Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2009

Γρηγόρης Αὐξεντίου


(Ἀκριβές ἀντίγραφο ἀπ' τίς ἐφημερίδες τῆς 5ης Μαρτίου 1957):

- Ὁ Γρηγόρης Αὐξεντίου, φερόμενος ὡς ὑπαρχηγός τῆς ΕΟΚΑ καί ὑπασπιστής τοῦ ἀρχηγοῦ της Διγενῆ, ἐφονεύθη προχθές, ἀφοῦ ἐπολέμησε ἠρωικῶς ἐπί δέκα ὁλόκληρες ὧρες, μόνος αὐτός ἐναντίον ἰσχυρῶν βρετανικῶν δυνάμεων , στήν περιοχή τοῦ ὅρους Τρόοδος σέ μία σπηλιά πλησίον τῆς Μονῆς Μαχαιρά. Ἡ μάχη διεξήχθη ὑπό τίς ἀκόλουθες συνθῆκες.
Οἱ δυνάμεις ἀσφαλείας εἶχαν τήν πληροφορία ὅτι στή Μονή Μαχαιρά ἐκρύπτετο ὁ καταζητούμενος αὐτός πατριώτης , ὁ ὁποῖος εἶχε ἐπικηρυχθεῖ ἀντί 5.000 λιρῶν στερλινῶν. Τίς ἀπογευματινές ὧρες τοῦ Σαββάτου ἀπόσπασμα τοῦ βρετανικοῦ στρατοῦ ἀπό 60 ἄνδρες ἐκινήθη πρός τήν Μονή, τήν ὁποία καί ἐκύκλωσε γιά νά συλλάβει τόν καταδιωκόμενο ἀγωνιστή. Οἱ Βρετανοί στρατιῶται ἀνεστάτωσαν κυριολεκτικῶς τήν Μονή καί ἔθεσαν ὑπό κράτησιν ὅλους τους μοναχούς, περιλαμβανομένου καί τοῦ Ἡγουμένου, τούς ὁποίους καί ἐκακοποίησαν γιά νά τούς ἀποσπάσουν πληροφορίες περί τοῦ ἀκριβοῦς σημείου ὅπου ἐκρύπτετο ὁ Αὐξεντίου.
Κανείς ὅμως μοναχός δέν εἶπε τίποτα. Κατά τήν διάρκεια τῆς ἐρεύνης στήν περιοχή γύρω ἀπό τό μοναστήρι, οἱ Βρετανοί στρατιῶται ἀνεκάλυψαν μία σπηλιά κρυμμένη μέσα σέ θάμνους.
Λέγεται ὅτι κάποιος βοσκός τούς ἔδωσε τήν πληροφορία ὅτι μέσα στήν σπηλιά ἦταν κρυμμένος ὁ Αὐξεντίου. Ἀμέσως οἱ βρετανικές δυνάμεις ἐκύκλωσαν τήν σπηλιά καί ἐκάλεσαν τόν Αὐξεντίου νά παραδοθεῖ.


Ὁ ἐπί κεφαλῆς τοῦ βρετανικοῦ ἀποσπάσματος ἀνθυπολοχαγός Μίντλεντον πλησίασε τήν εἴσοδο τῆς σπηλιᾶς καί ἐφώναξε : " Ρίξε τά ὄπλα σου καί παραδώσου, ἀλλιῶς θά ἐπιτεθοῦμε ". Κάποιος ἀπήντησε : " Καλά παραδιδόμαστε ". Τέσσερες ἄνδρες βγῆκαν ἔξω, δύο ἀπό αὐτούς ἐπικηρυγμένοι μέ 5.000 λίρες, ὅπως καί ὁ Αὐξεντίου. Ὁ Αὐξεντίου δέν ἦταν μεταξύ αὐτῶν. Ὁ ἀνθυπολοχαγός Μίντλεντον τόν ἐκάλεσε καί πάλιν νά παραδοθεῖ, ἀλλά ἔλαβε τήν ὑπερήφανη ἀπάντησιν " Μολών λαβέ ".
Ἀμέσως, τέσερες ἄνδρες ὅρμησαν μέσα στήν σπηλιά. Ὁ ἡρωικός μαχητής τῆς κυπριακῆς ἐλευθερίας τούς ὑπεδέχθη μέ καταιγισμόν πυρός. Οἱ τρεῖς ἀπό τούς τέσσερες Βρετανούς, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἐλπίσει ὅτι θά εἰσέπραττον τήν ἐπικήρυξιν τοῦ Αὐξεντίου βγῆκαν ἀμέσως ἔντρομοι, ἐνῶ ὁ τέταρτος, τραυματισμένος στό στῆθος κατέπεσε στό ἔδαφος, γιά νά ὑποκύψει λίγες ὧρες ἀργότερα στά τραύματά του. Ὁ ἐπί κεφαλῆς τῶν βρετανικῶν δυνάμεων ἀνθυπολοχαγός Μίντλεντον ἐζήτησε ἀμέσως ἐνισχύσεις, οἱ ὁποῖες καί κατέφθασαν μέ τά ἑλικόπτερα. Ἡ μάχη συνεχίσθη ἔτσι ἐπί 10 ὁλόκληρες ὧρες, κατά τήν διάρκειά της δέ οἱ Βρετανοί ἐχρησιμοποίησαν μεταξύ τῶν ἄλλων δακρυγόνες βόμβες.
Μπροστά στό ἀλύγιστο θάρρος τοῦ Αὐξεντίου καί ἀφοῦ προηγουμένως ἔκαναν χρῆσιν ὅλων τῶν εἰδῶν τῶν ὅπλων, οἱ Βρετανοί στρατιῶται ἔρριψαν μέσα στήν σπηλιά βόμβες πετρελαίου. Τεράστιες φλόγες ἐκάλυψαν τό σπήλαιο γιά νά τυλίξουν σέ λίγο τό κορμί τοῦ ἡρωικοῦ πατριώτη.
Ἡ μάχη ἐτελείωσε στίς 2 ἡ ὥρα τήν νύκτα.
Τό πτῶμα τοῦ Αὐξεντίου ἀνευρέθη ἀπηνθρακωμένο.
Ὁ Αὐξεντίου ἦταν ἡλικίας 29 ἐτῶν, τό ἐπάγγελμά του δέ ἦταν σοφέρ ταξί.
Στόν κατάλογο τῶν καταζητουμένων ἀπό τούς Ἄγγλους, ἦταν ἐγγεγραμμένος δεύτερος μετά τόν στρατηγό Γρίβα.(Ἀποσάσματα ἀπό τό ποίημα ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ πού ἔγραψε ὁ Γιάννης Ρϊτσος γιά τόν Γρηγόρη Αὐξεντίου, 5-25 Μαρτίου 1957):

" Λάβετε, φάγετε, τοῦτο ἐστί τό σῶμα μου καί τό αἷμα μου - τό σῶμα καί τό αἷμα τοῦ Γρηγόρη Αὐξεντίου
ἑνός φτωχόπαιδου, 29 χρονῶ, ἀπ' τό χωριό Λύση,
ὁδηγοῦ ταξί τό ἐπάγγελμα,
πούμαθε στή Μεγάλη Σχολή τοῦ Ἀγώνα τόσα μόνο γράμματα ὅσα νά φτιάχνουν τή λέξη
" Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α "
καί πού σήμερα, 2 τοῦ Μάρτη 1957, κάηκε ζωντανός στή σπηλιά τῆς Μονῆς Μαχαιρά καί σήμερα ἀκριβῶς, 2 τοῦ Μάρτη, μέρα Σάββατο - μήν τό ξεχάστε, σύντροφοι -
Στίς 2 ἡ ὥρα μετά τά μεσάνυχτα, καί 3 πρῶτα λεπτά,
γεννήθηκε ὁ μικρός Γρηγόρης ἀνάμεσα στά
ματωμένα γόνατα τῆς πλάσης.


( Ὅλες οἱ καμπάνες τῆς Γής σήμαναν μεμιᾶς. Ὅλα τά ἀνθρώπινα μέτωπα ψηλά. Ὅλες οἱ καρδιές μεσίστιες. Στό χωριό Λύση, ἀνάμεσα Λευκωσία κι Ἀμμόχωστος, ἡ μάνα τοῦ ἕσφιξε τό μαῦρο της τσεμπέρι κάτου ἀπ' τό δυνατό σαγόνι της κ' εἶπε ἀκριβῶς τά λόγια πού περίμενε ὁ γιός της : " Εἶμαι πέρφανη. Κάλλιο μία φούχτα τιμημένη στάχτη, παρά γονατισμένος ὁ λεβέντης μου ". Ὁ πατέρας του πάλι, σάν πῆγε στό στρατιωτικό νοσοκομεῖο τῆς Λευκωσίας, ἀναγνώρισε τό καμένο παιδί του ἄπ΄ τίς χοντρές ἑλληνικές κοκάλες του κι ἀπό κεῖνο τό χρυσό κωνσταντινᾶτο πού ἄχνιζε στόν κόρφο του καί στόν κόρφο τοῦ κόσμου. )

---------------------------------------------------------

«Ἐκεῖνο τό "ΟΧΙ" δέν τό ἐπανέλαβε ἡ ἠχώ, ἦταν πολύ βαρύ γιά νά τό μεταφέρει».
Κωστας Μόντης (ἀναφερόμενος στήν ἄρνηση τοῦ Γρηγόρη Αὐξεντίου νά παραδοθεῖ).

Πηγή:

http://antiparakmi.blogspot.com/2009/03/blog-post.html

Ἀκολουθεῖ τό κείμενο τῆς ὁμιλίας τοῦ ἡρωικοῦ γιατροῦ Βάσσου Λυσσαρίδη

http://antiparakmi.blogspot.com/2009/03/blog-post_04.html

10 σχόλια:

 1. Γρηγορης Αυξεντιου;;;Ντροπη σου,παλιοεθνικιστη,ελληναρα,πατριδοκαπηλε,λαικιστη!Καταδικαζεσαι σε υποχρεωτικη παρακολουθηση των διαλεξεων της κ.Ρεπουση και του κ.Α.Λιακου,μπας και συνελθεις.
  Και βαζεις και Ριτσο...Δεν σου ειπαν οτι αυτοι οι ελληνοκεντρικοι ποιητες(Ριτσος,Ελυτης κλπ)ειναι πασε;
  Ειμαι δε βεβαιος οτι ησουν αντιθετος και στο Σχεδιο Αναν,που το συνεταξαν για το καλο σου βρε παλιοεθνικιστη αλλα εσυ που να καταλαβεις;
  Αν δεν συνελθεις θα σου επιβληθει η υπερτατη τιμωρια:υποχρεωτικη παρακολουθηση των τηλεοπτικων εμφανισεων του μεγαλου ευρωπαιστη πολιτικου κ.Κουναλακη και αποστηθιση των λεγομενων του.

  Τασσος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μέ Ρεπούσηδες, Λιάκους καί λοιπά νεοταξικά γκρουπούσκουλα τό παλεύω...
  Μέ τόν συγκροτημένο καί στιβαρό Κουναλάκειο λόγο ἀνησυχῶ λιγάκι. Ἀλήθεια αὐτόν τόν τύπο ὡς τί τόν καλοῦν, χρόνια τώρα, στίς τηλεοπτικές συζητήσεις; Μοῦ διαφεύγει κάτι ὡς πρός τήν ἱστορία του, τό ἐπάγγελμά του καί τό πάσης φύσεως ἔργο του; Ἐγώ πάντως μόνο γιά πρώην ὑποψήφιο βουλευτή τόν γνωρίζω, ἀλλά ἀπό τέτοιους νά φᾶνε καί οἱ κόττες....

  Ἀλλά πολύ άσχοληθήκαμε μέ αὐτούς ὅλους.

  Τό ἐπίσημο κράτος γιατί ἀγνοεῖ ἐπιδεικτικά τήν πάλη του κυπριακοῦ λαοῦ κατά τῶν ἐγγλέζων; Ἐδῶ ὁλόκληρος Ναζίμ Χικμέτ ὕμνησε τόν ἀγῶνα της ΕΟΚΑ. Ἀπό τήν ἄλλη ἡ ἀναφορά τοῦ κατεστημένου στήν ΕΟΚΑ γίνεται μέ πολλή φειδώ καί προσοχή, ποιός ξέρει ἴσως δέν πρέπει να στεναχωρηθοῦν οἱ ἐγγλέζοι φίλοι μας.Προφανῶς ἄν ειχε δράση ἀνάλογη μέ τήν δράση τῶν Κόντρας στήν Νικαράγουα, καί ἐπαιζε τό παιχνίδι τῶν Ἐγγλέζων ὄχι μόνο θά τήν ένισχύανε ἀλλά θά τήν είχαν ἐξυψώσει καί σέ σύμβολο τοῦ ἀγῶνα γιά τήν ἐλευθερία, κάτι σάν τόν Α.Α

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Γιάννης Ρίτσος - Ναζίμ Χικμέτ
  ἔφ. Ρήξη, 6 Ἀπριλίου 2007
  Τῆς λευτεριᾶς τό λάβαρο στήν Κύπρο, μετά ἀπό αἰῶνες σκλαβιᾶς, ἡ ΕΟΚΑ τό σήκωσε στά πιό ψηλά σκαλοπάτια. Στόν ἔνοπλο ἐθνικοαπελευθερωτικό, ἀντιαποικιακό ἀγώνα, 1955-1959, κατά τῆς βρετανικῆς κατοχῆς. Μέ αἴτημα, ἐκεῖνο πού ζητήσαμε οἱ Κύπριοι καί ἀπό τόν Ἰωάννη Καποδίστρια, μόλις ἱδρύθηκε τό ἑλλαδικό κράτος: τήν ἕνωση τῆς Κύπρου μέ τή μητέρα Ἑλλάδα. Περί τῆς ὁποίας, καί τό 97% τοῦ δημοψηφίσματος τῶν Κυπρίων της 15-22 Ἰανουαρίου 1950.
  Τῆς λευτεριᾶς τό λάβαρο τό κουβαλοῦσαν κρυμμένο στίς καρδιές τους γενεές γενεῶν ὑπόδουλων Κυπρίων.
  Τό κουβαλοῦσαν στόν κόρφο τους πλήθη Κυπρίων ἐθελοντῶν πολεμιστῶν, ἀπό τό Δραγατσάνι ὡς τόν Μοριά καί ἀπ’ τή Ρούμελη στό Αἰγαῖο, κατά τήν Ἐθνεγερσία τοῦ 1821.
  Καί ξανά στόν ἀτυχῆ πόλεμο τοῦ 1897, στίς κρητικές Ἐπαναστάσεις καί στόν Μακεδονικό Ἀγώνα, στούς Ἀπελευθερωτικούς Βαλκανικούς Πολέμους τοῦ 1912-13 καί στή Μικρασιατική Ἐκστρατεία. Στό ἔπος τοῦ Σαράντα, ἀπό τήν Πίνδο καί τή Βόρεια Ἤπειρο, στήν Ἐθνική Ἀντίσταση. Στίς μάχες κατά τοῦ φασισμοῦ καί τοῦ ναζισμοῦ, ἀπό τή Βόρεια Ἀφρική σέ ὅλη τήν Εὐρώπη.
  Εὐλαβικά διπλωμένο, ἱερό γαλανόλευκο λάβαρο, στίς καρδιές καί στά μπαοῦλα τῶν σκλάβων, κατά τή στυγερή ἀγγλική «παλμεροκρατία», μετά τήν αἱματηρή ἐξέγερση τῶν Ὀκτωβριανῶν τῆς Κύπρου. Ἄνανδρα πυροβολημένο ἀπό τούς Ἐγγλέζους δυνάστες, στήν ἐθνική ἐπέτειο τῆς 25ης Μαρτίου 1945 στό Λευκόνοικο, ὅπου σκότωσαν ἑνωτικούς ΑΚΕΛιστές φουστανελοφόρους διαδηλωτές.
  Ὥσπου ξημέρωσε ἡ ἁγιότερη τῆς Κύπρου ἡμέρα, Παρασκευή, 1η Ἀπριλίου 1955. Τό λάβαρο, στά ἔνοπλα πλέον χέρια τῆς ΕΟΚΑ, πού «πῆρε μία ἀνηφοριά, πῆρε τά μονοπάτια, νά βρεῖ τά σκαλοπάτια πού παν’ στή Λευτεριά», καθώς ἔγραφε στό σπουδαιότερο ποίημά του, Δεκέμβριο τοῦ 1955, ὁ 18χρονος ἀγωνιστής τῆς ΕΟΚΑ Εὐαγόρας Παλληκαρίδης, τόν ὁποῖον ἀπαγχόνισαν (9ο στή σειρά) οἱ Ἐγγλέζοι, 13 Μαρτίου 1957. Ἕνας ὁ σκοπός: ἡ ἀποτίναξη τοῦ ζυγοῦ τῶν Ἐγγλέζων ἀποικιοκρατῶν καί ἡ Ἕνωση μέ τή μητέρα Ἑλλάδα.
  Ἤταν λοιπον ἀπόλυτα φυσιολογικό, ὁ κορυφαῖος της Ρωμιοσύνης ποιητής, ὁ Γιάννης Ρίτσος, ἕναν κορυφαῖο της ΕΟΚΑ νά ἐπιλέξει γιά νά ὑμνήσει μέ τόν συγκλονιστικό «Ἀποχαιρετισμό» του: τόν ὑπαρχηγό τῆς ΕΟΚΑ, τόν ἔφεδρο ἀνθυπολοχαγό τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ, τόν Σταυραετό τοῦ Μαχαιρά, Γρηγόρη Αὐξεντίου. Ἐπειδή ἀκριβῶς, ἀπ’ ὅλους τούς αἰῶνες περισσότερο κι ἀπ’ ὅλους τους Κυπρίους ὑψηλότερα, τό λάβαρο τῆς Λευτεριᾶς τ’ ἀνέβασαν τῆς ΕΟΚΑ τά ἀθάνατα παλικάρια. Καί ἡ ἀθανασία ἔγκειται ἀκριβῶς στούς ἰσχύοντες ἐσαεί στίχους τοῦ Γιάννη Ρίτσου: «Λάβετε φάγετε, τοῦτο ἐστί τό σῶμα καί τό αἷμα μου, τό σῶμα καί τό αἷμα τοῦ Γρηγόρη Αὐξεντίου … πού ’μαθε στή μεγάλη σχολή τοῦ ἀγώνα, τόσα μόνο γράμματα, ὅσα νά φτιάχνουν τή λέξη ἐλευθερία».

  Στήν ἐφημερίδα, τότε, τῆς ἑλλαδικῆς Ἀριστερᾶς, τήν «Αὐγή», δεκαέξι μέρες ἀπό τήν ἔναρξη τοῦ ἀγώνα τῆς ΕΟΚΑ, δημοσιεύτηκε (17 Ἀπριλίου 1955) καί ἡ φωνή τοῦ μεγάλου Τούρκου κομμουνιστῆ ποιητῆ Ναζίμ Χικμέτ, πού προστέθηκε «στίς φωνές τῶν προοδευτικῶν ἀνθρώπων ὅλου του κόσμου ὑπέρ τοῦ Δικαιώματος τῆς Αὐτοδιαθέσεως τῆς Κύπρου καί τῆς Ἑνώσεως μέ τήν Ἑλλάδα. Ὁ Χικμέτ ἀπηύθυνε μήνυμα πρός τούς Τούρκους τῆς Κύπρου, στό ὁποῖο τονίζει ὅτι «ἡ Κύπρος ἦταν πάντοτε ἑλληνική». Τό δημοσίευμα τῆς «Αὐγῆς», πού παρατίθεται αὐτούσια στό τέλος τοῦ ἄρθρου, ἀναδημοσίευσε στόν «Φιλελεύθερο» της Λευκωσίας ὁ ἐπίκουρος καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Κύπρου, ἱστορικός Πέτρος Παπαπολυβίου (31/3/07).
  Ἀπόσπασμα ἀπό τήν «Αὐγή» τῆς ἐποχῆς (1955):
  «Στίς φωνές τῶν προοδευτικῶν ἀνθρώπων ὅλου του κόσμου ὑπέρ τοῦ δικαιώματος τῆς αὐτοδιαθέσεως τῆς Κύπρου καί τῆς Ἑνώσεώς της μέ τήν Ἑλλάδα, ἦρθε νά προστεθῆ χθές καί ἡ φωνή –ἡ μόνη μέχρι στιγμῆς ἀπό τουρκικῆς πλευράς– τοῦ μεγάλου Τούρκου ποιητοῦ Ναζίμ Χικμέτ. Ὁ Χικμέτ ἀπηύθυνε μήνυμα στούς Τούρκους τῆς Κύπρου, στό ὁποῖο τονίζει ὅτι ἡ Κύπρος ἦταν πάντοτε ἑλληνική. Δέν ὑπάρχει, γράφει, κανένα ζήτημα γιά τήν ἑλληνικότητα τῆς νήσου. Ἡ πλειοψηφία τῶν κατοίκων τῆς εἶναι Ἕλληνες καί δίκαια ἀγωνίζονται γιά τήν Ἕνωσιν τῆς νήσου μέ τήν Ἑλλάδα. Ἀπευθυνόμενος εἰδικώτερα στήν τουρκική μειονότητα τῆς Κύπρου, ὁ Τοῦρκος ποιητής τονίζει ὅτι πρέπει νά συνεργασθῆ μέ τούς Ἕλληνες Κυπρίους γιά τήν ἀπαλλαγή τῆς νήσου ἀπό τόν ἀγγλικό ἰμπεριαλισμό. Μόνο, γράφει, ὅταν ἡ νῆσος ἀπαλλαγῆ ἀπό τούς Ἄγγλους ἰμπεριαλιστᾶς, οἱ Τοῦρκοι κάτοικοί της θά μπορέσουν νά ζήσουν πραγματικά ἐλεύθεροι. Κι αὐτό δέν μπορεῖ νά γίνει παρά μέ τήν ἑνότητα τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ, μέ τή συνεργασία ἀπό Τούρκους καί Ἕλληνες Κυπρίους στήν πάλη ἐναντίον τοῦ ξένου δυνάστου. Ἐκεῖνοι, καταλήγει, πού προσπαθοῦν νά στρέψουν τούς Τούρκους ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων, μόνον τό συμφέρον τοῦ ξένου κατακτητῆ ἐξυπηρετοῦν».

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Το παλευουν με τον Κουναλακη,αλλα δεν τους βγαινει χρονια τωρα,ουτε την δικη του ψηφο δεν βρισκει το ατομο.Αντε να τον βαλουν σε κανενα Επικρατειας κι αυτον,να τον "δικαιωσουν" για τους αγωνες του.Μονο ο Μπιστης θα χαιρεται?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Γειά σε όλους,
  Θα μου χρειαστεί λίψγος χρόνος ακόμη μέχρι να μάθω πως γίνεται το upload της διεύθυνσης μιας ιστοσελίδας ώστε ο ενδιαφερόμενος να μη χρειάζεται να κάνει copy/paste. Συγγνώμη...

  Στην παρακάτω ιστοσελίδα υπάρχουν μερικά σχόλια και φωτογραφίες και η Αγγλική όψη του θέματος.

  http://www.psywarrior.com/cyprus.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Φίλε Δαίμονα, πράγματι ὁ σύνδεσμος πού παρέθεσες εἶναι πολύ ἐνδιαφέρων. Ἐπίτρεψέ μου νά τό ξαναβάλω

  The view from England

  Τό Κυπριακό εἶναι ζήτημα πολυσύνθετο καί μακροχρόνιο καί θά ἤμουν ἐπιπόλαιος ἄν προσπαθοῦσα νά τό παρουσιάσω ἐκτενῶς ἀφοῦ δέν θεωρῶ ὅτι ἔχω τίς ἀπαιτούμενες γνώσεις. Πρόσωπα πολλά ἐμπλέκονται χωρίς ξεκάθαρη καί γνωστή στάση στήν πάροδο τοῦ χρόνου. Εἶναι γνωστή ἡ ἀμφιλεγόμενη καί ὄχι ἁπλά ἀντικομμουνιστική θέση τοῦ Γρίβα πρό τῆς ἐποχῆς τῆς ΕΟΚΑ. Αὐτό δέν θά μέ ἐμποδίσει νά ἐκτιμήσω στίς πρέπουσες διαστάσεις τό ἔργο του τήν ἐποχή τοῦ ἐθνικοαπελευθερωτικοῦ ἀγώνα. Οὔτε ὁ Μακάριος, οὔτε καί τό ΑΚΕΛ εἶχαν μία σταθερή καί ἀπαρασάλευτη στάση. Σέ κάθε περίπτωση βασικό μου κριτήριο, μεταξύ ἄλλων, εἶναι ἡ ἀπήχηση πού εἶχαν στόν λαό καί πόσο τούς συμπαραστάθηκε καί τούς στήριξε.

  Γιά τήν ἱστορία νά προσθέσω κάτι ἐνδιαφέρον γιά τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο οἱ Βρετανοί πῆραν τήν Κύπρο τό 1878. Ὁ σουλτάνος ὑποχρεώνεται νά δανείσει τήν Κύπρο στήν Ἀγγλία παίρνοντας σάν ἀντάλλαγμα τήν ὑποστήριξή της κατά τοῦ ρωσικοῦ κινδύνου. Ἡ Ἀγγλία ἤθελε καί νά προστατεύσει τήν διώρυγα τοῦ Σουέζ πού εἶχε ἀνοιχθεῖ τό 1869.
  Ὁ ἀπατεώνας Ἄγγλος πρωθυπουργός Ντισραέλι ἔδρασε ὡς ἑξῆς. Ἡ Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία, ἐξασθενημένη ἀπό τόν Ρωσοτουρκικό πόλεμο, πείθεται νά ὑπογράψει μυστική συνθήκη μέ τό Λονδίνο, στίς 4/6/1878, ἐν ἀγνοία τῶν ὑπολοίπων δυνάμεων, πού ἔλεγε «… ἡ Ἀγγλία ὑποχρεοῦται νά ἑνωθῆ μέ τήν Αὐτοῦ Μεγαλειότητα τόν Σουλτάνο, ἐάν τό Βατούμ, τό Ἄρνταχαν καί τό Κάρς, ἡ μία ἀπό αὐτές τίς περιφέρειες παραμείνει ὑπό τήν κατοχή τῆς Ρωσίας…. Γιά νά μπορέσει ἡ Ἀγγλία νά ἐξασφαλίσει τά ἀπαιτούμενα μέσα γιά νά ἀνταποκριθεῖ στήν ὑποχρέωσή της αὐτή, ὁ Σουλτάνος δέχεται ἡ νῆσος Κύπρος νά καταληφθεῖ καί νά διοικηθεῖ ἀπό τήν Μεγάλη Βρετανία.»
  5 ὅμως μέρες πρίν, στίς 30/5/1878, τό Λονδίνο εἶχε ὑπογράψει ἄλλη μυστική συμφωνία μέ τήν Πετρούπολη, ὅπου ἀναγνώριζε τό δικαίωμα τῆς Ρωσίας νά κρατήσει τό Κάρς, τό Ἀρνταχάν καί τό Βατούμ. Φυσικά ἕνας ὅρος πού προστέθηκε στίς 1/7/1878 στήν ἀγγλοοθωμανική συνθήκη τῆς 4/6/1878 ὅτι ἡ Ἀγγλία σέ περίπτωση πού ἡ Ρωσία ἐκκένωνε τό Κάρς, τό Ἀρνταχάν καί τό Βατούμ, τότε θά ἐπέστρεφε τήν Κύπρο στό Σουλτάνο, ἦταν ἄνευ ἀντικρύσματος.
  Ἡ Ἀγγλία μέ πρόφαση τήν εἴσοδο τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας στό πλευρό τῆς Γερμανίας στόν Α Παγκόσμιο Πόλεμο προσαρτᾶ τήν Κύπρο τό 1914. Μετά τό τέλος τοῦ πολέμου ἡ Ρωσία ἐπιστρέφει στήν Τουρκία τό Κάρς καί τό Ἀρνταχάν καί κρατᾶ τό Βατούμ ( ρωσοτουρκικές συμφωνίες τοῦ 1920, 1921), ἀλλά γιά νά πάρουν πόδι οἱ Ἐγγλέζοι τό 1959 χρειάστηκε λαικός ἀγώνας. Καί φυσικά τίς βάσεις τίς κρατήσανε.
  Δέν θά ἐπεκταθῶ στίς πολύ καλύτερες συνθῆκες γιά τούς Ἕλληνες τοῦ νησιοῦ ὑπό ὀθωμανική κυριαρχία μέχρι τό 1878. Ἀντίθετα οἱ Ἐγγλέζοι, χρησιμοποιώντας τήν γνωστή τακτική του διαίρει καί βασίλευε ἐνθάρρυναν καί χρησιμοποίησαν πρός τό συμφέρον τους τήν ἀντίθεση μεταξύ τῶν δύο κοινοτήτων τοῦ νησιοῦ, τῆς ἑλληνικῆς πλειονότητας καί τῆς τουρκικῆς μειονότητας. Καί τό τερατούργημα τοῦ Ἀνάν, πού μᾶλλον θά ἐπανέλθει μέ διαφορετικό ὄνομα, πρός τή κατεύθυνση ἐξυπηρέτησης τῶν συμφερόντων τῆς Ἀγγλίας κατά πρῶτο λόγο καί τῆς Τουρκίας δευτερευόντως, στοχεύει.
  Ἀλλά αὐτά τά ἀναλύει θαυμάσια ὁ Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος στά 2 ὑπέροχα βιβλία του ἀπό τίς ἐκδόσεις Λιβάνη

  α) Ἡ ἁρπαγή τῆς Κύπρου β) Ἡ Κύπρος σέ παγίδα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Η εξωτερική πολιτική των Αγγλόφωνων χωρών δεν είναι πιά αποκλειστικά αυτή του δαίρει και βασίλευε αλλά και μία διαρκής προσπάθεια να εξαφανισθεί το σκέπτεσθαι προς χάριν του θέλειν για να κυριαρχήσει δηλαδή μόνο τα κριτήριο του συμφέροντος που το ονομάζουμε τώρα ρεαλισμό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Τωρα που ανεβηκε ο Χριστοφιας στην προεδρια, φοβουμαι οτι ερχονται περιεργες μερες στο νησι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή