Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2013

Τά 4 εὐρά τόν μῆνα γιά τήν ΕΡΤ εἶναι λίγα....


Ἡ φιλελεύθερη ἀναδιάρθρωση ἐν δράσει...
Ἐδῶ καὶ μερικὲς ἡμέρες ἡ Ἑλλάδα, ἡ κυβέρνηση, τὸ ἐπίσημο κράτος, δὲν διαθέτουν οὔτε ἕνα ραδιοτηλεοπτικὸ μέσο γιὰ νὰ προβάλλουν τὶς θέσεις τους. Βρίσκονται ἐται ἕρμαια στὶς διαθέσεις τῶν μεγάλων ἰδιωτικῶν καναλιῶν καὶ τῶν μπαταχτσήδων ἰδιοκτητῶν τους, οἱ ὁποῖοι ἔχουν πλέον τὸ πεδίο τελείως ἐλεύθερο νὰ διαμορφώνουν, νά κατευθύνουν τὴν κοινὴ γνώμη καὶ τὴν αἰσθητική της. Ἀρωγὸς σὲ αὐτὸν τὸν αὐτοχειριασμὸ καὶ τὴν παράδοση τοῦ κράτους, στὴν ἐγκατάλειψη τῆς περιφέρειας καὶ τῆς ἑλληνικῆς ὁμογένειας, εἶναι μία ἄλλη ἰδιωτικὴ ἑταιρεία ἡ πάροχος ψηφιακοῦ σήματος Digea ( συνένωση τῶν 6 μεγαλύτερων ἰδιωτικῶν καναλιῶν),πού μὲ ὑπερβάλλοντα ζῆλο καὶ ξεπερνῶντας τὴν δικαιοδοσία της, ἀνέλαβε νὰ συμμορφώση τὸν τηλεοπτικό σταθμό 902 καὶ ὅποιον ἄλλο θά μετέδιδε τὸ σῆμα τῶν ἐργαζομένων τῆς ΕΡΤ. Μήπως γιατί ἡ Digea μὲ τὸ κλείσιμο τῆς ΕΡΤ ἀναμένει νά κυριαρχήσῃ πλέον στόν χῶρο τοῦ ψηφιακοῦ σήματος στόν προγραμματισμένο διαγωνισμό τῆς 30ης Ἰουνίου;

Ὅπως γράφαμε σέ προηγούμενη ἀνάρτηση, ἡ ἐνημέρωση εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ δημόσια ἀγαθὰ πού ἐξυπηρετοῦν τὸ δημόσιο συμφέρον. Ἄνευ συνειδητοποίησης καὶ ὑπεράσπισης αὐτοῦ του συμφέροντος δὲν μπορεῖ νὰ σταθῆ μία κοινωνία ὄρθια. Ὅταν φτάσουμε στὴν κατάργησή του θά εἶναι σημάδι ὁλοκληρωτικῆς κοινωνικῆς κατάρρευσης. Ἡ ποιότητα τῆς πολιτικῆς στήν χώρα μας εἶναι ὄντως προβληματική  ἀλλά αὐτό ἔχει νά κάνει κυρίως μέ τήν κοινωνική συνειδητοποίηση, ἡ ὁποία στήν παροῦσα φάση σέ προκαλεῖ νά  σερβίρεις 10 πράξεις νομοθετικοῦ περιεχομένου ἡμερησίως. Οἱ πράξεις νομοθετικοῦ περιεχομένου εἶναι ἕνα πολύ δυνατό ἐρέθισμα, πού παρά τήν ἔντασή του δέν φαίνεται νά βγάζει ἀπό τήν παρατεταμένη νάρκη τόν κοινωνικό μας ὀργανισμό. Ἄν κρίνουμε ἀπό τήν μεθόδευση μέ τό κλείσιμο τῆς ΕΡΤ τό πολιτικό προσωπικό εἶναι καί αὐτό πανικόβλητο καί ἐγκλωβισμένο. Καλεῖσαι νά ἀντιμετωπίσῃς ἴσως τήν κρισιμώτερη οἰκονομική κρίση ἀπό συστάσεως κράτους καί ἀσχολεῖσαι μέ τήν ἀδιαφάνεια ἑνός κερδοφόρου δημόσιου ὀργανισμοῦ; Σέ λίγο θά μᾶς ποῦνε ὅτι ἡ χαμηλή τηλεθέαση τῆς ΕΡΤ εἶναι τό βαρίδι πού φρενάρει τήν ἑλληνική ἀνάκαμψη καί ἐμποδίζει τήν οἰκονομική της ἔκρηξη.

Τί μᾶς τσαμπουνάνε οἱ οἰκονομικοὶ ἐγκέφαλοι γιὰ βιωσιμότητα καὶ τηλεθεάσεις; Ἐπειδὴ ὁ ἑλληναρᾶς μικροαστὸς προτιμᾶ νὰ δεῖ προγράμματα τοῦ χαβαλὲ ἢ τηλεκαυγάδες, ταινίες τοῦ Κώστα Πρέκα καὶ ξεκατινιάσματα καὶ ὄχι μία ἐκπομπὴ γιὰ τὸν Πικιώνη, τὸν Ἄρη Ἀλεξάνδρου, τὸν Καραθεοδωρὴ ἢ τὸν Καστοριάδη θὰ κλείσουμε τὸν μοναδικὸ δημόσιο ὀργανισμὸ πού παρ’ὅλα τά στραβά ἀποτελεῖ ἕναν ἀπό τούς λίγους και στοιχειώδεις συνεκτικούς ἱστούς καί μία ὄαση μέσα στὸν βοῦρκο; Μπαίνουν στὴν ἴδια ζυγαριὰ οἱ ἰδέες, ἡ ἐπιστήμη, τὰ γράμματα μὲ τὶς συνταγὲς μαγειρικῆς τὰ χάχανα καὶ τὰ κουσομπολιά; Μετριοῦνται μὲ κριτήρια τηλεθέασης τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια;

Μὲ πρόσχημα τὴν ἐξυγίανση καὶ τὴν διαφάνεια κλείνουν τὴν ΕΡΤ, μέ σχέδιο στά γόνατα, χωρίς τό ὁποιοδήποτε ὄφελος, ἐνῷ τὴν ἴδια στιγμὴ τὰ κοράκια τοῦ ΜΕΓΚΑ, τοῦ ΣΚΑΪ καὶ τῶν λοιπῶν ἀεριτζήδων τοῦ χώρου, καραδοκοῦν γιὰ νὰ σκυλεύσουν ὅτι ἔχει ἀπομείνει ἀπὸ τὸ δημόσιο ἀγαθό της ἐνημέρωσης. Ξέχωρα ἀπό τήν κατοχύρωση τῶν κλεμμένων συχνοτήτων γλυκοκοιτάζουν τὸν ὑπερσύγχρονο τεχνικό της ἐξοπλισμὸ καὶ τὸ ἀνυπολόγιστης ἀξίας ἀρχεῖο της. Οἱ πολιτικοὶ προϊστάμενοι αὐτοῦ τοῦ προτεκτοράτου -ἰδίως αὐτοὶ πού διαμαρτύρονται μὲ πράσινες κραυγὲς - κρατᾶνε δυνάμεις γιὰ τὸν ἑπόμενο γύρο τῆς μάσας, προετοιμάζοντας ἕνα ξόανο ἄνευρο, ἄνοστο καὶ ἄγευστο τὴν ΝΕΡΙΤ, ὅπου οἱ δημοσιογράφοι θά δουλεύουν ὡς ἐξαρτήματα μέ συμβάσεις ὑποταγῆς; Μιᾶς ΝΕΡΙΤ πού τὰ νταβατζοκάναλα περιμένουν νὰ ἐντάξουν στὴν παρέα τους, στὸν βοῦρκο τους, μὲ ἀνοιχτὲς ἀγκάλες.

Τὸ περασμένο καλοκαίρι, δόθηκαν σαφῆ δείγματα τῶν προθέσεων τῆς ΝΔ. Τὴν προσπάθεια φίμωσης τοῦ δημόσιου λόγου, μέσῳ πιέσεων καὶ ἀπειλῶν στοὺς συντελεστὲς τῆς ἐκπομπῆς ΠΡΩΪΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, καὶ τὸ κόψιμό της γιὰ σχολιασμὸ τοῦ ὑπουργοῦ Δένδια, διαδέχθηκε ἕνα μικρὸ ἀνοιξιάτικο διάλλειμμα τηλεοπτικῆς ὕπνωσης καὶ λιβανίσματος τῆς ἐθνοσωτήριου τρικομματικῆς κυβέρνησης. Ὥσπου ἔφτασε ἡ κατάλληλη ὥρα γιὰ τὸ τελικὸ ξεκαθάρισμα. Τὴν βρώμικη δουλειὰ ἀνέλαβαν, δύο πρόσωπα καὶ ἕνα κόμμα. Ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος Σίμος Κεδίκογλου, ὁ ὑπουργός Οἰκονομικῶν Γιάννης Στουρνάρας καὶ ἡ Χρυσῆ Αὐγή. Σχεδὸν ταυτόσημες θέσεις μὲ τοὺς ναζὶ στὸ θέμα τῆς ΕΡΤ ὅπως καὶ σὲ κρίσιμα πολιτικὰ ζητήματα ἐκφράζουν διάφορες νεοφιλελεύθερες πένες καὶ κομματίδια. Ὅτι λέμε γιὰ τὴν Χρυσῆ Αὐγὴ ἰσχύει καὶ γιὰ αὐτὰ μὲ τὸ παραπάνω.

Ἡ ἐφημερίδα Real News στὶς 26/5/2013 παρουσίασε ρεπορτὰζ πού παρὰ τὴν σπασμωδικὴ ἀντίδρασή τοῦ, ἐντέχνως κρυπτόμενου τὶς τελευταῖες ἡμέρες, καί προφανῶς ἀπληροφόρητου βουλευτῆ τῆς ΝΔ Ἀργύρη Ντινόπουλου ἐπιβεβαιώθηκε. Κανεὶς ἀπὸ τήν ὑπόλοιπη συγκυβέρνηση ( ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ), δὲν μπορεῖ νὰ πεῖ ὅτι δὲν γνώριζε γιὰ τὸν φόνο πού ἑτοιμαζόταν. Κατά πᾶσα πιθανότητα τώρα βγῆκαν στά κάγκελα γιἀ 2 λόγους α) νά ἐγκλωβίσουν τόν κόσμο μέ περισσότερη εὐκολία σέ ὅποια μεσοβέζικη λύση προκύψει ἤ β) σέ τυχόν ἀδιέξοδο νά καρπωθοῦν κομματικά τήν λαϊκή δυσαρέσκεια καί νά μεταβάλλουν τίς ἀλγεινές ἐντυπώσεις γιά την μέχρι τώρα στάση τους.
Μεγαλεῖο !!!
Ἕνα χρόνο πρὶν ἀραδιάσει ἕνα σωρὸ ψέμματα γιὰ ἐλλειματικὸ ὀργανισμό, ἀποκρύπτοντας τὴν ὕπαρξη πλεονάσματος, καὶ κατηγορήσει τοὺς ἐργαζομένους τῆς ΕΡΤ γιὰ χαραμοφάηδες, ὁ καλοζωϊσμένος κυβερνητικὸς ἐκπρόσωπος ἔστελνε παθιασμένο μήνυμα στήριξης τῆς δημόσιας τηλεόρασης καί προειδοποιοῦσε γιά ἰδιωτικά συμφέροντα πού θα ἐπωφελοῦντο σέ περίπτωση κλεισίματός της. Σὲ τηλεοπτικὴ ἐκπομπὴ τῆς ΝΕΤ, στὶς 15/5/2013, 25 ἡμέρες μόνον πρὶν ἀπὸ τό πραξικοπηματικὸ κλείσιμο, διαψεύδει μὲ κατηγορηματικότητα καὶ ὀργίλο ὕφος ἀνάλογα σενάρια.

Ὁ δέ κ. Στουρνάρας ἀρχίζει νὰ καταλαβαίνει τὸ αὐτονόητο. Ὅτι οἱ οἰκονομικὲς θεωρίες ἐλάχιστα συνεισφέρουν στὴν λύση κοινωνικῶν καὶ οἰκονομικῶν προβλημάτων. Αὐτὸ πού παίζει ρόλο καὶ ὁδηγεῖ σὲ οὐσιαστικὲς πολιτικὲς λύσεις εἶναι ἡ σύλληψη τῶν προβλημάτων σὲ βάθος. Ὅταν δὲν διαθέτεις τὶς ἱκανότητες γιὰ κάτι τέτοιο μετατρέπεσαι σὲ καραβανὰ χωρὶς γαλόνια καὶ ἐκδίδεις φιρμάνια.  Τὸν περασμένο Δεκέμβρη ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν– ἐφαρμόζοντας ποιὰ ἀρχὴ τῆς οἰκονομικῆς ἐπιστήμης ἄραγε; - παρεμβαίνει μὲ τρόπο ἀντισυνταγματικὸ καὶ ἀμφισβητεῖ ἐμπράκτως δικαστικὴ ἀπόφαση πού ἀκύρωνε τὸν  ΕΕΤΗΔΕ. Σήμερα ἀπαγορεύει τὴν μετάδοση τοῦ σήματος πού ἐκπέμπεται στόν ἑλλαδικό χῶρο ἀπὸ τὴν
ΕΡΤ ὡς παράνομη, ὅπως στὸ ἄψε σβῆσε ἐνημέρωσε μέ φιρμάνι τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν. Ἀνάλογες κινήσεις ἔκανε καί γιά τό δορυφορικό της σῆμα ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ὁ Πάνος Χαρῖτος. Ἐκεῖ πού ξέχασε νὰ ἐκδώση φιρμάνι εἶναι γιὰ τὴν μετάδοση τοῦ σήματος ὅλων τῶν μεγάλων ἰδιωτικῶν καναλιῶν τῆς πολιτικῆς εὐπρέπειας καὶ ὀρθότητος, μετάδοση πού συνεχίζεται ἀπρόσκοπτα, παρὰ τὸ ὅτι λειτουργοῦν μέσα σὲ ἕνα νομικὰ διάτρητο πλαίσιο. Ποῦ ἀκούστηκε τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν νὰ κάνη στραβὰ μάτια στὶς ὀφειλὲς ἰδιωτικῶν καναλιῶν ἀμφιβόλου νομιμότητος, καὶ τὴν πλεονασματικὴ καί νόμιμη ΕΡΤ νὰ τὴν κλείνει λόγω ἀδιαφάνειας; Ἔτσι θά ἀντιμετωπίσῃ τό ἔλλειμμα; Γιὰ ὅποιον δὲν τὸ ξέρει ἂς μάθει ὅτι τὰ ἰδιωτικὰ νταβατζοκάναλα εἶναι τὸ ἀνάλογο τῶν αὐθαιρέτων κτισμάτων χωρὶς οἰκοδομικὴ ἄδεια, καί σὲ καταπατημένη δημόσια ἔκταση. Ἰσοδυναμοῦν μὲ περιφράξεις αἰγιαλοῦ. Καὶ ὑπάρχει κόσμος πού ὅλα αὐτὰ τὰ περὶ ἀδιαφάνειας καὶ κακοδιαχείρισης τῆς ΕΡΤ τὰ καταπίνει ἀμάσητα, παίρνει τὴν πάσα ἀπὸ τὸν Σαμαρᾶ, τὸν Στουρνάρα καὶ τὸν Κεδίκογλου καὶ τὴν ὑπαρκτή ἀδιαφάνεια καὶ κακοδιαχείριση τὴν χρεώνει στοὺς ἐργαζόμενους καί ὄχι στίς στημένες διοικήσεις

Στὴν ἐπιχείρηση σύγχυσης ὅπου ἡ ἐκχώρηση ἑνὸς δημόσιου ἀγαθοῦ ὀνομάζεται ἐξυγίανση καὶ ἀναβάθμιση, τὸ νεοναζιστικὸ -ἐθνικιστικὸ κόμμα συμμετέχει ἀπροκάλυπτα, ὅπως κάνει πάντα ὅταν αὐτὴ ἡ κυβέρνηση στριμώχνεται. Βρίσκεται ἐκεῖ γιὰ νὰ δώσει ἕνα χεράκι. Ἡ στοχευμένη ὑποστήριξη πού παρέχει καλύφθηκε μὲ τὴν πατριωτικὴ ἀρλούμπα περὶ ἐθνικῆς τηλεόρασης. Τὸ κλείσιμο τῆς ΕΡΤ ἔγινε δεκτὸ μετὰ βαῒων καὶ κλάδων. Δεῖτε ἕνα πρωτοσέλιδο ἐμετό. Ἀπὸ ὅσους ἤθελαν νὰ ξεγελαστοῦν, καὶ δὲν εἶχαν πεισθεῖ ἀπὸ τὶς ψηφοφορίες ὑπὲρ τῶν ἐφοπλιστῶν καὶ τοῦ Λάτση, οἱ τζούφιοι θεατρινισμοὶ μὲ τὶς ἐκκρίσεις σωματικῶν ὑγρῶν ἔξω ἀπὸ τὸ ΜΕΓΚΑ θεωρήθηκαν ὡς ἐθνοπρεπὴς καὶ ἀντισυστημικὴ διαμαρτυρία κατὰ τῶν τουρκικῶν σήριαλ. Εἶναι ἡ ἴδια ἀνάπηρη καὶ κακοφορμισμένη λογικὴ πού ἀγκαλιάζει μεγάλο μέρος τῆς ΝΔ καὶ τῆς ΧΑ καὶ θεωρεῖ τὴν ΕΡΤ ἀριστερὸ τσιφλίκι καί τούς ἐργαζόμενους βολεμένους χαραμοφάηδες. Οἱ ἑκάστοτε διοικήσεις ἀποτελοῦν γιὰ τὴν ΧΑ ὑποσημείωση τοῦ προβλήματος. Ἡ ἀβάντα πρὸς τὸν κυβερνητικὸ ἐκπρόσωπο εἶναι περισσότερο ἀπὸ ἐμφανής.

Καί ὁ ὑπόλοιπος κόσμος ποῦ βρίσκεται, τί θέση παίρνει; Συμπαραστέκεται ἐνεργά ἤ κυριαρχοῦν οἱ μίζεροι καὶ κλαψιάρηδες, πνευματικά ὀκνηροί ἤ φαφλατάδες, πού προτιμοῦν τὸν καφὲ στὴν πλατεῖα ἢ τὴν χαλάρωση σὲ ἀκρογιαλιὲς ἐρημικές, πού δὲν ἔμαθαν νὰ διεκδικοῦν καὶ νὰ παλεύουν ἀλλά βλέπουν μὲ ζήλια καὶ ὑπεροψία ὅσους ἀντιστέκονται. Διότι μπορεῖ στὴν ΕΡΤ νὰ ὑπάρχουν καὶ λαμόγια - ὅπως παντοῦ ἐξ  ἄλλου – ἀλλὰ τὶς μέρες αὐτὲς τὰ λαμόγια καὶ οἱ ὑψηλόμισθοι κρύφτηκαν.  Τώρα στὶς ὀθόνες τῆς πειρατικῆς ΕΡΤ βγαίνουν πραγματικοὶ ἐργαζόμενοι, καμιὰ σχέση μὲ τὶς λίστες μὲ τὶς ὑπέρογκες ἀμοιβὲς πού εἴδαμε νὰ κυκλοφοροῦν.  

Κάποιοι ἀπληροφόρητοι κάκισαν τὴν ΕΡΤ καὶ τοὺς ἐργαζόμενούς της ὅτι τάχα νοιάζονται γιὰ τὸ τομάρι τους μόνο, καὶ ὄχι γιὰ τοὺς ἀνέργους του ἰδιωτικοῦ τομέα. Νὰ θυμήσω ὅτι οἱ κινητοποιήσεις τῆς Χαλυβουργικῆς καὶ τοῦ ΑΛΤΕΡ προβλήθηκαν κυρίως ἀπὸ τὴ ΝΕΤ. Η ΠΡΩΪΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ κόπηκε ἐπειδὴ εἶχε καθημερινὴ σύνδεση μὲ ἀπεργιακὲς κινήσεις, ἔβγαζε στὴν ἐπιφάνεια προβλήματα καὶ ἐργατικὰ ζητήματα ἐνῷ, ὡς ὤφειλε, ἔκανε καὶ κριτικὴ στὴν κατάχρηση ἐξουσίας τῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ Δένδια καὶ ὄχι μόνο…( ψιλοάσχετο, ἀλλά μέ αὐτή τήν μήνυση στήν Γκάρντιαν τί γίνεται;) Πρὸς μεγάλη ἀπογοήτευση ὅσων θεωροῦν τὴν ἐνημέρωση μία παράσταση καλῶν τρόπων καὶ « εὐγενῶν» χειρονομιῶν... Μέσα σὲ ἕνα τέτοιο περιβάλλον, τοῦ ὁποίου ἡ ἐχθρότητα ἀπογειώθηκε κάτω ἀπὸ τὴν διοίκηση τοῦ δημοσιογράφου τῶν καμπαρὲ Αἰμίλιου Λιάτσου, δούλευαν οἱ ρεπόρτερ, οἱ παρουσιαστὲς καὶ οἱ λοιποὶ χαραμοφάηδες τοῦ συστημικοῦ παραμυθιοῦ. Ὅσοι παρεξέκλιναν τοῦ καθεστωτικοῦ καθωσπρεπισμοῦ διακινδύνευαν νά δοῦν πόρτα ἤ νά βρεθοῦν στήν κατάψυξη…

Σεβασμὸς στοὺς ἐργαζόμενους τῆς ΕΡΤ. Προτιμώτερος ὁ διωρισμένος, ἔστω καὶ μὲ ρουσφέτι, πού στὰ δύσκολα σηκώνει κεφάλι παρὰ ὁ ἀδιόριστος τοῦ καναπὲ ἢ ὁ συμβιβασμένος ἄνεργος καὶ ἀπολυμένος. Αὐτὸς πού σηκώνει κεφάλι, ἀποδεικνύεται μέσα σέ πρόσφορο περιβάλλον ἄξιος καὶ ἔντιμος στὴν δουλειά του, ἐνῷ ὁ ὑποταγμένος στὴν μοίρα του νωθρὸς καὶ χειραγωγίσιμος. Οἱ τίμιοι ἄνθρωποι ξεχωρίζουν ἀπό τήν τόλμη τους.

Οἱ καριερίστες τῆς πολιτικῆς ἐπωφελοῦνται καὶ σχεδιάζουν πάνω στὶς πλάτες τῶν ἐργαζομένων τὶς ἑπόμενες κινήσεις τους. Δὲν ἔχει καμιὰ σημασία. Στὸν ξεσηκωμὸ καὶ τὴν ἀντίσταση ἡ ἀρχὴ δὲν εἶναι τὸ ἥμισυ τοῦ παντός, εἶναι σχεδὸν τὸ πᾶν. Καὶ χωρὶς κάποιο ἄμεσο κέρδος τέτοιες ἐμπειρίες εἶναι μαγιὰ γιὰ τὸ μέλλον.

Φυσικὰ ἡ διάθεση γιὰ ἀγώνα ξεφτίζει μὲ τὸν χρόνο ἂν δὲν συνδυάζεται μὲ σχέδιο, δράση ὀργανωμένη, καὶ ἀγκάλιασμα ὅλης τῆς κοινωνίας. Οἱ ἐργαζόμενοι τῆς ΕΡΤ πρέπει νὰ ἀρχίσουν νὰ καλοῦν στὸ στούντιό τους πρόσωπα πέραν τῶν μέχρι σήμερα ἀναγνωρίσιμων. .Νὰ προβάλλουν καὶ ἄλλα ζητήματα, ὄχι μόνον τὸ κλείσιμο τῆς ΕΡΤ - πού καὶ γιὰ μένα εἶναι κεφαλαιῶδες - νά ξυπνήσουν τήν κοινωνία, καὶ νὰ διαλυθῆ ἡ καλλιεργημένη καχυποψία πού χρόνια κυριαρχεῖ. Νά καλέσουν αἱρετικές, ἐνοχλητικές γιά τό σύστημα φωνές Ἄς ταράξουν τά νερά, γιατί καραδοκεῖ καί ὁ κακός ἑαυτός τους.  Νά μήν βαυκαλίζονται ὅτι ἄν προκύψει ἄλλο κυβερνητικό σχῆμα ἀπό αὐτούς πού τώρα τούς χαϊδεύουν, θά τούς συμπεριφερθεῖ καλύτερα. Ἡ προπαγάνδα πού ἑστιάζει στοὺς ὑπεράριθμους, ἀργόμισθους καὶ βολεμένους καὶ τελειώνη μὲ τό χαράτσι τῆς ΕΡΤ θὰ τοὺς τσακίση. Ὁ κόσμος θά ἐξακολουθήσῃ νά πιστεύῃ ὅτι τρωκτικά τοῦ δημοσίου εἶναι οἱ ὑπάλληλοι τῆς ΕΡΤ ἀδιακρίτως καί ὄχι οἱ μεγαλοκαναλάρχες.

Ἡ ἱστορία μὲ τὴν εἰσφορὰ τῆς ΕΡΤ μέσω τῆς ΔΕΗ εἶναι ἕνα ἀκόμη βολικὸ παραμύθι πού κρατάει χρόνια. Ὁ Κεδίκογλου ἁπλῶς τὸ ἐκσυγχρόνισε. Ἀπὸ τότε πού ἡ Μελίνα Μερκούρη ἔκανε τὴν φιγούρα της γιὰ ὅσο διάστημα ἔστελνε χαμόγελα ἀπό τὴν ἀντιπολίτευση, γιὰ τὸν γραικύλο καὶ τὴν ψευτοεπαναστατικότητα πού τὸν διακρίνει, ἡ ΕΡΤ ἔγινε κόκκινο πανί, μία συμμορία ἱερῶν ἀγελάδων, πού βάζει τὸ χέρι στὴν τσέπη τοῦ λαοῦ. Αὐτὴ τὴν κασέτα τοῦ βάζανε τοῦ μικροαστοῦ καὶ ἔτσι ἔμαθε νὰ παπαγαλίζει γιὰ τούς βολεμένους πού ἀπομυζοῦν τὴν κοινωνία καὶ  ζοῦν ἀπὸ τὸν ἱδρώτα τῶν ὑπολοίπων. Τὰ φέσια τῶν καναλαρχῶν ὅμως τὰ πληρώνη ἀγόγγυστα. Δὲν ἐνοχλεῖται πού σὲ κάθε νοικοκυριὸ κοστίζουν γύρω στὰ 50 εὐρά τὸ μήνα οἱ τρύπες πού δημιουργοῦν στὸν προϋπολογισμὸ τὰ ἰδιωτικὰ κανάλια, ἀλλὰ σκίζει τὰ ροῦχα του γιὰ τὰ 4 εὐρά τὸν μήνα τῆς ΕΡΤ ( στὴν οὐσία εἶναι 3 γιατί τὸ 1 εὐρὼ παρακρατεῖται ὑπὲρ τοῦ ΛΑΓΗΕ ). Ἡ ΕΡΤ δέν δημιουργεῖ κανένα ἀπολύτως ἔλλειμμα, συνεισφέρει στὸν προϋπολογισμὸ – σὲ ἀντίθεση μὲ τὰ ἰδιωτικὰ τρωκτικὰ – γύρω στὰ 145 ἑκατομμύρια εὐρά ἐτησίως.

Πράγματι, ἐνῷ ἡ ΕΡΤ ἀποδίδει χρῆμα στὸ κράτος, στὴν περίπτωση τῶν ἰδιωτικῶν – καὶ παράνομων – καναλιῶν μιλᾶμε γιὰ μὴ ἀπόδοση βεβαιωμένων ὀφειλῶν. Ἀσφαλιστικὲς εἰσφορές, τέλη γιὰ τὶς συχνότητες πού παρανόμως κατέχουν, καὶ πολλὰ ἄλλα. Σὰν νὰ μὴν φθάνει ὅμως αὐτό, τὰ ἰδιωτικὰ κανάλια τῆς πολιτικῆς ὀρθότητος δανειοδοτοῦνται ἀφειδῶς καὶ διαρκῶς μὲ κυβερνητικὲς πλάτες καὶ πρακτικὰ ἄνευ ἐγγυήσεων. Εἶναι γνωστὴ ἡ ἔντονη ἐπίθεση τοῦ ΔΟΛ κατὰ τοῦ Γεωργίου Παπανδρέου, ἐπειδὴ αὐτὸς δὲν μεσολάβησε γιὰ ἔγκριση δανείου ἀπὸ τὴν Ἐθνικὴ Τράπεζα, ὅπως γνωστὴ εἶναι καὶ ἡ στάση τοῦ ΜΕΓΚΑ ἔναντι τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στὴν σκανδαλώδη δανειοδότηση τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ.  

Κάνω λοιπὸν μία ρελὰνς ἀπέναντι σὲ ὅλους τους ἀνεγκέφαλους παπαγάλους, πού ἐδῶ καὶ χρόνια πιπιλᾶνε τὴν διαμαρτυρία γιὰ τό ἀνταποδοτικό τέλος τῆς ΕΡΤ. Ὄχι 4 ἀλλὰ 14 καὶ 24 εὐρὼ τὸν μήνα ἂν εἶναι νὰ διατηρήσῃ τὸ ποιοτικὸ πρόγραμμά της καὶ νὰ πετάξῃ ἔξω Λιάτσους καὶ λοιποὺς διωρισμένους σφουγγοκωλάριους, τὶς στρατιὲς εἰδικῶν συμβούλων καὶ ἐξωτερικῶν συνεργατῶν. Ἄς τήν διοικήσῃ μιά ὁμάδα διαπρεπῶν Ἑλλήνων ἐπιστημόνων τῆς ὁμογένειας πού δέν ἔχουν διαβρωθεῖ ἀπό τόν ἑλλαδισμό. Δέν θέλουμε ἀναδιάρθρωση -διάλυση, θέλουμε ἐνίσχυση τῆς δημόσιας τηλεόρασης.


Ἄλλο ἡ ἄρνηση στὴν συνεισφορὰ γιὰ τὴν προάσπιση τῶν δημόσιων ἀγαθῶν καὶ τελείως διαφορετικὸ ἡ ἐναντίωση κατὰ τῆς κακοδιαχείρισης καὶ τῆς ρεμούλας. Τὸ πρῶτο εἶναι ὁ προάγγελος τῆς ἰδιωτείας, τὸ δεύτερο εἶναι σημάδι συνειδητοποίησης, κοινωνικῆς ἔνταξης και δράσης. Συνήθως στὴν γκρίνια τὸ ρίχνουν ὄχι αὐτοὶ πού δὲν ἔχουν νὰ πληρώσουν ἀλλὰ αὐτοὶ πού ἔχουν. Οἱ ἑαυτούληδες, οἱ κοινωνικὰ ἀδιάφοροι. Δηλαδὴ ἂν δὲν ὑπῆρχε ἡ εἰσφορὰ μέσῳ τῆς ΔΕΗ καί τά 4 εὐρά ἔμπαιναν κατ’ εὐθεῖαν στὸν προϋπολογισμὸ θὰ συμφωνοῦσαν ὅσοι δυσφοροῦν ἐδῶ καὶ χρόνια καί μάλιστα πολὺ πρὸ τῆς κρίσεως; Ἡ κακοδιαχείριση εἶναι θέμα τρόπου εἴσπραξης; Γιὰ τὴν σπατάλη εἶναι ὑπεύθυνος ὁ ἐκφωνητής, ὁ δημοσιογράφος, ὁ ρεπόρτερ, ὁ ἠλεκτρολόγος, ὁ ἠχολήπτης καὶ ὄχι τὰ ἐγκάθετα μεγαλοστελέχη; Καὶ τὸ κυριώτερο, εἶναι ἤ δὲν εἶναι γραικύλος κάποιος πού γκρινιάζει γιὰ τὰ 4 εὐρά, πού ἡδονίζεται μὲ τὴν ἀπόλυση δημοσίων ὑπαλλήλων, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἄλλη πληρώνει, μὲ αἴσθημα εὐθύνης, τὰ φέσια τοῦ μεγαλοκαναλάρχη ἐπειδή ἔτσι νοιώθει ἀναβαθμισμένος καί μέτοχος τῆς ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ; Φταίει μετά ὁ κάθε Μπόμπολας πού ἔχει σαρώσει τά πάντα; Προφανῶς καί ὄχι. Φταίει ἡ κάθε κυβέρνηση πού τόν ἀφήνει; Ὄχι βέβαια. Τό φταίξιμο εἶναι τῶν γραικύλων. Τέτοιοι ψηφοφόροι ἀποτελοῦν τὸ ἀγαπημένο κοινὸ τῶν πολιτικάντηδων μὲ τοὺς ὁποίους ἀναπτύσσουν σχέσεις λατρείας… Ἂν κάποιος δὲν θέλει νὰ πληρώνει νὰ μὴν πληρώσει ἀναλαμβάνοντας τὸ ρίσκο, νὰ ἀγωνισθεῖ νὰ ἀλλάξει κάτι, τότε εἶναι μάγκας καὶ ἀποδεκτός, ὄχι νὰ κρύβεται πίσω ἀπὸ τὶς νεοφιλελεύθερες μαλακίες τῆς ἀναδιάρθρωσης.

Ποῦ ἀκούστηκε ἡ ἀδιαφάνεια νὰ ἀντιμετωπίζεται μὲ τὴν πλήρη συσκότιση καὶ ἡ ἀνικανότητα νὰ καθαρίσῃς τήν ΕΡΤ ἀπό τήν ρεμούλα, νά ἑνώσῃς τά πολλά λογιστήρια σέ 1, νά τσακίσῃς τούς κοπανατζῆδες καί λουφαδόρους νά βαφτίζεται ἀποφασιστικότητα καὶ κόψιμο τοῦ γόρδιου δεσμοῦ; Τι διαφορά ἔχει ἡ πράξη νομοθετικοῦ περιεχομένου τῆς περασμένης Δευτέρας ἀπό το κατέβασμα τῶν διακοπτῶν τῆς ΓΕΝΟΠ – ΔΕΗ; Ὑπάρχει ἀδιαφάνεια στὴν ΕΡΤ ἀλλὰ ὄχι στὸ Μουσεῖο τῆς Ἀκρόπολης; Συμφωνεῖτε νὰ τὸ κλείσουμε καὶ νὰ φτιάξουμε ἕνα καινούργιο; Ἤ μπορεῖ αὐτό να ἐξυγιανθῇ ἐν λειτουργίᾳ; Διανοήθηκε κανεὶς ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς φωστῆρες νὰ κλείσει τὸ κοινοβούλιο, ὅπου νόμοι γιὰ προσλήψεις καὶ διορισμοὺς ἀλλάζουν ἀπὸ μέρα σὲ μέρα χωρίς να πάρουν χαμπάρι οἱ ἴδιοι οἱ βουλευτές; Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἐγγύηση γιὰ τὴν διαφάνεια τῆς ΝΕΡΙΤ; 

Εἶναι μαύρη τρύπα ἡ ΕΡΤ καὶ δὲν εἶναι τὸ ΜΕΓΚΑ, ὁ ΣΚΑΙ, ὁ ΑΝΤ1 καὶ οἱ λοιπὲς δημοκρατικὲς δυνάμεις πού ἁπαρτίζουν τήν Digea; Μήπως δὲν τοὺς πληρώνουμε; Τοὺς πληρώνουμε καὶ πολὺ ἀκριβοτερα μάλιστα. Πληρώνουμε τὰ χρέη τους, τὶς μίζες τους, βλέπουμε τὴν σαβούρα τους καὶ στὸ τέλος λέμε  καὶ εὐχαριστῶ. Ἡ διαφθορὰ καὶ τὸ ρουσφέτι, τὰ παχυλὰ συμβόλαια τῶν λίγων δὲν ἔχουν ὀνοματεπώνυμο;  Οἱ εὐθύνες; Μήπως κλείνοντας τὸ « μπουρδέλο» μηδενίζοντας τὸ κοντέρ, παραγράφονται τὰ πάντα;

Μία συγχορδία ἀπὸ ἀναρχοφιλελεύθερους, ἀπολίτικους τύπους γράφει ἄρθρα, μᾶς διηγεῖται γιὰ τὶς μαῦρες ἐμπειρίες μέσα στὸ ραδιομέγαρο, ἔβγαλαν πάλι τὰ σκιάχτρα καὶ ἐπιχειρηματολογοῦν κατὰ τοῦ βαθέος κράτους καί τίς ρεμούλες πού οἱ ἴδιοι ἔστησαν, γιά τίς παχυλές ἀμοιβές καί τήν ἀδιαφορία τῶν βολεμένων τῆς ΕΡΤ πού οἱ ἴδιοι τοποθέτησαν, γράφουν γιὰ τὴν λογοκρισία πού οἱ ἴδιοι ἐπέβαλαν. Φωνάζουν γιά τούς συνδικαλιστές λαμόγια πού οἱ ἴδιοι ἐξέθρεψαν γιά νά ξεβάψῃ ἡ βρώμα τους πάνω στην συντριπτική πλειονότητα τῶν ἐργαζομένων. Ἐπικαλοῦνται τοὺς ἀνέργους τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέα πού οἱ ἴδιοι ἀπέλυσαν. Μὴν τοὺς πιστεύετε. Βρωμᾶνε καὶ τὰ λόγια τους καὶ τὰ χνῶτα τους. Ἔχουν κάνει τὶς περισσότερες ἀπολύσεις καὶ ἑτοιμάζουν ἄλλες τόσες. Θέλουν νὰ ὑπάρχουν καὶ οἱ συντεχνίες καὶ οἱ ὑψηλὲς ἀμοιβὲς καὶ παχυλὰ συμβόλαια, γιὰ νὰ κάνουν στὰ μουλωχτὰ τὶς δικές τους βρωμιές.

Αὐτὸ πού ἔχει τρομερὸ ἐνδιαφέρον στὸν ἕλληνα γκρινιάρη καὶ καρπαζοεισπράχτορα εἶναι ἡ εὐκολία μὲ τὴν ὁποία πείθεται ἀπὸ αὐτοὺς πού μέχρι χθὲς στόλιζε ὡς ἀπατεῶνες πολιτικούς, ψεῦτες καὶ δημαγωγούς. Τὰ τραβάει ὁ ὀργανισμός του.

Ἡ κοινωνία ἡ ὁποία ἀποδέχεται τήν ἰσοπεδωτική ἐξίσωση ΕΡΤ = λαμόγια, σπατάλη καὶ διαφθορὰ εἶναι μία κοινωνία ἀλλοίθωρη καὶ στραβοκάνα. Μία κοινωνία ὑπεύθυνη στό ἀκέραιο γιὰ τοὺς πολιτικοὺς πού βγάζει ἀλλὰ καὶ γιὰ αὐτοὺς πού δὲν βγάζει. Μιά κοινωνία πού δέχεται νὰ τὴν  ἐξυγιάνει αὐτὸς πού μέχρι πρότινος διόριζε, ἔπινε, ἔτρωγε,  καὶ χλαπάκιαζε  μὲ δέκα μασέλες, αὐτὸς πού μετὰ τὸ φαγοπότι σηκώθηκε βιαστικὰ ἀπὸ τὸ τραπέζι μὲ τὶς σάλτσες νὰ τρέχουν ἀπὸ τὸ  στόμα, χωρὶς νὰ τινάξει τὰ ψίχουλα ἀπὸ τὰ ροῦχα του. Ἡ κοινωνία πού ἀναγνωρίζει σὲ αὐτὸ τὸ νούμερο τὸ δικαίωμα νὰ ἀπαγγέλλει  κατηγορίες κατά τοῦ προσωπικοῦ γιὰ ἄνοστο φαγητό,  αὐτὴ ἡ κοινωνία εἶναι σέ φάση προχωρημένης ἀποσύνθεσης . Ὅταν τό ἀντιληφθῇ θά ἀρχίσῃ νά ἀλλάζει ἡ μοῖρα της..

8 σχόλια:

 1. Τί μᾶς τσαμπουνάνε οἱ οἰκονομικοὶ ἐγκέφαλοι γιὰ βιωσιμότητα καὶ τηλεθεάσεις; Ἐπειδὴ ὁ ἑλληναρᾶς μικροαστὸς προτιμᾶ νὰ δεῖ προγράμματα τοῦ χαβαλὲ ἢ τηλεκαυγάδες, ταινίες τοῦ Κώστα Πρέκα καὶ ξεκατινιάσματα καὶ ὄχι μία ἐκπομπὴ γιὰ τὸν Πικιώνη, τὸν Ἄρη Ἀλεξάνδρου, τὸν Καραθεοδωρὴ ἢ τὸν Καστοριάδη

  Το «ελληναράς» υπονοεί μια ιδιαιτερότητα.

  Λες και ο Αμερικάνος, ο Άγγλος, ο Γάλλος ή ο Γερμανός ας πούμε, προτιμάει τους αντίστοιχους δικούς του Πικιώνη και Αλεξάνδρου, και αποτελεί εξαίρεση ο «ελληναράς» που προτιμάει τα low brow.

  Τα τηλεπαιχνίδια, οι χαβαλέδες, τα μεσημεριανάδικα και τα σταρ σύστεμ κλπ από την φωτισμένη Εσπερία μας ήρθανε και αυτά. Και ακόμα πιο προχωρημένες σαβούρες που σκαρφίζονται εν μέσω γενικής πολιτιστικής παρακμής: Μπιγκ Μπράβερ, Σερβάιβορ, κλπ.

  Το λέω για να μην μείνει η εντύπωση ότι ο κοιλαράς μπυρόβιος της Γερμανίας, που ακούει κάτι ανθυποσκυλάδικα με μπιτάκια παραγωγής του, είναι όλη μέρα με τον Μουζίλ και τον Καντ ανα χείρας.

  (Διάβασα τις προάλλες κάποιον να γράφει για την ελληναράδικη αισθητική "eurovision". Λες και δεν ξέρει, ο βλαχοδήμαρχος, για το ποιοί, πότε και πως σκάρωσαν και επέβαλλαν την Eurovision, ποιοί την απολαμβάνουν και σε ποιούς την αισθητική έχει βασιστεί).

  Αχινός

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. " Τα τηλεπαιχνίδια, οι χαβαλέδες, τα μεσημεριανάδικα και τα σταρ σύστεμ κλπ από την φωτισμένη Εσπερία μας ήρθανε και αυτά "

  Στόν ἀναγνώστη αὐτοῦ τοῦ ἱστολογίου τό παραπάνω ἔχει γίνει ἀπό καιρό πεποίθηση.

  Μέ τό σχόλιό σας εἶναι σάν νά κομίζετε " γλαῦκα εἰς τάς Ἀθήνας" γιά τούς τακτικούς ἀναγνῶστες.

  Φυσικά δέν βλάπτει ἡ ἐπανάληψη τήν ὁποία συνεισφέρατε

  ΥΓ. Ὑπάρχει καί κάποια παληά ἐκκρεμότητα ...μήν ξεχνιόμαστε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Βενιζέλος καί Κουβέλης ἀποδεικνύονται πιό ρεζίληδες καί ἀπό τόν Καρατζαφέρη, ο ὁποῖος τήν ἔκανε μέ ἐλαφρά πηδηματάκια ἀπό τήν κυβέρνηση Παπαδήμου.

  Οἱ σημερινοί ρεζίληδες ἀγωνίζονται γιά τούς θεσμούς ὑπερασπιζόμενοι μιά ἀπόφαση τοῦ ΣτΕ, Ἀπόφαση πού στήν οὐσία διατάσσει νά λυθοῦν τά χέρια τοῦ Σαμαρᾶ... Δέν φταίει ὁ πρόεδρος τοῦ ΣτΕ. Σοβαρολογῶ. Οἱ νόμοι σέ αὐτή τήν χώρα εἶναι ἔτσι φτιαγμένοι ὥστε νά αὐτοακυρώνονται νομίμως...

  Ὁ δέ ΣΥΡΙΖΑ , καί ὅποιος ἄλλος μπορεῖ βάσει κανονισμοῦ τῆς Βουλῆς νά καταθέσῃ πρόταση μομφῆς -γιά νά ξεβρακώσῃ ΠΑΣΟΚ καί ΔΗΜΑΡ - καί δέν τό κάνῃ, ἀποδεικνύεται πιό καιροσκόπος ἀπό ποτέ...

  Βλέπω ὅλες αὐτές τίς ἡμέρες τό πειρατικό πρόγραμμα τῆς ΝΕΤ. Οἱ ἄνθρωποι συνεχίζουν νά καλοῦν τούς ἴδιους καί τούς ἴδιους, ἀντί νά ταράξουν τά νερά μέ φωνές ἀντισυμβατικές, νά ἀνοιχτοῦν μέ περισσότερα θέματα. Ἔχουν ἐγκλωβιστεῖ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Στο παρελθόν τα πράγματα ήταν απλούστερα. Είχες πρωθυπουργό τον εκάστοτε Αμερικανό ή καμμιά φορά και Βρετανό πρεσβευτή στην Ελλάδα και ήξερες τι σου γινότανε. Τώρα ανεξαρτήτως χώρας οι πολιτικοί περνούν ιατρικές εξετάσεις και μπορούν να ασκούν το επάγγελμα μόνο στην περίπτωση που στο αίμα τους ανιχνευθούν δηλητηριώδεις συγκεντρώσεις φιλελευθερισμού Ρεηγκανικού ή επί το Ευρωπαϊκότερον Θατσερικού τύπου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Οι πολιτικοί αντί να πλύνουν τα δηλητηριώδη νεοφιλελεύθερα φυτοφάρμακα από τους εγκεφάλους τους επικαλούνται την "νομιμότητα" για να επιβάλλουν μέτρα τα οποία θεωρούν πως θα διευκολύνουν την επιβολή αυθαίρετης εξουσίας και την εξάντληση της τετραετίας.
  Είναι επίσης ανησυχητικό πως φωνές που εύχονται την μετατροπή της Ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης σε κάτι παρόμοιο με το BBC πολλαπλασιάζονται και εκφέρονται και από ανθρώπους με αριστερές πολιτικές πεποιθήσεις. Ας σκεφτούμε όμως τι ακριβώς εκπροσωπεί το BBC.
  Εκτός από τα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης, που χρησιμεύουν ανοιχτά ως προπαγανδιστικά όργανα δεξιών πολιτικών, στις "αναπτυγμένες" κεφαλαιοκρατικές κοινωνίες υπάρχουν τα δημόσια ραδιοτηλεοπτικά μέσα τα οποία με πολύ πιό εκλεπτυσμένο τρόπο –και για το λόγο αυτό πολύ περισσότερο ανθεκτικό στην κριτική- θέτουν τους όρους της δημόσιας συζήτησης που θεωρούνται αποδεκτοί, και οριοθετούν τη σφαίρα του "νόμιμου διαλόγου" κατασκευάζοντας έτσι μιά "τεχνητή συναίνεση". Τα δημόσια μέσα ενημέρωσης σαν το BBC εμφανιζόμενα ως υπερασπιστές της "ελευθερίας του λόγου" διαδίδουν και αναπαράγουν αυτό που θεωρείται αποδεκτό -και κατά συνέπεια νόμιμο- καθώς και εκείνο που μπορεί –και κατά συνέπεια και εκείνο που δεν πρέπει ποτέ- να τεθεί υπό αμφισβήτηση. Στο πλαίσιο αυτό οι στόχοι της ενημέρωσης που παρέχεται από το BBC δεν είναι άλλοι από τη νομιμοποίηση της νεοφιλελεύθερης κεφαλαιοκρατικής ιδεολογίας, η εξαφάνιση οποιασδήποτε κριτικής του συστήματος, και η ενίσχυση της συμβολικής δύναμης του καπιταλιστικού κράτους μέσω της δημιουργίας πατριωτών πολιτών που είναι διατεθιμένοι να το υπερασπιστούν. Η πολύ επιλεκτική παρουσίαση πληροφοριών του BBC εφαρμόζεται σε όλα τα προγράμματα -και ειδικότερα στα σπορ- όπου μπορεί κανείς να παρατηρήσει την προώθηση μιάς ενοχλητικής μορφής κοινότυπου εθνικισμού και μιά προσπάθεια οι "ειδήσεις" που μεταδίδονται να εμπνεύσουν στρατοκρατικό συναίσθημα και πίστη προς το καπιταλιστικό έθνος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. http://www.youtube.com/watch?v=JdMi_TW65Ho

  http://www.youtube.com/watch?v=pAgnJDJN4VA

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ἡ ἀλήτικη " δημοσιογραφία" -ἐμετός τοῦ PROTAGON ἤ ἀλλιῶς ἡ ἀποθέωση τοῦ Best Practice..

  Εἶναι ἡ δεύτερη φορά πού σχόλιο μου δέν δημοσιεύεται στήν ἱστοσελίδα τοῦ Protagon, ὅπως εἶχε συμβεῖ καί στό ἄρθρο τῆς Ρίκας Βαγιάννη ( βλέπε ἀνάρτηση Καπηλεία ἤ τζάμπα μαγκιά κ. Βαγιάνη; )

  Συγκεκριμένα...στό ἄρθρο τοῦ Τάκη Μίχα Γιατί ὄχι " ἐθνικοσοσιαλιστές"; ἔστειλα τό παρακάτω πρίν ἀπό τρεῖς ἡμέρες.

  ================
  " ... Συμπλεγματικό καί ξιπασμένο κείμενο...

  Πρῶτα νά βροντοφωνάξει ὁ ἀρθρογράφος ὅτι δέν ὑπάρχει ἑλληνική σοβιετία ἀλλά παρασιτικός κρατικοδίαιτος ἰδιωτικός τομέας ...

  ὁ ἐναγκαλισμός τῆς Χ.Α. ἀπό τούς νεοφιλελέδες συνεχίζεται....

  ========================================================

  =Μέχρι τώρα στό θέμα τοῦ Μίχα ἔχουν δημοσιευθεῖ χθεσινά σχόλια. Τό παραπάνω δικό μου, μαζί μέ πολλά ἄλλα ἐκτιμῶ, τό ἔφαγε ἡ μαρμάγκα…

  Ἔτσι συμβαίνει στίς ἱστοσελίδες καί τά ΜΜΕ τῆς πολιτικῆς ὀρθότητος, τῶν καλῶν τρόπων καί πρακτικῶν, ὅταν θίγεται μέ ἐνοχλητικό γιά τό σύστημά τους τρόπο ἡ οὐσία τῶν πραγμάτων. Ἐν τῷ μεταξύ οἱ « λειτουργοί» καί τό κοπάδι πού τούς ἀκολουθεῖ πετᾶν τήν σκούφια τους ἀπό χαρά για το κλείσιμο τῆς ΕΡΤ… ΜΑΥΡΟ παντοῦ ἀπό ἁπλά, πλήν ὅμως οὐσιώδη,σχόλια ἀναγνωστῶν μέχρι στά δημόσια ραδιοτηλεοπτικά μέσα… Λέγεται καί best practice ….Γιά τό τί σημαίνει best practice κάποια σχόλια ἐδῶ τό ἐξετάζουν, θά τό δοῦμε ὅμως πιό παραστατικά μέ τήν νέα ραδιοτηλεόραση πού ἑτοιμάζουν οἱ Καψῆς, Κεδίκογλου, Στουρνάρας…

  ΑπάντησηΔιαγραφή