Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2021

Ἡ ἀρχή

 


Ἡ ἀνατροφή καί ἡ ἐκπαίδευση τῶν παιδιῶν, ἦταν ἀποδεκτές ὡς “φυσικές ἀνάγκες” προκειμένου οἱ νεοφερμένοι σέ ἕναν ἐκ τῶν προτέρων καθιερωμένο κόσμο, στόν ὁποῖο εἰσέρχονταν ὡς ξένοι, θά μποροῦσαν νά ἐνσωματωθοῦν. Ἡ ὑπακοή στήν ὅποια μορφή αὐθεντίας εἴτε τῶν κυβερνητικῶν ἀρχῶν, εἴτε τῶν γονέων, ἤ τοῦ δασκάλου, ἤ τοῦ ἀστυνομικοῦ ἤ τοῦ ἱερέα ἤ τοῦ ἐπιστήμονα ἥ τοῦ γιατροῦ ἀποτελοῦσε τή βάση τῆς συνοχῆς τοῦ πολιτισμοῦ. Ἡ ἀρχή ἀπαιτοῦσε ὑπακοή καί ἐνῶ ἀπό τήν μιά μεριά ἀπέκλειε τήν χρήση βίας γιά τήν ἐπιβολή της, καθώς ἐθεωρεῖτο πώς ἡ χρήση ἐξωτερικῶν μέσων καταναγκασμοῦ σήμαινε καί ἀποτυχία τῆς ἀρχῆς, ἀπό τήν ἄλλη ἦταν ἀσυμβίβαστη μέ τήν πειθώ, ἡ ὁποῖα προϋπέθετε ἰσότητα καί λειτουργοῦσε μέσω ἐπιχειρηματολογίας. Ἡ ὑπακοή στίς ἀρχές κατά συνέπεια ἦταν ἱεραρχική καί ἀποτελοῦσε ὡς καθολική καί ἀναμφισβήτητη ἐμπειρία τήν “κανονικότητα”.

Ἡ κρίση τοῦ κοροναϊοῦ ἔχει εἰσχωρήσει παντοῦ καί καθημερινῶς ἀποκαλύπτει τό πραγματικό νόημα τῆς "κανονικότητας". Ὁ ἐκ τῶν προτέρων καθιερωμένος κόσμος, ἐκεῖνος στόν ὁποῖο γεννήθηκαν ἄνθρωποι πρό πεντηκονταετίας, ἴσως καί πολύ πιό πρόσφατα, ἔχει πάψει νά ὑπάρχει. Τό γόητρο τῆς αὐθεντίας εἶχε ἤδη ἀπωλεσθεῖ, ἀλλά τά πράγματα ἐσχἀτως χειροτέρεψαν. Οἱ κυβερνητικές ἀρχές εἶναι διεφθαρμένες, οἱ γονεῖς εἶναι διαζευγμένοι ἤ τοῦ ἴδιου φύλου, οἱ δάσκαλοι εἶναι ἀδιάβαστοι, οἱ ἀστυνομικοί ἐξυπηρετοῦν τά συμφέροντα ἀσφαλιστικῶν ἐταιρειῶν, οἱ ἱερεῖς ἀνούσιοι καί ἀποτρεπτικοί, οἱ ἐπιστήμονες πρῶτα δημοσιεύουν τά συμπεράσματα τῆς ἔρευνάς τους καί μετά σκέπτονται, οἱ γιατροί διαπληκτίζονται καί συμβουλεύουν καχύποπτους θεατές σέ τηλεοπτικά παράθυρα. Ἕνα ἀπέραντο πέπλο σύγχυσης πού γίνεται παχύτερο μέ τόν καιρό καλύπτει τά πάντα.

Ἐν μέσω τοῦ σκότους ὅλες οἱ εὐθύνες ἔχουν ἐπιρριφθεῖ στόν Trump. Τό δίχως προορισμό, ἀσήμαντο καί ἀγνοημένο μέρος τοῦ πληθυσμοῦ πού βρῆκε ἀνάπαυση στό εὐήκοον οὖς τοῦ Trump ὅμως, μᾶλλον δέν αἰσθάνεται τήν ἀνάγκη ἐπιστροφῆς στήν “κανονικότητα”. Αὐτός πού δέν ἔχει πρόσβαση στά ἀγαθά ὑπερβολικοῦ κόστους (ἐκπαίδευση, ἀγορά κατοικίας, ὑγειονομική περίθαλψη) καί ἀντιμετωπίζεται ὡς κοινωνικό πρόβλημα, ἀφοῦ συνεχῶς παρακάμπτει τούς κανόνες, θά βρεῖ ἄλλο εὐήκοον οὖς πού θά τοῦ ὑπενθυμίσει ὅτι πρέπει νά κάνει κάτι προκειμένου ἡ αὐθεντία τῶν κυβερνητικῶν ἀρχῶν νά ἀρχίσει νά δίνει λίγο περισσότερη προσοχή στήν ἀλήθεια.

12 σχόλια:

 1. " Εἰ δὲ πνεύματι ἄγεσθε, οὐκ ἐστὲ ὑπὸ νόμον. " (Ἀπόστολος Παῦλος - Πρὸς Γαλάτας )

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. https://www.opoligrafos.gr/politics/otan-i-ntora-proteine-eisodo-me-ti-via-sto-maximou/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. https://www.news247.gr/kosmos/pos-tha-kalyptan-ta-dytika-mme-ta-teleytaia-gegonota-stis-ipa-an-synevainan-se-alli-chora.9112834.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Kαὶ ὁ Χριστὀς στὰ νιάτα του τὸ ἴδιο πρόβλημα εἶχε. Σύμφωνα μὲ τὸν Λουκᾶ, ὅταν ἦρθε ἡ σειρά του νὰ κάνει τον ἀναγνώστη στὴν συναγωγή, ἑρμήνευσε τὸ ἀπόσπασμα ὅπως καταλάβαινε. Ἕτσι ἄρχισε τὸ κήρυγμά του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Δἐν εἶναι ἡ διαχείριση τοῦ ἱοῦ ἀλλὰ ὁ ἴδιος ὁ ἱὀς τὀ θέμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ἐάν θέλετε γίνετε ποιό συγκεκριμένος. Μιλᾶτε ἀπό ἄποψη ἐπιστημονική, ἰδεολογική, κοινωνική, πολιτική;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ἑπιστημονικὴ αὐστηρά, καἰ ἕπεται ἡ πολιτικοποίηση τῶν ἐπιστημονικῶν κλάδων. Ἑἀν ἔχουμε ὅπως πιστεύω ἀπάτη, δἐν κινδυνεύει τὀ ἑπιστημονικὀ οἱκοδόμημα, ὡς πνευματικἠ κατάκτηση, ἁλλἀ οἱ τιτλοῦχοι ποὐ παρεσύρθησαν καἰ ἔλαβαν μέρος στἠν ἀπάτη.Κατἀ τἠν γνώμη μου ὁποιαδήποτε τοποθέτηση περισώζει τἠν ἐπιστημονικἠ ἀπάτη - στὀν βαθμὀ ποὐ ὑπάρχει τέτοια - καἰ ἀναλώνεται στὀ πῶς θἀ συνεχίσηι, δύναται νἀ ἐπιτείνει τἠν συμφορἀ δηλαδἠ τἠν συμμαχία παραεπιστήμης καἰ ἱσχυρῶν πολιτικῶν δυνάμεων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Τήν ἐπιστημονική ἀπάτη δέν τήν ἀντιλαμβάνομαι. Ἰός τόν ὁποῖο τό ἀνοσοποιητικό σύστημα δέν μπορεῖ νά ἀναγνωρίσει προκειμένεου νά παράσχει ἀποτελεσματκή ἄμυνα στόν ὀργανισμό ὑπάρχει. Ἐπίσης τά σοβαρά συμπτώματα τῆς ἴωσης στό ἀναπνευστικό κυρίως, ἀλλά καί σέ ἄλλα συστήματα τοῦ ὀργανισμοῦ καί αὐτά εἶναι πραγματικά. Εἶναι ἐπιστημονική ἀπάτη τό γεγονός ὅτι ὑπάρχει πανδημία, ἤ τό γεγονός ὅτι προκειμένου νά ἀντιμετωπιστεῖ ἡ πανδημία χρειάζεται ὁλική καραντίνα ἤ ὄχι, ἤ τό ὅτι χρειάζεται καραντίνα ἀλλά ὄχι ὁλική καί ἴσως ὄχι τόσο μακρόχρονη; Ἀπάντηση στά ἐρωτήματα αὐτά ἔχουν δώσει στατιστικές μελέτες καί γιά νά ἀποφασίσει κανείς ἐάν αὐτές οἱ ἀπαντήσεις εἶναι ἀπάτη ἤ ὄχι θά πρέπει νά εἶναι σέ θέση νά κρίνει τά μαθηματικά στοιχεῖα πού χρησιμοποιήθηκαν γιά νά δημιουργηθοῦν τά μοντέλα καί νά εἶναι γνώστης τῶν στατιστικῶν μοντέλων πού χρησιμοποιοῦν οἱ ἐπιδημιολόγοι. Εἶναι ἀπάτη τά ἐμβόλια ἤ τό ὅτι ἔχουμε ἐξαπατηθεῖ ὅσον ἀφορᾶ τήν ἀνάγκη τους; Δέν ὑπάρχουν ἐνδείξεις πού νά στοιχειοθετοῦν σοβαρά τό ὅτι τά ἐμβόλια εἶναι νερό καί τό ἐρώτημα τοῦ ἄν εἶναι ἀναγκαῖα ἤ ὄχι πάλι γιά τό ἀπαντήσει κανείς θά πρέπει νά ἀνατρέξει στίς στατιστικές μελέτες καί τήν κατανόηση τῆς θεωρίας τῆς ἀνοσίας τῆς ἀγέλης. Ἄρα ἡ ἀπάτη δέν ἀφορᾶ τήν ἐπιστήμη ἀλλά ἐκείνους πού ἔχουν ἀναλάβει τή διαχείριση τῆς ἐπιστημονικῆς γνώσης ὅπως τούς ἀποκαλεῖ κανείς αὐτούς πολιτικούς, παραεπιστήμονες ἤ κομπογιανίτες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ἁπαντῶ χωρὶς ἑξειδικευμένη γνώση μικροβιολογίας ἁλλὰ ἔχω τὸν λόγο μου. Ἑπιστημονικὴ ἁπάτη εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι ἔχουμε πανδημία. Τὸ μόνο προηγούμενο ἑπιδημίας ποὺ νὰ περιορίζεται μόνο στὰ νοσοκομεῖα εἶναι ὁ ἱὸς ΗΙV ποὺ ἁναδρομικὰ θεωρήθηκε ὑπεύθυνος γιὰ τὸ ἛΗΤΖ. Ἡ ἁπόδοση τοῦ συμπτώματος στὸν ἱὸ εἶναι καὶ στὶς δύο περιπτώσεις λάθος καὶ ὲκ τοῦ πονηροῦ. Ἡ πραγματικὴ αἱτία εἶναι μιὰ ἱατροκαθεστωτικὴ δομὴ ποὺ γιὰ λόγους κοινωνικοὺς καὶ ταξικοὺς κάνει ὰνθρωποθυσίες, ὅπως ὰκριβῶς ἑπὶ Γ.Ῥάιχ (καὶ ὄχι μόνο), διάσημο παράδειμα ἁνενδοίαστης σύμπλευσης τοῦ πιὸ προχωρημένου ὲπιστημονικοῦ δυναμικοῦ μὲ ἁκραῖες παράλογες φυλετιστικὲς καὶ ἁνθρωποθυσιαστικὲς θεωρίες. Μὲ τὰ πολλὰ συνηθισμένες αἱτίες θανάτου ὰποδίδονται στὸν ἱὸ μὲ διπλὸ στόχο, ἁφενὸς νὰ φτιαχτῆι ἄλλη μιὰ ἑξήγηση γιὰ τὸν θάνατο (φταίει τὸ μικρόβιο) καὶ ἁφετέρου γιὰ νὰ ἑδραιωθῆι ὁ κοινωνικὸς μηχανισμὸς ποὺ θὰ σὲ στέλνει μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες στὸν ἁγύριστο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Εἶναι πιθανό νά ὑπάρχει μιά γενική (ἐπιστημονική καί μή) παρανόηση τῶν ἐνδείξεων καί ἴσως τά συμπτώματα νά ἀποδίδονται λανθασμένα στόν ἰό. Θά πρέπει ὅμως νά ἔχει κανείς ἀποδείξεις γι'αὐτό καί αὐτές δέν τίς γνωρίζω. Εἶναι δύσκολο νά ἀποδεχθεῖ κανείς τό γεγονός ὅτι δέν ὑπάρχει πανδημία. Οἱ ἀριθμοί ἐπαρκοῦν καί αὐτοί δέν εἶναι δημιούργημα τῆς φαντασίας. Ἡ ἐπιστήμη σαφῶς καί δέν εἶναι ἀνεξάρτητη ἀπό τήν κοινωνία. Οἱ ἐπιστήμονες καί οἱ γιατροί ἔχουν καθῆκον νά λειτουργοῦν πρός ὄφελος τῆς κοινωνίας καί εἶναι ὑπεύθυνοι ἔναντι τῆς κοινωνίας, διαφορετικά ὁ χαρακτηρισμός "μαζικοί δολοφόνοι" πού ἀποδόθηκε ἀπό ἐγκληματολόγους σέ ἐμπειρογνώμονες καί πολιτικούς (https://www.theguardian.com/world/2021/jan/27/the-failings-behind-the-uks-abysmal-death-toll) εἶναι εὔστοχος καί δικαιολογημένος. Τά ὑπόλοιπα πού ἀναφέρετε εἶναι εἰκασίες καί καθώς οἱ εἰκασίες δέν εἶναι ἐπιχειρήματα εἶναι ἀδύνατο νά συζητηθοῦν ἀφοῦ δέν ὑπάρχει κοινῶς ἀποδεκτή βάση στήν ὁποῖα θα μποροῦσε νά στηριχθεῖ ἡ συζήτηση ὧστε νά καταλήξουμε σέ κάποιο ἀποδεκτό καί ἀπό τίς δύο πλευρές συμπέρασμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Σᾶς καταλαβαίνω, ἁλλὰ μπορῶ νὰ σᾶς πῶ ὅτι εἱκασίες εἶναι αὺτὰ ποὺ ἁκοῦμε. Αὑτὸ ποὺ ὅλοι βλέπουμε εἶναι ὅτι οἱ θάνατοι περιορίζονται στὰ νοσοκομεῖα ἑνῶι σὲ ὅλες τὶς περιραφὲς ἑπιδημιῶν οἱ νεκροὶ εἶναι παντοῦ. Γιὰ μένα προσωπικὰ αὑτὸ εἶναι ἁπόδειξη. Πράγματι ὅμως χωρὶς ἄλλα στοιχεῖα δὲν μποροῦμε νὰ καταλήξουμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή