Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2012

Ἡ πολιτική ἀπάτη τοῦ "πατριωτικοῦ" παρεμβατισμοῦ


Φανή ( Σάκης Τσιλίκης- Γ. Θεοχάρης – Πέτρος Πανδής)
Διαβάζοντας τὴν εἴδηση, ὅτι βουλευτής, ἀνήκων σὲ κόμμα πού πρεσβεύει τὸν πατριωτικὸ παρεμβατισμό – κάτι σάν τό τζατζίκι Ἰαπωνίας - , ἔβγαλε ἐν μέσῳ τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομικῆς κρίσης μεγάλο χρηματικὸ ποσὸ στὸ ἐξωτερικό, ἐπὶ πλέον δὲ ἐλέγχεται ἡ πηγὴ προέλευσης τῶν χρημάτων, δὲν ἐξεπλάγην. Διότι γωρίζω ὅτι στὴν Ἑλλάδα ὁ πατριωτισμὸς τῶν κραυγῶν συμβαδίζει μὲ τὸ ὅσο γίνεται σφιχτότερο κράτημα τῆς κουτάλας. Θυμήθηκα ὅμως καὶ τὸ ἑξῆς: Ὁ πατριωτισμὸς εἶναι τὸ τελευταῖο καταφύγιο τῶν ἀπατεώνων ( Σάμιουελ Τζόνσον -1775). Τὸ ὁποῖο θὰ συμπλήρωνα: ὅταν μάλιστα στερεῖται κοινωνικοῦ καὶ πολιτικοῦ προβληματισμοῦ, μετατρέποντας τὴν ἱστορία σὲ κακόγουστο παραμύθι, μπορεῖ νὰ ἀδρανοποιήσει καὶ νὰ καταστρέψει μιά κοινωνία ὁλόκληρη.

Κάποιες διευκρινίσεις εἶναι ἀπαραίτητες. Ὄχι γιὰ τοὺς ἐγκεφαλικὰ καθυστερημένους, ἀπὸ ἱερὴ ἀγανάκτηση διαπνεομένους, πού καραδοκοῦν νὰ ἀπονείμουν πιστοποιητικὰ καὶ τίτλους προδοσίας.  Ἀλλὰ γιὰ τοὺς καλόπιστους συζητητές, τῶν ὁποίων τὰ ὅρια ἀντοχῆς ἀπέναντι στὴν πολιτικὴ ὑποκουλτούρα πού μᾶς περιβάλλει, ὡς ἀνθρώπινα πού εἶναι κοντεύουν νὰ ἐξαντληθοῦν. 


Ὡς γνωστόν, οἱ βλάκες ἀποτελοῦν διακριτὴ κοινωνικὴ ὁμάδα, τῆς ὁποίας ἡ παρουσία καὶ ἡ δράση ἔχουν τεράστια σημασία, ὅπως ἔχει ἀποφανθεῖ καὶ ὁ Εὐάγγελος Λεμπέσης (Ἡ Τεράστια Κοινωνικὴ Σημασία τῶν Βλακῶν ἐν τῷ Συγχρόνῳ Βίῳ  ) . Ἡ επιδεικτική ἀγνόησή τους ἐπιβάλλεται, ὅταν δέ παρ’ ὅλη τήν ἀδιαφορία μας ὁ λόγος τους μετατρέπεται σέ δηλητηριώδη βόθρο συνιστᾶται το τσιμέντωμα.
Στὴν Ἑλλάδα ἡ διαχρονικὴ καλλιέργεια μιᾶς στημένης «ἐθνικῆς» ἰδεολογίας εἰς βάρος κάθε πνευματικῆς προσπάθειας ἔχει ἐπιτύχει θαυμαστὰ ποσοστὰ πολιτικῆς ἀποβλάκωσης. Ἀμφιβάλλω ἂν ὑπάρχει ἄλλη χώρα παγκοσμίως πού κάθε ὑπαρκτὸ κοινωνικοπολιτικὸ ζήτημα νὰ ἀπονευρώνεται πολιτικὰ καὶ νὰ μετατρέπεται μὲ χαρακτηριστικὴ εὐκολία σὲ μία διελκυστίνδα μεταξὺ «πατριωτῶν» καὶ «προδοτῶν».
Ἡ πολιτικὴ ὀντότητα τῆς νεοελληνικῆς κοινωνίας συναγωνίζεται τὸ ἐπίπεδο  ὀρνιθῶνος, ὅταν κάτω ἀπὸ κάθε πέτρα ἀνακαλύπτει ἀπὸ ἕνα προδότη καὶ δωσίλογο. Ὑπάρχει πιὸ πειστικὴ καὶ ἀποκαλυπτικὴ ἔνδειξη ἐθνικῆς ἀνυπαρξίας, ἀπὸ τὴν ἀναγωγὴ τῶν πάντων, ἀπό καιρικὰ φαινόμενα μέχρι τὴν κατοχύρωση τοῦ μπακλαβά, σὲ ζήτημα ἐθνικῆς μειοδοσίας πού καταλήγει στὸ ἀλληλοφάγωμα;

Σὰν τὰ μανιτάρια ξεφυτρώνουν, τὴν ἐποχὴ τοῦ μνημονίου, πολιτικοὶ σχηματισμοὶ καὶ κόμματα. Μέχρι καί «ἀντιμνημονιακή» κίνηση ἀπστράτων εἴδαμε. Εἶναι μήπως ὅλα αὐτὰ δεῖγμα δημοκρατίας καὶ πολιτικῆς ὡριμότητας; Ὅταν σὲ κάθε οἰκοδομικὸ τετράγωνο  ἀνοίγει καὶ μία θεατρικὴ σκηνὴ δὲν προάγεται ἀναγκαστικὰ ἡ τέχνη. Ἡ πληθώρα κυκλοφορούντων βιβλίων καί ἐντύπων, δεν συνεπάγεται ἀπαραίτητα κάποια πνευματική καλλιέργεια , οὔτε ἀποτελεῖ προϋπόθεσή της. Περισσότερο μιά χρηματοδοτούμενη - ἐξ οὗ καί ἡ πληθώρα ἐπαγγελματιῶν στόν χῶρο μεταπολιτευτικά - μέθοδο  προσαρμογῆς τῶν παλιῶν καί άναμασημένων ἰδεῶν στά τωρινά δεδομένα θυμίζει, παρά προβολή νέων. Σέ ἕνα τέτοιο πλαίσιο διανοητικῆς σύγχυσης, ἡ ἀντικατάσταση τῆς πολιτικῆς ἀναζήτησης καί ἀντιπαράθεσης ἀπό τόν ἀεριτζίδικο «πατριωτισμό» συμπληρώθηκε τά τελευταῖα χρόνια ἀπό θεωρίας συνωμοσίας παρά φύσιν πολιτικές ( βλέπε καί  συνωμοσιολογία ς νεοταξικό ργαλεο δεολογικς σοπέδωσης )  

 Κατ’ ἀναλογίαν λοιπόν, ἡ πλειονότης τῶν νέων φορέων εἶναι προϊόν τῆς πολιτικῆς κοινωνικῆς ἀνεπάρκειας καί κατ’ ἐπέκταση θολώνει τά νερά καί τήν συντηρεῖ. Τί ἄλλο να πεῖ κανείς για ἕναν ἀχταρμᾶ πού περιλαμβάνει ἀπό κινήσεις ἀποστράτων, ἀποτυχημένες περιπτώσεις παιδιῶν τοῦ κατεστημένου ( π.χ. Δημαρᾶς ἤ Καμμἐνος), ἀριστερούς πού περισσότερο ἐχθρεύονται τό ΚΚΕ παρά τόν Καμμένο; Ὑπάρχει πιό εὔκολος ἀντίπαλος γιά τήν τρόϊκα, τό Δ.Ν.Τ., την Ε.Ε. καί τό σύστημα ἐξουσίας ὅταν τά «ἐναντίον» τους πολιτικά ἐπιχειρήματα ἐναλάσσονται μεταξύ τῆς ὑποτιθέμενης ἠλιθιότητος τοῦ ΓΑΠ καί τοῦ χαρακτηρισμοῦ του ὡς δωσίλογου;


Ὅπως εἴδαμε καί στόν ἱπποπόταμο τοῦ Ροῒδη  , στὴν Ἑλλάδα μπορεῖς ἀνέξοδα νὰ δηλώσεις ὁτιδήποτε καὶ νὰ γίνεις πιστευτός. Ἂν μάλιστα τὴν πολιτική σου κενότητα καὶ καιροσκοπισμὸ τὰ καλύψεις μὲ ἐθνικοπατριωτικὲς κορῶνες, ἢ ἐπικλήσεις στὴν Παναγία, ὄχι μόνο ξεπλένεις τὶς παλιές σου ἁμαρτίες ἀλλὰ τὸ facebook σοῦ κατοχυρώνει τὸ δικαίωμα νὰ ἐκφέρεις λάσπη ὡς πολιτικὸ λόγο καὶ σὲ ἀναγορεύει σὲ πολιτικὸ κεφάλαιο.

Ὁ λεγόμενος πατριωτικὸς παρεμβατισμὸς – ὅρος ἀποκαλυπτικός τοῦ ἄγχους κάποιων ἐκπροσώπων τοῦ ἑλλαδικοῦ πολιτικοῦ τσίρκου νὰ πουλήσουν φύκια γιὰ κορδέλες μεταξωτὲς καὶ νὰ παρουσιασθοῦν ὡς νέοι θεωρητικοὶ καὶ καθοδηγητὲς -  ἐκδηλώνεται ἀπὸ πολλοὺς κομματικοὺς φορεῖς, ἀλλὰ ἐκφράζεται ποικιλοτρόπως καὶ ἐντός ἑνός εὐρύτερου κομματικοῦ φορέα. Ὁ καλλικέλαδος περιφερειάρχης, ἔχοντας προϋπηρεσία στὰ καθεστωτικὰ Μ.Μ.Ε ὡς παιδὶ τοῦ λαοῦ, χαρίζοντας παράλληλα σειρὰ προστίμων σὲ πιστοποιημένους κοινοὺς ἀπατεῶνες,  κατάφερε νὰ κάνει τόσο δυσδιάκριτα τὰ ὅρια τοῦ σοβαροῦ ἀπὸ τὸ γελοῖο, ὥστε νὰ ἱδρύσει ὅμιλο πολιτικοῦ προβληματισμοῦ, κάτι σὰν ἐθνικοπατριωτική δεξαμενὴ σκέψης.

Μία δυναμικὴ καὶ ζωντανὴ ἔκφραση τοῦ ἴδιου παρεμβατισμοῦ, στὸν χῶρο τῆς ἴδιας δεξιᾶς πολυκατοικίας, ἔχουμε ἀπὸ ὑποψηφίους πού εὐαγγελίζονται,  «καθαρὲς ἰδέες» μὲ τὰ «καθαρά τους  χέρια», ἐγγυητὲς τέλος πάντων της  «καθαριότητος» , καὶ  παράλληλα μὲ τὴν κάθοδο στὸν ἐκλογικὸ στῖβο, μεταξὺ ἄλλων ἀπασχολοῦν τὴν δικαιοσύνη γιὰ φοροκλοπή, τοκογλυφία, παροχὴ προστασίας καὶ ἐκβιασμό.

Μεταξὺ τῶν προτάσεων πού συνθέτουν τὸ περιεχόμενο τοῦ πατριωτικοῦ παρεμβατισμοῦ περιλαμβάνεται καὶ ἡ ἀνεξέλεγκτη εἰσροὴ «μαύρου» χρήματος –στὰ πλαίσια τῆς «καθαριότητος» πού εὐαγγελίζονται ἴσως;-  γιὰ νὰ πάρει μπροστὰ ἡ οἰκονομία, ἡ ἴδια αὐτὴ οἰκονομία πού δημιούργησε αὐτὸ τὸ μαῦρο χρῆμα. Μίλησε κανεὶς γιὰ κοινωνικὴ δικαιοσύνη;

Ἡ ἀποφυγὴ τῆς στρατιωτικῆς θητείας μέσῳ νομιμοφανῶν ἢ παρανόμων –βλέπε πλαστογραφία – διαδικασιῶν,  ξεπερνιέται πανεύκολα ἅμα ἀρχίσεις νὰ ἀρθρώνεις ξετσίπωτα καὶ δημοσίως λόγο πατριωτικό.

Μιά ἰδέα γιὰ τὴν ποιότητα αὐτοῦ τοῦ πατριωτισμοῦ καὶ τῶν ποικιλόμορφων ἐκφραστῶν του, μποροῦμε νὰ πάρουμε ἀπὸ αὐτὸ τὸ βιντεάκι
http://www.youtube.com/watch?v=yVbxUwtNX5A , στό ὁποῖο πρωταγωνιστεῖ ὁ ἑλληνόψυχος βουλευτής στόν ὁποῖο ἀρχικά ἀναφέρθηκα. Εἶναι σημαδιακή ἡ ἀπαξίωση και ἡ λάσπη πού ἐπιφυλάσσει ὁ λεγόμενος «πατριωτικός» παρεμβατισμός γιὰ τὸν Μανώλη Γλέζο, τόν ἄνθρωπο πού μαζί μέ τόν Λάκη Σάντα κατέβασαν τήν γερμανική σημαία ἀπό τήν Ἀκρόπολη. Βρίσκω τον χαρακτηρισμό «ἐκτελεστές συμβολαίων» πού ἀπευθύνει το ΚΚΕ, σέ αὐτές τις περιπτώσεις ἐξαιρετικά ἐπιεική.

Ὑπάρχει καὶ ἡ περίπτωση πού ἡ διαπλοκὴ βλακείας καὶ πατριωτισμοῦ, ἀγγίζοντας τὴν τελειότητα, παίρνει τὴν πιὸ χυδαῖα, ἀποκρουστικὴ καὶ ἐγκληματικὴ μορφή. Σπεκουλάροντας πάνω στον πόνο τῶν ἀνθρώπων, πού εὐτυχῶς μερικές φορές τούς κόβουν τόν βῆχα μέ ἀξιοπρέπεια   . Ὑστερόβουλα, ὡς πολιτικὸ νταβατζιλίκι, κάνοντας θελήματα καὶ προσφέροντας ὑπηρεσίες σὲ κατοίκους γκετοποιημένων περιοχῶν τῆς Ἀθήνας, ἐκμεταλλευόμενη τὸν φόβο καὶ τὴν ἀνασφάλειά τους. Ἤ τοποθετώντας ἐκρηκτικοὺς μηχανισμοὺς σὲ σάκκους ἀπορριμάτων, στοὺς ὁποίους ἐξαθλιωμένοι μετανάστες ἀναζητοῦν τροφή.

Παλιότερα, ἐπὶ γερμανικῆς κατοχῆς, οἱ γερμανοτσολιάδες καὶ οἱ ταγματασφαλίτες τασσόντουσαν σὰν γνήσιοι δωσίλογοι, ξεκάθαρα καὶ «πατριωτικὰ» στὴν ὑπηρεσία τοῦ κατακτητῆ. Σήμερα ἡ ἰδεολογικὴ συνέχειά τους, ἀνακαλύπτοντας τὴν «ἀντιδωσιλογικὴ» της πλευρά, λειτουργεῖ κάτω ἀπὸ διάφορα προσωπεῖα ὡς «ἀντιμνημονιακὴ» Πέμπτη Φάλαγγα. Παράλληλα μέ τήν ἀρλουμπολογία πού ἐκφέρει, δέν προσπαθεῖ οὔτε γιά τά μάτια τοῦ κόσμου νά συγκρατήσει τήν κατά κάθε ἀριστεροῦ πολιτικοῦ λόγου ὑστερία της.

Πέραν τοῦ δηλητηρίου πού χύνει καὶ τῆς ἀμάθειας πού συντηρεῖ ἐντός της κοινωνίας, ὅλη αὐτὴ ἡ ἀνθελληνικὴ κοινοβουλευτικὴ καὶ ἐξωκοινοβουλευτικὴ συμμορία τῆς αὐτοϊκανοποιούμενης πατριδοκαπηλίας καὶ ἐθνικοφροσύνης, προσφέρει μία ἐξ ἴσου καταστροφική γιά τήν κοινωνία ἀλλά πολύτιμη ὑπηρεσία στὴν ἄσπιλη, ἀμόλυντη καὶ ἀποστειρωμένη προπαγάνδα τῆς στείρας «οἰκονομικῆς ἐξυγίανσης», τῆς διύλισης τῶν ἀξιῶν ἀπὸ τὸ χρῆμα, τῆς πολιτικῆς ὀρθότητας καὶ τῶν «ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων», καί στήν ἐν τέλει de facto διατήρηση καθεστώτων ἐπιτήρησης. Μὲ τὴν μαϊμοῦ ἀντιπαράθεση πού ἔχει μαζί της δουλεύοντας σὰν τσιράκι, τῆς παρέχει «ἀτράνταχτο» ἄλλοθι στὴν στοχοποίηση καὶ στὸ ξεκαθάρισμα τοῦ πολιτικοῦ τοπίου ἀπὸ ὁποιαδήποτε θέση γνήσιου πολιτικοῦ προβληματισμοῦ.

Προσωπικὰ ἔχω βαρεθεῖ νὰ μοῦ σερβίρουν πολιτικά περιττώματα τῇ συνοδείᾳ τοῦ ἐθνικοῦ ὕμνου. Πόσῳ μᾶλλον ὅταν ὁ ποιητὴς πού τὸν συνέγραψε,  Διονύσιος Σολωμὸς –Bortolani , μὲ πνεῦμα Ἑλληνικὸ ἄρα καὶ κατὰ τοῦ ἑλλαδισμοῦ, θὰ τὸν ἀπέσυρε ἀπὸ τὸ προσκήνιο ἂν φανταζόταν τὴν χρήση πού θὰ τοῦ ἐπεφύλασσαν…

12 σχόλια:

 1. Οἱ στίχοι τοῦ τραγουδιοῦ

  Ὅλο γυρνάω δὲν τὸ ἀρνήθηκα
  στοιχειὸ μὲ ἀγύριστο κεφάλι
  ραγιὰ μὲ ντύνανε, δὲ ντύθηκα
  γυμνὸς καὶ μὲ εἴπανε ρεμάλι...

  Μὰ ἐσὺ Φανή δὲν ἔχεις μπράτσο νὰ σὲ πάρω ἀγκαζὲ
  γιὰ τὸ Θεὸ ποιὸς σὲ φυλάκισε στὰ μπλέ.

  Ἀμπαρωμένη στὶς παρέες σου
  στεῖρες γριὲς μπαλσαμωμένες
  φορᾶς σακάκι στὶς ἰδέες μου
  κι ὅμως τὶς ἔχω πληρωμένες

  Μὰ ἐσὺ Φανή καρδιὰ δὲν ἔχεις νὰ σὲ πάρω ἀγκαζὲ
  γιὰ τὸ Θεὸ ποιὸς σὲ φυλάκισε στὰ μπλέ.

  Μιλᾶς καὶ σὲ ὑποστηρίζουνε
  ἡ ἄγνοια καὶ οἱ νευρώσεις
  τί φταίει καὶ πισωγυρίζουνε
  πόσα ζητᾶς νὰ τὸ βουλώσεις.

  Μὰ ἐσὺ Φανή δὲν ἔχεις κότσια νὰ σὲ πάρω ἀγκαζὲ
  γιὰ τὸ Θεὸ ποιὸς σὲ φυλάκισε στὰ μπλέ.

  Χωρὶς σκεπάσματα κοιμήθηκα
  καὶ στὸν ἐχθρό μου εἶπα "χαλάλι"
  μονάχα ἐσένανε φοβήθηκα
  πού ἔχεις τὴν ἄγνοια προσκεφάλι...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. http://www.ahinos.com/2012/03/06/kinsores/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Τό παρακάτω ἀπόσπασμα εἶναι οἱ τελευταῖες παράγραφοι τοῦ συνδέσμου πού ἐπεσύναψε ὁ ἀνώνυμος στό προηγούμενο σχόλιο:
  ========================================
  "...Και εγώ έχω βαρεθεί να μου παρουσιάζουν τους κωλοτούμπες του ΛΑΟΣ για να μου πουν ότι ο πατριωτισμός και όποιος αναφέρεται σε αυτόν είναι γενικά «φτου κακά» ―το «τελευταίο καταφύγιο των απατεώνων».

  Έχω βαρεθεί επίσης κάτι αφ’ υψηλού κήνσορες, που με τον Λεμπέση υπο μάλης, βρίσκουν τον ελληνικό λαό βλάκα και κάφρο.

  Έχω βαρεθεί κάτι αριστερούς της πλάκας που δεν έχουν ιδέα από αποικιοκρατία και νεοαποικιοκρατία, και θεωρούν ότι για όλα τα δεινά της χώρας φταίει ο απλός κόσμος ―ο υδραυλικός που φοροδιαφεύγει και η κόρη του περιπτερά που διορίστηκε με μέσο στην ΔΕΗ― ο οποίος δεν ακολουθεί κατά γράμμα ως όφειλε την βαυαρική νομοθεσία και το σύστημα διοίκησης που μας φόρτωσαν στην πλάτη από το 1821.

  Έχω βαρεθεί να διαβάζω επαρχιώτικα κλισέ του στυλ «μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν αυτά». Κάνε πρώτα δυο τρία ταξίδια στο εξωτερικό, ρε Καραμήτρο, κάτσε 2-3 χρόνια σε μια άλλη χώρα, και μετά γράψ’ το. Αν και με το κόμπλεξ που κουβαλάς, και 20 χρόνια να καθόσουν, μόνο με θαυμασμό θα τους έβλεπες και πάλι..."
  ==============================================
  Κάπως ἔτσι εἶναι γραμμένο καί τό ὑπόλοιπο κείμενο. Μερικά σχόλια στά γρήγορα.

  Τό ἄν ἔχω διατυπώσει σέ αὐτό τό ἱστολόγιο ἀπόψεις ὅπως : γιά ὄλα φταίει ὁ ὑδραυλικός, ἤ ἡ κόρη τοῦ περιπτερᾶ, ἤ ἄν ἔχω λάβει ὑπ' ὄψιν μου τόν ρόλο τῆς ἀποικιοκρατίας παλιᾶς καί νέας, φαίνεται σέ μιά πλειάδα ἀναρτήσεων ἀπό τό 2009 μέχρι σήμερα, τρία χρόνια συνεχόμενα. Ὁ τακτικός ἀναγνώστης τῶν ἀναρτήσεων μου θά πρέπει νά δείξει κατανόηση στό ἰσχυρισμό τοῦ ΑΧΙΝΟΥ ὅτι βλέπω καί θά ἔβλεπα μέ θαυμασμό γιά τά ὄσα συμβαίνουν σέ χῶρες τοῦ ἐξωτερικοῦ σέ σχέση μέ τήν Ἑλλάδα. Ὑπάρχουν καί τά 4 ἀποσπάσματα τῆς ἀριστερῆς στήλης πού παραμένουν μόνιμα στήν πρώτη σελίδα τοῦ ἱστολογίου...Ἄντί ὁ ΑΧΙΝΟΣ νά πετάει τήν μπάλλα στήν ἐξέδρα γενικεύοντας ὅπως τόν βολεύει συγκεκριμένες θέσεις ἐπί συγκεκριμένων γεγονότων, ἄς ρίξει μιά ματιά λοιπόν γιά νά ἀποφύγει τήν παγίδα τῆς -ἐλπίζω ἀκούσιας - διαστρέβλωσης. Ἐκτός ἄν ἐπιδίωξή του εἶναι ἡ προσωπική ἐκτόνωση...

  Καί γιά νά τελειώνουμε μέ κάτι ἐπαναστάτες ἀγαπημένους τῶν ΜΜΕ, τάχα μου ἀντιμνημονιακούς. Πατριωτισμό μέ ἰδεολογικό περιεχόμενο μόνο τό ΕΑΜ ΕΛΑΣ κατάφερε νά συνδυάσει στήν πράξη, ὑπό τήν καθοδήγηση τοῦ ΚΚΕ. Σᾶς ἀρέσει δέν σᾶς ἀρέσει.

  Πατριωτισμός σέ συλλογικό ἐπίπεδο ἄνευ κοινωνικοῦ καί ἰδεολογικοῦ περιεχομένου εἶναι γιά τά πανηγύρια, πυροτέχνημα στά χέρια τῶν κυβερνώντων ( καί ὁ Παπαδῆμος καί ὁ Βενιζέλος σέ πατριωτισμό ἀναφέρονται, τό ἴδιο καί ὁ Δασκαλόπουλος τοῦ ΣΕΒ, τό ἀρχιλαμόγιο τῆς ΑΥΡΙΑΝΗΣ μαζί τους , ἀπό σήμερα βέβαια ἀλλάζει ρότα πρός Βενιζέλο μεριά).

  Ὅταν ὁ ἐκμεταλλευόμενος τσιμπάει τό τυράκι πού τοῦ προσφέρει ὁ "πατριώτης" ἐκμεταλλευτής, ε τότε φταίει ὁ ἐκμεταλλευόμενος.

  Προσέχτε γιατί ὅπως ἀποκαλεῖτε, πιθανόν μέ σχετική καθυστέρηση, κωλοτοῦμπες τούς ἀεριτζῆδες τοῦ ΛΑΟΣ - ἐγώ δέν στήριξα μόνο σέ αὐτούς τήν ἐπιχειρηματολογία μου, γιατί ἀπομονώνετε; -, μήν ἀποκαλέσετε σέ σύντομο χρονικό διαστημα, μέ τούς ἴδιους καί βαρύτερους χαρακτηρισμούς ὅσους σήμερα βαδίζουν στά βήματά τους. Ὁ νοῶν νοείτω...Συνεχῖστε ἔτσι... μέ ἀεριτζῆδες χωρίς πολιτικό λόγο νά παραμυθιάζεστε. Εἶστε ἡ καλύτερη ἐγγύση γιά τά σχέδια τῆς εὐρωπαϊκῆς ὁλοκλήρωσης σύμφωνα μέ τά σχέδια τῶν Βρυξελλῶν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Συμπληρώνω τήν ἀπάντηση στόν ΑΧΙΝΟ ὅπως τήν ἔδωσα καί στό ἱστολόγιό του:

  Πολύ φτηνό τό κολπάκι νά κρύβεσαι πίσω ἀπό τόν ἑλληνικό λαό. Ποῦ εἶδες γραμμένο ὅτι ἐγώ μέ τίς ἀναφορές μου σέ αὐτόν ἀπευθύνομαι καί ὄχι σέ κάποιους ἀεριτζῆδες πολιτικάντηδες, καί κυρίως τούς διανοούενους τῆς ἐξουσίας πού τόν ναρκώνουνε καί τόν παραμυθιάζουν; Ἔχεις διαβάσει παλιότερες ἀναρτήσεις μου;

  Ἐξ ἴσου φτηνό νά ἐπιλέγεις παραγράφους γιά νά ἀποπροσανατολίσεις. Ἔχεις διαβάσει τό ἱστολόγιό μου νά δεῖς τί ἔχω γράψει γιά τήν Εὐρώπη καί τήν Δύση γενικώτερα; Ἄν δέν κατάλαβες τό θέμα τῆς ἀνάρτησής μου ἦταν ὁ ἀεριτζίδικος πατριωτισμός καί ὄχι ὁ γνήσιος στόν ὁποῖο ἔχω πάμπολλες φορές ἀναφερθεῖ ξεχωρίζοντάς τον ἀπό τήν φούσκα πού κυκλοφορεῖ ἐσχάτως.

  Ὑπό μάλης δέν ἔχω μόνο τόν Λεμπέση καί τόν Ραφαηλίδη ἀλλά ἀπό Μπρέχτ καί Κὠστα Βάρναλη μέχρι Περικλῆ Γιαννόπουλο. Ἐσύ κοίτα νά βγάλεις ἀπό τό μαξιλάρι σου τόν Γκαῖμπελς...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Μετά τήν παρακάτω εἴδηση ὀφείλω νά ἐπανορθώσω. Ἔχουν καί οἱ "πατριῶτες" τήν κοινωνική τους εὐαισθησία.Ἤ μᾶλλον ἔχουν ΚΑΙ κοινωνική εὐαισθησία μαζί φυσικά μέ ἔνα σωρό συμπεριφορές πού ἐλέγχονται ποινικά, μήν τά ξαναλέμε...

  http://www.protothema.gr/greece/article/?aid=181911

  Νά μήν ξεχάσω καί τούς χρυσαυγίτες πού κάνουν θελήματα στούς κατοίκους τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονα, σέ στύλ πολιτοφυλακῆς...ἀνυστερόβουλα καί ἰδιοτελῶς, ὅπως καί ὅλους τούς προαναφερθέντες στήν ἀνάρτηση
  Σά δέ ντρεπόμαστε λέω ἐγώ...

  Νομίζω ὅτι ἡ ἀρχικά ἀτσούμπαλη δήλωση τοῦ ΚΚΕ γιά τήν διανομή πατάτας, κατά κάποιο τρόπο δικαιώνεται...σέ κάποιους θά κακοφανεῖ ... δέν πειράζει...ἔλα μωρέ σαχλεπίσαχλοι Καραμῆτροι θά εἶναι καί ἐκεῖ στό Περισσό, μιά "πατριωτική" ὀργάνωση ἐξ' ἄλλου τούς κατηγόρησε ὅτι δἐν γουστάρουν τό Νευροκόπι ἀπό τό 1941. Ἡ ἴδια ὀργάνωση καταγγέλλει τό ΚΚΕ σάν ὑπεύθυνο γιά τήν σφαγή τῶν Ἑλλήνων τοῦ Δοξάτου ἀπό τούς Βουλγάρους τό 1941, ἐπειδή , ἄκουσον ἄκουσον, σκότωσε Βούλγαρους ἀστυφύλακες καί ἔδωσε τήν ἀφορμή γιά βουλγαρικά ἀντίποινα.

  http://xryshaygh.wordpress.com/2012/03/07/%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%BA%CE%B5-%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%B5%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%BF/#more-102275

  Ἄς μοὺ ἐπιτραπεῖ λοιπόν, καί νά μήν μοῦ ἐπιτραπεῖ δέν πειράζει, νά θεωρῶ ὅποιον δηλώνει πατριώτης χωρίς νά βάζει σέ πρώτη μοῖρα τό κοινωνικό καί πολιτικό περιεχόμενο τοῦ ὅρου, νά τόν θεωρῶ ἀπό ἀφελῆ ἕως ἀπατεῶνα... Ἄν εἶναι ὁλόκληρος ὁ ἑλληνικός λαός ἔτσι, ε τότε κρῖμα γιά τόν ἑλληνικό λαό ἔτσι ὅπως τόν κατάντησαν, προϋπόθεση γιά νά ξυπνήσει εἶναι νά μήν ψάχνει γιά προδότες......

  ΥΓ Κι ἄλλο ἀντιμνημονικό κόμμα ἀνακοινώθηκε χθές... ἀριστερό αὐτή τή φορά, τρέχα γύρευε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΛΑΟΣμπακάλικο: Αλλά στο μόνο που μπορεί κανείς να καταλήξει, είναι η υπενθύμιση πως δεν υπάρχει όριο στον ορίζοντα και γιά τίποτα παρά μόνο το κενό και η υποκρισία.

  http://www.youtube.com/watch?v=pfQPMNhSj1A&feature

  Your Teeth in My Neck

  Some will take money
  And make big enemy-ee-ee
  While iman take love and make good friends...

  Some are speaking foggy -?
  The other are thinking rotten -?
  But iman is here to teach you what's right from wrong.
  Say no now...

  Hoi oi oi
  Hoi oi oi
  Lord, oh yeah...

  Some are speaking foggy -?
  The other are thinking rotten -?
  But iman is here to teach you what's right from wrong.

  Listen me carefully.
  Let's live in love and unity -?
  For anything you do, just see 'we'
  I want that family...

  hoi-oi-oi...
  hoi-oi-oi...

  ...unity
  For I and I wanted you be free.
  Lets live in love and one harmony-ee.
  Say go now...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Απάντησα στα σχόλια.

  Αχινός

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Νομίζω ὅτι ἡ ἀρχικά ἀτσούμπαλη δήλωση τοῦ ΚΚΕ γιά τήν διανομή πατάτας, κατά κάποιο τρόπο δικαιώνεται...σέ κάποιους θά κακοφανεῖ ... δέν πειράζει...ἔλα μωρέ σαχλεπίσαχλοι Καραμῆτροι θά εἶναι καί ἐκεῖ στό Περισσό, μιά "πατριωτική" ὀργάνωση ἐξ' ἄλλου τούς κατηγόρησε ὅτι δἐν γουστάρουν τό Νευροκόπι ἀπό τό 1941.

  Παραμυθένιες ημέρες του μεσαίωνα ...

  Οι χωρικοί της χώρας με τα κάρα τους γεμάτα πατάτες, τις πουλάνε στις πλατείες χωριών
  και πόλεων.

  Και το ΚΚΕ ― σιδερόφρακτη συντεχνία σκουριασμένων ιπποτών―,

  διαμαρτύρεται ότι τα κάρα κλείνουνε τους δρόμους και δεν αφήνουνε χώρο να περάση
  η καβαλλαρία τους,

  που όπου να ναι πάη να σκοτώση τον μεγάλο δράκο.

  Α.Φ. μέσω Αχινού

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ἄς μοὺ ἐπιτραπεῖ λοιπόν, καί νά μήν μοῦ ἐπιτραπεῖ δέν πειράζει, νά θεωρῶ ὅποιον δηλώνει πατριώτης χωρίς νά βάζει σέ πρώτη μοῖρα τό κοινωνικό καί πολιτικό περιεχόμενο τοῦ ὅρου, νά τόν θεωρῶ ἀπό ἀφελῆ ἕως ἀπατεῶνα...

  Ε, και ας επιτραπεί και εμένα, όποιο χρησιμοποιεί γενικά τον όρο «πατριώτης» για να περιγράψει τέτοια φαινόμενα ―ΛΑΟΣ, Χ.Α―, σε εισαγωγικά ή μη, να τον θεωρήσω από αφελή έως συνένοχο όσον προωθούν την απεμπόληση της εθνικής κυριαρχίας και την μετατροπή της χώρας σε Μπαντουστάν της Δύσης.

  Σαν να περιέγραφε κάποιος ως «σοσιαλιστές» αποκλειστικά και ειδικά π.χ. το ΠΑΣΟΚ και τον Κουβέλη, ώστε να αμαυρώσει την έννοια, λες και ο Ανδρέας, ο Σημίτης, ο ΓΑΠ και τα ρετάλια της Δημοκρατικής Αριστεράς π.χ. είχαν ή έχουν οποιαδήποτε σχέση με το άθλημα. Και όταν τον εγκαλούσες, να έλεγε ότι το κάνει για να στιγματίσει τον «κακό σοσιαλισμό». Ναι; Και γιατί δεν δίνεις ρε φίλε, αντίστοιχα, ή και περισσότερα, παραδείγματα καλού σοσιαλισμού, παρά μόνο παραθέτεις τον όρο με αρνητικά σχόλια;

  Ειδικά σε μια εποχή που συμπληρώνουμε δυο τουλάχιστον δυο δεκαετίες που η πιο βλακώδης «παγκοσμιοποιητική» και «προοδευτική» σκέψη επικρατούσε σχεδόν απόλυτα στον κεντρικό ιδεολογικό χώρο και στο δημόσιο λόγο, με συντονισμό, σχέδιο και συνέπεια ―και τις απαραίτητες χρηματοδοτήσεις―, ώστε κάθε έννοια αυτόνομου κράτους, εθνικών δικαίων, αντί Ε.Ε κίνησης, κλπ, να θεωρείται τουλάχιστον ύποπτη αν όχι ευθέα «φασιστική». Σε μια εποχή δηλαδή που είδαμε από τον Μακρυγιάννη έως τον Ελύτη να θεωρούνται δείγματα της «νεκρόφιλης», «εθνικιστικής» ελληνικής ιδεολογίας ―κατά ορισμένους ακόμα και ο Βελουχιώτης.

  Εξίσου αφελή θεωρώ όποιον τον δυσαρεστεί που ο κόσμος τα βάζει π.χ. με την Ε.Ε. και την κομαντατουρ της, χωρίς ταυτόχρονα να τα βάζει και τον ΣΕΒ ας πούμε. Λες και οι ντόπιοι τζουτζέδες ψιλικατζήδες του ΣΕΒ είναι το πρώτο και κύριο πρόβλημα της χώρας ―κατά μερικές βλακώδεις ανακοινώσεις του ΚΚΕ, δε, δεν υπάρχει καν ξένη εξάρτηση, αλλά αυτοί κινούνε τα νήματα του μνημονίου.

  Σαν να τα έβαζαν οι Ινδοί με την αγγλική κατοχή, και κάποιοι πιο «φωτισμένοι» επαναστάτες, να τους εγκαλούσαν που δεν τα έβαζαν ρητά και ταυτόχρονα και με τον Παβέλ Γκιντούμ, τον ντόπιο με τα εργοστάσια συσκευασίας ρυζιού και τον Ράγια Ρατζίτ, εργολάβο δημοσίων έργων, κλπ.

  Από τους «ντεφετιστές» μέχρι σήμερα, η βλακεία πάει σύννεφο στην αριστερά, αλλά λίγη σοβαρότητα δεν βλάπτει, ούτε λίγη αίσθηση των προτεραιοτήτων και των μεγεθών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. 1)ΑΧΙΝΕ στό σχόλιο πού ἔκανα στό ἱστόλόγιό σου κάνω μιά μικρή γενικώτερη προσθήκη ἐδῶ

  ...Ἂν ὑπάρχουν προδότες, ἂν ὑπάρχουν διεφθαρμένοι, ἂν ὑπάρχουν ὑποκριτές, ἂν ὑπάρχουν ἀνίκανοι ἤ ἀπατεῶνες πολιτικοί, ὑπάρχουν ἐπειδὴ βρίσκουν καὶ τὰ κάνουν. Νόμος τῆς κοινωνίας καί τῆς φύσης κατ’ ἐπέκτασιν.
  Ὑπάρχουν μόνο σὰν κυρίαρχα συμπτώματα μιᾶς ἐσωτερικῆς κοινωνικῆς ἀρρώστιας, βασικὴ παράμετρος τῆς ὁποίας εἶναι ἡ ἀνευθυνότητα. Ἡ ἀνυπαρξία κοινωνίας. Αὐτὴ τοὺς γεννᾶ.
  Ἡ κοινωνικὴ διάλυση γέννησε τὴν χρεωκοπία καὶ τὸ ἐπακόλουθο μνημόνιο, ὄχι τὸ ἀνάποδο πού παπαγαλίζουν μνημονιακοί καί ἀντιμνημονιακοί, ἐπισείοντας τὸν κίνδυνο νὰ διαρραγῆ ἡ κοινωνικὴ συνοχή. Μὰ ἂν ὑπῆρχε κοινωνικὴ συνοχή, δὲν θὰ φτάναμε ἐδῶ πέρα.
  Κοινωνία πού δεν βγάζει ἀπό τά σπλάχνα της πνευματικούς ἡγέτες νοσεῖ βαριά. Καί ὅσο πιό βαριά νοσεῖ τόσο ὅλοι, μικροί μεγάλοι, προσπαθοῦν νά φορτώσουν ἀλλοῦ τό φταίξιμο…
  Ἀφήνω τοὺς ἔξωθεν κινδύνους νά τούς ἐπικαλοῦνται οἱ ἀνθέλληνες (ἀναφέρομαι σὲ τρόπο σκέψης καὶ ζωῆς ὄχι σὲ «πατριωτικὰ» πιστοποιητικά.)
  Ἑλληνική Φυλὴ τί φωνάζεις; Μπῆκαν κλέφτες στὸ μανδρί; Ἐὰν Σοῦ βαστᾷ ἔμπα διώχτους….Διὰ νὰ εἶνε ἡ Φυλὴ εἰς τὸ Χάλι ποὺ εἶνε, Φανερὸν ὅτι οἱ Τωρινοὶ Ἕλληνες εἶσθε οἱ χειρότεροι ποὺ ὑπῆρξαν ποτέ. ( Περικλῆς Γιαννόπουλος)
  Ν'ἀγαπᾶς τὴν εὐθύνη. Νὰ λές: Ἐγώ, ἐγὼ μονάχος μου ἔχω χρέος νὰ σώσω τὴ γῆς. Ἂν δὲ σωθεῖ, ἐγὼ φταίω.!!!(Ν. Καζαντζάκης-Ἀσκητικὴ)

  Ἀλλιῶς εἴπαμε… « ΕΛΛΑΣ ΤΕΛΟΣ».
  Μετά θά βροῦμε τίποτα ἄλλο ν’ ἀσχοληθοῦμε…

  2)AXINE μοῦ ἀρέσει ἡ εἰκόνα μέ τούς ἱππότες...δέν ἀπέχει καί πολύ ἀπό τήν πραγματικότητα. Ἄν ὅμως βγάλουμε τήν σκουριά ἀπό τίς πανοπλίες καί ζέψουμε τά ἄλογα στά κάρα τῶν χωρικῶν; Αὐτό ἔχω στό μυαλό μου, γιά αὐτό τούς θέλω τούς ἱππότες...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Μάλιστα, τώρα εἷδα καί τό τελευταῖο σου σχόλιο. Ἄν καί στά περισσότερα νομίζω σοῦ ἀπάντησα στό http://www.ahinos.com/2012/03/06/kinsores/
  θά συμπληρώσω τό ἑξῆς, μιά καί ὅλα ἐπιτρέπονται.

  Ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ καί μένα νά δηλώνω ἀντιεθνικιστής καί ἀντιΕ.Ε ( τά ἀντιΕΕ γραπτά τοῦ Κακλαμάνη δέν εἶναι ἄξια σχολιασμοῦ;). Σέ μένα ὄχι ὑπονοούμενα περί ὑποταγῆς σέ Ε.Ε. ἀλλά καί σέ ὁτιδήποτε εὐρωπαϊκό. Στό κάτω κάτω ὁ ἐθνικισμός εὐρωπαϊκό προϊόν εἶναι. Ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ ἀκόμα νά θεωρῶ ὅτι ἐθνικό κράτος χωρίς πραγματική ἐθνική συνείδηση -καί ὄχι ἐκ τῶν ἑνόντων - δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει.

  Ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ ἀκόμα νά πῶ, ὅτι ἡ ἐθνική κυριαρχία ἀπεμπολεῖται λόγῳ ἀνυπαρξίας πραγματικῆς ἐθνικῆς συνείδησης, κάτι πού συστηματικά ἐπιδιώχθηκε ἀπό συστάσεως ἑλλαδικοῦ κράτους, καί ἀντικατάστασής της ἀπό μιά ἐπίπλαστη ἐπιπέδου παραμυθιοῦ πού ἐξυπηρέτησε θαυμάσια τήν εὐρωπαϊκή καί δυτική πολιτική.

  Ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ νά προσθέσω, ὅτι ἡ χώρα κατασκευάσθηκε γιά νά εἶναι Μπατουστάν τῆς Δύσης. Καί ἔτσι ἔμεινε, μέ τήν ἀμέριστη βοήθεια δυτικῶν στά ἐδῶ τσιράκιά τους μέ τήν συνενοχή τῶν λεγομένων ἐθναμυντόρων. Ἄς μήν ψάχνουμε πατριῶτες ἀνἀμεσά τους. Μιά καί ἀναφέρθηκαν Μακρυγιάννης καί Ἐλύτης, γιά διαφορετικούς λόγους μπροστά στόν Κακλαμάνη δέν πιάνουν μπάζα. Ἄν μιλᾶμε γιά ἀληθινό πατριωτισμό...

  Ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ, κλείνοντας, νά πῶ ὅτι ἄν οἱ ἀντικειμενικές προϋποθέσεις δημιουργίας πραγματικῆς ἐθνικῆς συνείδησης, αὐτῆς πού πατάει στήν πραγματικότητα καί δέν περιορίζεται στίς ἀερολογίες τοῦ διαφωτισμοῦ ὡς θεωρίας "προόδου" καί "ἀνάπτυξης", ἄν αὐτές οἱ προϋποθέσεις ὑπῆρχαν δέ πά νά κυβέρναγαν ὄχι ἕνας ἀλλά ὁλόκληρο σύνταγμα προδοτῶν ἤ ἀχρηστων πολιτικῶν, δέν θά ὑπῆρχε κανένας κίνδυνος ἐθνικοῦ ξεπουλήματος. Αὐτό βέβαια δέν τούς ἀπαλάσσει ἀλλά πρωτίστως ἡ κοινωνία πάσχει.


  Μοῦ ἐπιτρέπετε τώρα νά άποσυρθῶ;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή