Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2010

Νεοναζιστικές καί σιωνιστικές έπιχειρήσεις

Πρὶν ἀπὸ 2 χρόνια οἱ φυλακισμένοι Παλαιστίνιοι στὴν λωρίδα τῆς Γάζας πλήρωσαν τό λουτρό αἵματος πού πραγματοποίησε τό κράτος-δολοφόνος, ὁ χωροφύλακας τῶν δυτικῶν συμφερόντων στήν Ἀνατολική Μεσόγειο. Προχθὲς τὰ δολοφονημένα θύματα δὲν ἦταν Παλαιστίνιοι ἀλλά πολίτες ἄλλων χωρῶν. Οἱ δολοφονίες ἔγιναν σὲ διεθνῆ χωρικὰ ὕδατα. Ἡ εἰσβολὴ τῶν Ἰσραηλινῶν κομμάντος στὰ πλοῖα τῆς ἀποστολῆς ἔγινε στὰ διεθνῆ χωρικὰ ὕδατα, κατὰ παράβαση τῶν διεθνῶν κανόνων. Μέ τίνων τίς πλάτες; Ἡ ἐπίσημη ἰσραηλινὴ "ἐνημέρωση" ἰσχυρίζεται ὅτι οἱ στρατιῶτες ἀντέδρασαν λόγω τῆς ἐπίθεσης ποὺ δέχθηκαν ἀπὸ τοὺς ἐπιβαίνοντες στὰ πλοῖα. Ἀκόμα μᾶς λένε ὅτι οἱ ἐπιβαίνοντες εἶχαν σχέση μὲ τὴν Χαμάς ( τὴν νόμιμη Παλαιστινιακὴ κυβέρνηση, μὴν ξεχνιόμαστε). Καθαρίστε τους λοιπὸν ἀφοῦ οἱ πολίτες ἐπιτέθηκαν στὰ οὐρανοκατέβατα κομμάντα μέσα στὸ ἴδιο τους τὸ πλοῖο, ἐντὸς τῶν διεθνῶν χωρικῶν ὑδάτων. Ἀνάλογη προπαγανδιστικὴ φρασεολογία χρησιμοποιοῦσαν οἱ Ἀμερικάνοι γιὰ τοὺς Βορειοβιετναμέζους, οἱ ὁποῖοι πραγματοποιοῦσαν ἐπιθέσεις ἐντός τῆς ἴδιας τῆς χώρας τους ἐναντίον τῶν Ἀμερικανῶν εἰσβολέων. Ἡ παλιὰ καλὴ καὶ δοκιμασμένη προπαγανδιστικὴ συνταγὴ ποὺ ἀντέχει. Αὐτὴ τὴν φορὰ τὸ Ἰσραὴλ προχώρησε ἕνα βῆμα παραπέρα ἀπὸ τὶς τρομοκρατικὲς καί δολοφονικές χρόνιες πρακτικές του ἐναντίον τῶν Παλαιστινίων. Μία προωθημένη ἐκδοχὴ τῆς δολοφονίας τῆς Rachel Corrie στὶς 16/3/2003. Δολοφόνησε ἐν ψυχρῷ ἄοπλους πολίτες ποὺ δὲν ἐμπλέκονται στὴν ἰσραηλινοπαλαιστινιακὴ διένεξη. Μέσα σὲ διεθνῆ ὕδατα. Ἄνθρωποι πού ἐπέβαιναν στά πλοῖα κρατοῦνται παράνομα στίς ἰσραηλινές φυλακές, εἶναι δέ ἄγνωστο κάτω ἀπό ποιές συνθῆκες καί πότε θα ἀπελευθερωθοῦν.( Νά σώσουμε τους ὁμήρους - Γ.Δελαστίκ 

Ὡς συνήθως ἡ μαζική πληροφόρηση, ὅπου ἐμπλέκεται τὸ Ἰσραὴλ, εἶναι κατευθυνόμενη καὶ μάλιστα μονῆς κατεύθυνσης. Ἡ πρόσβαση στὰ γεγονότα ἀδύνατη. Οἱ ἐπιβαίνοντες στὰ πλοῖα ἀπήχθησαν καὶ βρίσκονται κρατούμενοι τῶν Ἰσραηλινῶν, ἀδυνατώντας νὰ παρέξουν μία ἐναλλακτικὴ ἐνημέρωση γιὰ τὸ τί πραγματικὰ συνέβη, πέραν τῶν ἤδη γνωστῶν ( παράνομη στρατιωτικὴ εἰσβολὴ καὶ κατοχὴ πλοίου σὲ διεθνῆ ὕδατα, δολοφονία ἀμάχων πολιτῶν σὲ διεθνῆ ὕδατα κ.λπ.). Μία ἀκόμη ἔνδειξη ὄχι μόνον τῆς τωρινῆς ἀλλὰ καὶ τῆς πάγιας καὶ σταθερῆς συσκότισης πληροφόρησης ποὺ ἐπιχειρεῖται, εἴτε στους ἐντός πολιορκίας εἴτε στους ἐκτός, εἶναι καὶ ἡ ἀπαγόρευση εἰσόδου πρὶν ἀπὸ λίγες μέρες τοῦ Νόαμ Τσόμσκυ ποὺ εἶχε προγραμματίσει νὰ δώσει διάλεξη σὲ παλαιστινιακὸ πανεπιστήμιο. Ἴσως μερικὲς ἀπόψεις του γιὰ τὸ παλιστινιακὸ ἐνοχλοῦν. (http://www.zcommunications.org/obama-on-israel-palestine-by-noam-chomsky)

Μέσα σὲ αὐτὴ τὴν προπαγανδιστικὴ θολούρα, ἀκούγεται καὶ ἀναπαράγεται ἡ ἄποψη πώς τὰ πλοῖα δὲν εἶχαν πραγματικὸ στόχο νὰ παρέξουν ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια στοὺς Παλαιστίνιους, ἁπλὰ ἤθελαν νὰ σπάσουν τὸν θαλάσσιο ἀποκλεισμὸ τῆς Γάζας. Ἄν δηλαδή ἰσχύει κάτι τέτοιο, εἶναι παράλογο; Διαμορφώνεται ἔτσι τεχνηέντως μία ἀτμόσφαιρα καχυποψίας γιὰ τὰ πραγματικὰ κίνητρα αὐτῆς τῆς ἀποστολῆς. Ἐπιδιώκεται νὰ παγιωθεῖ σὰν de facto νόμιμος , ὁ παράνομος καὶ ἀντίθετος σὲ κάθε ἔννοια διεθνῶν κανόνων ἰσραηλινὸς ἀποκλεισμὸς τῆς περιοχῆς καὶ τῶν διαβιούντων σὲ καθεστὼς πολιορκίας κατοίκων της, ἀπὸ τὴν ξηρὰ καὶ ἀπὸ τὴν θάλασσα. Ἐπιδιώκεται συστηματικὰ ἡ νόμιμη ἐκλεγμένη κυβέρνηση τῆς Χαμάς νὰ παγιωθεῖ στὴν συνείδηση τοῦ κόσμου σὰν τρομοκρατικὴ ὀργάνωση. Ἄλλος ἔχει τὸ ὄνομα καὶ ἄλλος τὴ χάρη. Πρὸς τὸ παρὸν γιὰ αὐτὴ τὴν ἀηδιαστικὴ προπαγάνδα «ρεαλισμοῦ» καί ἠθικισμοῦ, πού εξισώνει θύτη και θῦμα, ἔχει διοχετευθεῖ σε μεγάλο μέρος τῆς κοινωνίας, ἡ ὁποία παπαγαλίζει το ποιηματάκι «καταδικάζουμε τήν βία ἀπό ὅπου καί ἄν προέρχεται» (sic), δὲν βρίσκω καλύτερη ἀπάντηση ἀπὸ τὸ ἄρθρο ἑνὸς Ἰσραηλινοῦ δημοσιογράφου στὴν ἰσραηλινή ἐφημερίδα Haaretz: «Gaza flotilla drives Israel into a sea of stupidity
Of course the peace flotilla will not bring peace, and it won't even manage to reach the Gaza shore. The action plan has included dragging the ships to Ashdod port, but it has again dragged us to the shores of stupidity and wrongdoing…»
Διαβάστε το ὅλο
ἐδῶ

Πραγματικὰ εἶναι κρῖμα ἐνῷ ὑπάρχουν μέσα στὸ Ἰσραὴλ ἄνθρωποι ποὺ ἀντιστέκονται στὴν βρωμερὴ προπαγάνδα τοῦ κράτους τους προσπαθώντας νά ἀπεγκλωβίσουν τούς ἰσραηλινούς πολίτες, ἐμεῖς νὰ νομιμοποιοῦμε στὴν συνείδηση τοῦ κόσμου τέτοια ἐγκλήματα, προβληματιζόμενοι γιὰ τὰ κίνητρα τῶν συμμετεχόντων στὴν ἀποστολὴ τῆς ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας, ἑστιάζοντας σὲ περιπτώσεις προβολῆς πολιτικῶν θέσεων καὶ συμφερόντων ἐπὶ μέρους κρατῶν, ποὺ σίγουρα ὑπάρχουν, ἀλλὰ δὲν εἶναι τὸ μεῖζον. Λαμπρὴ ἐξαίρεση στὴν συντονισμένη προσπάθεια παραπλάνησης ἄρθρα σὰν αὐτά τοῦ Γιώργου Δελαστίκ.
Φρικτό ἔγκλημα τοῦ Ἰσραήλ

Καὶ δυὸ λόγια γιὰ πράγματα πού ὅλοι διαβάζουμε, ἀκοῦμε, σκεφτόμαστε σχετικὰ μὲ τὶς γενικώτερες γεωπολιτικὲς ἐξελίξεις και δρώμενα στὴν περιοχή, τὶς ὁποῖες ἕνα γεγονὸς σὰν τὸ προχθεσινό, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὶς ὅποιες προθέσεις τῶν συμμετεχόντων καὶ μή, ἀναμφισβήτητα ἐπηρεάζει. Γιὰ τὶς ὁποῖες προθέσεις μόνο ἐκτιμήσεις μποροῦμε νὰ κάνουμε.

Ἕνα τμῆμα τῆς εἰδησεογραφικῆς προπαγάνδας, ποὺ ἀπευθύνεται κυρίως στόν ἑλληνικό λαό καί τά πατριωτικά ἀντανακλαστικά του, ἀφορᾶ τὴν συμμετοχὴ τουρκικῶν ὀργανώσεων στὴν ἀποστολὴ αὐτή, μαζί μέ, ὅπως λέγεται, στελέχη τῆς τουρκικῆς ΜΙΤ. Μέ τήν ἴδια λογική θά μποροῦσε κάποιος νά ἀντιτάξει μιά δεύτερη ἄποψη, πώς μέσα στο τούρκικο πλοῖο ὑπῆρχαν πράκτορες τῆς Mossad, γιά νά προβοκάρουν την ἀποστολή. Τὸ ἑπόμενο βῆμα εἶναι το τέντωμα τῆς πρώτης ἄποψης, ὥστε νὰ παρουσιασθεῖ αὐτὴ ἡ ἀποστολὴ πλήρως ἐλεγχόμενη ἀπὸ τὴν τουρκικὴ πλευρὰ γιὰ ἐξυπηρέτηση τῶν δικῶν της πολιτικῶν σκοπιμοτήτων στὴν εὐρύτερη περιοχή, ὅσοι δὲ Ἕλληνες συμμετεῖχαν παρουσιάζονται ὅτι ἐπέδειξαν τουλάχιστον ἀφέλεια ἀφοῦ ὑποτίθεται ὅτι ἔτσι ἔπαιξαν τὸ παιχνίδι τῆς Ἄγκυρας ἐνάντια στὰ ἑλληνικὰ συμφερόντα. Μία τέτοια μέθοδος ὑποστήριξης τῶν ἑλληνικῶν συμφερόντων δὲν ἀπέχει καὶ πολὺ ἀπὸ τὴν συνεργασία μὲ τὶς ΗΠΑ στὴν εἰσβολὴ κατὰ τοῦ Ἰρὰκ ( Σούδα, παροχὴ ἐναέριου χώρου σὲ ἀντίθεση τότε μὲ τὴν Τουρκία), οὔτε διαφέρει ἀπὸ τὴν παροχὴ διευκολύνσεων διέλευσης νατοϊκῶν στρατευμάτων ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ ἔδαφος τὴν ἐποχὴ τοῦ πολέμου τῆς Γιουγκοσλαυῒας.

Ἀπὸ ἀρκετοὺς ἐκφραστὲς τῆς παραπάνω θέσης, γιὰ τὴν ἐμπλοκὴ τῆς Τουρκίας, ἡ ὅλη ἱστορία τείνει νὰ παρουσιασθεῖ ὡς μία «τουρκοϊσραηλινὴ» διένεξη. Λέω λοιπὸν τὸ ἑξῆς, διότι τά πράγματα εἶναι πολύ πιό σύνθετα. Ἂν ἡ Τουρκία ὄντως προσπαθεῖ καὶ μπορεῖ νὰ ἐπωφεληθεῖ ἀπό την ἐξέλιξη τῶν γεγονότων πολὺ καλὰ κάνει.

Ἐπὶ πλέον, οἱ φτωχὲς γνώσεις ποὺ ἔχω σὲ θέματα γεωπολιτικῆς καὶ ἱστορίας μὲ κάνουν νὰ εἶμαι πολὺ ἐπιφυλακτικός, νὰ διστάζω νὰ ὁρίσω κατηγορηματικὰ ποιὰ εἶναι τὰ ἑλληνικὰ συμφέροντα σέ ἕνα διεθνές περιβάλλον μέ ἔντονη ρευστότητα, καὶ ἂν αὐτὰ ἐτεροπροσδιορίζονται μόνιμα σὰν ἀντίθετα μὲ τὰ τουρκικά, ὅταν μάλιστα παρατηρῶ τὴν κυπριακὴ ἡγεσία πού μέχρι πρόσφατα κάλλιστα θὰ μποροῦσε νὰ χαρακτηρισθῆ μέχρι καὶ ἐνδοτικὴ ἔναντι τῆς Τουρκίας, στὸ συγκεκριμένο ζήτημα τῆς Γάζας νὰ ἐξυπηρετεῖ τὴν σαφῶς ἀντιτουρκικὴ ἰσραηλινὴ θέση.

Στὰ πρόσφατα συμβάντα ἡ ρήση «ὁ ἐχθρός του ἐχθροῦ μου εἶναι φίλος μου», καταλήγοντας στὸ συμπέρασμα ὅτι θέση τῆς Ἑλλάδας εἶναι νὰ κρατήσει θέση οὐδέτερη (πρακτικὰ δηλαδὴ ὑπὲρ τοῦ Ἰσραήλ), ὥστε νὰ ὠφεληθεῖ ἀπὸ τὴν πιθανότερη ὑπερίσχυση τοῦ Ἰσραὴλ ἔναντί τῆς Τουρκίας, μπορεῖ νὰ ἔχει περισσότερες τῆς μίας ἑρμηνεῖες. Σὲ περίπτωση «ἥττας» τῆς Τουρκίας στὴν «τουρκοϊσραηλινὴ» διένεξη δὲν ἀποκλείεται ἡ Ἑλλάδα νὰ ἀντιμετωπίσει μεγαλύτερη ἐπιθετικότητα ἐκ μέρους τῆς Τουρκίας. «Νομιμοποιώντας» ἡ ἴδια ἡ Ἑλλάδα, παρ’ ὅλες τὶς φραστικὲς ἀντιδράσεις, τὴν παράνομη ἰσραηλινὴ ἐνέργεια, συντελεῖ στὴν ψυχολογικὴ ἀποδοχὴ τῆς παράνομης τουρκικῆς κατοχῆς κυπριακοῦ ἐδάφους. Ἐν τῷ μεταξύ, οἱ παράλληλες ἐπιχειρήσεις ποὺ αὐτὴ τὴν στιγμὴ διεξάγονται ἀπὸ τὸ P.K.K. σχηματίζουν τὴν εἰκόνα μίας Τουρκίας ποὺ βρίσκεται ὑπὸ τὴν πίεση Ἰσραὴλ καὶ Κούρδων, καὶ τῶν δύο καθοδηγουμένων ἀπὸ τὶς Η.Π.Α. Ἡ Τουρκία λαμβάνει τὰ μέτρα της καὶ προχωρᾶ σὲ συμφωνίες μὲ Ρωσία, Βραζιλία καὶ Ἰράν. Μπορεῖ στὸ μέλλον νὰ πραγματοποιηθοῦν οἱ
ἐκτιμήσεις τοῦ καθηγητῆ Δ.Κιτσίκη περὶ διαμελισμοῦ τῆς Τουρκίας, ἀλλαγῆς τοῦ καθεστῶτος της, καὶ παραπέρα ἐξελίξεις πού σήμερα θεωροῦνται οὐτοπικές.

Ἡ ἑλληνική κυβέρνηση καί τό ἑλληνικό κράτος, ἀντίθετα μὲ τό τουρκικό, τὴν ἐκ φύσεως ἀνικανότητα καὶ ἀνεπάρκεια του νά παράξει δική του πολιτική, εἶναι ἀναγκασμένο νὰ προσπαθεῖ νὰ τὴν κρύψει πίσω ἀπὸ ρεαλιστικὲς προσεγγίσεις τάχα μου ψύχραιμης οὐδετερότητας καὶ ἐξυπηρέτησης τῶν δικῶν μας συμφερόντων, τὸ μόνο πού κάνει ὅμως εἶναι νὰ σιγοντάρει τὴν νέα ἐκδοχὴ «ἰσλαμοφοβίας», «ἰρανοφοβίας» στὸ ἐξωτερικό, «τρομολαγνείας» στὸ ἐσωτερικὸ καὶ τὴν ἀδιαμαρτύρητη ἀποδοχὴ τῶν μέτρων ἀσφαλείας κατὰ τῆς «τρομοκρατίας», μέτρων ὅλο καὶ περισσότερο ἀκραίων, πού θὰ λαμβάνονται στὸ μέλλον.

Οἱ εὐρωπαϊκὲς κυβερνήσεις ὡς συνήθως ἀμήχανες καὶ ὑποκριτικές. Τὸ ἴδιο καὶ ἡ ἑλληνική, ἂν καὶ ἡ τελευταία ἔχει τὸ «ἐλαφρυντικό» τῆς προαναφερθείσης πολιτικῆς ἀνυπαρξίας, ἀντικειμενικὰ καὶ διεθνῶς. «Σοκαρισμένο» τὸ εὐρωπαϊκὸ τσίρκο ἀπὸ τὴν βαρβαρότητα τῆς ἐπέμβασης – ὁ βάρβαρος ἀποκλεισμὸς 1500000 ἀνθρώπων καὶ ἡ σταδιακὴ ἐξολόθρευσή τους μέχρι σήμερα εἶναι γιά τήν Εὐρώπη ἀποδεκτὲς καταστάσεις - ἐξέφρασε μία ἀνέξοδη λεκτικὴ δυσαρέσκεια, χωρὶς νὰ προχωρήσει οὔτε σὲ μία ἀνάκληση πρεσβευτῆ. Κάτι τὸ ὁποῖο ἦταν ἀναμενόμενο, ἀφοῦ ἐδῶ καὶ δεκαετίες ἡ Εὐρώπη «σκέπτεται» μὲ μυαλὰ τοῦ 1800, δείχνει ἰδιαίτερη ἀδυναμία νὰ κατανοήση τὴν σημασία, τὴν βαρύτητα, καὶ τὴν ἱστορικὴ λειτουργία τοῦ εὐρύτερου χώρου καὶ συμμετέχει μαζὶ μὲ τὶς ΗΠΑ στὴν στήριξη τοῦ στημένου κράτους-χωροφύλακα ὅλων τῶν λαῶν τῆς περιοχῆς, τοῦ ἰσραηλινοῦ συμπεριλαμβανομένου. Ἀλλὰ, ἀντίθετα μὲ τις ΗΠΑ, ἡ Εὐρώπη θὰ εἶναι αὐτὴ ποὺ θὰ πληρώσει πρώτη τὰ σπασμένα.

Προσπαθώντας νά καταδείξω καλύτερα τήν οὐσία τῆς ὑπόθεσης παραθέτω στη συνέχεια μερικά ἀποσπάσματα ἀπό ἱστοσελίδες τοῦ ἐξωτερικοῦ:
α)http://www.zcommunications.org/israeli-mp-s-terror-on-aid-ship-by-jonathan-cook
Israeli MP’s terror on aid ship
…(Nazareth) -- An Arab member of the Israeli parliament who was on board the international flotilla that was attacked on Monday as it tried to take humanitarian aid to Gaza accused Israel yesterday of intending to kill peace activists as a way to deter future convoys.

Haneen Zoubi said Israeli naval vessels had surrounded the flotilla’s flagship, the Mavi Marmara, and fired on it a few minutes before commandos abseiled from a helicopter directly above them.

Terrified passengers had been forced off the deck when water was sprayed at them. She said she was not aware of any provocation or resistance by the passengers, who were all unarmed.

She added that within minutes of the raid beginning, three bodies had been brought to the main room on the upper deck in which she and most other passengers were confined. Two had gunshot wounds to the head, in what she suggested had been executions….
β) http://www.counterpunch.org/roberts06012010.html
America’s complicity in evil

«…No one in the world will believe that Israel attacked ships in international waters carrying Israeli citizens, a Nobel Laureate, elected politicians, and noted humanitarians bringing medicines and building materials to Palestinians in Gaza, who have been living in the rubble of their homes without repairs or medicines since January 2009, without first clearing the crime with its American protector. Without America’s protection, Israel, a totally artificial state, could not exist. No one in the world will believe that America’s spy apparatus did not detect the movement of the Israeli attack force toward the aid ships in international waters in an act of piracy, killing 20, wounding 50, and kidnapping the rest. Obama’s pretense at ignorance confirms his complicity. …»
γ) http://www.counterpunch.org/cook05312010.html
Israel’s attack on us all
«…* Israeli soldiers invaded these ships in international waters, breaking international law, and, in killing civilians, committed a war crime. The counter-claim by Israeli commanders that their soldiers responded to an imminent “lynch” by civilians should be dismissed with the loud contempt it deserves.* The Israeli government approved the boarding of these aid ships by an elite unit of commandoes. They were armed with automatic weapons to pacify the civilians onboard, but not with crowd dispersal equipment in case of resistance. Whatever the circumstances of the confrontation, Israel must be held responsible for sending in soldiers and recklessly endangering the lives of all the civilians onboard, including a baby and a Holocaust survivor.* Israel has no right to control Gaza’s sea as its own territorial waters and to stop aid convoys arriving that way. In doing so, it proves that it is still in belligerent occupation of the enclave and its 1.5 million inhabitants. And if it is occupying Gaza, then under international law Israel is responsible for the welfare of the Strip’s inhabitants. Given that the blockade has put Palestinians there on a starvation diet for the past four years, Israel should long ago have been in the dock for committing a crime against humanity…»

δ) http://www.counterpunch.org/barry06012010.html

US Implicated in Attack on Gaza Flotilla
Pirates of the Mediterranean
By KATHLEEN BARRY
“…While Israel claimed its commando forces were met with clubs and knives, live footage from the flotilla shows the humanitarians on board waving white flags at approaching Israeli forces. Initial reports from a European boat in the flotilla indicate that Israel had opened fire on all boats leaving 16 dead including 6 Turkish nationals and 10 Internationals as well as 50/80 wounded. …”

9 σχόλια:

 1. Το Ισραήλ είναι ένα κράτος, μικρό σε πληθυσμό (5.000.000 περίπου), μεγάλο σε δύναμη πυρός και ψυχικό σθένος, το οποίο ξέρει να προασπίζεται τα εθνικά του συμφέροντα, εν αντιθέσει προς εμάς.

  Όταν βλέπω την χώρα μας ψοφοδεή, ταπεινωμένη και περίγελο των πάντων, δεν σου κρύβω ότι ζηλεύω το Ισραήλ, που δεν αφήνει μύγα να καθίσει στο σπαθί του.

  Κοίταξε την Τουρκία των 80.000.000 κατοίκων, η οποία φιλοδοξεί να το παίξει ηγεμών της περιοχής (τρομάρα της!0, που βρίσκει εμάς, τους χάνους, να πουλά τσαμπουκά, που ούτε σκέψη δεν κάνει να τα βάλει με το Ισραήλ.

  Όλα τα άλλα είναι απλώς για να γίνεται κουβέντα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. καλησπέρα σας ἀνώνυμε

  συμφωνῶ στήν διαπίστωση πού κάνετε συγκρίνοντας Ἑλλάδα καί Ἰσραήλ. Γιά νά εἷναι ὅμως κάπως πληρέστερη θέλω νά προσθέσω τίς γερές πλάτες πού ἔχει τό Ἰσραήλ. Εἷναι τόσο γερές ὅσο καί ὁ ρόλος τόν ὁποῖο αὐτό τό κράτος παίζει. Ὅταν τό χαρακτηρίζω στημένο δέν ἐννοῶ ὅτι δέν δικαιοῦνται οἱ Ἰσραηλινοί νά ἔχουν κράτος, προσπαθῶ ὅμως νά ἑστιάσω στίς συνθῆκες κάτω ἀπό τίς ὁποῖες, τόν λόγο πού δημιουργήθηκε καί τήν μορφή πού πῆρε. Μέ ἀνάλογο σκεπτικό καί ἡ Ἑλλάδα ἀπό τῆς συστάσεώς της μέ τόν τρόπο πού ἔγινε εἷναι στημένο κράτος, πέραν τοῦ ἀρχικοῦ ρόλου πού τῆς δόθηκε ( ἐπιφυλάσσομαι σέ νεώτερη ἀνάρτηση)τόν πρόσθετο ρόλο τοῦ Ἰσραήλ ἐπιλέχθηκε νά τόν παίξει τό 1922. Σαφῶς ἄν τά "κατάφερνε" θά ἧταν σήμερα τά πράγματα διαφορετικά. Ἔτσι ὅπως εἷναι σήμερα μόνο ἄν βρεθεῖ κάποιος ρόλος γιά τήν Ἑλλάδα μπορεῖ αὐτή νά σταθεῖ. ΔΥΣΤΥΧΩΣ...

  Πέρα ἀπό αὐτά ὅμως καλό εἷναι νά μήν μένουμε στίς διαπιστώσεις πρέπει νά ψάχνουμε πίσω ἀπό αὐτές καί νά τίς ἐξηγοῦμε.

  Σάν ἄνθρωπος σίγουρα διαφωνῶ μαζί σας πώς ἡ χρόνια δολοφονική συμπεριφορά τοῦ Ἰσραήλ ( σάν κράτους, ὄχι τῶν πολιτῶν του) κατά τῶν Παλαιστινίων εἷναι ἁπλῶς γιά νά γίνεται κουβέντα. Εἷναι ἐξ ἴσου σοβαρό θέμα ὅπως καί τά ἄλλα πού θίξατε. Σοβαρό ἀλλά καί σταθερά συντηρούμενο ὅπως καί ὅλες οἱ διαμάχες στήν περιοχή μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ἕνα κράτος σὲ ρόλο πειρατὴ- Τοῦ Παντελῆ Μπουκάλα


  Ὁ στρατὸς τοῦ Ἰσραὴλ θὰ πρέπει νὰ εἶναι ὁ καλύτερα ἐκπαιδευμένος παγκοσμίως, φαίνεται ὡστόσο πὼς ἡ ἐκπαίδευσή του δὲν ἀποβλέπει στὴν αὐτοσυγκράτησή του ἀλλὰ στὸ ἐντελῶς ἀντίθετο: στὸ νὰ νομιμοποιήσει ἐκ τῶν προτέρων τους στρατιῶτες γιὰ ὁτιδήποτε ἐνδέχεται νὰ πράξουν, καὶ τὸ ἐγκληματικότερο ἀκόμη, στὸ νὰ ἀπελευθερώσει τὰ χέρια καὶ τὰ ὄπλα τοὺς ἀκόμα κι ἂν πρόκειται νὰ πλήξουν ἀμάχους, τῶν νηπίων συμπεριλαμβανομένων. Στὰ ἀμέτρητα ἐπεισόδια βάρβαρης δράσης τοῦ (πολλὰ ἀπὸ τὰ ὁποία τὰ καταγγέλλουν οἱ ἴδιοι οἱ στρατιῶτες ὅταν τὸ φορτίο τῆς ἐνοχῆς ἀρχίζει νὰ τοὺς πνίγει) προστέθηκε τώρα ἡ φονικὴ πειρατεία τῶν κομάντος, στὰ διεθνῆ ὕδατα μάλιστα, ἐναντίον τῶν ἔξι πλοιαρίων τοῦ «Στολίσκου τῆς Ἐλευθερίας». Φάρμακα μεταφεραν, βιβλία κι ἄλλα τέτοια ἐπικίνδυνα πράγματα, ὅσα συγκέντρωσε ἡ διεθνὴς ἀλληλεγγύη, παγερὰ ἀδιάφορη γιὰ τὰ παιχνίδια τῆς διπλωματίας καὶ γιὰ τὸ συγχωροχάρτι διαρκείας ποὺ ἀπαιτοῦν οἱ Ἰσραηλινοί.
  Ἀλλὰ βέβαια οἱ ἰσραηλινὲς δυνάμεις ἀσφαλείας καὶ κατασκοπείας ἔχουν πιὰ κάθε δυνατότητα νὰ κρύψουν στὰ ἀμπάρια τῶν κατειλημμένων πλοίων ἀκόμα καὶ τὰ ὄπλα μαζικῆς καταστροφῆς ποὺ δὲν βρέθηκαν ποτὲ στὸ Ἰράκ.
  Στὸ ἄγος τοῦ ἀποκλεισμοῦ τῆς Λωρίδας τῆς Γάζας, ποὺ ἔχει ἀφήσει τὰ νοσοκομεῖα δίχως τὰ στοιχειώδη καὶ ὁδηγεῖ συστηματικὰ ἕναν λαὸ στὴ λιμοκτονία καὶ τὴν ἀπελπισία (κατὰ 300% αὐξήθηκε τὸ ποσοστὸ τῆς φτώχειας τὴν τελευταία χρονιά, σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα τοῦ ΟΗΕ), προστέθηκε τώρα τὸ ὄνειδος τῆς δολοφονίας δεκαεννέα ἀκτιβιστῶν ποὺ πῆραν τὸ ρίσκο νὰ σπάσουν τὸν ἀποκλεισμό, νὰ σταθοῦν ἀρωγοὶ στοὺς ἀποκλεισμένους Παλαιστίνιους καὶ νὰ θυμίσουν πὼς ὅταν ἕνας λαὸς σβήνει ἀβοήθητος, πολιορκημένος ἀπὸ στεριά, θάλασσα καὶ ἀέρα, ἡ ἀνθρωπότητα δὲν δικαιοῦται νὰ περηφανεύεται γιὰ τὴν ἐλευθερία καὶ τὸν πολιτισμό της. Ἀλλὰ βέβαια ἡ ἰσραηλινὴ κυβέρνηση βρῆκε τὸ ἀντιφάρμακο: ἡ στρατιωτικὴ λογοκρισία ἀπαγόρευσε (στὴν ἐποχὴ τοῦ Διαδικτύου) τὴ μετάδοση κάθε πληροφορίας γιὰ τοὺς νεκροὺς καὶ τοὺς τραυματίες, σάμπως τὸ μὴ λεγόμενο νὰ ἰσοῦται μὲ τὸ μὴ γενόμενο.
  «Κατὰ τὴν ἐπιχείρηση, οἱ Ἰσραηλινοὶ στρατιῶτες ἀντιμετώπισαν ἰσχυρὴ σωματικὴ βία. Ὁρισμένοι ἀπὸ τοὺς ἐπιβάτες τῶν πλοίων χρησιμοποίησαν μαχαίρια καὶ σιδηρογροθιὲς καὶ ἐπιχείρησαν ἐπίσης νὰ ἁρπάξουν τὸ ὅπλο ἑνὸς στρατιώτη. Μπροστὰ στὴν ἀναγκαιότητα νὰ ὑπερασπιστοῦν τὴ ζωή τους, οἱ στρατιῶτες ἄνοιξαν πῦρ» ἀνακοίνωσε αὐτοαπαλλασσόμενος ὁ ἰσραηλινὸς στρατός. Ἀλλὰ βέβαια ὁ ἐν λόγῳ στρατὸς πρωτοπορεῖ στὴν ἀσύμμετρη βία δεκαετίες τώρα, πολυβολώντας νοσοκομεῖα, σχολεῖα, προσφυγικοὺς καταυλισμούς, ἐγκαταστάσεις ἀνθρωπιστικῶν ὀργανώσεων ἢ τοῦ ΟΗΕ. Τὸ δόγμα του δὲν εἶναι πιὰ «ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος» ἀλλὰ «κεφαλὴν ἀντὶ ὀδόντος», ἀκόμα καὶ προληπτικῶς, ἀκόμα δηλαδὴ κι ἂν τίποτα δὲν ἔχει πάθει τὸ δικό του δόντι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Τὸ ναυάγιο ἑνὸς κράτους-Τοῦ Πέτρου Παπακωνσταντινου
  Παγκόσμια κατακραυγὴ προκαλεῖ ἡ φονικὴ ἐπιδρομὴ τοῦ Ἰσραὴλ ἐναντίον τῶν ἔξι σκαφῶν ποὺ μετέφεραν ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια στὴ λωρίδα τῆς Γάζας – ἐπιδρομὴ ποὺ ἐκδηλώθηκε στὰ διεθνῆ ὕδατα καὶ ἀποτελεῖ ἐνέργεια διεθνοῦς πειρατείας στὸν ἀκρότατο βαθμὸ ὠμότητας.
  Πρὶν ἀπὸ ἐνάμιση χρόνο, ἡ κυβέρνηση Ὀλμερτ - Μπάρακ προκάλεσε πολιτικὸ Βατερλῶ τοῦ Ἰσραὴλ μὲ τὸν ἀνηλεῆ βομβαρδισμὸ τῆς Γάζας, ὁ ὁποῖος χαρακτηρίστηκε ἔγκλημα πολέμου ἀπὸ τὴν ἐξεταστικὴ ἐπιτροπὴ τοῦ ΟΗΕ, τῆς ὁποίας προήδρευε ἕνας Νοτιοαφρικανός... Ἑβραῖος καὶ μάλιστα σιωνιστής, ὁ διεθνοῦς φήμης δικαστὴς Γκόλντστοουν. Χθές, ἡ κυβέρνηση Νετανιάχου μὲ ὑπουργὸ Ἄμυνας καὶ πάλι τὸν ἀμετακίνητο Μπάρακ (ὁ ὁποῖος παραμένει καὶ ἀντιπρόεδρός της... Σοσιαλιστικῆς Διεθνοῦς!) ὁδήγησε τὸ κράτος τοῦ Ἰσραὴλ σὲ πολιτικὸ «Τιτανικό», ἐπιστρατεύοντας φονικὴ βία ἐναντίον εἰρηνικῶν ἀκτιβιστῶν. Μεταξὺ αὐτῶν περιλαμβάνονταν εὐρωβουλευτές, μία κάτοχός του Νομπὲλ Εἰρήνης, ἕνας πρώην ἀρχιεπίσκοπος τῶν Καθολικῶν καὶ μία ἡλικιωμένη Ἰσραηλινή, ποὺ ἐπιβίωσε τοῦ ναζιστικοῦ Ὁλοκαυτώματος γιὰ νὰ κινδυνεύσει ἀπὸ τὸ πολεμικὸ ναυτικό του δικοῦ της κράτος.
  Τὸ τίμημα ποὺ θὰ εἰσπράξει τὸ Ἰσραὴλ θὰ ὑπερβεῖ κατὰ πολὺ τὶς πρόσκαιρες ἐντυπώσεις. Τὸ ρῆγμα ποὺ εἶχε ἤδη ἀνοίξει μὲ τὴν παραδοσιακή του σύμμαχο, τὴν Τουρκία, ἔγινε τάφρος γεμάτη αἷμα. Τὸ κύρος τοῦ Ἐρντογᾶν ἐκτοξεύθηκε κατακόρυφα στὰ μάτια τῶν Ἀράβων, κάτι ποὺ συνέβη καὶ μὲ τὶς μετοχὲς τῶν πιὸ ἀδιάλλακτων ἀντιπάλων του Ἰσραήλ, ὅπως τὸ Ἰρᾶν, ἡ Συρία, ἡ Χαμᾶς καὶ ἡ Χεζμπολάχ. Ἀντίθετα, σὲ δεινὴ θέση βρίσκονται τὰ συνεργάσιμα καθεστῶτα τῆς Αἰγύπτου καὶ τῆς Ἰορδανίας, τὰ ὁποία θὰ πιεστοῦν νὰ ἀλλάξουν πολιτικὴ ἔναντί του Ἰσραήλ, ὅπως ὑποδηλώνουν καὶ οἱ χθεσινὲς δηλώσεις τοῦ Αἰγύπτιου γραμματέα τοῦ Ἀραβικοῦ Συνδέσμου, Ἂμρ Μούσα.
  Ἰσχυρὴ θὰ εἶναι ἡ πίεση στὸν Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμοὺντ Ἀμπὰς νὰ διακόψει κάθε διαπραγμάτευση μὲ τὸ Ἰσραὴλ καὶ νὰ γεφυρώσει τὸ ρῆγμα μὲ τὴ Χαμᾶς. Ἄμεση διαγράφεται ἡ ἀπειλὴ νὰ ξεσπάσει τρίτη Ἰντιφάντα, αὐτὴ τὴ φορὰ μέσα στὸ ἴδιο τὸ Ἰσραήλ, μὲ γενικευμένη ἐξέγερση τῶν Ἀράβων Ἰσραηλινῶν, ὅπως ἔδειξε ὁ χθεσινὸς ξεσηκωμὸς στὴ Χάιφα-ἰδίως ἂν ἐπιβεβαιωθοῦν οἱ φῆμες ὅτι μεταξὺ τῶν νεκρῶν συγκαταλέγεται ὁ μεγάλου κύρος Ἄραβας Ἰσραηλινὸς διανοούμενος, Ραὲντ Σάλαχ.
  Τὰ τραγικὰ γεγονότα ποὺ σημάδεψαν τὴ χθεσινὴ ἡμέρα θέτουν σὲ δεινὴ δοκιμασία τὶς σχέσεις τοῦ Ἰσραὴλ μὲ τὴ Δύση. Γιὰ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, τὸ κράτος ποὺ λειτουργοῦσε ἐπὶ δεκαετίες ὡς χωροφύλακας τῶν ἀμερικανικῶν συμφερόντων ἐξελίσσεται σὲ μεγάλο μπελά, ποὺ ἀνατινάζει τὶς γέφυρες τὶς ὁποῖες μοχθεῖ νὰ οἰκοδομήσει ὁ Μπαρὰκ Ὀμπάμα μὲ τὸν ἀραβικὸ κόσμο. Στὰ μάτια τῆς Εὐρώπης, ἡ πολιτικὴ τοῦ Ἰσραὴλ δηλητηριάζει τὶς σχέσεις μὲ τὶς πολυπληθεῖς μεταναστευτικές, μουσουλμανικὲς κοινότητες. Ὑπὸ αὐτὲς τὶς συνθῆκες, θὰ ἐνταθεῖ ἡ πίεση γιὰ μέτρα οὐσιαστικῆς πίεσης πρὸς τὸ Ἰσραήλ, ὅπως θὰ ἦταν ὁ διπλωματικὸς ὀστρακισμός του καὶ ἡ διακοπὴ κάθε οἰκονομικῆς καὶ στρατιωτικῆς βοήθειας μέχρις ὅτου ἀρθεῖ ὁ φονικὸς ἀποκλεισμὸς τῆς Γάζας, παγώσουν οἱ ἐποικισμοὶ στὴ Δυτικὴ Ὄχθη καὶ ἀρχίσουν διαπραγματεύσεις γιὰ τὴ δημιουργία ἀνεξάρτητου παλαιστινιακοῦ κράτους, στὰ σύνορά του 1967.
  Τὴν προπερασμένη Κυριακή, ἡ «Καθημερινὴ» δημοσίευσε συνέντευξη πού μου παραχώρησε ὁ διακεκριμένος Ἀμερικανὸς πανεπιστημιακὸς Τζὸν Μιρσχάιμερ, ὁ ὁποῖος δήλωσε: «Τὸ Ἰσραὴλ βαδίζει στὸν δρόμο τῆς ἐθνικῆς αὐτοκτονίας μὲ τὴν ἐπιλογὴ νὰ μὴ δεχθεῖ τὴ λύση τῶν δύο κρατῶν... Θὰ βαδίσει στὰ χνάρια τῆς ρατσιστικῆς Νότιας Ἀφρικῆς κι αὐτὸ θὰ εἶναι τὸ τέλος τοῦ ἑβραϊκοῦ κράτους». Ὅλα δείχνουν ὅτι, δυστυχῶς, εἶχε δίκιο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Τὸ κράτος-πειρατὴς-Τοῦ Σταυροῦ Λυγεροῦ

  Ἡ αἱματηρὴ ἐπίθεση τῶν Ἰσραηλινῶν στὰ διεθνῆ ὕδατα ἐπιβεβαίωσε αὐτὸ ποὺ ἔχει φανεῖ ἐδῶ καὶ χρόνια: τὸ Ἰσραὴλ ρέπει σχεδὸν ἀταβιστικὰ σὲ στρατιωτικοῦ τύπου λύσεις. Ἔχει ἐθιστεῖ τόσο πολὺ στὴ χρήση στρατιωτικῆς βίας, ποὺ δὲν διστάζει νὰ τὴν ἀσκεῖ καὶ ἐναντίον ἀμάχων, ἀδιαφορώντας ὄχι μόνο γιὰ τὸ διεθνὲς δίκαιο, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν στοιχειώδη ἠθική.
  Τὸ Ἰσραὴλ συμπεριφέρεται κατ’ αὐτὸ τὸν προκλητικὸ τρόπο, ἐπειδὴ τοῦ τὸ ἐπέτρεψε ἡ διεθνὴς κοινότητα. Κυβερνήσεις, ὀργανώσεις καὶ ΜΜΕ, ποὺ διυλίζουν τὸν κώνωπα γιὰ τὴν προστασία τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ὅταν βρίσκονται ἐνώπιον ἰσραηλινῶν ἐγκλημάτων συνήθως καταπίνουν ἀδιάντροπα τὴν κάμηλο. Κι ὅταν ὑποχρεώνονται νὰ ἀντιδράσουν, περιορίζονται σὲ γενικόλογες ἐκκλήσεις καὶ χλιαρὲς καταδίκες, ποὺ οἱ ἰσραηλινὲς κυβερνήσεις πετᾶνε μὲ περιφρόνηση στὸ καλάθι τῶν ἀχρήστων.
  Τὸ χθεσινὸ ἐπεισόδιο δὲν ἦταν μία ἐκτροπή. Οἱ Ἰσραηλινοὶ θὰ προτιμοῦσαν, βεβαίως, ὁ στολίσκος νὰ ὑπακούσει στὶς ἐντολές τους. Ἐπειδή, ὅμως, γνώριζαν ὅτι θὰ συνέχιζε τὴν πορεία του, σχεδίασαν μία αἱματηρὴ ἐπίθεση μὲ σκοπὸ νὰ δώσουν ὁριστικὸ τέλος στὶς ἀπόπειρες ἀνθρωπιστικῶν ὀργανώσεων νὰ σπάσουν τὸν ἀποκλεισμὸ τῆς Λωρίδας στὴν Γάζα.
  Ἀποτέλεσμα τοῦ ἀποκλεισμοῦ εἶναι ἕνας μεγάλος ἀριθμὸς Παλαιστινίων νὰ κατοικεῖ ἀκόμα σὲ σκηνές, τὸ 80% τοῦ πληθυσμοῦ νὰ ζεῖ κάτω ἀπὸ τὰ ὅρια τῆς φτώχειας καὶ ἡ ἀπουσία ἰατρικῆς βοήθειας νὰ σκοτώνει ἀνθρώπους, ποὺ εὔκολα μποροῦσαν νὰ σωθοῦν. Εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ δήλωση τοῦ πρώην Ἀμερικανοῦ προέδρου Τζίμι Κάρτερ μετὰ τὴν ἐπίσκεψή του στὴ Γάζα: «Ἡ μεταχείριση τῶν κατοίκων τῆς Γάζας εἶναι χειρότερη ἀπὸ ἐκείνη ποὺ ἐπιφυλάσσεται στὰ ζῶα... Ποτὲ στὴν ἱστορία δὲν εἶχε ἀπαγορευτεῖ ἕως τώρα ἡ παροχὴ βοήθειας σ’ ἕναν πληθυσμὸ ποὺ ἔχει ὑποστεῖ τεράστιες καταστροφὲς ἀπὸ βομβαρδισμοὺς γιὰ νὰ τὶς ἀποκαταστήσει» (Ἰούνιος 2009).
  Μὲ τὴν ἐπίθεσή τους κυρίως ἐναντίον τοῦ προπορευόμενου τουρκικοῦ πλοίου, οἱ Ἰσραηλινοὶ ἔστειλαν καὶ μία ἔμμεση, ἀλλὰ ἔμπρακτη καὶ σκληρὴ ἀπάντηση στὴν διαρκῶς αἰχμηρὴ κριτικὴ τοῦ Ἐρντογᾶν.
  Ἡ παρεμβολὴ τῆς Τουρκίας καὶ τῆς Βραζιλίας στὴν ὑπόθεση τῶν πυρηνικῶν του Ἰρᾶν ἐξόργισε ὄχι μόνο τὸ Ἰσραήλ, ἀλλὰ καὶ τὶς ΗΠΑ, οἱ ὁποῖες ἀπέφυγαν νὰ καταδικάσουν τὴν αἱματηρὴ ἐπίθεση.
  Ἐκτὸς τῶν ἄλλων παρενεργειῶν, τὸ χθεσινὸ συμβὰν ἔφερε τὶς τουρκοϊσραηλινὲς σχέσεις στὸ ὅριο θραύσης. Ἡ Τουρκία ἐμφανίζεται νὰ ἡγεῖται τῶν διεθνῶν ἀντιδράσεων. Αὐτὸ μπορεῖ νὰ προκαλεῖ δυσαρέσκεια σὲ ὁρισμένες δυτικὲς πρωτεύουσες, ἀλλὰ παραλλήλως αὐξάνει σημαντικὰ τὸ κύρος της ὄχι μόνο στὸν μουσουλμανικὸ κόσμο, ἀλλὰ καὶ στὸ ἐπίπεδό τῆς παγκόσμιας κοινῆς γνώμης.
  Παρασυρμένο ἀπὸ τὴν ἀλαζονεία τῆς ἰσχύος, τὸ Ἰσραὴλ δὲν ἤξερε οὔτε κι αὐτὴ τὴν φορὰ ποὺ νὰ σταματήσει. Δὲν κατανοεῖ πὼς μὲ τὴν συμπεριφορὰ του ροκανίζει τὸ κλαδὶ πάνω στὸ ὁποῖο κάθεται. Ἡ Οὐάσιγκτον μπορεῖ νὰ ἐμποδίσει τὴν ἔκδοση καταδικαστικοῦ ψηφίσματος ἀπὸ τὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας, ἀλλὰ ἡ «ἀπονομιμοποίηση» τοῦ Ἰσραὴλ στὰ μάτια τῆς διεθνοῦς κοινῆς γνώμης ἔκανε χθὲς ἕνα ἀκόμα ἅλμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ἁπλῶς «ἐπιβιβάστηκαν»-Τοῦ Παντελῆ Μπουκάλα

  Τί χρειάζεται λοιπόν; Μά, «μία ἔρευνα ἀμερόληπτη καὶ ἀξιόπιστη, ποὺ θὰ διενεργηθεῖ μὲ πλήρη διαφάνεια». Σωστά. Καὶ ποιὸς πρέπει νὰ τὴν ἀναλάβει; Μά, τὸ προσδιόρισε αὐστηρὰ ἡ ἐκπρόσωπος μίας χώρας μὲ πλούσιο παρελθὸν στὶς ἀμερόληπτες ἔρευνες: ἡ κ. Χίλαρι Κλίντον. Ἡ ὁποία καὶ ἀποφάσισε, ὡς ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ καὶ οἰονεῖ ὑποπλανητάρχισσα, ὅτι ὁ ἠθικῶς ἔγκυρος καὶ πολιτικὰ ἀνεπίληπτος ποὺ δικαιοῦται νὰ πραγματοποιήσει τὴν ἔρευνα εἶναι τὸ Ἰσραήλ. Καὶ ἐπειδὴ ἡ ἀπόφαση τῆς κ. Κλίντον, καὶ ὁποιουδήποτε Ἀμερικανοῦ ὑπουργοῦ, ὑπερτερεῖ αὐτονοήτως ὁποιασδήποτε ἀπόφασης τοῦ ΟΗΕ, ἔτσι θὰ γίνει: θὰ ἐφαρμοστεῖ τὸ παλαιὸ «ὁ τρώσας καὶ ἰάσεται», ἀλλὰ μὲ τέτοιον τρόπο ὥστε ὁ παρανόμως τρώσας νὰ κηρυχθεῖ ἐξαρχῆς νόμιμος καὶ ἐπὶ τῆς οὐσίας μὴ τρώσας.
  Τὸ μόνο ποὺ δὲν διευκρίνισε ἡ κ. Κλίντον, ὥστε νὰ ἔχει κάποιο λόγο καὶ ὁ ὑπόλοιπος κόσμος, εἶναι ἂν τὸν ρόλο τοῦ ἀμερόληπτου ἐρευνητῆ θὰ τὸν ἀναλάβει ὁ ἰσραηλινὸς στρατὸς ἢ ἡ Μοσάντ. Ἀλλὰ ποιὰ ἡ διαφορά; Γιὰ τοὺς Ἀμερικανοὺς καὶ τοὺς «χλιαροὺς» Εὐρωπαίους τὸ πόρισμα εἶναι ἤδη δεδομένο καὶ δὲν διαφέρει οὔτε κατὰ καρὲ ἕνα ἀπὸ τὰ φιλμάκια ποὺ ἔδωσαν στὴ δημοσιότητα οἱ Ἰσραηλινοί. Ἀστραπιαία τὰ διοχέτευσαν στὴν τηλεοπτικὴ ἀγορὰ τὰ φιλμάκια οἱ κατασκευαστές τους, μὲ ὑπότιτλους μάλιστα καὶ καθοδηγητικὰ βελάκια, μὴν τύχει καὶ κάνει λαθεμένη ἀνάγνωση ὁ τυχαῖος θεατὴς (ὡς δολίως μονταρισθέντα τὰ καταγγέλλουν πάντως ὅσοι ἔζησαν τὴν ἐπιδρομὴ ὄντας πάνω στὰ πλοῖα). Δὲν ἦταν ὅμως ἀνάλογη ἡ ταχύτητά τους στὴν κατονομασία τῶν νεκρῶν οὔτε στὴν ἀπελευθέρωση τῶν αἰχμαλώτων τους, οἱ ὁποῖοι, κατὰ τὶς μαρτυρίες, πιέστηκαν φιλικὰ νὰ ὑπογράψουν κάτι σὰν δήλωση μετανοίας ἢ ἀθώωσης τοῦ Ἰσραήλ. Πιέστηκαν νὰ ὑπογράψουν ὅτι τὰ σκάφη βρίσκονταν σὲ ἰσραηλινὰ χωρικὰ ὕδατα καὶ ὄχι σὲ διεθνῆ, ὥστε νὰ ὑποβαθμιστεῖ ἡ σημασία τοῦ ρεσάλτου, νὰ τὸ ξεχάσουμε κι αὐτό, ὅπως ξεχάσαμε καὶ τοὺς 1.300 δολοφονημένους τῆς Γάζας.
  Μὲ κουρελιασμένο τὸ διεθνὲς δίκαιο, οἱ εὐρωπαϊκὲς κυβερνήσεις, ἀμήχανες καὶ κατ’ οὐσίαν ἀνίκανες, παρακολουθοῦν τὰ συμβάντα δαπανώντας τὴν ἴδια συγκίνηση ποὺ θὰ δαπανοῦσαν ἂν ἔβλεπαν ταινία στὴν τηλεόραση. Δὲν μποροῦν. Καὶ τὸ ξέρουν. Καὶ ἔχουν συμφιλιωθεῖ μὲ τὴν ἀδυναμία τους. Ἔχουν ἀποδεχτεῖ τὸ σενάριο ποὺ προώθησε ἀμέσως τὸ Ἰσραὴλ καὶ ἀναπαρήγαγαν ἀσμένως τὰ ἀμερικανικὰ ὑπερκανάλια, αὐτὰ πού, ἀργὰ ἀλλὰ σίγουρα, θὰ φέρουν τὴν οἰκουμενικὴ κοινὴ γνώμη στὰ νερά τους• ὅτι δηλαδὴ οἱ κομάντος «ἐπιβιβάστηκαν» (τί ρῆμα–εὕρημα κι αὐτὸ ποὺ χρησιμοποιεῖ ἡ ἰσραηλινὴ προπαγάνδα σὲ ποικίλες γλῶσσες) στὰ πλοιάρια, περίπου σὰν τουρίστες, δὲν ἔγιναν ἐνθουσιωδῶς δεκτοὶ (μέχρι φονικὲς σφεντόνες, εἰς μνήμην Δαβίδ, παρουσιάστηκαν σὰν τεκμήρια ἐγκληματικῶν προθέσεων) καί, ἀμυνόμενοι, χτύπησαν στὸ ψαχνό. Σὲ διεθνῆ ὕδατα; Μὰ τί σημασία ἔχει; Ἡ «ἀμερόληπτη ἔρευνα» ποὺ κατ’ ἐντολὴν τῆς κ. Κλίντον θὰ διεκπεραιώσει τὸ Ἰσραὴλ θὰ ἀποδείξει ὅτι δὲν ἦταν ἑβδομήντα τὰ μίλια ἀλλὰ ἐννιά. Ὅσοι καὶ οἱ νεκροὶ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_03/06/2010_340678

  Ὁ Ἰσημερινός ἀνεκάλεσε τόν πρεσβευτή του στό Ἰσραήλ. Δηλαδή ὡς τώρα ἀνάκληση πρεσβευτῶν ἔχουμε ἀπό Τουρκία καί Ἰσηεμρινό μόνο; Καλά πᾶμε!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Τό παρακάτω ἄρθρο εἷναι ἕνα καλό σμπαράλιασμα τῆς προπαγάνδας πού ἐξισώνει τό ἐγκληματικό κράτος τοῦ Ἰσραήλ( πάντα καί παντοῦ , ἐξαιρῶ τούς ἁπλούς πολῖτες σέ σχέση μέ τήν κρατική ἐξουσία, ἐκεῖ χρειάζεται ἄλλου εἴδους κριτική καί τοππθέτηση) μέ τήν Τουρκία. Παραθέτω ἕνα μικρό ἀπόσπασμα, ἀξίζει νά διαβαστεῖ ὅλο...
  ========
  Τουρκία-Ἰσραήλ: ἁπλουστευτικά τεχνάσματα

  ...Ἀνοικτὰ δὲν μπορεῖ νὰ μιλήσει κανεὶς ὑπὲρ τοῦ Ἰσραήλ. Χρησιμοποιεῖ ὅμως ποικίλα κόλπα γιὰ νὰ ἁπαλύνει τὸ ἔγκλημα καὶ νὰ μεταθέσει τὴ σκέψη…
  Ἂς δοῦμε συγκεκριμένα αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὶς ὑπεραπλουστεύσεις.

  Ζήτημα 1ο

  Μία ἀνάλυση δὲν μπορεῖ νὰ ἀποκόβεται ἀπὸ τὸ παγκόσμιο ὅλο. Στὴ βάση αὐτοῦ τοῦ ὅλου πρέπει νὰ διερευνῶνται καὶ τὰ εἰδικὰ χαρακτηριστικὰ τῶν γεωπολιτικῶν περιπλοκῶν, διαρθρώσεων καὶ συγκρούσεων.
  Τὸ παγκόσμιο ὅλο ποὺ διαπλέκεται καθοριστικὰ στὴν περιοχὴ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καὶ τῶν Βαλκανίων εἶναι : Ὁ ἡγεμόνας τοῦ πλανήτη (ΗΠΑ), Ε.Ε, ἡ Ρωσία, ἡ περιφερειακὴ ἰμπεριαλιστικὴ δύναμη τῆς Τουρκίας καὶ ὁ Ἀραβικὸς κόσμος.
  Τὸ Ἰσραὴλ εἶναι τὸ στρατιωτικὸ φυλάκιο τοῦ ἰμπεριαλιστικοῦ ἡγεμόνα στὴν περιοχὴ καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ἐξετάζεται ΠΟΤΕ ξεχωριστὰ καὶ ἀποσπασμένα ἀπὸ τὴν πλανητικὴ ἰμπεριαλιστική του μήτρα.
  Τὸ Ἰσραὴλ εἶναι ἡ πολιτικὴ δομὴ καὶ ἡ στρατιωτικὴ βάση τοῦ παγκόσμιου ἰμπεριαλισμοῦ κατὰ τῶν Ἀραβικῶν λαῶν: Αὐτὸ δὲν πρέπει ΠΟΤΕ νὰ ξεχνιέται!!!
  Ὅποιος μὲ ὁποιοδήποτε τέχνασμα παρακάμπτει αὐτὴ τὴν οὐσία τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραὴλ καὶ πολὺ χειρότερα τὸ ἐξωραΐζει εἶναι μὲ τὸ μέρος τοῦ Κέντρου τῆς ἰμπεριαλιστικῆς βαρβαρότητας (ΗΠΑ) ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ἂν στὰ λόγια κτυπάει τοὺς Ἀμερικανούς…

  Ζήτημα 2ον

  Η Ε.Ἐ εἶναι πλήρως εὐθυγραμμισμένη μὲ τὸ κέντρο τῆς ἰμπεριαλιστικῆς βαρβαρότητας. Ὅλες οἱ ἐπιχειρήσεις ἐναντίον τῶν ἀραβικῶν λαῶν καὶ κρατῶν ἔγιναν καὶ μὲ τὶς πλάτες τὶς Εὐρώπης…

  Ζήτημα 3ον

  Ἡ Ρωσία εἶναι μία δύναμη ἀνταγωνιστική τοῦ ἰμπεριαλιστικοῦ κέντρου (ΗΠΑ) καὶ μὲ δικτυώσεις σημαντικὲς μέσα στοὺς ἀραβικοὺς λαούς.
  Σήμερα προσπαθεῖ νὰ ἀξιοποιήσει τὴν κρίση καὶ νὰ διεισδύσει πιὸ ἀποφασιστικὰ στὴν περιοχή.
  Φυσικὰ τὰ δικά της συμφέροντα προωθοῦν οἱ ὀλιγάρχες τῆς Ρωσίας.
  Ὡστόσο, ὁ ἀνταγωνιστικός της χαρακτήρας μὲ τὰ διεθνῆ ἰμπεριαλιστικὰ κέντρα, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ τὴν καθιστᾶ σύμμαχο τοῦ Ἀραβικοῦ λαοῦ καὶ ὅλων τῶν λαῶν τῆς περιοχῆς τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καὶ τῶν Βαλκανίων: Καὶ τῆς Ἑλλάδας…

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. (συνέχεια)

  Αὐτὸ φυσικὰ δὲν σημαίνει ὅτι τὰ ἔθνη κράτη καὶ οἱ λαοὶ πρέπει νὰ ἀλλάξουν «νταβά». Σημαίνει ὅτι πρέπει νὰ ἀξιοποιήσουν αὐτὴ τὴν ἀντικειμενικὴ κατάσταση πρὸς ὄφελός τους καὶ ΚΥΡΙΩΣ γιὰ τὴν ἀνάπτυξη λαϊκῶν κινημάτων ποὺ θὰ προωθήσουν τὴν ἥττα τοῦ αὐτοκρατορικοῦ, ἰμπεριαλιστικοῦ ἡγεμόνα τοῦ πλανήτη…
  Κάθε ἥττα τῆς Ἀμερικῆς εἶναι νίκη τῆς ἀνθρωπότητας, ἀλλάζει τοὺς συσχετισμοὺς καὶ ὑπονομεύει τὰ θεμέλια ὁλόκληρου τοῦ διεθνοῦς ἰμπεριαλισμοῦ…
  ΑΥΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ κάθε λαοῦ.
  Συνεπῶς καὶ ἡ ἥττα τοῦ στρατιωτικοῦ φυλακίου τῶν ΗΠΑ (Ἰσραὴλ) εἶναι ἥττα τῶν Ἀμερικανῶν καὶ νίκη τῶν Ἀράβων
  Καὶ αὐτὸ δὲν πρέπει νὰ ξεχνιέται…

  Ζήτημα 4ον

  Ἡ Τουρκία δὲν εἶναι φυλάκιο τῶν Ἀμερικανῶν. Ὅποιος πιστεύει αὐτὸ εἶναι ἀφελὴς τὸ λιγότερο.
  Ἡ Τουρκία προωθεῖ τὰ συμφέροντα τῶν διεθνῶν ἰμπεριαλιστικῶν κέντρων ὅταν ταυτίζονται μὲ τὰ δικά της συμφέροντα. Ὅταν βρίσκονται σὲ ἀντίθεση ἡ Τουρκία «συγκρούεται» μὲ τὶς ΗΠΑ.
  Ἡ Τουρκία εἶναι μία περιφερειακὴ ἰμπεριαλιστικὴ δύναμη, μία οἰκονομικὴ δύναμη μεγάλη (6η περίπου στὸν κόσμο), μὲ στρατηγικὲς κυριαρχίας στὴν περιοχή.
  Αὐτὸ τὴν φέρνει σὲ ΜΕΡΙΚΗ ἀντίθεση μὲ τὰ πλανητικὰ κέντρα ἐξουσίας. Αὐτὴ ἡ σχετικὴ ἀντίθεση, σήμερα παίρνει ἀρκετὰ ὀξυμένες μορφές.
  Αὐτὸ τὴν ὁδήγησε σὲ στροφὴ πρὸς τὴ Ρωσία: Ἔδιωξε τὸ ΔΝΤ, καὶ πῆρε δάνειο ἀπ’ τὴν Ρωσία, ἐνῶ ὑπέγραψε κερδοφόρα συμφωνία μὲ τὴν Μόσχα γιὰ τὴ διέλευση ρώσικου ἐνεργειακοῦ ἀγωγοῦ.
  Ἡ Ρωσία ἀνέλαβε νὰ ἐγκαταστήσει τέσσερις πυρηνικοὺς ἀντιδραστῆρες στὴ Νότια Τουρκία, ἐνῶ ἡ Ἄγκυρα συνεργάζεται σήμερα στὸ πυρηνικὸ πρόγραμμα τοῦ Ἰράν.
  Γίνεται σαφὲς ὅτι ἡ Τουρκία θέλει νὰ ἀναδειχτεῖ σὲ γεωστρατηγικὸ παίκτη καὶ τὸ μεγάλο της ἀτοὺ εἶναι ἡ κατάκτηση τῆς ἡγεσίας στὸ μουσουλμανικὸ κόσμο.
  Ἀντικειμενικά, συνεπῶς, λειτουργεῖ ὑπὲρ τῶν Ἀράβων καὶ συμβάλλει ἔτσι στὴν ὑπονόμευση καὶ στὴν ἥττα τῆς Ἀμερικῆς.

  Ζήτημα 5ον

  Ἡ ὠμὴ καὶ γκανγκστερικὴ ἐπίθεση (προβοκάτσια) τοῦ Ἰσραὴλ εἶναι μία ἀντίδραση αὐτοῦ τοῦ φυλακίου τῶν ΗΠΑ ἐναντίων αὐτῶν τῶν σχεδίων τῆς Τουρκίας, μία προβοκάτσια ποὺ ὀξύνει τὸ πολεμικὸ κλίμα σὲ ὅλη τὴν περιοχὴ καὶ πυροδοτεῖ ἀνεξέλεγκτες καταστάσεις πολεμικῆς φρίκης.
  Ὁ ἀραβικὸς κόσμος καὶ ἡ Τουρκία αὐτὴ τὴ στιγμὴ συγκρούεται μὲ τὴν Ἀμερική. Ἡ Ἀμερικὴ μὲ τὸ στρατιωτικό της φυλάκιο διέπραξαν αὐτὸ τὸ στυγερὸ ἔγκλημα κατὰ ἀμάχων.
  Ἀπὸ ἐδῶ καθορίζεται ἡ πολιτικὴ θέση καὶ ὄχι τὸ τί εἶναι ἡ Τουρκία.
  Ἐδῶ παίζεται ἕνα σκάκι μεταξὺ τῶν κεντρικῶν ὑπερδυνάμεων καὶ τῶν περιφερειακῶν ἰμπεριαλισμῶν. Τὸ τί συμφέρει τοὺς λαοὺς εἶναι αὐτὸ ποὺ μετράει. Τὰ κράτη ὅλα εἶναι θηρία. Τὸ κεντρικὸ θηρίο εἶναι ποὺ πρέπει νὰ κτυπηθεῖ…
  Καὶ οὔτε εἶναι χειρότερη ἡ Τουρκία. Ὄχι μόνο ἀπὸ τὸ Ἰσραήλ, ἀλλὰ οὔτε καὶ ἀπὸ τὴ Ρωσία, οὔτε καὶ τὸν ἑλληνικὸ καπιταλισμό.
  Μᾶλλον ἐμεῖς εἴμαστε χειρότεροι γιατί εἴμαστε σκέτο προτεκτοράτο τῶν ἀμερικανῶν, προτεκτοράτο δωσιλογισμοῦ…
  Κάθε ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ στὸ παγκόσμιο δήμιο καὶ στρατάρχη εἶναι πρὸς τὸ συμφέρον τῶν ἐθνῶν καὶ τῶν λαῶν, πυροδοτεῖ κινήματα καὶ «συμμαχίες» ἀλληλεγγύης τῶν λαῶν ἐναντίον τῶν ἐξουσιῶν: Ξένων καὶ ντόπιων.
  Ἕνα μέτωπο Ρωσίας-Τουρκίας-Ἀράβων κατὰ τοῦ πλανητικοῦ ἡγεμόνα ποὺ βρίσκεται σὲ πορεία κρίσης καὶ κατάρρευσης ΑΠΟΤΕΛΕΙ ἰσχυρὸ ὀχυρὸ ὑπὲρ τῶν χωρῶν τῆς Μεσογείου καὶ τῶν Βαλκανίων, πυροδοτεῖ τοὺς λαοὺς καὶ ἐνισχύει τὶς ἀντιστάσεις τῶν λαῶν ἀπέναντι καὶ στὶς ἁρπακτικὲς ὀρέξεις τοῦ Τούρκικου ἢ τοῦ ρώσικου κατεστημένου…
  Δὲν πρέπει νὰ χάνουμε τὸν κύριο ἐχθρὸ καὶ νὰ περιοριζόμαστε τυφλὰ στὸν περιφερειακό, ὅταν αὐτὸς ὁ περιφερειακὸς συγκρούεται μὲ τὸν κύριο ἐχθρό…
  Ἡ μεγάλη ἀπειλὴ γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ ὁλόκληρο τὸν κόσμο δὲν εἶναι ἡ Τουρκία, ἀλλὰ ἡ Ἀμερική…

  ΑπάντησηΔιαγραφή