Σάββατο, 5 Ιανουαρίου 2013

Δῶσε λίγο ἀπ΄αὐτό πού καπνίζεις


David Gilmour: Coming back to life
Παρόλο πού εἶναι δύσκολο κανεὶς νὰ προσδιορίσει τὴ διαφορὰ μεταξύ τοῦ παρελθόντος αὐτοῦ καθεαυτοῦ καὶ τῆς ἐμπειρίας τοῦ ὅταν ἐξετάζεται στὸ παρόν, ἂν τολμούσαμε ἕνα ταξίδι στὸ χρόνο ἀπὸ τὸ 1900 μέχρι τὸ 1950 θὰ μέναμε ἔκπληκτοι ἀπὸ τὸ τηλέφωνο, τὸ ἀεροπλάνο, τὸ αὐτοκίνητο, τὴν ἠλεκτρικὴ ἐνέργεια, τὸ ψυγεῖο, τὸ ραδιόφωνο, τὴν τηλεόραση, τὴν πενικιλλίνη καὶ οὕτω καθεξῆς, ἐνῷ οἱ ταξιδιῶτες ἀπὸ τὸ 1950 ἕως σήμερα θὰ ἔβρισκαν λίγα πράγματα πού θὰ τοὺς ἐξέπληταν. Καμία ἐξέλιξη τῶν τελευταίων 50 ἐτῶν, δὲν ἔχει να προσθέσει κοινωνικὰ ἐπωφελεῖς καινοτομίες συγκρίσιμες μὲ ἐκεῖνες τοῦ πλυντηρίου καὶ τῆς ἠλεκτρικῆς σκούπας.
Τὰ σοῦπερ μάρκετ εἶναι γεμάτα ἀπὸ προϊόντα πού οἱ διαφημιστὲς τους ἰσχυρίζονται ὅτι εἶναι "νέα καὶ βελτιωμένα". Τεχνολογικὰ ἐμπλουτισμένα λαχανικὰ καὶ φροῦτα ἀπαλλαγμένα ἀπὸ κουκούτσια καὶ σπόρους πού διαρκοῦν περισσότερο ἐκτὸς ψυγείου, μεταφέρονται εὐκολότερα, καὶ προσδίδουν τὴν ἴδια ἄγευστη αἴσθηση ἁπανταχοῦ. Ψηφιακὰ ραδιόφωνα καὶ τηλεοράσεις ὑψηλῆς εὐκρίνειας, πού ἀγωνίζονται ἀκατάπαυστα νὰ ὡραιοποιήσουν τὸ ψεῦδος. Ἐν ὀλίγοις, κερδοσκοπικὲς καινοτομίες πού δὲν ἔχουν τίποτα νὰ κάνουν μὲ κοινωνικὲς παροχὲς παρὰ μόνο τὸ ἀντίθετο. Διευθυντικὰ στελέχη μεγάλων ἐπιχειρήσεων καὶ ἔμποροι πού ἀνταμοίβονται γενναιόδωρα ἐπιβάλλοντας φόρους ἐπενδύσεων καὶ σκληρὴ δουλειὰ σὲ ὅλους ἐκείνους πού ἐπιθυμοῦν νὰ ἀποκτήσουν ἄχρηστα ἀντικείμενα ὥστε νὰ παραμείνουν μονάδες ὑπολογίσιμες.
Εἶναι ἀλήθεια πὼς ὁ χρόνος περνᾶ. Βρισκόμαστε στὶς ἀρχὲς τοῦ 2013. Ἕνας φίλος σὲ μία προσπάθεια νὰ ἀναβιώσει τὰ παλιὰ ἔχει προσκαλέσει στὸ σπίτι του τὴν παρέα μὲ τὴν ὁποία συνήθιζε νὰ κάνει ταραχὲς πρὶν μιὰ εἰκοσαετία. Συνεχὴς βροχή, μελομακάρονα καὶ κουραμπιέδες βιομηχανικῆς κλίμακος καὶ εἰκόνες "σβήσανε ρεμπέτη μου τὰ φῶτα τῆς σκηνῆς".

Ἐκεῖ κάπου, μέσα σὲ βυθούς, σκότος, δάση καὶ βουνὰ ἀπροσπέλαστα σὰν τὸ μαῦρο κουτὶ χαμένου ἀεροπλάνου ἡ περιπλανώμενη ψυχὴ τῆς Χριστίνας, πού πάλι δὲν ἦρθε, πίνει βότκα μὲ μπλὲ κουρασάο καὶ καπνίζει χαμογελαστὰ καὶ αἰσιόδοξα. 

Καλὴ χρονιὰ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου