τὸ τραγελαφικό της ἱστορίας εἶναι ὅτι τὴν συγκεκριμένη ἰατροδικαστικὴ ἔκθεση τὴν παρήγγειλε ὁ ἴδιος ὁ Δένδιας. Πολιτικὸς προϊστάμενος τῶν ἀστυνομικῶν εἶναι ὁ Δένδιας. Τί θέλετα νὰ μὴν παρουσιάσουν τὴν ὕπαρξη τῆς ἰατροδικαστικῆς ἔκθεσης οἱ δημοσιογράφοι; Νὰ μὴν ἀναρωτηθοῦν γιὰ τὸ ἐνδεχόμενο παραίτησης ὅταν στὶς ὑπηρεσίες εὐθύνης του προσάπτεται ἐπίσημα κατηγορία κακουργήματος;

  Γιά τά ὑπόλοιπα στο ἑπόμενο σχόλιο, εἶναι πρωῒ ἀκόμα, καί μέ την κατινιά πού διεπίστωσα μοῦ ῇρθε ταμπλάς. Ἐπανέρχομαι ὁσονούπω…

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. τὸ ὅτι σβήστηκαν τὰ σχόλια πού ἀφοροῦσαν τὸ ξεκατίνιασμά σας, δὲν ἀλλάζει κάτι ἐπὶ τῆς οὐσίας seads.of, οὔτε ἔπαψα νὰ ὑποστηρίζω ὅσα προηγουμένως ἔχετε διαβάσει γιὰ τὴν συμπεριφορά σας...

   μέ τό σβήσιμο αὐτό σᾶς δόθηκε μιά εὐκαιρία, ἀλλά ἐσεῖς ἀντί να ἐπανορθώσετε, προτιμήσατε στό τελευταῖο σας σχόλιο ὄχι μόνο νά κάνετε -βιάζοντας τόν Ἀριστοτέλη - τήν πάπια, ἀλλά νά ζητήσετε καί τά ρέστα …διεγράφη λοιπόν…

   θεωρεῖστε troll καἰ ἀνέντιμη, τουλάχιστον δυὸ φορὲς δὲν τηρήσατε τὶς ἀπέναντί μου δεσμεύσεις σας, μὲ ἐξαπατήσατε συνειδητὰ καὶ ξέρετε πολὺ καλὰ ὅτι ἀπὸ αὐτά προέρχεται ἡ δυσφορία καὶ ὄχι ἀπὸ τὶς θέσεις καὶ ἀπόψεις σας …μήν κάνετε ὅτι δέν τό καταλαβαίνετε…

   κανένας δέν κάλεσε τήν χάρη σας ἰδιαιτέρως, το ἱστολόγιο εἶναι ἀνοιχτό στόν ὁποιονδήποτε δέν τρολάρει καί ἀποδίδει τόν στοιχειώδη ( γνήσιο καί ὄχι best practice) σεβασμό…ξεκαβαλῆστε λοιπόν τό καλάμι… τό συναισθηματικὸ πλατσούρισμα καὶ τό σερβίρισμα τῆς καθεστωτικῆς σας ἀπολιτικότητας ὡς ψυχαναλυτικὸ γαργάλημα ἀλλοῦ…ψυχανάλυση νά κάνετε στοὺς γλάρους…προσέξτε μόνο γιατί οἱ γλάροι ἄν πᾶτε νὰ τοὺς τὴν φέρετε θὰ τό καταλάβουν καί θά σᾶς τσακίσουν μὲ τὸ ράμφος τους …

   ἰσχύει λοιπὸν ὅτι τὰ μελλοντικὰ σχόλια σας σε ὁποιοδήποτε θέμα θὰ διαγράφονται ...καλύτερα νὰ ἀποχαιρετήσετε τὸ παρὸν ἰστολόγιο ὡς ἀνεπιθύμητη...ἔτσι ἁπλά...

   Διαγραφή
 11. Ἀπό αὔριο ἐπιστρέφει ἡ ΠΡΩΪΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 6 μέ 8 τό πρωῒ στή συχνότητα τῆς ΝΕΤ. Νά ἔπαιρνε πόδι καί αὐτό τό κακό σπυρί ὁ Λιάτσος ἐκπρόσωπος τῆς δημοσιογραφίας καμπαρέ...τέλος πάντων.

  Μαζί μέ τήν ΠΡΩΪΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ἐπιστρέφουν ὁ πολιτικός σχολιασμός καί τό θάρρος τῆς ἄποψης, δίνοντας ἔτσι πόντους στό δημόσιο ἀγαθό πού λέγεται ἐνημέρωση. Ἔτσι κατακτᾶται ὁ σεβασμός τοῦ σκεπτόμενου ἀνθρώπου καί ὄχι μέ καλή ἄρθρωση, καθωσπρεπισμό καί ψεύτικα κρύα χαμόγελα πού καλύπτουν τίς τρύπες μνήμης καί τούς ἀεραγωγούς ἐξαέρωσης ἐγγράφων τοῦ Ὄργουελ στό 1984...

  Νά δοῦμε πόσο θά ἀντέξουν οἱ δύο δημοσιογράφοι μέσα στό γενικό κλῖμα πού θέλει μιά ἐνημέρωση στρογγυλεμένη, ἐν εἴδει χαλαρωτικοῦ σώου καί μασάζ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Οἱ ψυχικά ἀσθενεῖς θύματα τοῦ μνημονίου σύμφωνα μέ ρεπορτάζ τῆς ΠΡΩΪΝΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ τῆς ΝΕΤ ( καλά αὐτός ὁ Δένδιας ἀκόμα νά κάνῃ μήνυση στήν Γκάρντιαν;).

  Ἐξαιρετικό καί προσεγμένο ρεπορτάζ, ἀποφεύγοντας καί λαϊκισμούς καί best practice...

  Γίνεται προφανές πλέον -σέ ὅσους τουλάχιστον δέν μένουν προσκολλημένοι στήν ἐπιφάνεια τῶν πραγμάτων καί στήν γλῶσσα τοῦ σώματος γενικῶς καί ἀορίστως - ὅτι τό νά ἀναρωτιέται κανείς γιά τό ἐνδεχόμενο παραίτησης ὑπουργῶν δέν ἐμποδίζει τήν ἄρτια καί οὐσιαστική ἐνημέρωση. Ἴσα ἴσα, θά ἔλεγα ὅτι ἀποτελεῖ ἐγγύηση γιά αὐτήν...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Θερμή παράκληση πρός τούς δημοσιογράφους τῆς ΠΡΩΪΝΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, νά μήν διανοηθοῦν νά ἀναρωτηθοῦν ἄν πρέπει να παραιτηθῇ ὁ κ. ὑπουργός Οἰκονομικῶν, γιά τήν ὠμή παρέμβασή του κατά ἄμεσα ἐκτελεστῆς ἀπόφασης 1101/2012, τοῦ πολυμελοῦς Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν κατά τῆς εἴσπραξης τοῦ Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. ἀπό την ΔΕΗ, διότι «εὐλόγως» θα ἀποκεφαλισθοῦν, ὡς μή τηροῦντες τό best practice… Τό ὀλίσθημα μέ τήν περίπτωση τοῦ κ. Δένδια ἄς τούς γίει μάθημα, ἄς καταπιοῦν τήν γλῶσσα τους καί ἄς περάσουν τήν ἀνακοίνωση τῆς ἕνωσης Εἰσαγγελέων στά ψιλά, μέ χαμόγελο…

  Ἀκολουθεῖ ὁλόκληρη ἡ ἀνακοίνωση

  http://www.enosieisaggeleon.gr/show_anakoinwseis.asp?id=190


  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Σὲ γνώση τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἕνωσης Εἰσαγγελέων Ἑλλάδος περιῆλθαν δημοσιεύσεις στὸν Τύπο, σύμφωνα μὲ τὶς ὁποῖες, ὁ Ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν φέρεται νὰ καλεῖ τὴ Δημόσια Ἐπιχείρηση Ἠλεκτρισμοὺ νὰ συνεχίσει νὰ εἰσπράττει τὸ τέλος ἠλεκτροδότησης (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.), μέσῳ τῶν λογαριασμῶν κατανάλωσης ἠλεκτρικοῦ ρεύματος, χωρὶς νὰ λάβει ὑπόψη τῆς ὅσα ἀντίθετα ἔκρινε τὸ Πολυμελὲς Πρωτοδικεῖο Ἀθηνῶν, μὲ τὴν ὑπ’ ἀριθμ. 1101/2012 ἀπόφασή του, πού ἐκδόθηκε ἐπὶ συλλογικῆς ἀγωγῆς καὶ ἡ ὁποία παράγει δεσμευτικότητα ἔναντι πάντων, ἔχει δὲ κηρυχθεῖ προσωρινὰ ἐκτελεστὴ ὡς πρὸς τὶς καταψηφιστικὲς διατάξεις της.
  Ἡ Ἕνωση Εἰσαγγελέων Ἑλλάδος, –ἐὰν οἱ δημοσιεύσεις ἀληθεύουν- θεωρεῖ ἀπαράδεκτο τὸ γεγονός, μέλος τῆς Κυβέρνησης νὰ ἐμφανίζεται ὅτι ἐνεργεῖ παρὰ τὸ Σύνταγμα καὶ νὰ ἐντέλλεται ἢ νὰ παροτρύνει τὴ διοίκηση ἢ τρίτους φορεῖς νὰ μὴ συμμορφωθοῦν μὲ ἐκτελεστὲς δικαστικὲς ἀποφάσεις, παρὰ τὸ νόμο καὶ τὸ ἄρθρο 95 § 5 τοῦ Συντάγματος, πράγμα πού δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ συμβαίνει σὲ συντεταγμένη, εὐνομούμενη Πολιτεία.
  Τὸ Δ.Σ. τῆς Ἕνωσης Εἰσαγγελέων Ἑλλάδος μόλις ἀπαιτεῖται νὰ ὑπενθυμίσει, τέλος, ὅτι εἶναι αὐτονόητη καὶ ἀναμενόμενη ἡ ἀναζήτηση ποινικῶν εὐθυνῶν ἐκείνων, πού ἐνδεχομένως τὸ πράττουν, ἐφ’ ὅσον συντρέχουν πρὸς τοῦτο οἱ προϋποθέσεις τοῦ νόμου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Κόπηκαν ἐκ νέου οἱ συντελεστές τῆς ΠΡΩΪΝΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Μέ γελοῖο καί ὑποκριτικό πρόσχημα φυσικά, γιά νά ἔχουν νά τό παπαγαλίζουν οἱ ἀπανταχοῦ ἀπολογητές τῆς πάσης φύσεως ἐξουσίας καί ὑποστηρικτές τοῦ best practice….

  Ὅταν ἐνοχλεῖ ἡ διαφορετική ἄποψη στήν δημόσια τηλεόραση

  Ζοῦμε σὲ μία δύσκολη ἐποχὴ μὲ ἀνεργία, φτώχια, παραβιάσεις τῶν ἀνθρώπινων δικαιωμάτων, περιορισμὸ τῶν ἐλευθεριῶν, ἀμφισβητήσεις τοῦ τεκμηρίου ἀθωότητας, καὶ συνεχοῦς στοχοποίησης τῶν ἀδύναμων ὁμάδων.
  Μέσα σέ αὐτὸ τόν ορυμαγδὸ μια τηλεοπτικὴ ἐκπομπὴ -ἀπὸ τὶς λίγες πού συνεχίζουν νὰ ὑπηρετοῦν τὴν πολύπλευρη καὶ ἀντικειμενικὴ ἐνημέρωση στὴ δημόσια τηλεόραση- διακόπηκε μὲ τὸ πρόσχημα τῆς δυσκολίας ἀνανέωσης τῶν συμβάσεων. Η ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ τῆς ΝΕΤ μὲ τὸν Κώστα Ἀρβανίτη καὶ Μαρίλενα Κατσίμη προσπαθοῦσε νὰ δώσει λόγο στοὺς ἀδύναμους, στοὺς φτωχούς, στοὺς ἀποκλεισμένους. Δὲν ταυτιζόταν μὲ τὴν ἄποψη τῆς ἑκάστοτε κυβέρνησης, δὲν διαπόμπευε, ἀσκοῦσε κριτικὴ καὶ ἀναδείκνυε τὴν εἴδηση, ἰδιαίτερα σὲ θέματα παραβίασης τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ ἐλευθεριῶν.
  Κατηγορήθηκε ὄτι δεν τηρουσε τις αναγκαιες ἀποστάσεις καί την «πολιτικὴ οὐδετερότητα». Προφανῶς ὡς «πολιτικὴ οὐδετερότητα» δηλώνεται τὸ φίλτρο πού συγκρατεῖ ἀπὸ τὸ νὰ ἐκφραστοῦν δημόσια οἱ ἀπόψεις ἐνάντια στὸ μνημόνιο, ἡ ἀνάλυση γιὰ τὴν κρίση καὶ τὶς αἰτίες της, ἡ κριτικὴ στὸν αὐταρχισμὸ καὶ τὶς διώξεις.
  Αὐτή, λοιπόν, ἡ ἐκπομπή, ἐνῶ δὲν προσέφερε οὔτε πόνο καὶ δάκρυα, οὔτε γκλαμουριά, ἦταν πολὺ πιὸ μπροστὰ ἀπὸ τὸ μέσο ὄρο τηλεθέασης τῶν ἄλλων ἐκπομπῶν τῆς δημόσιας τηλεόρασης, ἐπειδὴ ἦταν κοντὰ στοὺς ἀνθρώπους πού εἶχαν ἀνάγκη καὶ τοὺς ἔδινε βῆμα. Γιὰ αὐτὸ τιμωρήθηκε…
  …Στὴν ἀρχὴ μὲ περιορισμὸ τῆς διάρκειάς της ἀπὸ 4 σὲ 2 ὧρες ὑπὸ τὸ πρόσχημα ἀναμόρφωσης τοῦ προγράμματος, στὴ συνέχεια μὲ ἀπομάκρυνση τῶν παρουσιαστῶν, ἐπειδὴ ἀνέδειξαν τὴν εἴδηση τῆς Guardian γιὰ κακοποίηση συλληφθέντων στὴ ΓΑΔΑ καὶ τώρα ἐπειδὴ ὑπάρχει ἡ ἀνάγκη νὰ προβάλλεται τὸ «θετικὸ» ἔργο τῆς κυβέρνησης. Δυστυχῶς αὐτὰ πού συμβαίνουν στὴ δημόσια τηλεόραση δείχνουν ὅτι στὴν Ἑλλάδα τῆς κρίσης τὸ κομματικὸ καὶ πελατειακὸ κράτος καλὰ κρατεῖ

  ΑπάντησηΔιαγραφή