Σάββατο, 6 Ιουνίου 2009

Εὐρωεκλογές -3 : Α.Σ.Κ.Ε. - Καργόπουλος Νῖκος

«Ἡ Εὐρώπη εἶναι σήμερα πολύτιμη, ἐπειδή πειθαναγκάζει σέ ἰδιωτικοποιήσεις καί φιλελευθεροποίηση, πού καμιά ἐθνική κυβέρνηση δέ θά ἦταν σέ θέση οὔτε καν νά ὀνειρευτεῖ. Διότι οἱ κυβερνήσεις, ἀκόμη καί δεξιοτέρες ἀπό αὐτήν τοῦ κ. Κόλ, διατηροῦν εὐαισθησίες, ἔστω καί γιά ψηφοθηρικούς λόγους … Κύρια εὐεργετική συνέπεια τοῦ εὐρώ εἶναι ὅτι ἐγκαθιστᾶ ἐπ’ ἄπειρον λιτότητα εἰσοδημάτων τῶν ἐργαζομένων στήν Εὐρώπη … Καμιά ἐθνική κυβέρνηση δέ θά μποροῦσε νά ἐπιτύχει αὐτό τό ἀποτέλεσμα.» Αὐτά δήλωσε ὁ πρόεδρος τῶν Γερμανῶν Βιομηχάνων Χάνς-Ὄλαφ Χένκελ σέ συνέντευξή του στήν ἐφημερίδα Le Monde στίς 31/5/1999.Ἀπό τότε ἡ Ε.Ε. ἔγινε ἀκόμη πιό ἀπάνθρωπη καί ἡ λιτότητά της ἀκόμη σκληρότερη καί ἰδιαίτερα γιά τήν Ἑλλάδα. Ἡ ἑλληνική κυβέρνηση, γιά νά στηρίξει ἔστω καί ἐλάχιστα τό ἀγροτικό εἰσόδημα, ὑπό τήν πίεση τῶν κινητοποιήσεων, χρησιμοποιεῖ τεχνάσματα, γιά νά παρακάμψει, ἄν τά καταφέρει, τίς ἀπαγορεύσεις τῶν Βρυξελῶν, παρότι ἡ ἐνίσχυση αὐτή προέρχεται ἀποκλειστικά ἀπό ἐθνικούς πόρους!Ἐπιπλέον ἡ Ε.Ε. περιορίζει ἀσφυκτικά τή δημοκρατία μας, δέ μᾶς ἐπιτρέπει καμιά προοδευτική ἀλλαγή, ἐπιχειρεῖ νά μᾶς ξεκόψει ἀπό τίς πολιτιστικές μας ρίζες καί στηρίζει κάθε ἐπιβουλή κατά τοῦ ἑλληνισμοῦ, π.χ. ὅλα τά ὄργανα καί ὅλοι οἱ ἀξιωματοῦχοι τῆς Ε.Ε. σέ κάθε εὐκαιρία ὑποστήριξαν τό ἐπαίσχυντο σχέδιο Ἀνάν. 


Ὅσοι σιτίζονται ἀπό τά «εὐρωπαϊκά προγράμματα» (ἐπιχειρηματίες, ΜΜΕ, πανεπιστημιακοί, ἐκδοτικοί οἶκοι κ.λπ.), ἐπειδή δέν μποροῦν νά μᾶς πείσουν γιά τίς καλές προθέσεις τῆς Ε.Ε., (ὑποτίθεται ὅτι) κάνουν κριτική σ’ αὐτήν, ἀλλά κινδυνολογοῦν γιά τό ἐνδεχόμενο ἀποχώρησής μας. Διαδίδουν τό ψεῦδος ὅτι τά χρήματα πού μᾶς δίνει ἡ Ε.Ε. (πού πολυδιαφημίζονται) εἶναι περισσότερα ἀπό τά χρήματα πού μᾶς παίρνει (γιά τά ὁποία καμιά κουβέντα δέ γίνεται). Στήν πραγματικότητα ἡ συμμετοχή μας στήν Ε.Ε. σημαίνει (τουλάχιστον στά οἰκονομικά καί κοινωνικά θέματα) τήν ἐκχώρηση τῆς διακυβέρνησης τῆς πατρίδας μας σέ ξένους, τούς ὁποίους πληρώνουμε κι ἀπό πάνω! [Ὁλόκληρος ὁ λογαριασμός στήν ἔκδοσή μας ΑΣΚΕ-4 «Ἡ Ἑλλάδα στήν ΕΟΚ/Ε.Ε.» καί στό προεκλογικό μας φυλλάδιο]
Γι’ αὐτούς τούς λόγους ἡ ἀποχώρηση τῆς Ἑλλάδας ἀπό τήν Ε.Ε. εἶναι ὁ πρῶτος ὅρος γιά ὁποιαδήποτε πρόοδο τῆς πατρίδας μας, ἀκόμη καί γιά τήν ἐπιβίωσή της.Κύριος στόχος τοῦ ΑΣΚΕ σέ κάθε εὐρωεκλογές εἶναι νά ἐξηγεῖ καί νά ἐκφράζει τήν ἀνάγκη ἄμεσης ἀποχώρησης ἀπό τήν Ε.Ε. Κάθε ἀρνητική τοποθέτηση ἀπέναντι στήν Ε.Ε. χωρίς τό λογικό συμπέρασμα-πρόταση γιά ἄμεση ἀποχώρηση θεωροῦμε ὅτι ἀποτελεῖ κακή ὑπηρεσία πρός τή χώρα καί τελικά σημαίνει στήριξη τῆς Ε.Ε. Ὅπως καί στό παρελθόν, ἔτσι καί σ’ αὐτές τίς εὐρωεκλογές ἐκφράσαμε τήν ἐπιθυμία μας νά μοιραστοῦμε τό βάρος τῆς προσπάθειας μέ ἄλλους ἀξιόπιστους προοδευτικούς φορεῖς πού πιστεύουν καί διακηρύσσουν, ὅπως κι ἐμεῖς, τήν ἀνάγκη γιά ἄμεση ἀποχώρηση ἀπό τήν Ε.Ε. Ὅσοι γνωρίζουν ἔστω καί λίγο τό ΑΣΚΕ γνωρίζουν ἐπίσης ὅτι οἱ θέσεις σέ τυχόν κοινό ψηφοδέλτιο θά ἦταν τό τελευταῖο πράγμα πού θά μᾶς ἀπασχολοῦσε.Δυστυχῶς, μία τέτοια συνεργασία δέν ἐπιτεύχθηκε, γι’ αὐτό τό ΑΣΚΕ θά συμμετάσχει καί πάλι αὐτοδύναμα στίς εὐρωεκλογές. Μέ τήν ἰστοσελίδα μας, τά φυλλάδια, τίς προκηρύξεις καί τίς ἀφίσες μας καί μέσω τῶν ἐλάχιστων ΜΜΕ, ὅπως ἡ «Χριστιανική», πού ἐπιτρέπουν τήν ἔκφραση ὅλων τῶν ἀπόψεων (μία καί ἀπό τά ΜΜΕ τῶν νταβατζήδων-μεσαζόντων τῆς Ε.Ε. εἴμαστε πλήρως ἀποκλεισμένοι) θά προσπαθήσουμε νά διαδώσουμε τίς θέσεις μας καί ἀπό τούς πολίτες στούς ὁποίους θά φτάσει ἡ φωνή μας θά ζητήσουμε τήν ὑποστήριξή τους. Ἡ πρώτη προεκλογική μας συγκέντρωση θά γίνει στά γραφεῖα μᾶς Τζόρτζ 12, πλ. Κάνιγκος, στίς 4 Ἀπριλίου 6μ.μ. καί ὅποιος φίλος θέλει νά βοηθήσει μέ ὁποιοδήποτε τρόπο τήν προσπάθειά μας καλεῖται νά παραβρεθεῖ.

21 σχόλια:

 1. Λίγο καθυστερημένη ἡ σημερινή ἀνάρτηση. Ὅμως κάλλιο ἀργά παρά ποτέ. Ἤθελα παράλληλα μέ τό χθεσινό θέμα σχετικά μέ τήν άπάτη καί τόν βρώμικο ρόλο τῶν δημοσκοπήσεων, νά προβάλλω ὅσο γίνεται καί κάποια πράγματα πού μερικοί μπορεῖ καί νά τά ἀγνοοῦν παντελῶς. Δέν ἤθελα νά ἐπισυνάψω σἀν σχόλιο στό χθεσινό θέμα τήν ἄποψη τοῦ ΑΣΚΕ καί τοῦ Νίκου Καργόπουλου. Προτιμοῦσα νά ὑπάρχει στό κύριο σῶμα τοῦ ἱστολογίου. Ἐννοεῖται ὅτι τά σχόλια τά ἔχοντα σχέση μέ τίς δημοσκοπήσεις καί τούς ψευτοοικολόγους μποροῦν νά συνεχιστοῦν καί ἐδῶ.

  Ἡ παραπάνω λοιπόν ἀνακοίνωση προέρχεται ἀπό τό Α.Σ.Κ.Ε τοῦ Νίκου Καργόπουλου ( ἀπό τά πρῶτα στελέχη τά ὁποῖα ἀποχώρησαν από τό ΠΑ.ΣΟ.Κ ἐπί Ἀνδρέα ). Ἀπό τότε τόν ἔχει φάει ἡ μαρμάγκα, οἱ νταβατζῆδες τῆς ἐνημέρωσης θεωροῦν πιό συμφέρον νά προβάλλουν τσαρλατάνους στό στύλ Τρεμόπουλου παρά τήν ἄποψη ἑνός σοβαροῦ καί συνεποῦς ἰδεολόγου ὅπως ὁ Νῖκος Καργόπουλος.

  Ἡ ἀνάρτηση δέν ἔχει τό νόημα ὑπόδειξης ψήφου πρός τό συγκεκριμένο κόμμα. Ἀποτελεῖ ὅμως μιά καλή ἐναλλακτική περίπτωση γιά ὅσους θέλουν νά ξεφύγουν ἀπό τά 2 κόμματα ἐξουσίας, ἀλλά καί ἀπό ὅσα μικρότερα λειτουργοῦν μέ τόν ἕνα ἤ τόν ἄλλλο τρόπο σαλιαρίζοντας μέ τήν εὐρωπαϊκή ἰδέα ( εὐρωπαϊκή τράπεζα).

  Ὁ μπούσουλάς μου εἷναι
  α) ὄχι ἀποχή, λευκό ἤ ἄκυρο
  β) μέ τίποτα ψῆφο σέ ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Οἰκολόγους-Πράσινους.
  γ) Οἱ προτιμήσεις μου βρίσκονται μεταξύ τῶν ΚΚΕ, ΠΑΜΜΕ ( Παπαθεμελῆς-Ζουράρις), ΑΣΚΕ ( Καργόπουλος )

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ἡ ἱστοσελίδα τοῦ Α.Σ.Κ.Ε.

  Α.Σ.Κ.Ε.

  Ὅποιος θέλει μπορεῖ νά κατεβάσει τίς θέσεις τους γιά Ε.Ε., οἰκονομική καί ἐξωτερική πολιτική, ὅπως καί τό ἱστορικό τῆς ἱδρύσεως τοῦ Α.Σ.Κ.Ε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Στον μπουσουλα συμφωνω.Βλεπω ομως πως λειπει ο Συριζα.Γιατι με στεναχωρεις Ζαρα; Που θα επρεπε να βρισκεται στο (β). Ειναι το κομμα-εμπροσθοφυλακη της παρακμης. Το κομμα-νταβατζης των τραμπουκων-φασιστων κουκουκουλοφορων. Το κομμα με εναν παμπλουτο αρχηγο και εναν αδιαβαστο λαικιστη για υπαρχηγο. Το κομμα με συνιστωσες-πεμπτη φαλαγγα για τις θεσεις της χωρας στα ζητηματα εξωτερικης πολιτικης. Το κομμα του καιροσκοπισμου("ναι στο Μααστριχτ, αλλα τωρα διαφωνουμε γιατι αλλιως θα φαμε γιαουρτια").Το κομμα που αυτοπροβαλλεται ως υπερμαχος της αθροας λαθρομεταναστευσης και την συνεπαγομενη διαλυση του κοινωνικου ιστου,(λογω του "αθροα", οχι λογω του "μεταναστευσης") στο ονομα ενος κιβδηλου ανθρωπισμου. Το κομμα-πουλμανακι για το ΠΑΣΟΚ(="καλε δωστε μας δυναμη να διαπραγματευτουμε απο θεση ισχυος τι υπουργεια θα παρουμε"). Το κομμα με την πιο υπουλη εφημεριδα ως κομματικο οργανο,που ευτυχως διαβαζουν μονο εκατο ατομα.(βλ.Αυγη,οι παλιες ημερες με Σοφιανο Χρυσοστομιδη ειναι παρελθον).ΕΔΩ:http://www.avgi.gr/NavigateActiongo.action?articleID=426046

  τα "καλαντα" που δημοσιευσε αυτη η πατσαβουροφυλλαδα, η προστατιδα των τραμπουκων των Εξαρχειων. Το κομμα διαβατηριο για καθε πανεπιστημιακο στις ανωτατες σχολες,που χωρις την κομματικη ταυτοτητα θα εβλεπαν την Παντειο απο το πεζοδρομιο. Και την κατεκλεψαν κιολας(διοτι οι της "ανανεωτικης αριστερας" ηταν παντοτε και λιγουρια.Θελουν μεγαλεια οι κομπλεξαρες) και πηγαν και στη στενη.Το κομμα καθε ταγαριου-θολοκουλτουριαρη-ημιμαθη.Το κομμα απο που περασαν οι πολιτικοι γυρολογοι Ανδρουλακης(αυτοονομαζεται νεοφιλελευθερος της αριστερας, ο σαλτιμπαγκος)και η Δαμανακη.Το κομμα που επιζει χαρη στον οικτο του ελληνα αριστερου ψηφοφορου("θα ψηφισω ΣΥΝ διοτι πρεπει να υπαρχουν και αυτη στη βουλη"). Οχι ρε προβατο!Δεν πρεπει να υπαρχουν.Ειναι οτι πιο ψευτικο και επικινδυνο υπαρχει.(για το κομμα μιλαμε,οχι για τους παρασυρμενους οπαδους).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. χαχαχαχα....ἀσυγκράτητος χαχαχαχ...

  ὅλα αὐτά ἰσχύουν Πρωτ

  ἐκτιμῶ πώς μέ τόν ΣΥΡΙΖΑ ἔχουμε σέ μεγάλο βαθμό ξεμπερδέψει. Θά σοῦ ἐξηγήσω γιατί. Ἡ ἀπάτη πού περιλαμβάνει ὅτι μποροῦμε νά φτιάξουμε τήν Ε.Ε. ἀπό τά μέσα καί ἡ ὁποία ἔχει ἐγκλωβίσει πολύ κόσμο, σιγά σιγά ἀποκαλύπτεται ἀπό τά ὅλο καί πιό ἔντονα προβλήματα τῆς καθημερινότητας, μπροστά σέ αὐτά ἡ ἐπιχειρηματολογία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ δέν ἀντέχει πλέον. Αὐτό θά ἔχει σάν συνέπεια νά ἀρχίσουν νά τρώγονται μεταξύ τους καί τά λίγα καλά στοιχεῖα (π.χ. Λαφαζάνης ), νά ἀπεμπλακοῦν. Μήν σοῦ κάνει καμιά ἐντύπωση σέ λίγο καιρό, σέ ἀπόλυτη ἐπιβεβαίωση μέ τόν καιροσκοπικό χαρακτῆρα του ὁ ΣΥΡΙΖΑ, νά ὑποστηρίζει καί διαδικασίες ἐλέγχου τῶν λαθρομεταναστῶν ( θά αὐτοχαρακτηρίζει βέβαια τήν στάση του ψύχραιμη ), στό πνεῦμα πού θά ἐπικρατήσει στήν Ε.Ε. Τό ἴδιο θά κάνει καί ἡ σημιτοπαρέα. Νομίζω λοιπόν πώς εἷναι σέ διαδικασία φθορᾶς καί ἀπό τά μέσα καί ἀπό τά ἔξω.
  Παρατήρησε τήν στάση τοῦ ΛΑΟΣ ( τό ἄλλο νεοταξίτικο δεκανίκι). Αὐτοἰ οἱ δύο ἀλληλοκαθορίζονται σέ ἐπίπεδο ἐπικοινωνίας καί παρουσίας. Ὁ ἕνας φοράει τόν μανδύα τῆς προοδευτικότητας, καί γιά αὐτό πιό έπικίνδυνος, ὁ ἄλλος παίζει τόν ρόλο τοῦ κακοῦ ἀκροδεξιοῦ για νά κάνουν τήν δουλειά τους οἱ μοντέρνοι φασίστες-- φιλελεύθεροι. Ὅσο πέφτει ὁ ἕνας θά πέφτει καί ὁ ἄλλος μέχρι πού νά ἀπορροφηθοῦν ἀπό τούς 2 μεγάλους πόλους.

  Ὁ ΣΥΡΙΖΑ δέν τραβάει, τόν ρόλο του θά τόν παίξουν οἱ οἰκολόγοι-πράσινοι
  Μεγαλύτερος κίνδυνος αὐτή τήν στιγμή εἷναι οἱ οἰκολόγοι πράσινοι. Τούς σπρώχνουν μέ χίλια. Προτιμῶ κάποιος πολιτικά ξεκρέμαστος, ἀνένταχτος, ἀπροβλημάτιστος, άφελής,... νά ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ παρά τούς πρασινωπούς Οἰκολόγους. Γιά αὐτούς τούς λόγους δέν τούς βάζω στό β) μαζί. Τό μή χεῖρον βέλτιστον. Φυσικά, προσωπική μου ἄποψη σάν ἐπιλογή, εἷναι ἡ τριάδα πού ἔχω προαναφέρει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Δεν τους βαζεις στο (β),βαλε τους στο (δ). Ετσι κι αλλιως ειναι μια κατηγορια μονοι τους, το κομμα των κουναλακηδων...

  Σοβαρα τωρα... Εγω δεν ανησυχω ουτε για οικολογους. Θα βγουν τεταρτοι.Θα παει ο Τρεμοπουλος στην ευρωβουλη. Θα χαιρεται ο φασιστας Γκρουεφσκι και το Τουρκικο Προξενειο στη Θρακη θα κανει παρτυ.Ας οψονται οι ανενημερωτοι που θα τους στειλουν στο Ευρωκοινοβουλιο να ριχνουν στιλετιες στην πλατη της χωρας. Στις βουλευτικες ομως εκτιμω(μια που θα εχει γινει πιο φανερο το αποκρουστικο προσωπειο τον οικο-δοσιλογων)πως θα δωσουν μαχη για το 3%.
  Επειδη εχεις ξαναναφερθει στον Λαφαζανη θα πω το εξης. Τον εκτιμω βαθυτατα. Καμμια σχεση με τον υπολοιπο συρφετο. Ιδεολογος, συνεπης και με σωστες θεσεις σε πολλα ζητηματα. Το ξερεις ομως πως κι αυτος συμπιεζεται μεσα στην νεοταξιτικη αρμαδα που δινει το ρυθμο στο κομμα. Και ειναι μονος. Πολυ μονος. Και εν πασει περιπτωσει εξαιρεσεις οπως ο Λαφαζανης δεν μπορουν να λειτουργουν ως αλλοθι για το κομμα-ντροπη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Τσα! Για το Γιωργάκη τσιμουδιά, ε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Οἱ οἰ-κωλόγοι, πρέπει νά χτυπηθοῦν ὅσο εἷναι νωρίς.

  Ὁ ΣΥΡΙΖΑ εἷναι θέμα χρόνου νά διαλυθεί. Ποιός ἔδωσε ἄλλοθι. Κινήσεις τακτικῆς ἀναλύω...
  Ἄλλά ἔπειδή σέ νοιώθω ἀναπροσαρμόζω τόν μπούσουλα

  α) ὄχι ἄκυρο, ἀποχή, λευκό
  β) μέ τίποτα ψῆφο σέ ΝΔ,ΠΑΣΟΚ, Οἰκολόγους-Πράσινους
  γ) εἰ δυνατόν νά ἀποφύγουμε τήν ψῆφο σέ νεοταξικούς ἀεριτζήδες ( ΣΥΡΙΖΑ, ΛΑΟΣ), σέ νεοταξικούς-φιλελεύθερους ( Δράση ), σέ νεοταξικούς- παλιάτσους ( Βεργῆς - Κατέλης )
  δ) οἱ προτιμήσεις μου εἷναι μεταξύ ΚΚΕ, ΠΑΜΜΕ ( Ζουράρις, Παπαθεμελῆς), ΑΣΚΕ (Καργόπουλος)

  ================
  Ὅσο διαβάζω τήν ἱστοσελίδα τοῦ ΑΣΚΕ, τόσο πιό πολύ ἐκτιμῶ τόν Καργόπουλο. Ὁ μπαγάσας ἔφυγε νωρίς από τό ΠΑΣΟΚ,τό 1983. Καί τό ἔκανε ὅσο ἧταν στήν ἐξουσία. Δεῖγμα ἤθους καί ἀκεραιότητας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ὁ Γκούφη εἷναι στό β), πρέπει νά τοῦ δώσουμε παραπάνω χῶρο; Κάποια πράγματα ἔχουν ξεκαθαρίσει.
  Τί δέν κόλλαγε χθές;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Θα σου πω αργότερα. Τώρα γράφω Ιστορία!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Zητω ο αναπροσαρμοσμενος μπουσουλας του Ζαρα!
  Ο αγωνας τωρα, δικαι-ώ-νεται!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Nikola και ξερο ψωμι!Στα μουτρα τους τα πε ο γατος:
  -"Το ετόνισα αυτό στον πρόεδρο Ομπάμα : για μένα, είναι πολύ σπουδαίο η Ευρώπη να έχει τα σύνορά της, υπό την έννοια ότι η Ευρώπη για τον πλανήτη έχει έναν ρόλο σταθεροποίησης, που δεν θα μπορέσω να αφήσω να καταστραφεί" , πρόσθεσε ο πρόεδρος Σαρκοζί. "

  -"Εκεί όπου έχουμε διαφορά, είναι οι τρόποι. Η παραδοσιακή επίσημη αμερικανική θέση είναι η (τυπική) ενσωμάτωση στην ΕΕ. Ήταν η θέση των προέδρων : Μπους και Κλίντον, όλων των Αμερικανών προέδρων. Η δική μου θέση δεν προβλέπει την ενσωμάτωση στην ΕΕ της Τουρκίας", τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος."

  Οξω οι σφαγεις απο την Ευρωπη!Μαζι και οι ατζεντηδες του κρατους-συμμορια(σημιτοπαρεα,Γιωργακης με Αlex Ροντο-τι θυμηθηκα ε;-συριζεοι και ΝΔ)

  http://www.athina984.gr/node/53341

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Kαι για τα καθ ημας: μακρυα απο τους καπηλους που ποτε δεν καταλαλαβαν τιποτα,μακρυα απο συγχρονους παπαδογκωνες(τωρα τετοιοι βρισκονται σε ολο το φασμα,απο αριστερα μεχρι δεξια)και με τον αναπροσαρμοσμενο μπουσουλα υπο μαλης, Καλες Καλπες!
  O Aρχηγος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Παίζεις μέ τήν φωτιά Πρωτ, χαχαχαχα

  ὅταν μοῦ βάζεις τήν φράση

  "για μένα, είναι πολύ σπουδαίο η Ευρώπη να έχει τα σύνορά της, υπό την έννοια ότι η Ευρώπη για τον πλανήτη έχει έναν ρόλο σταθεροποίησης, που δεν θα μπορέσω να αφήσω να καταστραφεί"

  καί γνωρίζεις τά ἀντιευρωπαϊκά αἰσθήματά μου


  χεχεχεχε

  Τί ἔγινε, γιά πές μου, ἔσωσες καμιά ψῆφο σήμερα;
  Ἐγώ κάτι ἔκανα, 1 ἀποχή τήν ἔφερα στήν Ἀλέκα, μοῦ ξέφυγε ὅμως 1 καί πῆγε στούς οἰκολόγους γαμῶτο μου. Καλό κορίτσι, παρασύρθηκε ὅμως, δέν πρόλαβα εἷχε ψηφίσει. Καί νά φαντασθεῖς ἔχει καί κυπριακή καταγωγή, μάλλον τώρα πού θά διαβάζει θά κατάλαβε τό λάθος...τί λές

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Σημερα οχι.Τον τελευταιο μηνα απετρεψα 2 απο το να ψηφισουν Οικολογους.Δεν χαλιεμαι με δαυτους.Την αλλη φορα θα παλεψουν για το 3%.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Ξέρεις Πρωτ, αὐτό πού μέ προβληματίζει δέν εἷναι τόσο τό ποσοστό - συμφωνῶ γιά τίς ἑπόμενες ἐκλογές. Τό πρόβλημα εἷναι ἕνας γενικώτερος τρόπος στάσης καί προβληματισμοῦ πού ἐκφράζουν.
  Ἡ θολούρα στήν σκέψη γιά ὁτιδήποτε, γιά τόν κόσμο, γιά τήν κοιωνία, γιά τό περιβάλλον, γιά τά πάντα. Κάλλιστα μπορεῖ νά πεῖ κάποιος "γιατί ρέ Ζάρα ἐσύ τά ἔχεις ὅλα ξεκάθαρα στό μυαλό σου;".
  Ὄχι φυσικά, ἀλλά οἱ "κύριοι" αὐτοί σκόπιμα, δίνουν στήν θολούρα μιά ἐπισημότητα, ἕνα κῦρος...

  Μέ τά ἀποτελέσματα τοῦ Κ.Κ.Ε. καί τό μέλλον του προβληματίζομαι Ἑτοιμάζω ἀνάρτηση μέ τήν γνώμη ἑνός μεγάλου σύγχρονου αἱρετικοῦ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Εγω ειμαι ευχαριστημενος. Καταρχην ηττηθηκε κατα κρατος ο Συριζα. Για να μαθουν να καταδικαζουν τους βανδαλισμους και να μην χαιδευουν αυτια.Το ειχα γραψει στον Alibaba.Eιχα πει:"ερχεται το μαυρισμα=<5%" και ηρθε. Παντως επειδη θελω να ειμαι δικαιος και επιδη δε το εχουμε αναφερει να πω πως η σταση Τσιπρα στο θεμα Βπτανικος-γηπεδο ηταν σωστη,θαρραλεα και δικαιωθηκε.
  Οι τρεμοπουλοι γνωρισαν πυρρειο νικη.Παρα το πομπαρισμα,παρα το σπρωξιμο απο τις δημοσκοπησεις μολις περασαν το 3%. Νομιζω και τα blogs βοηθησαν στο να μαθουν καποιοι το αληθινο τους προσωπο.Αν ειδες σε δημοσκοπηση εξω απο τα τμηματα-οχι exit poll- με θεμα τι θα ψηφιζατε στις βουλευτικες πηραν 2,8%.Ή θα αλλαξουν μυαλα(δυσκολο διοτι ειναι σε αποστολη) ή θα αυξησουν το μασκαρεμα και το κρυψιμο των αληθινων τους ιδεων.Οικολογια;Περιβαλλον;Μα ηταν παντου αποντες!Ασωπος,λατομεια Μαρκοπουλου κ.α ηταν ΑΠΟΝΤΕΣ!Μονο στα αναγνωστικα του Γκρουεφσκι εδιναν παρων.
  Αλεκα.Πηγε καλα.Καθιερωση στην τριτη θεση με διαφορα.Δεν σαρωσε.αλλα πηγε καλα.
  Ο κολλητος του Αlex Ροντος Γιωργακης εχει απεναντι του μια παραπαιουσα κυβερνηση και αδυνατει να αναδειχθει σε πειστικη εναλλακτικη λυση.Ευτυχως!Ο λαος δειχνει αυτη τη φορα να μην κανει ευκολα delete στη μνημη του.
  Αυτα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Νομίζω πώς τά χθεσινά ἀποτελέσματα γιά τήν Ἀλέκα δέν εἷναι καλά. Θέλουν σωστή ἑρμηνεία, ἀλλιῶς τούς βλέπω ἤ νά τό γυρνᾶνε σέ μιά παραλλαγή ΣΥΡΙΖΑ μιά καί ὁ ΣΥΡΙΖΑ ὅπως ἔχω πεῖ θεωρῶ ὅτι τελείωσε, ἤ ἀτέλειωτος κατήφορος...

  Γιά παραπέρα προβληματισμό θά ἀναρτήσω τώρα μιά ἐκτίμηση -ἀνάλυση τοῦ Θύμιου Παπανικολάου ( Ρεσάλτο), καί τίς ἑπόμενες μέρες κάποιες σκέψεις ( αἱρετικές ἴσως ) τοῦ Δημ.Κιτσίκη. Κάποια υἱοθετῶ κάποια ὄχι. Ἀλλά εἷναι ἀπόψεις συγκροτημένες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Το κανω copy-paste απο το ΤVXS του Στ.Κουκουλογλου:

  "Συγχαρητήρια στο ΠΑΣΟΚ για τη νίκη του και στους Οικολόγους Πράσινους που κατάφεραν να μπουν στο Ευρωκοινοβούλιο, «έχοντας υπερνικήσει τα εμπόδια που έστησε στο δρόμο τους το καρτέλ των παλαιών κομμάτων», έστειλε η «Δράση».

  Το κόμμα αναφέρει, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωσή του πως «θα μελετήσει τα αποτελέσματα για να βγει ισχυρότερη» και ότι το μεγάλο ποσοστό αποχής αποδεικνύει την κρίση εμπιστοσύνης που διαπερνά το πολιτικό σύστημα.

  Πηγή: "Ελευθεροτυπία" "

  Αλληλοσυγχαιρονται τα νεοταξοπουλα.Ευτυχως μαυριστηκε και ο Μανος.Τhe End για να το πω στη γλωσσα του ή game over στη γλωσσα του Μαρκουλακη.
  Ξεχασαμε και την ΦΣ Ζαρα. Θριαμβος!4000 ψηφους πηραν.Σχεδον τις μισες απο οτι το 2007.Δεν ειναι μικρο πραμα.Κοροιδεψαν-για να το πω παραστατικα-ενα ολοκληρο χωριο.Αν μπορουμε ας το κανουμε κι εμεις...Ακου 4000.Μεγαλη νικη!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Μά γιά τόν ἴδιο σκοπό δουλεύουν ὅλοι αὐτοί. Ἁπλά ὁ καθένας ἔχει διαφορετικό τομέα δράσης.

  Μ'ἀρέσει ἡ ΦΣ. Ἀθόρυβη περίπτωση. Δεῖγμα τοῦ νέου ἤθους πού πρεσβεύει τό ὅτι δέν βγῆκε νά πανηγυρίσει γιά τήν ἐντυπωσιακἠ συγκομιδή της σέ ψήφους. Μετρημένες κουβέντες, μά πολύ μετρημένες ὅπως καί οἱ ψῆφοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Παντα εχω την ιδια απορια :πως ενω ξεκινουμε απο τις ιδιες διαπιστωσεις, οταν ψηφιζουμε , οι δρομοι μας χωριζουν.
  Ειναι που μετα το 89 εφυγε το εδαφος απ τα ποδια μας ?
  Ειναι η εμμεση υποστηριξη της δεξιας απο το κκε ?
  Και το πασοκ που εκανε την κλεψια επιστημη?
  Ειναι που ποτε δεν ξεπερασε τους πρωτους διδαξαντες?
  Ειναι που περασε ο καιρος του : ολα ή τιποτα.
  Ειναι που εχω ξεγραμμενη τη μια προταση εξουσιας.
  Ειναι που παραμυθιαζομαι οτι μια διαχειριση σοσιαλδημοκρατικου τυπου θα ειναι σε θεση να φερουν σε περας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Μάλλον εἷναι πού δέν συζητᾶμε, καί ἄν τό κάνουμε γίνεται ὅταν ἔχουμε ἐκλογές, σπάνια ἀνάμεσά τους

  ΑπάντησηΔιαγραφή