Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2009

Γερμανικές ἀποζημιώσεις καί δέν συμμαζεύεται...

Ἀπό τήν ἱστοσελίδα τοῦ ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ,
Πολεμικές ἐπανορθώσεις-Κατοχικό δάνειο καί ἄλλα...

ΟΙ ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΟΧΙΚΟ «ΔΑΝΕΙΟ» ΤΩΝ ΝΑΖΙ, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΤΑ 70 ΔΙΣ ΕΥΡΩ, ΟΣΟ 2,5 ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΗΜΕΡΑ
(ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΚΛΟΠΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ)
70 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΑΤΣΑΛΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ἡ Γερμανικὴ Κατοχὴ γιὰ τὴν Ἑλλάδα δὲν ἔχει τελειώσει ἀκόμη, ἀφοῦ βρίσκεται ὑπὸ Γερμανικὴ Κατοχὴ ἕνα μεγάλο μέρος τῆς Ἐθνικῆς μας Περιουσίας, ἕνα μεγάλο μέρος τοῦ Ἐθνικοῦ μας Πλούτου, ποὺ κατέστρεψαν ἢ διάρπαξαν καὶ κατακρατοῦν οἱ Γερμανοί, γιὰ νὰ ἀποτελοῦν σήμερα χώρα ὑψηλότατης πιστοληπτικῆς ἱκανότητας «ΑΑΑ»!
Ἡ Γερμανία κατακρατεῖ ὅλες τὶς νόμιμες Ἐπανορθώσεις, ποὺ κατοχύρωσε στὴ χώρα μας ἡ Διάσκεψη Εἰρήνης τῶν Παρισίων τὸ 1946, ὡς ἀποζημιώσεις πρὸς τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ κατακρατεῖ καὶ τὸ ἀναγκαστικὸ Κατοχικὸ «Δάνειο» ποὺ μᾶς ἅρπαξε κυριολεκτικὰ τὸ Βερολίνο, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Γερμανικῆς Κατοχῆς, ἀφήνοντας νὰ πεθαίνουν κατὰ χιλιάδες οἱ Ἕλληνες καὶ τὰ Ἑλληνόπουλα, ἀπὸ τὴν πεῖνα καὶ τὶς κακουχίες! Ἀλλὰ κρατεῖ καὶ Ἐπανορθώσεις ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὸν καιρὸ τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ὅπως καὶ ἀποζημιώσεις ἀπὸ τὶς ἡμέρες τῆς Οὐδετερότητας, πρὶν ἡ Ἑλλάδα μπεῖ στὸν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο το 1940! Συγκεκριμένα, ἡ Γερμανία μᾶς ὀφείλει:

1. Τὴν καταβολὴ τοῦ ὑπολοίπου τῶν Ἐπανορθώσεων ἀπὸ τὸν Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ἀξίας περίπου 275 ἑκατομμυρίων εὐρώ!
2.Ἀποζημιώσεις λόγω τῆς ἀπώλειας κυρίως σκαφῶν (βομβαρδισμοί, τορπιλισμοί, βυθίσεις, αἰχμαλωσία) κατὰ τὴν περίοδο οὐδετερότητας τῆς Ἑλλάδος στὸ Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, πρὶν τὴν ἐπίθεση Ἰταλίας καὶ Γερμανίας ἐναντίον μας, ὕψους 153 ἑκατομμυρίων δολαρίων τοῦ 1946, ποὺ ἡ σημερινή τους ἀξία ὑπολογίζεται σὲ περίπου 5 δὶς εὐρώ!
3.Τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ Ἀναγκαστικοῦ Κατοχικοῦ «Δανείου» ποὺ πῆρε ἡ Γερμανία ἀπὸ τὴν Κατεχόμενη καὶ ἀνήμπορη νὰ ἀντιδράσει Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, ὕψους 3,5 δίσ. δολαρίων σὲ τιμὲς τοῦ 1944, σημερινῆς ἀξίας περίπου 14 δὶς εὐρώ!
4.Τὶς Ἐπανορθώσεις τῶν 7,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων σὲ τιμὲς τοῦ 1946, ποὺ ὑποχρεώθηκε ἀπὸ τὴ Διάσκεψη Εἰρήνης τῶν Παρισίων (1946) νὰ μᾶς πληρώσει, γιὰ τὶς τεράστιες ζημιὲς καὶ πολλαπλάσιες βλάβες ποὺ προξένησε στὴν Ἑλληνικὴ Οἰκονομία, ποὺ κλονίζεται σήμερα, μὲ τιμητὴ μάλιστα τὴ Γερμανία! Ἡ σημερινὴ ἀξία τῶν κατοχυρωμένων αὐτῶν Ἐπανορθώσεων, ὑπολογίζεται σὲ τουλάχιστον 51 δὶς εὐρώ!
Ἀπὸ τὸ Ὁλοκαύτωμα τοῦ Χορτιάτη Θεσσαλονίκης στὶς 2-9-1944, ὅπου οἱ «πολιτισμένοι» Γερμανοὶ ἔκαψαν ζωντανοὺς μέσα σὲ φοῦρνο 149 Ἕλληνες, ἀνάμεσά τους πολλὰ παιδιά, ἀκόμη καὶ βρέφη, ἐνῶ κατέστρεψαν ὁλόκληρο τὸ μαρτυρικὸ χωριό, παραδίδοντάς το στὶς φλόγες

Τὸ Σύνολο τῶν παραπάνω ὀφειλῶν (μὲ ἕνα ἐλάχιστο ἐπιτόκιο τῆς τάξης τοῦ 3%), ὑπολογίζεται σὲ σημερινὴ ἀξία νὰ ἰσοδυναμεῖ – ὅπως φαίνεται καὶ παραπάνω – μὲ τουλάχιστον 70 δισεκατομμύρια εὐρώ!!! Ἐκ τῶν ὁποίων ἡ Γερμανία ἔχει καταβάλει μόνο τὸ ἀπειροελάχιστο ποσό, τῶν μόλις 115 ἑκατομμυρίων μάρκων τὸ 1960…
Σημειώνεται πὼς στὰ παραπάνω ποσά, δὲν περιλαμβάνονται ἀποζημιώσεις γιὰ τὰ θύματα (ποὺ μόνο γιὰ τὸ Δίστομο ὁρίστηκαν ἀπὸ τὸ Πρωτοδικεῖο Λειβαδιᾶς τὸ 1997 σὲ 9,5 δὶς δραχμὲς ἢ περίπου 28 ἑκατομμύρια εὐρώ), ἀλλὰ οὔτε καὶ γιὰ τὴν ἀνυπολόγιστη καταστροφὴ καὶ κυρίως κλοπὴ ἀρχαιολογικῶν καὶ θρησκευτικῶν μας θησαυρῶν, ποὺ πρέπει νὰ ἐπιστραφοῦν!

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Τὰ οἰκονομικὰ προβλήματα, σὰν αὐτὸ ποὺ μαστίζει τὴ χώρα, ἀντιμετωπίζονται ὄχι μόνο μὲ συγκράτηση καὶ περικοπῆ δαπανῶν, ἀλλὰ καὶ μὲ εἴσπραξη τῶν ὀφειλομένων καὶ ἰδίως ἐκείνων ποὺ ὀφείλει – καὶ ὡς ἠθικὴ ἀποζημίωση – νὰ καταβάλει κάποια χώρα, ποὺ ἔχει καταστρέψει μία ἄλλη καὶ μάλιστα σχεδὸν ὁλοσχερῶς!

Ἡ Σταύρωση τῆς Ἑλλάδος, βασισμένη σὲ στοιχεία τῆς ἐφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ 14/11/1997, σὲ ἀπεικόνιση τοῦ ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ – Γιὰ ὅλες τὶς τεράστιες καταστροφὲς τῆς Ἑλλάδος, ἡ χώρα μᾶς ἀπαίτησε στὴ Διάσκεψη τῶν Παρισίων τὸ 1946, ὡς Ἐπανορθώσεις, τὸ ποσὸ τῶν τότε 12 δὶς δολαρίων, ἀλλὰ οἱ Σύμμαχοι μᾶς κατακύρωσαν μόνο 7,2 δίς…
* Σημειώνουμε ὅτι γιὰ τὸν ἀριθμὸ τῶν θυμάτων ὑπάρχουν ἄλλες ἐκτιμήσεις γιὰ 750.000 μὲ 800.000 (βλ. σχετικὰ ἀναλυτικὸ πίνακα παρακάτω)

«Η ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ»
Θύματα καὶ Ἀπώλειες Ἑλλάδος
Νεκροὶ πολέμου 1940-41 13.327
Ἐκτελεσμένοι (σὲ ὁλόκληρη τὴν Ἑλλάδα) 56.225
Θανόντες ὅμηροι (στὰ γερμανικὰ στρατόπεδα) 105.000
Νεκροὶ ἀπὸ βομβαρδισμούς 7.120
Νεκροὶ σὲ μάχες τῆς Ἐθνικῆς Ἀντίστασης
(σύμφωνα μὲ γερμανικὰ στοιχεῖα) 20.650
Νεκροὶ στὴ Μέση Ἀνατολὴ 1.100
Ἀπώλειες Ἐμπορικοῦ Ναυτικοὺ 3.500
Σύνολο 206.922
Νεκροὶ ἀπὸ πεῖνα & σχετικὲς ἀσθένειες 600.000
[σ.σ. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 806.922]
Ἀπώλειες ἀπὸ ὑπογεννητικότητα 300.000
Σύνολο ἀπωλειών 1.106.922
Στοιχεῖα ἀπὸ τὸ βιβλίο «Η ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ», Αθηνα 2006, Ἐθνικὸ Συμβούλιο γιά τὴ διεκδίκηση τῶν ὀφειλῶν τῆς Γερμανίας πρὸς τὴν Ἑλλάδα
Ἡ καταστροφὴ τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὴ Γερμανία ἦταν τρομακτική, τόσο κατὰ τὴν Κατοχή, ὅσο καὶ κατὰ τὴν ἐκδικητικὴ ἀποχώρηση/ὑποχώρηση, ὅπου κατέστρεψαν ὅλες τὶς ὑποδομὲς τῆς χώρας, ὅπως καὶ ἡ Γενοκτονία στὴν ὁποία ὑπέβαλαν τὸν ἅμαχο καὶ ὑπὸ κατοχὴ ἑλληνικὸ πληθυσμό, μὲ τὴν καταλήστευση του Ἐθνικοῦ Πλούτου μας καὶ τὴν ὑποχρέωση της Ἑλλάδας νᾶ πληρώνει ἐκείνη τὰ δυσβάσταχτα ἔξοδα του Στρατου Κατοχῆς, ὁδηγώντας σὲ θάνατο ἀπὸ πεινα εκατονταδες χιλιάδες Ἕλληνες!
Γιά ὅλα αὐτὰ ἡ Γερμανία, ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ επανενωθηκε, δὲν ἔχει ἀποζημιώσει τὴν Ἑλλάδα! Καὶ εἶναι πια ἡ ωρα νὰ πληρώσει τὸ χρέος της, ὄχι μόνο ἀπὸ οἰκονομικῆς πλευρᾶς, ἀλλὰ κυρίως ἀπὸ ἀνθρώπινη, ἀπὸ ἠθική ὑποχρέωση!

Σήμερα ποὺ ἡ Ἑλλάδα βρίσκεται σὲ δεινὴ κατάσταση, μὲ ἕνα τεράστιο χρέος, συνεπεία κατὰ πολὺ καὶ τῆς Μεγάλης Καταστροφῆς ποῦ μᾶς προξένησε ἡ Γερμανία, τὴν ὥρα ποὺ οἱ Γερμανοὶ – μὲ μπροστάρη τὸν ἐπικεφαλῆς τῆς Deutsche Bank Τζόζεφ Ἄκερμαν καὶ τὰ γερμανικὰ ΜΜΕ – ἐπιτίθενται μὲ πρωτοφανῆ σφοδρότητα ἐναντίον της Ἑλλάδος, χαρακτηρίζοντας τὴ πότε «βόμβα» καὶ πότε «τὸ προβληματικὸ παιδί», ὁ πολιτικός κόσμος, ἀλλὰ καὶ ὅλοι μαζὶ ἑνωμένοι οἱ Ἕλληνες πολίτες, ὀφείλουν νὰ διεκδικήσουν μέχρι τοῦ τελευταίου εὐρώ, ὅλες τὶς ἐπανορθώσεις, ἀποζημιώσεις καὶ ὀφειλές τῆς Γερμανίας!

Μόνο ἡ εγγραφη αὐτῶν τῶν βεβαιωμένων οφειλων στὸν Προϋπολογισμό, θὰ ἐκμηδένιζε αὐτόματα τὸ ἔλλειμμα, θὰ δημιουργοῦσε πλεόνασμα καὶ θὰ ἐξυπηρετοῦσε (πλήρωνε) καὶ ἕνα μέρος ἀπὸ τὸ Δημόσιο Χρέος, ἀλλάζοντας τὴν οἰκονομικὴ εἰκόνα της Ἑλλάδος, μετατρέποντας τη, σὲ μία ἀπὸ τὶς πιο ὑγιεῖς καὶ δυναμικές οἰκονομίες της Εὐρώπης!

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ

Εἶναι πλέον ἐθνικὴ ἀνάγκη, νὰ ἐξεταστεῖ πολὺ σοβαρὰ τὸ Ζήτημα καὶ νὰ προχωρήσει επισημα ἡ Ἑλλάδα στὶς νόμιμες αὐτὲς καὶ ἐλάχιστες τελικὰ διεκδικησεις, μπροστὰ τὴν τιτάνια καταστροφὴ της Γερμανίας κατὰ της Ἑλλάδος.

Τὸ ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ φέρνει τὸ καυτὸ Ζήτημα στὴν ἐπιφάνεια, ἀκριβῶς για νὰ συζητηθεῖ ἑκτὸς τῶν ἄλλων καὶ μέσα στὸ Συμβούλιο τῶν Πολιτικων Ἀρχηγῶν ὑπὸ τὸν Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ὁ ὁποῖος καὶ γνωρίζει τὸ θέμα ὡς τέως ΥΠΕΞ!
Εἶναι μία μοναδικὴ εὐκαιρία, νὰ συμφωνήσουν ὅλα τὰ κόμματα στὸ Συμβούλιο, για τὴν ἄμεση ενεργοποιηση τῶν Ἑλληνικῶν Διεκδικήσεων!

ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Καὶ ἡ Ἀλβανία ὀφείλει στὴ χώρα μας τὴν ἀπόδοση ποσου 218.000.000 δραχμών (σὲ τιμὲς 1942), ποὺ κατέβαλε ἀναγκαστικὰ ἡ κατεχόμενη τότε Ἑλλάδα στὰ Τίρανα τὸ 1942, για ζημιες ποὺ προκάλεσε δῆθεν ὁ Ἑλληνικὸς Στρατος στὴν Ἀλβανία, κατὰ τὴν νικηφόρα προελαση του στὴ Βόρειο Ἤπειρο! Ἦταν μία ἀτιμωτικὴ καταβολή, μὲ τὴν Ἑλλάδα ὑπὸ Γερμανικὴ-ἰταλικὴ-βουλγαρικη Κατοχή, σὺν τὴν ἐγκληματικὴ δραση τῶν Τσάμηδων στὴν Ἤπειρο! Καὶ τὸ ποσο αὐτό, μὲ τὸν ὑπολογισμὸ ἑνὸς ἱκανοῦ ἐπιτοκίου, ὀφείλει νᾶ ἐπιστραφεῖ, ὄχι τόσο για οἰκονομικούς, ὅσο για λογους ἐθνικῆς ἀξιοπρέπειας καὶ τιμῆς!
Κάτι τέτοιο θὰ δώσει βαθιὰ ἀνάσα ὄχι μόνο στὸν Ἑλληνισμὸ καὶ τὸ Κράτος, ὄχι μόνο στὴν Οἰκονομία καὶ τὴν Κοινωνία, ἀλλὰ καὶ θὰ σφυρηλατήσει ἀποφασιστικὰ τὴν ἑνότητα του Ἑλληνισμοῦ, δημιουργώντας θετικὲς προσδοκίες, ἐλπίδα, ἀλλὰ καὶ ἄριστες προοπτικες!
Δὲν μπορεῖ νὰ κινδυνεύει ἡ Ἐθνικὴ Οἰκονομία, νὰ σβήνουν χιλιάδες θεσεις ἐργασίας – λόγω της συρρικνωσης του εἰσοδήματος τῶν καταναλωτῶν, ἀλλὰ καὶ της μειωσης τους λόγω ἀνεργίας (φαῦλος κύκλος) – δὲν μπορεῖ νὰ ἀκούγεται ὄτι κινδυνεύουν μισθοί, ταμεῖα, συνταξεις, δὲν μπορεῖ νὰ καταρρέουν χιλιάδες οἰκογένειες, χιλιάδες σπίτια καὶ νὰ ἀδιαφοροῦμε για τὸ τεράστιο καὶ σωτήριο ποσο τῶν Γερμανικῶν Ἐπανορθώσεων, Ἀποζημιώσεων καὶ Ὀφειλῶν!
Δὲν μπορεῖ νὰ πεθαίνει ἡ Ἑλλάδα, για νὰ εὐημερεῖ ἡ Γερμανία!
Δὲν μπορεῖ νὰ ξαναζήσουμε τὴν ἐφιαλτικὴ «Κατοχή», μὲ χιλιάδες κοινωνικὰ καὶ οἰκονομικὰ θύματα, για νὰ μᾶς κατηγορεῖ δημοσια ἡ Γερμανία σάν «προβληματικούς», τὴν ὥρα ποὺ μᾶς χρωστᾶ 70 ὁλόκληρα δισεκατομμύρια εὐρώ!
Δὲν μπορεῖ!


Β) Καί στήν παρακάτω διεύθυνση γιά τίς κλεμμένες ἀρχαιότητες.

Κλεμμένες ἀπό τούς Γερμανούς ἀρχαιότητες

Γ) Τό θέμα τοῦ τίτλου θά ἤθελα νά τό συζητήσω σέ ἕνα τέτ α τέτ μέ τόν τέως πρωθυπουργό κ.Σημίτη. Ὧρες ὧρες τόν ἀπεχθάνομαι περισσότερο καί ἀπό τόν Μητσοτάκη.
Ἐδῶ κάποια στοιχεῖα γιά τό πῶς ΔΕΝ διεκδίκησε ἡ Ἑλλάδα γερμανικές ἀποζημιώσεις.
http://www.ardin.gr/node/232
Διαβᾶστε το ὅλο νά σᾶς σηκωθεῖ ἡ τρίχα, βάζω τώρα ἕνα, δυό χαρακτηριστικά ἀποσπάσματα

... Τὸ καραγκιοζιλίκι αὐτὸ ὁλοκληρώθηκε ἀπὸ τὸν «συνήθη Κ. Σημίτη» ὅταν ἔκανε ἀνοιχτὴ παρέμβαση στὴ Δικαιοσύνη, βάζοντας τὸν ἄλλο γερμανοσπουδασμένο ὑπουργὸ “Δικαιοσύνης”, τὸν Μίχ. Σταθόπουλο, νὰ ἀπαγορεύσει τὴν κατάσχεση τῶν ἀκινήτων του Ἰνστιτούτου Γκαῖτε καὶ τῆς Γερμανικῆς Ἀρχαιολογικῆς Σχολῆς (διάβασε τὸν Κυριάκο Σιμόπουλο γιὰ τὸν ρόλο τῶν ξένων ἀρχαιολογικῶν ἀποστολῶν στὴν Ἑλλάδα), ὑπὲρ τῆς ἀποζημίωσης τῶν θυμάτων τοῦ Διστόμου, μὲ μία ἀναχρονιστικὴ διάταξη τοῦ Κώδικα Ποινικῆς Δικονομίας, ποὺ λέει πὼς ὁ ὑπουργὸς Δικαιοσύνης μπορεῖ νὰ ἀποτρέψει τὴν ἐκτέλεση μίας δικαστικῆς ἀπόφασης «ὅταν διακυβεύονται οἱ φιλικὲς σχέσεις μὲ μία χώρα καὶ τὸ ἐπιβάλει τὸ ἐθνικὸ συμφέρον…». Ὅπως γνωρίζουμε, τὰ συμφέροντα τῆς ἄρχουσας τάξης μεταφράζονται πάντα σὲ “ἐθνικά”, δηλαδὴ ὅλων μας…
Στὴ συνέχεια ὁ ἴδιος ὁ “συνήθης Κ. Σημίτης”, ἔκανε μία ἀκόμα πιὸ βαρεία πράξη «ἐθνικῆς ἀναξιοπρέπειας» δίνοντας, γιὰ πρώτη φορά, παράταση στὴ θητεία (ποὺ εἶχε λήξει) του τότε (2001) προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου, Στέφανου Ματθία, ὥστε νὰ προλάβει νὰ συγκροτήσει Εἰδικὸ Δικαστήριο (μὲ «εἰδικὴ» σύνθεση) μὲ τὸ ὁποῖο θὰ ἀνατρέψει τὴν ἀπόφαση τῆς Ὁλομέλειας (2001) τοῦ Ἀρείου Πάγου, ἡ ὁποία εἶχε δικαιώσει τὴν ἀπόφαση τοῦ Πρωτοδικείου Λιβαδειᾶς γιὰ καταβολὴ ἀποζημιώσεων στὰ θύματα τοῦ Διστόμου, καὶ ἀπορρίψει τὴν ἔνσταση τῆς Γερμανίας ἡ ὁποία ζητοῦσε τὴν ἀκύρωση τῆς ἀπόφασης στὴ βάση τοῦ “δικαιώματος τῆς ἐτεροδικίας”, δηλαδὴ ὅτι ἕνα κράτος (ἡ Ἑλλάδα) δὲν μπορεῖ νὰ δικάσει ἕνα ἄλλο κράτος (τὴ Γερμανία), ἀκόμα καὶ ἐὰν τὰ μέλη καὶ τὰ ὄργανα τοῦ δεύτερου ἔχουν ἀδικοπραγήσει στὴν ἐπικράτεια τοῦ πρώτου!
Τὸ “δίκαιο” τῆς ἀτιμωρησίας ποὺ διεκδικοῦν οἱ ἰμπεριαλιστὲς
Καὶ ἔτσι ἔγινε! Ἐπὶ κυβέρνησης τοῦ “συνήθη Κ. Σημίτη” καὶ τῶν συνεργατῶν του, ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου ἀνέτρεψε τὴν ἀπόφαση τῆς Ὁλομέλειας τοῦ δικαστηρίου ποὺ προΐστατο ὁ ἴδιος καὶ στὴν ὁποία εἶχε μειοψηφήσει!) ἀπὸ ἕνα ἄλλο, ad hoc συγκροτημένο “εἰδικὸ” δικαστήριο μὲ “εἰδικὴ συνθεση” καὶ ἀναγνώρισε –ἐπιτέλους (!)– στὴ Γερμανία “δικαίωμα ἐτεροδικίας” – δηλαδὴ νὰ μὴ δικάζεται στὴν Ἑλλάδα!!!
Ἀποτέλεσμα: Ἡ ἀπόφαση τοῦ Πρωτοδικείου Λιβαδειᾶς, ποὺ εἶχε καταδικάσει τὴ Γερμανία στὴν καταβολὴ 28 δίσ. δολαρίων στοὺς κατοίκους τοῦ Δίστομου κατέληξε στὸν σκουπιδοτενεκὲ τῆς “δυνατῆς καὶ περήφανης Ἑλλάδας”, ὥστε νὰ μὴν ἔχουν τὰ βιβλία τῆς Ἱστορίας νὰ γράφουν μόνο γιὰ τὸν “Ἐφιάλτη”. Τὸ ἴδιο ἔγινε καὶ μὲ τὶς περίπου 80.000 ἀγωγὲς κατὰ τῆς Γερμανίας, ποὺ εἶχαν ὑποβληθεῖ ἀπὸ πολίτες σὲ ὅλα τὰ Πρωτοδικεῖα τῆς Ἑλλάδας. Ἐξαφανίστηκαν! Μπῆκαν στὸ ἀρχεῖο, χωρὶς νὰ φτάσει σχεδὸν καμία στὸ ἀκροατήριο!...

...Γιὰ νὰ καταλάβουμε τὸ τί σημαίνει νὰ κλείνει ἀπὸ τὸ 1959 (!) τὸ Ἑλληνικὸ Γραφεῖο Ἐγκληματιῶν Πολέμου καὶ νὰ σταματᾶ ἡ δίωξη Γερμανῶν στὴν Ἑλλάδα, θὰ πρέπει νὰ τὸ συγκρίνουμε μὲ τὸ γεγονὸς ὅτι μέχρι σήμερα, 68 χρόνια μετὰ τὴν ἔναρξη τοῦ Β΄ Π. Π., λειτουργοῦν ἀκόμα τὰ ἀντίστοιχα γραφεῖα στὶς ΗΠΑ, Γαλλία, Ἀγγλία, Ἰταλία, Αὐστραλία καὶ τὴ Γερμανία, καὶ ὅποτε ἐντοπίσουν κάποιον, ἐνεργὸ τότε Ναζί, τὸν δικάζουν, ἔστω καὶ ἐὰν εἶναι σήμερα ἕνα χούφταλο τῶν 90 -100 χρονῶν, διότι, σύμφωνα μὲ τὶς διακηρύξεις τοῦ ΟΗΕ, τὰ «Ἐγκλήματα κατὰ τῆς Ἀνθρωπότητας» δὲν παραγράφονται!
Αὐτὴ ἡ θλιβερὴ πραγματικότητα συμπληρώνεται μὲ τὴν παραίτηση ἀπὸ τὴ διεκδίκηση τῶν γερμανικῶν ἀποζημιώσεων –καὶ τῆς ἐπιστροφῆς τῶν ἀναγκαστικῶν δανείων τῆς Τράπεζας τῆς Ἑλλάδας πρὸς τὸ Γ΄ Ράιχ. Μιλᾶμε γιὰ ποσὰ ποὺ ξεπερνοῦν τὰ 100 δισεκατομμύρια δολάρια!...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου