Πέμπτη, 11 Απριλίου 2013

Μάγκυ, σέ τί σέ φταίξαμε;Στὴ Βίβλο ὑπάρχει σαφὴς προειδοποίηση γιὰ τὴν ὕπαρξη αὐτοῦ τοῦ τόπου. Μόνο στὴν Καινὴ Διαθήκη μπορεῖ νὰ βρεῖ κανεὶς 162 ἀναφορὲς στὴν Κόλαση. Ἀλλὰ δὲν εἶναι μόνο ὁ χριστιανισμός. Ὁποιαδήποτε θρησκεία καὶ νὰ ἐξετάσει κανεὶς θὰ διαπιστώσει πὼς ἐὰν δὲν εἶναι μέλος τῆς θρησκείας αὐτῆς, ἡ Κόλαση θὰ εἶναι ἡ τύχη του. ‘Ομως ἡ συντομότερη ὁδὸς ἀφίξεως ἐδῶ εἶναι ἡ συστηματικὴ ἐπίδοση σὲ μεγάλες καὶ ἐπίμονες ἁμαρτίες, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ταυτόχρονη ἄρνησή του νὰ νοιώθει κανεὶς τύψεις γι’ αὐτές.

Στὴν ἀρχὴ τὴν παρέα συνέθεταν ἐνάρετοι εἰδωλολάτρες, σκόρπιοι φιλόσοφοι καὶ συγγραφεῖς, καὶ ἄλλα ἀβάπτιστα παιδιὰ πού ἐκρίθησαν ἀκατάλληλα γιὰ εἴσοδο στὴ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Ἡ ἀτμόσφαιρα ἦταν εἰρηνική, ἀλλὰ καὶ θλιβερὴ συγχρόνως. Ἐὰν σὲ ἐπέτρεπε ὁ σκληρὸς καὶ ἄξεστος Κέρβερος, μὲ τὰ τρία κεφάλια καὶ τὰ κόκκινα μάτια, μποροῦσες νὰ πᾶς μία βόλτα μέχρι τὸ καφενεῖο τοῦ δεύτερου ἐπιπέδου κοντὰ στὸν ποταμὸ Στύγα κι ἐκεῖ τὸ μάτι σου θὰ ἔπαιρνε αὐτοὺς πού μετέφερε ἐδῶ ὁ Χάρος διαπλέοντας τὸν Ἀχέροντα ὡς τιμωρία γιὰ τὶς ἀκατάσβεστες ἐπιθυμίες τους, ἢ τὴν ἀσταμάτητη διάθεσή τους γιὰ εὐχαρίστηση. Οἱ ἁμαρτωλὲς ψυχὲς τῶν καταναλωτῶν ὑπερβολικῶν ποσοτήτων ἀλκοόλης, σιγαρέτων καὶ πάσης φύσεως παραισθησιογόνων εἶναι βυθισμένες στὴν καυτὴ λάσπη τοῦ τρίτου ἐπιπέδου. 

Ἄσωτοι καὶ φιλάργυροι εἶναι αἰώνια καταδικασμένοι μαζὶ μὲ τὸν Πλοῦτο -τὸν δαίμονα μὲ τὴ μορφὴ λύκου- καὶ ἄλλους ἄπληστους πού ἀποθησαύρισαν τὰ πάντα καὶ δὲν μοιράστηκαν τίποτα στὸ τέταρτο ἐπίπεδο. Ἰδοὺ καὶ ἡ μεγάλη πεδιάδα περιβεβλημένη ἀπὸ τείχη σιδήρου τοῦ πέμπτου ἐπιπέδου. Ὅλοι οἱ παρευρισκόμενοι ἐδῶ ἔζησαν ζωὴ σκληρή, μνησίκακη καὶ μισητή. Οἱ αἱρετικοί, καὶ αὐτοὶ πού δὲν πίστεψαν τὸ Θεὸ καὶ τὴ μετὰ θάνατον ζωὴ ὑποφέρουν στὰ φλεγόμενα μνήματα τοῦ ἕκτου ἐπιπέδου. Τὸ ἕβδομο ἐπίπεδό της Κόλασης κατοικεῖται ἀπὸ δολοφόνους, τύραννους, ἐμπόρους καὶ τραπεζίτες. Ἡ δυσωδία ἐδῶ εἶναι ἀκατανίκητη.  

Οἱ ἀπατεῶνες οἱ νταβατζῆδες, οἱ ὑποκριτές, οἱ συκοφάντες, βράζουν στὴν πίσσα καὶ σπαρταροῦν ἀπεγνωσμένα στὸ ὄγδοο ἐπίπεδο. Σκεπάστε τ’ αὐτιὰ μὲ τὰ χέρια σας κατὰ τὴν ἄφιξή σας στὸ ἐπίπεδο αὐτό, διότι οἱ θρῆνοι εἶναι ἐκκωφαντικοί. Τὸ ἔνατο ἐπίπεδο εἶναι τὸ βαθύτερο ἐπίπεδό της Κόλασης, ἐκεῖ ὅπου κατοικεῖ ὁ ἴδιος ὁ Σατανᾶς. Αὐτὸ εἶναι τὸ πιὸ ἀπόμακρο σημεῖο ἀπὸ τὴν ὁποιαδήποτε πηγὴ φωτός, θαλπωρῆς, ἢ ζεστασιᾶς. Οἱ ψυχὲς τῶν ἁμαρτωλῶν ἐδῶ εἶναι βαθιὰ καταψυγμένες, οἱ προδότες τοῦ Θεοῦ, τῆς χώρας τους, τῶν συνανθρώπων τους, τῆς οἰκογένειάς τους, θρηνοῦν γιὰ τὶς ἁμαρτίες τους σὲ αὐτὸ τὸν ψυχρὸ λάκκο τῆς ἀπελπισίας.

Αὐτὰ μέχρι πρὶν ἀπὸ λίγες μέρες πού κάτι ἀναπάντεχο ἄλλαξε τὴ θερμοδυναμικὴ ἰσορροπία τῆς Κόλασης. Ἡ ἄφιξή της μετέτρεψε τὴν ἐξώθερμη φύση τοῦ ἐνάτου ἐπιπέδου σὲ ἐνδοθερμή. Ἡ ὑψηλὴ πίεση σὲ περιορισμένο χῶρο ἀνέβασε τὴ θερμοκρασία σὲ ἀνυπόφορα ἐπίπεδα. Εὐτυχῶς δὲν κράτησε πολύ. Οἱ συστατικὲς ἐπιστολὲς τῶν ὑποστηρικτῶν της ἄρχισαν νὰ φτάνουν μὲ καταιγιστικὴ ταχύτητα.

"Ὁ κόσμος ἔχασε ἕναν ἀληθινὸ ἀγωνιστὴ τῆς δημοκρατίας"

"Πίστευε στὴν δύναμη τῆς ἀτομικῆς ἐλευθερίας, καὶ τοῦ κράτους δικαίου"

"Ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀτόμου, ἦταν ὁ πυρήνας τῶν πεποιθήσεών της"

"Ἀτρόμητος ἀγωνιστὴς τῆς ἐλευθερίας"

"Ἐπέδειξε θέληση νὰ ἀντισταθεῖ στὴν τυραννία"

"Ὁ ρεαλισμὸς τῆς πολιτικῆς της ἔφερε τὸ τέλος τοῦ ψυχροῦ πολέμου καὶ ἦταν ἀπὸ τὶς βασικὲς αἰτίες τῆς κατάρρευσης τοῦ σοβιετικοῦ κομμουνισμοῦ"

Τὸ δόγμα τοῦ καθαρτηρίου κατέχει μία ἰδιαίτερη θέση στὸν χριστιανικὸ προβληματισμό, ἀλλὰ δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε ἐδῶ μὲ αὐτό, οὔτε θὰ ἀναρωτηθοῦμε γιὰ τὴν ἐπιλεκτικὴ διαδικασία τῶν ἀνταμοιβῶν του πρὸς συγκεκριμένα ἄτομα. Θὰ ἀναφέρουμε ἁπλῶς πὼς ἐκείνη πέρασε ἀπὸ τὸ Καθαρτήριο καὶ διέφυγε τὴν καταδίκη ξαναγράφοντας τὴν ἱστορία.

1 σχόλιο:

  1. Η Κόλαση είναι το εφεύρημα των δυνατών για να κρατούν ήσυχους τους αδυνάτους πως θα 'ρθει -έστω κι αργά- η δικαίωσή τους.
    Η Μάγκυ δυστυχώς έζησε τον Παράδεισο. Της το επιτρέψαμε.
    Το μόνο πουοφείλουμε να κάνουμε είναι να μετατρέψουμε σε Κόλαση το υπόλοιπο της ζωής των επίδοξων συνεχιστών της Μάγκυ.


    ΥΓ.: Ευστοχότατη η επιλογή Pink Floyd στο θέμα...

    ΑπάντησηΔιαγραφή