Δευτέρα, 19 Απριλίου 2010

Οἰκοκαπιταλισμός

τό παρακάτω κείμενο προέρχεται ἀπό τό τεῦχος 54 τοῦ περιοδικοῦ Ἐνδιάμεση Περιοχή τοῦ καθηγητῆ Δημήτρη Κιτσίκη

Καπιταλισμὸς καὶ περιβάλλον:
Τὸ ὀξύμωρον -Ἀπάτη καὶ Ἠθικὴ


Ἄλ Γκόρ, ὁ ψευδοπροφήτης
( Τελικὰ ὅλα τὰ βραβεῖα Νομπὲλ ἐκφράζουν τὸν ἱδρυτή τους, τὸν μεγαλοβιομήχανο ἐφευρέτη τῆς δυναμίτιδος. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Σάρτρ ἠρνήθη νὰ τὸ παραλάβη. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Ὀμπάμα ὁ Ἀφγανὸς καὶ ὁ Ἂλ Γκὸρ ὁ Γιουγκοσλαῦος, ἔκαμαν πόλεμο καὶ ἐδέχθησαν ὡς μεγάλη τιμή, τὸ βραβεῖο Νομπὲλ εἰρήνης, προερχομένου ἀπὸ τὸν καπιταλιστικὸ χῶρο τους. Στὸ βιβλίο μου, Dimitri Kitsikis, La montee du nationalbolchevisme dans les Balkans, Paris, Avatar, 2008, ἔγραφα: « Ὁ ἀγγλοσαξωνικὸς σατανισμὸς διέδωσε στὴν Δύση δύο καταστροφικὰ στοιχεῖα: τὸ ψέμα καὶ τὸν ἠθικισμὸ» ( σέλ. 75). Τὴν ἔκφραση αὐτὴ τὴν εἶχα δανεισθῆ ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ συναδέλφου μου Pierre Brunel, Claudel et la satanisme anglosaxon, Ottawa, Editions de l’ Universite d’ Ottawa, 1975, ὁ ὁποῖος ἐξηγοῦσε πῶς ὁ μέγας ποιητὴς Πὼλ Κλωντὲλ ( 1868-1955) ἐθεώρει τοὺς Ἀγγλοσάξονες ὡς βασικὴ πηγὴ τοῦ δυτικοῦ σατανισμοῦ. Ὁ δὲ ἐθνικὸς ἱστορικός τῆς Γαλλίας Jules Michelet (1798-1874) εἶχε γράψει γιὰ τοὺς Ἀγγλοσάξονες: «Ἡ ὡραία καὶ σκοτεινή τους λογοτεχνία εἶναι σκεπτικιστική,ἑβραϊκή, σατανικὴ ἐν ὀλίγοις ἀντιχριστιανική». Ὅταν τὸ 1999 ἐβομβαρδίσθη ἡ Γιουγκοσλαυῒα ἀπὸ τὸ ΝΑΤΟ καὶ ἐπευτεύχθη ἐξ’ αὐτοῦ μείζονα οἰκολογικὴ καταστροφή, δηλητηριάζοντας τὸν Δούναβη μὲ πυρηνικὰ πολεμικὰ ἀπόβλητα, ὁ ἀντιπρόεδρος τῶν ΗΠΑ (1993-2001) ἦταν ὁ Ἂλ Γκόρ, συνυπεύθυνος ἐγκληματίας πολέμου, ὅσο συνυπεύθυνός τοῦ Χίτλερ, στὶς δίκες τῆς Νυρεμβέργης, τὸ 1946, ὑπῆρξε ὁ Herman Goering. Τὸ παρακάτω ἄρθρο τοῦ συνεργάτου μας μηχανικοῦ καὶ θεολόγου, Κυριάκου Δουνέτα, ἐξηγεῖ τὴν καπιταλιστικὴ αὐτὴ ἀπάτη τῆς περιβαλλοντολογίας. - Δημήτρης Κιτσίκης)
Γιὰ ποῖον λόγο ἐνδιεφέρθη γιὰ τὸ περιβάλλον ὁ ἐγκληματίας πολέμου Ἂλ Γκόρ, πού ὡς πολιτικός τοῦ παγκοσμίου καπιταλιστικοῦ συστήματος ἐξυπηρετεῖ ἐξ’ ὁρισμοῦ κάθε μορφὴ βιομηχανίας εἰς βάρος τοῦ περιβάλλοντος καὶ τῆς ἀνθρωπότητος; Αὐτὸς ὁ πολιτικὸς πού, πρὶν ἀπὸ μία δεκαετία, μαζὶ μὲ τὸν πρώην πρόεδρο Μπὶλ Κλίντον ἐβομβάρδισε τοὺς ὀρθοδόξους Σέρβους, μὲ φανατικὸ μένος γιὰ 79 ἡμέρες, σκοτώνοντας χιλιάδες ἀμάχους καὶ καταστρέφοντας τὴν πολιτικὴ ὑποδομὴ καὶ τὸ περιβάλλον τους μὲ βόμβες καὶ μὲ ἀπεμπλουτισμένο οὐράνιο; Τὸ πρόσχημά τους ἦταν ἡ προστασία τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Τὰ ΜΜΕ, ἀπηχώντας τὴν δειλία καὶ τὴν δολοφονικὴ ὑποκρισία τῶν ἡγετῶν αὐτῶν, ἀπεκάλεσαν τὴν σταυροφορικὴ τους ἐπίθεση «ἀνθρωπιστικὴ ἐπέμβαση»!

α) Ὁ ἀπόστολος τοῦ περιβάλλοντος.

Γιὰ χρόνια ὁ Γκὸρ περιηγεῖτο παγκοσμίως, κηρύσσοντας τὸ εὐαγγέλιο τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς σὲ πανεπιστήμια, συνέδρια, τηλεοπτικὲς ἐκπομπὲς καὶ ἐφημερίδες. Στὸ βραβευμένο κινηματογραφικό του ἔργο, Μία ἄβολη ἀλήθεια ( An Inconvenient Truth) δείχνει μὲ γραφικὲς παραστάσεις καὶ ἐπιστημονικὲς ἀναφορὲς ὅτι ἡ θερμοκρασία τῆς γῆς εὑρίσκεται τελευταίως σὲ ἀπότομη ἄνοδο καὶ ὅτι ἡ αἰτία τῆς ἀνόδου εἶναι ἡ βιομηχανία. Περιγράφει μὲ συγκλονιστικὸ τρόπο τὶς καταστρεπτικὲς συνέπειες πού θὰ προκύψουν ἐξ αὐτοῦ, ὅπως ἡ τήξη τῶν παγετώνων, ἡ ἄνοδος τοῦ ἐπιπέδου της θαλάσσης καὶ οἱ ἠπειρωτικῆς ἐκτάσεως πλημμύρες.

Μᾶς θυμίζει τὶς κραυγὲς του, περὶ δῆθεν ἐθνοκαθάρσεως τῶν Ἀλβανῶν τοῦ Κοσσυφοπεδίου ἀπὸ τοὺς Σέρβους γενοκτόνους, τὸ 1999. Καὶ τότε ἀκόμα ἡ ὁμάδα τῶν Κλιντονιστῶν
(1) ἐζαλιζε τὶς μάζες μὲ στατιστικὲς καὶ εἰκόνες ἀναμενομένης καταστροφῆς ἐὰν τὸ ΝΑΤΟ δὲν ἐπενέβαινε νὰ τοὺς σώση. Κατὰ τοὺς ἰδίους νατοϊκούς, ἐπρόκειτο γιὰ 100000(2) Ἀλβανοὺς ἤδη σφαγμένους ἀπὸ τὴν δῆθεν πανίσχυρη καὶ ἀπάνθρωπη σερβικὴ πολεμικὴ μηχανή. Στὴν πραγματικότητα, πού δυστυχῶς μόνον μετὰ τὸν πόλεμο ἀνεγνωρίσθη, ὁ φόρος αἵματος ὑπῆρξε ἀπὸ 2000 μέχρι 4000 –φόρος πού περικελείει Σέρβους καθὼς καὶ Ἀλβανούς(3). Καὶ δὲν διερωτήθη κανεὶς γιατί τὸ ΝΑΤΟ ὑπεστήριξε μιὰ ὁμάδα τρομοκρατῶν ( ὁ ἀλβανικὸς Ἀπελευθερωτικὸς Στρατὸς Κοσσυφοπεδίου-UCK) ποῦ διετήρει στενὲς ἐπαφὲς μὲ τὸν Ὀσάμα Μπὶν Λάντεν.

Ἡ θρησκευτικὴ διάσταση τῆς ἰδεολογίας τοῦ Γκὸρ φανερώνεται περαιτέρω σὲ μία συνέντευξη στὸ ἀμερικανικὸ περιoδικὸ Newsweek
(4). Ὁ Γκὸρ λέγει πώς χρησιμοποιώντας ἐδάφια τῆς Ἁγίας Γραφῆς ἐξεπαίδευσε 200 χριστιανοὺς ( δηλαδὴ προτεστάντες) ἱεροκήρυκες καὶ λαϊκοὺς καθοδηγητὲς γιὰ νὰ κηρύξουν τὸ πράσινό του εὐαγγέλιο. Στὴν ἴδια συνέντευξη λέγει ὅτι ἔχει σκοπὸ νὰ ἐκπαιδεύση ἰνδουϊστές, μουσουλμάνους καὶ ἑβραίους μὲ παρόμοιο τρόπο, συνθέτοντας δηλαδὴ τὰ ἀντίστοιχά τους δόγματα μὲ τὸ ἰδικὸ του μήνυμα.

β) Στὴν χώρα τῶν τυφλῶν, ὁ μονόφθαλμος βασιλεύει.

Ὁ κλιντονιστικὸς μύθος τοῦ Κοσσυφοπεδίου, μία χώρα μακρινὴ καὶ ἐντελῶς ἄγνωστη στὴν Δύση, ἐπέρασε εὐκόλως σὲ ἕναν ἄσχετο κόσμο. Ὁ λαὸς ἐσήκωσε τὰ χέρια του ψηλά, χειροκροτώντας τὸν ἀπελευθερωτικό του στρατό, εὔχοντας καὶ ἄλλοι βάρβαροι νὰ φωτισθοῦν μὲ τὰ δυτικὰ δόγματα, χάρις στὰ ἐκρηκτικὰ βλήματα ριγμένα ἀπὸ νατοϊκὰ ἀεροσκάφη.

Ἔτσι καὶ τώρα, ὁ ἴδιος λαός, ἀγνοώντας τὰ βαθειὰ αἴτια τοῦ κλιματικοῦ προβλήματος καὶ τὰ πρόσωπα πού τὸ προωθοῦν, μὲ χαρακτηριστικὴ τυφλὴ λατρεία ἐπεκρότησε τὴν ἀπονομὴ τοῦ βραβείου Νομπὲλ εἰρήνης στὸν Γκὸρ τὸ 2007, μαζὶ μὲ τὴν Διακυβερνητικὴ Ἐπιτροπὴ γιὰ τὴν Ἀλλαγὴ τοῦ Κλίματος ( Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC) τοῦ ΟΗΕ. Στὸ Βυζάντιο ἐκαλοῦντο ἐκκλησιαστικοὶ σύνοδοι, ὅπου ὅλες οἱ θεολογικὲς θέσεις ἠκούγοντο καὶ ἐσυζητοῦντο. Παρόμοια εὐκαιρία δὲν δίδεται στὴν Δύση γιὰ τοὺς αἱρετικούς της. Ἄλλωστε, οἱ οἰκονομικοὶ κύκλοι χρηματοδοτοῦν μόνον τὴν μία πλευρά, κάμνοντας πιὸ δύσκολη τὴν κριτικὴ καθὼς καὶ τὴν παρουσίαση ἀντικρουομένων θέσεων
(5).

Στὴν περίφημη διαδικτυακὴ ἐγκυκλοπαίδεια, τὴν Βικιπαίδεια, ὁ ἄγγλος ἐπιστήμων Οὐίλλιαμ Μ. Κόννολλυ ( William M. Connolley) διεμόρφωσε ἄνω τῶν 5000 ἄρθρων, προσπαθώντας νὰ ὑποβαθμίση τὴν σημασία δύο ἱστορικῶν παγκοσμίων γεγονότων: τὴν ἐποχὴ μεγίστης θερμοκρασίας ἀπὸ τὸν Θ μέχρι τὸν ΙΔ αἰώνα, καὶ τὴν ἐποχὴ ἐλαχίστης θερμοκρασίας ἀπὸ τὸν ΙΕ μέχρι τὸν ΙΘ αἰώνα. Μὲ τὴν προσπάθεια αὐτὴ ἠθέλησε νὰ περάση στὴν κοινὴ γνώμη τὴν ἐπιβαλλομένη ἀπὸ τὸ κατεστημένο γραφικὴ παράσταση πού δείχνει μία σχεδὸν στάσιμη γήϊνη θερμοκρασία τὰ τελευταία χίλια χρόνια καὶ μία ἀπότομη ἄνοδο θερμοκρασίας τὰ τελευταία πενήντα: τὸ περίφημο διάγραμμα «hockey stick», τὸ ὄνομα τοῦ ὁποίου προέρχεται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ μορφὴ τῆς καμπύλης ὁμοιάζει μὲ ἐκείνη τοῦ σφαιροπλήκτρου τοῦ ἀθλοπαιδίου τοῦ χόκεϋ ( hockey sport stick)
(6).
Τό σφαιρόπληκτρο τοῦ χόκεϋ μέ τό ὁποῖο οἱ τραπεζίτες παίζουν τό νέο κερδοσκοπικό τους παιχνίδι

γ) Ἕνα ἄλλο ψέμα ἀποκαλύπτεται.
Τὸν Νοέμβριο 2009, ἕνας ἀνώνυμος «χάκερ» διεισέδυσε στοὺς ὑπολογιστὲς τοῦ ἱδρύματος CRU ( Climatic Research Unit, Μονὰς Κλιματικῆς Ἐρεύνης) καὶ ἀντέγραψε χιλιάδες ἠλεκτρονικὰ ἔγγραφα καὶ ἠλεκτρονικὰ μηνύματα ( e-mail) ποῦ ἐκτείνονται σὲ ἕνα χρονικὸ διάστημα δεκατριῶν ἐτῶν
(7). Τὸ CRU εὑρίσκεται στὸ πανεπιστήμιο τῆς Ἀνατολικῆς Ἀγγλίας ( East Anglia) τῆς Μεγάλης Βρεταννίας καὶ εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ σημαντικὰ ἱδρύματα πού ἐρευνοῦν τὴν ἀλλαγὴ τοῦ κλίματος. Οἱ διαπιστώσεις τοῦ CRU χρησιμοποιοῦνται ἀπὸ τὸν Γκὸρ καὶ τοὺς ἄλλους πολιτικοεμπορικοὺς ὑποστηρικτὲς τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς.

Τὰ ἀποκαλυφθέντα ἀρχεῖα φανερώνουν μία προμελετημένη, συστηματικὴ παραποίηση ἐπιστημονικῶν δεδομένων μὲ στόχο νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι ἡ θερμοκρασία τῆς γῆς ἀνεβαίνει μὲ ἐπιταχυνόμενη ταχύτητα μετὰ τὸ 1960. Μέχρι τώρα, μερικοὶ ἐπιστήμονες τοῦ CRU ἐπιβεβαίωναν ἢ τουλάχιστον δὲν ἀμφισβητοῦσαν τὴν αὐθεντικότητα τῶν μηνυμάτων καὶ ἐγγράφων. Ἀμφισβητοῦσαν μόνο τὴν ἑρμηνεία των ὡς ἀπόδειξη κακῶν προθέσεων
(8).

Τὰ μηνύματα ἐπίσης δείχνουν πῶς οἱ ἐπιστήμονες τοῦ CRU ἀπέρριπταν καὶ γελοιοποιοῦσαν ἐπιστήμονες πού ἀμφισβητοῦσαν τὶς ἔρευνές τους. Ἐνεπαίχθη ὁ μαθηματικὸς καὶ βιομήχανος ὀρυκτῶν Στῆβεν Μάκινταϋρ ( Steven McIntyre ), ὁ ὁποῖος μαζὶ μὲ τὸν καθηγητὴ οἰκονομικῆς Ρὸς Μακίτρικ ( Ross McKitrick ) διεπίστωσε ὅτι ἡ ἀνάπτυξη-διάγραμμα «hockey stick» εἶναι διάτρητο ἀπὸ σφάλματα
(9). Ὁ ἴδιος ὁ Μάκινταϋρ διέψευσε τὶς κλιματολογικὲς διαπιστώσεις τῆς NASA, ἀποδεικνύοντας ὅτι οἱ πιὸ ζεστὲς χρονιὲς στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες συνέβησαν πρὶν ἀπὸ τὸ 1939 καὶ ὄχι μετὰ τὸ 1998. Η NASA τὸ παρεδέχθη ἐπισήμως καὶ τελικὰ διόρθωσε τὰ δεδομένα της(10).
δ) Ἡ πράσινη ἀγορά.
Δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορὰ πού ἡ ἐπιστήμη ἐξεπορνεύθη ἀπὸ πολιτικὰ καὶ οἰκονομικὰ συμφέροντα. Ἄλλωστε ἡ κυρία χρήση τῶν ἐπιστημόνων σήμερα εἶναι ἡ διευκόλυνση καὶ ἡ ἐπιβολὴ τοῦ παγκοσμίου ἐμπορίου. Ὅπλα καὶ χρηματιστήρια, ξῖφος καὶ εὐρώ, δὲν συνεισφέρουν σὲ πλανητικὸ ἐπίπεδο χωρὶς προηγμένες μεθόδους. Μήπως λοιπὸν τὸ περιβαλλοντολογικὸ κίνημα ἐξυπηρετεῖ τὰ ἴδια συμφέροντα; Ἂς ἐξετάσουμε τὶς προθέσεις τῶν ἡγετῶν του, πάντα ἔχοντας ὑπόψη μας τὸ ἀγγλικὸ ρητό: « Ὑπάρχουν δύο λόγοι γιὰ τοὺς ὁποίους κάποιος πράττει - ὁ καλὸς λόγος καὶ ὁ πραγματικὸς λόγος.»

Τό ὀξύμωρον: ὁ οἰκοκαπιταλισμός

Τὸ σκάνδαλο πού προέκυψε ἀπὸ τὰ ἀρχεῖα τοῦ CRU συνέπεσε μὲ τὸ παγκόσμιο συνέδριο περὶ κλιματικῆς ἀλλαγῆς στὴν Κοπενχάγη τῆς Δανίας. Ἐκεῖ ἐσυζητήθη τὸ σχέδιο τοῦ ἀνθρακοεμπορίου ὡς «λύση» τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς: Πολλὰ ἐργοστάσια ἐκπέμπουν διοξείδιο τοῦ ἄνθρακος, καὶ ἡ συσσώρευση τῆς οὐσίας αὐτῆς στὴν ἀτμόσφαιρα σχηματίζει μία ἀερώδη ἀσπίδα πού ἐμποδίζει τὴν μετάδοση θερμότητας ἀπὸ τὴν γῆ πρὸς τὸ διάστημα. Ἡ κάθε χώρα λοιπὸν θὰ νομοθετῆ ὅρια ἀνθρακικῆς ἐκπομπῆς πού δὲν πρέπει νὰ ξεπερνῶνται καὶ θὰ ρυθμίζη τὶς ἀναθυμιάσεις τοῦ κάθε ἐργοστασίου πού θὰ δύνανται νὰ αὐξηθοῦν ἐφ’ ὅσον ὅμως οἱ ἰδιοκτῆτες ἀγοράσουν ἐπιπλέον ἀνθρακικὲς μετοχὲς ( carbpn credits ) ἀπὸ ἐργοστάσια – τοῦ Τρίτου Κόσμου φερ’ εἰπεῖν – πού ἐκπέμπουν ὀλιγώτερο ἀπὸ τὸ ἐπιτρεπόμενο. Τὰ τελευταῖα θὰ δύνανται νὰ πωλοῦν τὶς μετοχὲς πού δικαιοῦνται καὶ δὲν χρησιμοποιοῦν. Κάθε μετοχὴ ἀντιστοιχεῖ σὲ μία συγκεκριμένη ποσότητα διοξειδίου τοῦ ἄνθρακος πού ἐκπέμπεται σὲ ἕνα συγκεκριμένο χρονικὸ διάστημα.

Τὸ γενικὸ σχέδιο τῆς συναλλαγῆς τῶν ἀνθρακικῶν μετοχῶν εὑρίσκεται στὴν παγκόσμια συνθήκη, τὸ λεγόμενο Πρωτόκολλο τοῦ Κυότο ( Kyoto Protocol), πού ἔχει ὑπογραφεῖ ἀπὸ 187 χῶρες. Ἡ Ἀμερικὴ εἶναι ἡ μόνη προηγμένη χώρα ποῦ δὲν τὴν ὑπέγραψε. Τὸ πρωτόκολλο τοῦ Κυότο ἐτέθη ἐν ἰσχύϊ τὸ 2005 καὶ ἡ ἐπακόλουθη ἀγορὰ ἱδρύθη στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση τὸν ἴδιο χρόνο. Ἤδη ἔχουν ἱδρυθεῖ χρηματιστήρια πού ἀσχολοῦνται μὲ τὴν συναλλαγὴ τῶν ἀνθρακικῶν μετοχῶν καὶ συναφῶν ἐμπορευμάτων, ὅπως τὸ European Climate Exchange (ECX) στὴν Ἀγγλία, τὸ Nordic Power Exghange (Nord Pool) στὴν Σκανδιναβία, τὸ European Energy Exchange (EEX) στὴν Γερμανία καὶ τὸ Chicago Climate Exchange (CCX), στὸ Σκάγο τῆς Ἀμερικῆς, μὲ κοινοπρακτική ἑταιρεία τὸ Montreal Climate Exchange στὴν Μοντρεάλη τοῦ Καναδᾶ. Τὸ 2006, τὰ ECX καὶ CCX, πού μαζὶ ἀποτελοῦν τεράστιο κομμάτι τῆς ἀνθρακικῆς ἀγορᾶς, ἠγοράσθησαν ἀπὸ τὴν ἀγγλικὴ ἑταιρεία Climate Exchange plc (CLE).

Ὁ Γκὸρ εὑρίσκεται ὄχι μόνον στὴν διαφημιστικὴ πλευρὰ τοῦ περιβαλλοντολογικοῦ κινήματος, ἀλλὰ ἐπίσης καὶ στὴν κερδοσκοπικὴ πλευρά. Τὸ 2004, ἵδρυσε μία ἐπενδυτικὴ ἑταιρεία στὸ Λονδίνο, τὸ Generic Investment Management (GIM), ἡ ὁποία ἔλαβε μέρος στὸ συνέδριο κλιματικῆς ἀλλαγῆς στὴν Κοπενχάγη. Ἀπὸ τὶς 30 Νοεμβρίου 2009, τὸ GIM εἶναι ὁ ἕβδομος μεγαλύτερος ἰδιοκτήτης τῆς χρηματιστικῆς ἑταιρείας Climate Exchange plc (CLE) μὲ συνολικὴ ἀξία ἐπενδύσεως γύρω στὸ ἕνα δισεκατομμύριο εὐρά
(11). Ἡ ἐπιβολὴ λοιπὸν τοῦ κρατικοῦ ἐλέγχου τῆς παραγωγῆς τοῦ διοξειδίου τοῦ ἄνθρακος μαζὶ μὲ τὴν ἐξάπλωση τῆς ἀνθρακικῆς ἀγορᾶς ἔχει ἄμεση οἰκονομικὴ ὠφέλεια γιὰ τὸν Γκὸρ καὶ τοὺς ἄλλους πράσινους ἐπενδυτές.
Al Carbon, climate market mafioso


Ἡ ρύπανση τοῦ περιβάλλοντος δηλαδὴ μετατρέπεται σὲ ἐμπορεύσιμο προϊὸν καὶ ἔτσι δημιουργεῖται μία νέα ἀγορά, τὰ ἔσοδα τῆς ὁποίας ὑπολογίζονται νὰ εἶναι ἀπὸ δύο μέχρι δέκα τρισεκατομμύρια δολλάρια τὸ χρόνο – « ἡ μεγαλύτερη ἀγορὰ ἐμπορεύματος ἀπὸ ὅλες τὶς ἄλλες»(12) - ἕτοιμη γιὰ πλήρη ἐκμετάλευση ἀπὸ πολυεθνικὲς ἑταιρεῖες καὶ τράπεζες. Τὰ δῆθεν προστατευτικὰ περιβαλλοντολογικὰ μέτρα παρουσιάζουν νέα εὐκαιρία κερδοσκοπίας γιὰ τὴν δεκαετία τοῦ 2010, ὅπως παρουσίασαν οἱ ψεύτικες διαδικτυακὲς ἑταιρεῖες τὴν δεκαετία τοῦ 1990, καὶ τὰ ψεύτικα στεγαστικὰ καὶ ἐμπορικὰ δάνεια τὴν δεκαετία τοῦ 2000. Ἂς μὴν ξεχνᾶμε τὴν οἰκονομικὴ ἐπιτυχία πού εἶχε ἡ νατοϊκὴ κατοχὴ τοῦ Κοσσυφοπεδίου μὲ τὴν ἐξάπλωση τῶν ἐμπορίων ὅπλων, ναρκωτικῶν, γυναικῶν καὶ ἀνθρωπίνων ὀργάνων – μὲ θύματα τοὺς Σέρβους(13).

Τὸ χρηματιστήριο τοῦ ἄνθρακος ἀποτελεῖ ἐπίσης ἕναν τρόπο ἐλέγχου ἐπὶ τῶν ἐργατῶν. Ὁ περιορισμὸς ἐκπομπῆς ἀερίων θὰ περιορίση τὴν παραγωγή, συνεπῶς καὶ τὶς θέσεις ὑπαλλήλων στὰ ἀντίστοιχα ἐργοστάσια, αὐξάνοντας περισσότερο τὴν ἀνεργία. Οἱ μικρὲς ἐπιχειρήσεις δὲν θὰ ἀντέξουν τὸν σφιχτὸ κλοιὸ τῶν πολιτικοοικονομικῶν ρυθμίσεων, οὔτε καὶ θὰ δυνηθοῦν νὰ ἀνταγωνισθοῦν μὲ τὸ τεράστιο κεφάλαιο τῶν πολυεθνικῶν ἑταιρειῶν γιὰ τὴν ἐξασφάλιση ἀνθρακικῶν μονάδων. Στὸ τέλος θὰ μείνει μόνον μία παγκόσμια ὀλιγαρχία τραπεζῶν καὶ ἑταιρειῶν καὶ ἕνας περιθωριοποιημένος καὶ ὑποδουλωμένος λαός.
ε) Τὸ τέλος τῆς δημιουργικότητος.
Ὁ διάβολος δὲν δημιουργεῖ. Δύναται μόνο νὰ παραμορφώνει τὴν δημιουργία καὶ τελικὰ νὰ τὴν καταστρέφη. Καὶ ὁ ἴδιος χρησιμοποιεῖ τὸ ψέμα, δηλαδὴ τὴν παραμόρφωση τῆς ἀληθείας, γιὰ νὰ προσελκύση τοὺς ἀνθρώπους στὸ πλευρό του. Σήμερα τὰ ψέματά του ἔχουν πάρει πιὸ ἐξελιγμένη μορφή. Μὲ τὴν ἰδεολογία, πού ἀντικατέστησε τὴν θρησκεία στὴν Δύση, καλλιεργεῖ φανατικὰ θρησκευτικὰ αἰσθήματα στοὺς μαθητές του καὶ τοὺς προτρέπει νὰ ξεκινοῦν καινούργιους ἱεροὺς πολέμους. Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι οἱ ἀεροπορικὲς βόμβες καὶ τὰ χημικὰ ὄπλα τοῦ ΝΑΤΟ θὰ χρησιμοποιηθοῦν ξανὰ ἀπὸ τοὺς κερδοσκόπους – αὐτὴ τὴν φορὰ γιὰ νὰ «σώσουν» τὸ περιβάλλον.
Ὅμως οἱ δαίμονες δὲν ἐνδιαφέρονται γιὰ πλούτη καὶ δόξες. Ἐκμεταλλεύονται τὴν ἀνθρώπινη τάση πρὸς αὐτά, μόνον γιὰ νὰ ἀπομακρύνουν τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ τὸν Χριστό. Καὶ τὸ μεγαλύτερο ἐμπόδιο γιὰ τὴν πραγματοποίηση τῆς κολάσιμης ἀποστασίας εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ περισσότερες γεωπολιτικὲς δραστηριότητες εἶχαν καταστρεπτικὲς συνέπειες γιὰ τοὺς πιστούς της. Ἀπὸ τὴν ἵδρυση τῶν κοινοβουλευτικῶν κρατῶν, μετὰ τὸν διαμελισμὸ τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας ( στὴν ὁποία ἡ Ἐκκλησία διετηρεῖτο ἀπαραβίαστη) καὶ τὴν ἐπιβολὴ καπιταλιστικῶν ἀρχῶν, ἡ ἀξιοπρέπεια τῶν πιστῶν, ὡς κατ’ εἰκόνα Θεοῦ πρόσωπα, ἠπειλήθη ὅλο καὶ περισσότερο. Ὁ συνεπὴς ὀρθόδοξος χριστιανὸς χλευάζεται καὶ μισεῖται ἀπὸ τὸν κόσμο καὶ ἰδιαιτέρως ἀπὸ τὸν δυτικὸ κόσμο, ὁ ὁποῖος δὲν γνωρίζει τὸν ἀληθινὸ Χριστό
(14). Γι’ αὐτὸ καὶ προβλέπονται καταστρεπτικὲς συνέπειες, ἰδίως γιὰ τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ. ( Κυριάκος Δουνέτας )

(1) Ἡ ὑπουργὸς ἐξωτερικῶν τσεχοεβραία Μαγδαληνὴ Ἄλμπραϊτ ( Madeleine Albright), ὁ ρωσοεβραῖος ὑπουργὸς ἀμύνης Οὐϊλιαμ Κοὲν ( William Cohen), ὁ γερμανοεβραῖος πρέσβυς τῶν ΗΠΑ στὰ Ἡνωμένα Ἔθνη Ριχάρδος Χόλμπρουκ (Richard Holbrooke) καὶ ὁ στρατηγὸς Οὐέσλεϋ Κλὰρκ ( Wesley Clark), ἀνώτατος διοικητὴς τῶν νατοϊκῶν ἐπιθετικῶν δυνάμεων στὴν Γιουγκοσλαυία.

(2) «Cohen Fears 100000 Kosovo Men Killed by Serbs», ἄρθρο τοῦ Tom Doggett τοῦ Reuters, ἀναδημοσιευμένο στὸ Washington Post, 16 Μαίου, 1999, ΗΠΑ. (http://www.washingtonpost.com/wp-srv/inatl/longterm/balkans/stories/cohen051699.htm )

(3) «Q & A: Counting Kosovo’s dead», BBC, 12 Νοεμβρίου, 1999, Ἡνωμένο Βασίλειο. (http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/517168.stm ) Βλέπε ἐπίσης, «We bombed the wrong side?», National Post, 8 Ἀπριλίου, 2004, Καναδᾶς, ἄρθρο τοῦ ὑποστράτηγου τοῦ ἐν Βοσνίᾳ τό 1992 στρατοῦ τοῦ ΟΗΕ, Καναδοῦ Λούις Μακένζι (Lewis Mackenzie). ( http://globalresearch.ca/articles/MAC404A.html ). Ὁ ὑποστράτηγος Μακένζι διαψεύδει ἄλλη καταγγελία τοῦ ΝΑΤΟ, περί «γενοκτονίας» 8000 Βοσνίων μουσουλμάνων από Σέρβους στή Σρεβρενίτσα τό 1995, ἐξηγῶντας ὅτι εὑρέθησαν 2000 πτώματα σε ὅλη την περιοχή αὐτή καί ἐπιπλέον, ἀπέθαναν σε ἄλλες μάχες κατά τήν διάρκεια τριῶν ἐτῶν: «The real storybehind Srebrenica», τοῦ ἰδίου, Globe and Mail, 14 Ἰουλίου, 2005, Καναδᾶς, ( http://www.mail-archive.com/serbian_way@antic.org/msg00008.html ). Μεγάλη λοιπόν ντροπή καί ἐνοχή γιά τον Καναδᾶ πού συμμετεῖχε στις ἀεροπορικές ἐπιθέσεις κατά τῆς Γιουγκοσλαυῒας. Οἱ Καναδοί περιμένουν ἀκόμη την σύλληψη τοῦ πρώην πρωθυπουργοῦ Ζάν Κρετιέν ( Jean Chretien) καί τοῦ ὑπουργοῦ ἐξωτερικῶν Λλόϋδ Ἄξουορθη (Lloyd Axworthy) γιά ἐγκλήματα πολέμου.

(4)«The Evolution of an Eco-Prophet», Newsweek, 9 Νοεμβρίου 2009, ΗΠΑ. Ἄρθρο τῆς Sharon Begley. ( http://www.newsweek.com/id/220552/page1 ).

(5)Τά τελευταῖα χρόνια ἡ ἀμερικανική κυβέρνηση ἐχορήγησε 32 δισεκατομμύρια δολλάρια γιά νά εὑρευνηθῆ ἡ ἀλλαγή τοῦ κλίματος. Βλέπε τό ἔγγραφο, Climate Change Science Program, Annual Report to Congress: Our Changing Planet, 2009, ΗΠΑ, πίναξ.4. (http://downloads.climatescience.gov/ocp/ocp2009/ocpfy2009-8.pdf )

(6)«Wikipedia’s climate doctor, How Wikipedia’s green doctor rewrote 5428 climate articles», National Post, 19 Δεκεμβρίου, 2009, Καναδᾶς, ἄρθρο τοῦ Lawrence Solomon. (http://network.nationalpost.com/NP/blogs/fpcomment/archive/2009/12/19/lawrence-solomon-wikipedia-s-climate-doctor.aspx ) Οἱ ἀντίστοιχες ἐποχές ὀνομάζονται «Medieval Warming Period» καί «Little Ice Age».

(7)Τά ἀναφερόμενα ἀρχεῖα δημοσιεύονται στήν ἑξῆς διαδικτυακή διεύθυνση: http://www.eastangliaemails.com/

(8)«Hackers steal electronic data from top climate research center». Washington Post, 21 Νοεμβρίου 2009. «E-mail furor doesn’t alter evidence for climate change», Washington Post, 18 Δεκεμβρίου 2009, ἄρθρο τοῦ διασήμου ἀμερικανοῦ κλιματολόγου καί συνδημιουργοῦ τοῦ διαγράμματος «hockey stick», Μάϊκελ Ε. Μάνν ( Michael Mann). ( http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/12/17/AR2009121703682.html )

(9)«Corrections To The Mann Et. Al. (1998) Proxy Data Base And Northern Hemispheric Average Temperature Series», Energy and Environment, τ.14, ἀρ. 6, 2003. (http://www.multi-science.co.uk/mcintyre-mckitrick.pdf ), McIntyre & McKitrick, «Critique of MBH98». (http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.96.8159 ), «Hockey Sticks, principal components and spurious significance», Geophys Res Letters, τ.32, 2005 (http://www.agu.org/pubs/crossref/2005/2004GL021750.shtml )

(10)«Toronto blogger embarrasses NASA climate experts», 17 Αὐγούστου 2007, CBC News, Καναδᾶ. ( http://www.cbc.ca/technology/story/2007/08/17/tech-nasatemp070817.html)

(11)Ἡ ἑταιρεία τοῦ Γκόρ κατέχει τό 2,63% τῶν 47.562.896 μετοχῶν τοῦ CLE, δηλαδή 1.250.904 μετοχές, καί ἡ ἀξία τῆς κάθε μετοχῆς στις 31 Δεκεμβρίου 2009, ἦταν 636 ἀγγλικές λίρες ἤ 716,74 εὐρά. Ἡ συνολική ἀξία ταῆς ἐπενδύσεως εἶναι 795.574.944 ἀγγλικές λίρες ἤ 895.822.391 εὐρά. ( http://www.climateexchangeplc.com/investor-relations/shares-in-issue-top-10-holders )

(12)«Commissioner Bart Chilton: U.S. Regulators Gearing-Up for Climate Change, US Commodity Futures Trading Commission, Release: 5648-09, 17 Ἀπριλίου, 2009. (http://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/pr5648-09.html )
Βλέπε ἐπίσης, «China, Greenpeace Challemge Kyoto Carbon Trading (Update)», Bloomberg, 19 Ἰουνίου 2009, ΗΠΑ, ἄρθρο τοῦ Mathew Carr. (http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601130&sid=aLM4otYnvXHQ ) «State and Trends of the Carbon Market», World Bank, 2009, σελ. 20. (http://siteresources.worldbank.org/EXTCARBONFINANCE/Resources/State_and_Trends_of_the_Carbon_Market_2009-FINALb.pdf ).

(13)«Poor Marlise: Her Old Allies Are Noe Attacking the Tribunal and Even Portraying the Serbs as Victims», Global Research, 30 Ὀκτωβρίου 2008, Καναδᾶς. ( http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=10765 )

(14)« Ἴδετε πόσον μεγάλην ἀγάπην μᾶς ἔχει δώσει ὁ πατήρ, ὥστε νά ὀνομασθῶμεν τέκνα Θεοῦ. Διά τοῦτο ὁ κόσμος δεν σᾶς γνωρίζει ἐφ’ ὅσον δεν γνωρίζει Αὐτόν…Μή παραξενεύεσθε, λοιπόν, ἀδελφοί μου, ἐάν σᾶς μισῇ ὁ κόσμος», Α Ἰωάννου ἐπιστολή, Γ 1 καί 13.

3 σχόλια:

 1. Ἐδῶ καί μερικά χρόνια προβάλλεται συστηματικά καί συντηρεῖται μιά πολύ συγκεκριμένη ἄποψη ὅσον ἀφορᾶ σέ θέματα οἰκολογικά, περιβαλλοντολογικά. Αὐτό γίνεται ἰδιαίτερα ἐπίμονα, ὥστε ἄν καί πολλές φορές ἀκούγονται στοιχεῖα πραγματικά ἐνδιαφέροντα ἀπό τούς ἐκφραστές της, ἡ συχνότητα καί ἐνοχλητική μεθοδολογία προβολῆς τους ὑπό τήν μορφή τῆς μίας μόνης καί ἀναμφισβήτητης ἀλήθειας, δημιουργεῖ δυσφορία. Τό παραπάνω ἄρθρο διατυπώνει μέ σαφήνεια κάποιες ἐνστάσεις, ἐν μέρει γιά τό καθαυτό ἀντικείμενο τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς, κάποιες παραποιήσεις στοιχείων, ὅσο καί γιά τούς βασικούς πρωταγωνιστές ὅλης αὐτῆς τῆς ἱστορίας παγκοσμίως, τά κίνητρα καί τίς ἐπιδιώξεις τους.

  Δέν ἔχω ἐξειδικευμένες γνώσεις ἐπί τοῦ θέματος. Ἔχω ὅμως τήν αἴσθηση, πώς μεγάλα ἰδιωτικά κεφάλαια καί συμφέροντα ἔχουν «ἐπενδύσει» τεράστια ποσά στήν λεγόμενη κλιματική ἀλλαγή. Πρώτη μου σκέψη εἶναι συνεπῶς πώς αὐτές οἱ «ἐπενδύσεις» γιά νά ἀποδώσουν πρέπει νά συνοδεύονται μέ τήν κατάλληλη προπαγάνδα. Μιά δεύτερη σκέψη εἶναι ἄν οἱ κίνδυνοι οἱ ὁποῖοι λέγεται πώς μᾶς ἀπειλοῦν, εἶναι ὄντως ὑπαρκτοί καί σέ ποιό βαθμό.

  Στά σχόλια ἑνός παλαιότερου θέματος (http://katotokerdos.blogspot.com/2009/03/blog-post_31.html#comments) εἶχα ἐπισυνάψει κάποιους συνδέσμους πού ἐπιβεβαιώνουν ὅτι ἐπιχειρηματίες μέχρι χθές ἀσχολούμενοι μέ τίς παραδοσιακές μορφές ἐνέργειας, τώρα τούς κέρδισε ἡ πράσινη «ἀνάπτυξη». Ἐπισυνάπτω ἐνδεικτικά κάποια ἀπο τά σχόλια αὐτά.

  ...α) Ὁ καπιταλισμός θέλει νά ἐκμεταλευτεῖ καί πόρους πού παραδοσιακά εἶναι ἐλεύθεροι, δηλαδή νερό καί ἀέρα, ἡ ἐγκατάσταση σέ κάθε βουνοκορφή αἰολικῶν ἐργαστασιων, οἱ μεγάλες ἐπιδοτήσεις καί οὐσιαστικά ἡ παροχή δωρεάν γῆς εἶναι οἱ καινούργιες κερδοφόρες ἐπενδύσεις γιά τό κεφάλαιο σέ βάρος τῆς δημόσιας γής καί τοῦ περιβάλλοντος, γιά νά μᾶς πουλᾶνε μάλιστα τήν ἐνέργεια πού θά παράγεται ἀπό τόν ἀέρα πού φυσάει μόνος του....
  Οἱ ἀνανεώσιμες πηγές ἐνέργειας θά μπορούσαν νά ἔχουν κάποιο ἀποτέλεσμα ἄν δέν ηταν μέρος τῆς πίττας τῆς ἀγορᾶς..., ἄν δέν κατέστρεφαν βουνά γιά νά κατασκευαστοῦν, ἄν γίνονταν σέ χώρους βιομηχανικούς ἤ κοντά σέ αὐτούς, σέ ἀντίθετη περίπτωση ἡ καταστροφή θά εἷναι πράσινη. Καί κάποιους καθόλου δέν θά τούς πειράξει, ἀρκεῖ νά σωθεῖ τό οικονομικό σύστημα πού κλυδωνίζεται.

  β) Στήν περιοχή μας ( περιοχή Εὐρίπου) κλασσικά παραδείγματα ἀποτελοῦν ὁ ὅμιλος Λαυρεντιάδη, ἰδιοκτήτης τῆς ΝΕΟΧΗΜΙΚΗΣ καί τῆς ἁλυσίδας βιολογικῶν προϊόντων ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ καί ὁ ὅμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ πού παράλληλα μέ τήν κατασκευή μονάδων λιθάνθρακα συμμετέχει καί σέ σχήματα κατασκευῆς αἰολικῶν πάρκων. Καί ἄν γιά τούς καπιταλιστές εἶναι μία ἐνδοσυστημική κερδοφόρα ἐπιλογή δέν ἰσχύει τό ἴδιο γιά ἀριστερά κόμματα καί ὀργανώσεις ἤ περιβαλλοντικές ΜΚΟ πού τάσσονται ἀνερυθρίαστα ὑπέρ τῆς κερδοσκοπικῆς καί ἐν τέλει ἀναποτελεσματικῆς «βιώσιμης ἀνάπτυξης». Στόχος μας ὀφείλει νά εἶναι ἡ καθολική βιώσιμη κοινωνία καί ὄχι πώς τό ὑπάρχον σύστημα θά λύσει τίς ἀδηφάγες ἐνεργειακές του ἀνάγκες...  Ὁ κάθε ἀντίλογος, εἰδικά σέ κατεστημένες καί συστημικές θέσεις, εἶναι ὄχι μόνο ἐπιθυμητός ἀλλά καί ἀπαραίτητος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. http://www.lehman.com/press/pdf_2007/TheBusinessOfClimateChange.pdf
  Είναι γύρω στις 140 σελίδες οπότε χρειάζεται πολύ ώρα για να το μελετήσει κανείς.

  Είναι βέβαιο πως η χρησιμοποίηση φυσικών φαινομένων ως business opportunities δεν είναι κάτι καινούριο. Το τσουνάμι, η κατρίνα πιό πρόσφατα η Αϊτή είναι μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Πολύ ἐνδιαφέρων σύνδεσμος. Ἡ ὀπτική τῆς Lehman γιά τό περιβάλλον, ἀνοίγει τά μάτια σε πολλούς πού διαβάζουν καί πίσω ἀπό τίς γραμμές. Θά ἐπιβεβαιώσει αὐτό πού πάντα συνέβαινε, συμβαίνει καὶ θὰ συμβαίνει γιὰ ὅσο καιρὸ θὰ κυριαρχεῖ ὡς μονόδρομος ἡ ἰδεολογία τῆς ἀνάπτυξης τῶν ἀριθμῶν εἰς βάρος τῆς ἀνάπτυξης τῶν κοινωνιῶν καὶ τῶν ἀνθρώπων…
  Κρῖμα γιά τήν Lehman πού δέν θά μπορέσει νά τήν βάλει σέ πράξη. Μικρό τό κακό, κάποιος ἄλλος ἀεριτζῆς θά λειτουργήσει ἀντ’ αὐτῆς…

  Καὶ μὲ ἀφορμὴ κλιματικὰ φαινόμενα λειτουργεῖ ὁ καπιταλιστικὸς τρόπος παραγωγῆς καὶ διανομῆς πλούτου. Στὸ κάτω κάτω ὁ καπιταλισμὸς αὐτὸ δὲν κάνει ἐκμεταλλευόμενος ἄνθρωπο καὶ περιβάλλον, τὶς μεταξύ τους σχέσεις καὶ τὶς δραστηριότητές τους; Σὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο ἐντάσσεται καὶ τὸ κλῖμα. Στὴν συγκεκριμένη περίπτωση τῆς «κλιματικῆς» ἀλλαγῆς, νομίζω ὑπάρχει καὶ μία ἄλλη παράμετρος. Ὑπάρχουν ἐνδείξεις σαφοῦς παραπληροφόρησης ὅσον ἀφορᾶ στὴν ἐξέλιξη τοῦ κλίματος. Ἀπὸ τὰ λίγα ποὺ ἔχω διαβάσει δὲν ἔχω βρεῖ μία πειστικὴ ἐξήγηση γιὰ τὸ σκάνδαλο μὲ τὰ e-mail τοῦ CRU τοῦ πανεπιστημίου τῆς East Anglia. Δικαιοῦται κάποιος νὰ ἐκφράζει ἐπιφυλάξεις, καὶ νὰ μιλάει γιὰ σκοπιμότητες καθὼς καὶ γιὰ προσπάθεια ἐκφοβισμοῦ τοῦ ἀνθρώπινου πληθυσμοῦ παγκοσμίως;

  Εἶναι πολὺ πρόσφατη ὅλη αὐτὴ ἡ ἀρλουμπολογία μὲ τὴν γρίππη τῶν χοίρων. Κάποιες ἑταιρεῖες καὶ ὑψηλὰ ἱστάμενοι ἔβγαλαν ἄπειρα φράγκα, ἐπενδύοντας στὸν τρόμο καὶ τὴν ἄγνοια τοῦ κόσμου. Τὸ μέλλον θὰ δείξει ἂν ὅλο αὐτὸ τὸ σκηνικὸ μὲ τὸ κλῖμα εἶναι ἕνα νταβατζιλίκι, μία ἀκόμα ἐξελιγμένη μορφὴ «πώλησης προστασίας». Μέχρι νά φανεῖ ὅμως ἄν ἰσχύει κάτι τέτοιο, θά ἔχει περάσει σέ μᾶς τούς ἀδαεῖς σάν μιά νέα σύγχρονη μορφή προβληματισμοῦ ἐπιχειρηματικότητας…Ἄς μᾶς ἐπιτραπεῖ νά προβληματιζόμαστε καί ἐμεῖς ὅμως. Ἔστω καί νοερά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή