Τρίτη, 31 Μαρτίου 2009

Ἡ οἰκολογία στήν ὑπηρεσία τῆς Νέας ΤάξηςΔιαδήλωση στό παρελθόν


Το Σάββατο πού μᾶς πέρασε μιά ἀκόμη life-style διαμαρτυρία ἐκτυλίχθηκε σύμφωνα μέ ἄνωθεν σχεδιασμούς. Μια πλαδαρή καί -ὑποτίθεται – συλλογική ἀντίδραση ένάντια στην μόλυνση τοῦ περιβάλλοντος καί τήν κλιματική ἀλλαγή, πού κατά περίεργο τρόπο εἶχε τήν συμπαράσταση ὅλων τῶν ἐπίισήμων φορέων παγκοσμίως.


Μήπως στ’ἀλήθεια πρόκειται γιά τή νέα μορφή κινημάτων του 21ου αἰώνα, κινημάτων ὅμως καθοδηγούμενων ἀπό ἀπρόσωπα μεγάλα οἰκονομικά συμφέροντα, ὑπερεθνικούς ὀργανισμούς καί ἀπολίτικες θεωρίες, ἔχουμε δηλαδή μπροστά μας τήν ἐλεγχόμενη καί ἀνώδυνη συλλογικότητα τῆς νέας ἐποχῆς; Μιᾶς συλλογικότητας ἀπομονωμένων μεταξύ τους ἀτόμων;
Τό ἄναμμα τῶν φώτων τό 2003 δέν ἀπέτρεψε τήν σφαγή τῶν Ἰρακινῶν ἀπό τούς Ἀμερικάνους. Μᾶλλον τήν ἔκανε νά περάσει πιό εὔκολα. Οἱ διάφοροι τηλεμαραθώνιοι κατά τῆς φτώχειας, γιά τήν ἐνίσχυση τῶν πυροπλήκτων ἤ γιά τήν ἀνέγερση τοῦ τάδε νοσοκομείου – που θα χρειάζεσαι μια περιουσία για μια ἐγχείρηση -, δέν ἐξαφάνισαν οὔτε μείωσαν τήν φτώχεια, οἱ βιασμοί γυναικῶν συνεχίζονται, οἱ κακοποιήσεις παιδιῶν τό ἴδιο, οἱ ἐμπρησμοί δασῶν δέν σταμάτησαν, ἡ ἰατροφαρμακευτική περίθαλψη καί ἡ ἀσφαλιστική κάλυψη ὅσο πάει καί γίνεται ἀκριβότερη. Τό ταμεῖο κατά τῆς φτώχειας ἐπιτυγχάνει τήν καθιέρωση τῆς φτώχειας σάν φυσικό φαινόμενο, ὅπως ἡ βροχή, ὁ κεραυνός. Μήν ψάχνετε, μᾶς λένε, ἀπό ποῦ προέρχεται.
Καί ἡ μέρα τῆς Γῆς ἔχει τήν ἴδια ἀποστολή. Νά μήν ἀσχοληθοῦμε μέ τούς πραγματικούς ἐνόχους ἀλλά ταυτόχρονα νά τούς ἐξουσιοδοτήσουμε να ἀντιμετωπίσουν γιά λογαριασμό μας τήν κατάσταση. 


Τό κοινό σημεῖο ὅλων τῶν life style μορφῶν διαμαρτυρίας , ἀντίστασης καί δράσης εἶναι ὅτι ὀργανώνονται ἀπό τούς δημιουργούς τῶν προβλημάτων, τονίζουν τό σύμπτωμα καί ἀποκρύβουν τό αἴτιο. Ἀδρανοποιοῦν τόν κόσμο, καί τόν προτρέπουν νά «συμμετάσχει» εἴτε στέλνοντας SMS, εἴτε μέ ἐπισκέψεις στο facebook – ἡ σύγχρονη συλλογικότητα πού λέγαμε -, λέγοντας ὅτι εἶναι κάτι πού μᾶς ἀφορᾶ ὅλους.

Μᾶς λένε ἀόριστα πώς φταῖμε ὅλοι μας, δηλαδή κανείς. Οὔτε κουβέντα πώς τό 90% τῶν ἐγκλημάτων κατά τῆς φύσης διαπράττεται ἀπό τό 10% τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ. Οἱ βασικοί ὑπαίτιοι παραμένουν στό ἀπυρόβλητο καί καθαγιάζονται. Ἀνταγωνιστικότητα, κέρδος πάση θυσία, ἀνάπτυξη χωρίς ὅρια. Ὁ δρόμος γιά νέες μπίζνες εἶναι ὀρθάνοιχτος. Σιγή ἰχθύος γιά τό ὅτι οἱ πιό πετυχημένες ἑταιρεῖες εἶναι αὐτές πού μολύνουν περισσότερο τό περιβάλλον καί ὅτι αὐτές θά ὁρμήξουν σάν σαρκοφάγα στόν τομέα τῶν ἀνανεώσιμων πηγῶν ἐνέργειας. Τά κροκοδείλια δάκρυά τους, ὑπό τήν μορφή χορηγιῶν καί προβολῆς δραστηριοτήτων τύπου ΣΚΑΙ ὥστε νά μεταμορφώσουν τήν μόλυνση σέ φιλανθρωπία, εἶναι μία ἀκόμα ἔνδειξη τῆς ὑποκρισίας καί τῆς ἐνοχῆς. Ἀλήθεια ὅλοι αὐτοί οἱ τύποι ἀντί νά μᾶς ζαλίζουν καιρό τώρα μέ τίς διάφορες οἰκολογικές πρωτοβουλίες τους, γιατί ἀντί νά σβήσουμε γιά μία ὥρα τά φῶτα, δέν σταμάτησαν νά ἐκπέμπουν ἤ νά ἐκδίδουν περιοδικά καί ἐφημερίδες γιά μία μέρα, συμβολικά πάντα. Γιατί δέν πίεσαν διάφορες πετρελαϊκές βιομηχανίες νά κάνουν τό ἴδιο. Ἀλλά ἐκτός ἀπό τίς χορηγίες γιά τέτοιες ἐκδηλώσεις, ἐνισχύουν καί πολιτικούς ὥστε νά ἔχουν ἥσυχο τό κεφάλι τους. Οἱ πρωταγωνιστές τοῦ σύγχρονου οἰκονομικοῦ θαύματος πού σιγά σιγά φτάνει πρός τό τέλος του, μαζί μέ τούς ἀκολούθους τους, ποζάρουν πλέον μέ χαμόγελο γιά νά διαφημίσουν τήν ὥρα τῆς Γῆς. Καί ἡ ἀποχαυνωμένη μάζα σπεύδει νά κάνει τό καθῆκον της.
Ἡ διαφορά ὅλων αὐτῶν τῶν τύπων ἀπό τόν Ἄλ Καπόνε, εἶναι ὅτι ὑστεροῦν σέ τρόπους ἀπέναντί του. Ὁ συμπαθέστατος καί καλόκαρδος Ἄλ στήν κηδεία τῶν θυμάτων του ἔστελνε καί μία ἀνθοδέσμη.
Στούς διάφορους ΣΚΑΙ, στούς νεόκοπους ἐργολάβους τῆς οἰκολογίας, πού παράλληλα συντελοῦν καί συμμετέχουν σέ αὐτό τόν φαῦλο κύκλο καταστροφῆς, ἄς τούς γυρίσουμε τήν πλάτη. Τουλάχιστον. Αὐτοί πᾶν νά μᾶς φορτώσουν ἐνοχή γιά τίς δικές τους ἀτιμίες, γιά τά δικά τους ἐγκλήματα, μᾶς κολακεύουν πείθοντάς μας ὅτι συμμετέχουμε ἐνεργά στήν ἀντιμετώπιση τῆς οἰκολογικῆς ρύπανσης, ἐνῶ τό μόνο πού κάνουμε εἶναι νά ἐκτελοῦμε μηχανικά τά παραγγέλματα τῶν καναλιῶν καί τῶν ἀφεντικῶν τους. Ἡ τακτική τους εἶναι μία προχωρημένη μορφή λαϊκισμοῦ. Μιλᾶμε γιά πραγματικά πολύπλοκο marketing ἀφοῦ πρόκειται γιά κολακεία τῆς κατασκευασμένης ἀπό τούς ἴδιους τους προπαγανδιστές ἀδυναμίας μας νά παρέμβουμε, νά πάρουμε τήν πραγματική κατάσταση στά χέρια μας. Μέ τήν κολακεία αὐτή μᾶς μεταμορφώνουν μέ τό χρυσό ραβδάκι τῆς προπαγάνδας σέ «ἐνεργούς πολίτες», στήν πραγματικότητα πολίτες—ἐνεργούμενα, ἔχουμε τήν ψευδαίσθηση ὅτι βγήκαμε στό προσκήνιο, ἐνῶ ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἀλλάξαμε πλευρό, χωρίς νά σταματήσουμε νά ροχαλίζουμε. Παλιότερα, ἡ κλασσική μορφή τῆς ἐξουσίας, χρησιμοποιοῦσε τήν ὠμή καί σωματική βία προκειμένου λαοί, ἔθνη, κοινωνίες νά μήν ἐπιχειρήσουν νά καθορίσουν οἱ ἴδιοι τήν μοίρα τους, νά ἐλέγξουν καί νά ἱκανοποιήσουν τίς ἀνάγκες τους. Ἡ σκέψη ὅμως παρέμενε ἐλεύθερη. Σήμερα λόγω τῆς ἔντασης τῶν προβλημάτων καί τῶν πάσης φύσεως κρίσεων ἡ ἐκλεπτυσμένη μέθοδος τοῦ marketing καί τῆς προπαγάνδας γιά νά εἶναι ἀποτελεσματικώτερη πρέπει νά ἔχει σάν στόχο τήν σκέψη, καί τό πνεῦμα.

Διαδήλωση σήμερα -Ἄνθρωποι μπανάνες


Ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς καλοστημένης προπαγάνδας εἶναι ἕνας λαπάς ἀπό παραζαλισμένα ὄντα πού ἔχουν βαθιά μέχρι τό μεδούλι ρουφήξει τά φυτοφάρμακα τῆς Μονσάντο ( σέ κάποια οἰκολογική ἐκδήλωση θά εἶναι χορηγός ) καί τῆς νέας τάξης, μέ ἀποτέλεσμα τό μυαλό τους νά λειτουργεῖ μόνο πρός τήν κατεύθυνση πού θέλει ἡ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ. Αὐτός ὁ λαπάς εἶναι ἡ καλύτερη τροφή γιά τήν ΝΕΑ ΤΑΞΗ. Ἀπίστευτοι τύποι (οἰκολόγοι ...) πού ντύνονται "τομάτες" ἤ "μπανάνες" , "ραδίκια" ἤ δέν ξέρω καί ἐγώ τί ἄλλο γιά νά καταγγείλουν τήν παγκοσμιοποίηση , στριφογυρνᾶνε, χορεύουν καί τραγουδᾶνε ’’εἶμαι μπανάνα ὠω ... εἶμαι μπανάνα’’ καί μετά τό τέλος τῆς "ἀγωνιστικῆς ἐκδήλωσης" ἀκολουθεῖ μία πολύ ὡραία συναυλία γιά νά ξεκουράσουν τό ταλαιπωρημένο γιά ὧρες ἀπο τόν πολιτικό προβληματισμό μυαλό τους οἱ διαδηλωτές-ζαρζαβατικά.
Τετρακόσιοι νεκροί σήμερα στήν Παλαιστίνη , γέροι, γυναῖκες, μωρά παιδιά διαμελισμένα, καί ἀκόμα οἱ μπανάνες χοροπηδᾶνε ,ἑκατοντάδες νεκροί τήν προηγούμενη φορά στό Λίβανο , προχθές στή Γιουγκοσλαβία, χιλιάδες ἤ μᾶλλον δεκάδες χιλιάδες ἤ μᾶλλον ἑκατοντάδες χιλιάδες, γιά τήν ἀκρίβεια 1.200.000 νεκροί ἀπό τήν πενταετῆ Ἀμερικανό(ἑβραϊκή) ἐπέμβαση στό Ἰράκ- στή συντριπτική πλειοψηφία ἄμαχοι- καί ποιός ξέρει πόσοι ἄλλοι αὔριο στό Ἰράν , ναί !!! καί οἱ διαδηλωτές-μπανάνες ἀναβοσβήνουν τά φῶτα. Εἶναι ἡ καλύτερη ἡ πιό μαλακή καί εὔπεπτη τροφή γιά τήν Νέα Τάξη πού ἀφοῦ τούς μασήσει, θά τούς χωνέψει καί θά ἀποσυντεθοῦν στό στομάχι καί τά ἄντερα της μέχρι νά τούς ἀφοδεύσει, χωρίς νά μείνει τίποτα. Ἀλλά γιατί νά ἀπογοητευόμαστε , τώρα πού βγῆκε ὁ Ὀμπάμα τά πράγματα θά φτιάξουν
Προκύπτει ἀκόμα τό ἑξῆς ἐρώτημα. Πῶς εἶναι δυνατόν ὁ Νικήτας Κακλαμάνης ὡς δήμαρχος Ἀθηναίων, αὐτός πού μέχρι χθές ἔκοβε τά δένδρα σέ διάφορα ἄλση καί πλατεῖες, αὐτός πού ἐνέχεται στήν προδιαγεγραμμένη τσιμεντοποίηση τοῦ Βοτανικοῦ, τώρα νά ὑποστηρίζει-ὅπως και τόσοι ἄλλοι δήμαρχοι καί φορεῖς- μία τόσο "ἁγνή οἰκολογική" κίνηση ὅπως τό κλείσιμο τῶν διακοπτῶν; Πῶς συμμαχοῦν οἱ κύριοι Οἰκολόγοι, ἡ WWF, ἡ σάρα καί ἡ μάρα τῶν ΜΚΟ, μέ αὐτόν πού μέχρι χθές κατηγοροῦσαν; Ξέρετε τήν ἀπάντηση;Ὅλη αὐτή ἡ ἐτερόκλητη παρέα χρησιμοποιεῖ τήν οἰκολογία ὡς προκάλυμμα τῶν πραγματικῶν δραστηριοτήτων της, καί γιά ρετουσάρισμα τῆς εἰκόνας τους. Ὁ Ὀμπάμα στέλνει περισσότερο στρατό στό Ἀφγανιστάν, ὅμως εἶναι γλυκός καί ἐπικοινωνιακός, περνάει λοιπόν στό ντούκου, ὄχι σάν τόν Μπούς. Ὁ παλιός φασισμός χρησιμοποιεῖται σάν ἄλλοθι τοῦ νέου.

12 σχόλια:

 1. Καλά τα λες! Και δεν βαριέσαι να διαβάζεις! Άψογος!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Το άτομο γνωρίζει πλέον τον κόσμο μόνον με τη διαμεσολάβηση των εικόνων, που άλλοι, προς ίδιον όφελος σίγουρα, έχουν επιλέξει γι’ αυτό: «Σε τεχνικό επίπεδο, η εικόνα που κατασκευάζεται και επιλέγεται από κάποιον άλλον γίνεται η πρωταρχική σχέση του ατόμου με τον κόσμο τον οποίο πρωτύτερα το άτομο παρατηρούσε από μόνο του. Στο εσωτερικό της ίδιας της εικόνας μπορεί να παρασταθεί οποιαδήποτε αντιπαράθεση χωρίς καμιά αντίφαση. H ροή των εικόνων παρασύρει τα πάντα και επιπλέον πάντα κάποιος άλλος κατευθύνει όπως θέλει εκείνος τούτη την απλοποιημένη επιτομή του αισθητού κόσμου».
  Nτεμπόρ
  Σχόλια στην Κοινωνία του Θεάματος (1988)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. αν βγάλω δηλαδή διάταγμα να κλείσουν οι τηλεοράσεις και τα life style έντυπα, δεν είναι ένα σημαντικό βήμα προς την πραγματική δημοκρατία;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Η ανθρώπινη ψυχή μπορεί να αντέξει μονάχα μια πολύ μικρή δόση πραγματικότητας. Αφόρητο το βάρος της αλήθειας. Φριχτή η όψη της. Είναι για πολλούς προτιμότερο το ψεύτικο από το αληθινό αλλά ωστόσο ελέγξιμο και προβλεπτής μελωδικότητας αηδόνι στο κλουβί. Και όλους τους πολιτικούς που χασκογελούν αυτάρεσκα σε βάρος μας κάποια πλειοψηφία τους έφερε στη βουλή.
  Ας μετρηθούμε οι ιδιόρρυθμοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ἀπό τήν οἰκολογία στόν... περιβαλλοντισμό

  Ἄρθρο γραμμένο σέ κάπως ξύλινη γλῶσσα, ἀλλά κάποια πράγματα εἴτε ἔτσι εἴτε ἀλλιῶς πρέπει νά λέγονται

  Τό "πρασίνισμα" τοῦ πλανήτη -Ὑπερεθνική ἐλίτ καί οἰκολογία

  Παρουσιάζει κενά ἐφ' ὅσον δέν ἔχει σαφές πολιτικό στῖγμα σέ ἕνα θέμα κατ' ἐξοχήν πολιτικό, ἀλλά τά στοιχεῖα πού ἀναφέρει εἷναι πολύ ἐνδιαφέροντα

  Αὐγή καί Καθημερινή συμφωνοῦν οἰκολογικά Χωρίς λόγια

  Οἱ ἐγκληματίες τῆς "ἀριστερᾶς" καί τῆς "οἰκολογίας"

  Ἄρθρο στήν Ἐλευθεροτυπία τοῦ 1999
  -γιά μένα τό καλύτερο ἀπό τα 4

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ἀνταρσία στον Εὔριπο

  Πράσινος καπιταλισμός ἡ σύγχρονη μορφή κυριαρχίας

  Χαρακτηριστικό ἀπόσπασμα

  Στήν περιοχή μᾶς κλασσικά παραδείγματα ἀποτελοῦν ὁ ὅμιλος Λαυρεντιάδη, ἰδιοκτήτης τῆς ΝΕΟΧΗΜΙΚΗΣ καί τῆς ἁλυσίδας βιολογικῶν προϊόντων ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ καί ὁ ὅμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ πού παράλληλα μέ τήν κατασκευή μονάδων λιθάνθρακα συμμετέχει καί σέ σχήματα κατασκευῆς αἰολικῶν πάρκων. Καί ἄν γιά τούς καπιταλιστές εἶναι μία ἐνδοσυστημική κερδοφόρα ἐπιλογή δέν ἰσχύει τό ἴδιο γιά ἀριστερά κόμματα καί ὀργανώσεις ἤ περιβαλλοντικές ΜΚΟ πού τάσσονται ἀνερυθρίαστα ὑπέρ τῆς κερδοσκοπικῆς καί ἐν τέλει ἀναποτελεσματικῆς «βιώσιμης ἀνάπτυξης». Στόχος μᾶς ὀφείλει νά εἶναι ἡ καθολική βιώσιμη κοινωνία καί ὄχι πώς τό ὑπάρχον σύστημα θά λύσει τίς ἀδηφάγες ἐνεργειακές του ἀνάγκες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Λίγη ἀκόμη ξύλινη γλῶσσα, μήπως ὅμως ἐπί τοῦ προκειμένου ἀξίζει να προσεχθεῖ;

  Πράσινος καπιταλισμός καί πράσινα ἄλογα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Πέτρος Παπακωνσταντίνου ἀπό τήν Καθημερινή

  Ἡ μετατροπή τῆς οἰκολογίας ἀπό ἐναλλακτικό κίνημα σέ ἐπικερδῆ ἐπιχείρηση κερδίζει ἔδαφος σέ παγκόσμια κλίμακα

  Λέει ἐνδεικτικά για τούς Πράσινους

  ...Ἡ ἀναζήτηση ἑνός «καθαροῦ», καπιταλιστικοῦ βιότοπου σφραγίζει καί τήν πολιτική τῶν Πρασίνων στή Γερμανία, πού ἔχουν ἐγκαταλείψει πρό πολλοῦ τους ριζοσπαστικούς προσανατολισμούς τῆς δεκαετίας τοῦ ’80. Τό νέο οἰκονομικό πρόγραμμα τοῦ κόμματος, πού δημοσιεύθηκε τόν περασμένο Ἰούλιο, φέρει τόν εὔγλωττο τίτλο «Ἡ πράσινη οἰκονομία τῆς ἐλεύθερης ἀγορᾶς»....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Νομίζω ὅτι ἀπό τά παραπάνω εἷναι ἀρκετά καθαρό γιατί γίνεται ὁλη αὐτή ἡ ἐκστρατεία μέ πρόφαση τὀ περιβάλλον.

  Ὁ καπιταλισμός θέλει νά ἐκμεταλευτεῖ καί πόρους πού παραδοσιακά εἶναι ἐλεύθεροι, δηλαδή νερό καί ἀέρα, ἡ ἐγκατάσταση σέ κάθε βουνοκορφή αἰολικῶν ἐργαστασιων, οἱ μεγάλες ἐπιδοτήσεις καί οὐσιαστικά ἡ παροχή δωρεάν γής εἶναι οἱ καινούργιες κερδοφόρες ἐπενδύσεις γιά τό κεφάλαιο σέ βάρος τῆς δημόσιας γής καί τοῦ περιβάλλοντος, γιά νά μᾶς πουλᾶνε μάλιστα τήν ἐνέργεια πού θά παράγεται ἀπό τόν ἀέρα πού φυσάει μόνος του....
  Οἱ ἀνανεώσιμες πηγές ἐνέργειας θά μπορούσαν νά ἔχουν κάποιο ἀποτέλεσμα ἄν δέν ηταν μέρος τῆς πίττας τῆς ἀγορᾶς..., ἄν δέν κατέστρεφαν βουνά γιά νά κατασκευαστοῦν, ἄν γίνονταν σέ χώρους βιομηχανικούς ἤ κοντά σέ αὐτούς, σέ ἀντίθετη περίπτωση ἡ καταστροφή θά εἷναι πράσινη. Καί κάποιους καθόλου δέν θά τούς πειράξει, ἀρκεῖ νά σωθεῖ τό οικονομικό σύστημα πού κλυδωνίζεται.
  Οἱ ἄνθρωποι ἀπό τόν Ἄλ Γκόρ καί τόν Ἄρνολντ Σβατζενέγκερ μέχρι τήν κατάντια τῶν Πράσινων σέ Ευρώπη καί στήν χώρα μας, καί"?ολοι οἱ ἀβανταδόροι τους εἷναι ΕΧΘΡΟΙ ΜΑΣ.

  Καί τό σπρώξιμο των Οἰκολόγων Πράσινων στήν Ἑλλάδα τελευταῖα μέ τίς δημοσκοπήσεις καί ὅλη τήν προβολή πού γίνεται εἷναι σαφές ποιόν ἐξυπηρετεῖ. Δέν θά ἀναπτύξω ἐδῶ καί τόν βρώμικο ρόλο τους σέ θέματα ἐξωτερικῆς πολιτικῆς

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. μια περιηγηση στην ιστοσελιδα τους ειναι αποκαλυπτικη για τη φαιδροτητα τους και τις θεσεις τους στην εξωτερικη πολιτικη
  http://www.ecogreens-gr.org/cms/

  ΑπάντησηΔιαγραφή