Σάββατο, 24 Μαΐου 2014

Πολῖτες στίς κάλπες !!!


Τό πρῶτο ἄρθρο εἶναι τοῦ Στάθη Σταυρόπουλου ἀπό τόν Ἑνικό  ( οἱ παρεμβαλόμενες εἰκόνες εἶναι δική μου ἐπιλογή)

Α) Σαδομαζοχιστὲς εἶναι; H λαγνεία μὲ τὴν ὁποίαν μιλοῦν γιὰ τὸν «πόνο» πού ἔχουν προκαλέσει στὸν λαὸ οἱ ἐκπρόσωποι (κυρίως) τῆς Ν.Δ. ἀλλὰ καὶ τοῦ ΠΑΣΟΚ, στάζει μέλι καὶ μελό... Βγαίνουν αὐτοὶ οἱ τύποι στὰ κανάλια καὶ τὰ πάνελ καὶ «συμπάσχουν» μὲ τὸν «πόνο» πού ἔχουν προκαλέσει -ἰδιαιτέρως ἡ κυρία Ἄννα Μισὲλ Ἀσημακοπούλου θρηνεῖ στὰ πάνελ, σχεδὸν κλαίει, λὲς καὶ βρίσκεται σὲ ξόδι καὶ προσπαθεῖ νὰ παρηγορήσει τὸν μακαρίτη! - φτού, στὰ ξύλα, τὰ λιθάρια καὶ τ’ ἄγρια βουνά! Τί εἶν’ τοῦτοι!;! Μιλοῦν γιὰ τὸν «πόνο» πού μᾶς ἔχουν προκαλέσει λὲς καὶ τὴ βρίσκουν μὲ τὴν ἰδέα ὅτι ἀπευθύνονται σὲ ἠλίθιους.


Ἀπ’ τὴν ἄλλη, στὸ παρὰ πέντε τῶν ἐκλογῶν, ὁ κ. Θαθαμαρᾶς τάζει 770.000 θέσεις ἐργασίας σὲ λαγοὺς νὰ φτιάχνουν πετραχήλια. Θὰ καὶ θὰ καὶ θά, γειά σου, βρὲ παραμυθᾶ! Ἐνῶ ὁ πολὺς Μπενύτο Μπενίτο, γιὰ νὰ μὴ μείνει πίσω, ἀνεβάζει τς θέσεις ἐργασίας σὲ 930.000 πετραχήλια πού περιμένουν τὸν λαγό τους. Εὐτυχῶς, πιὸ προσγειωμένος ὁ κ. Κουτσούμπας μᾶς προτείνει μίαν ἀνταλλακτικὴ οἰκονομία! Νὰ παράγουμε πορτοκάλια καὶ νὰ τὰ ἀνταλλάσσουμε μὲ τρακτέρ, νὰ παράγουμε κάρβουνο καὶ νὰ τὸ ἀνταλλάσσουμε μὲ ψυγεῖα, νὰ παράγουμε κότες (πού κάνουν κι αὐγὰ - διπλὸ τὸ ὄφελος) καὶ νὰ τὶς ἀνταλλάσσουμε μὲ πρόκες - δὲν ἤξερα ὅτι τὸ ἀνώτατο στάδιο τοῦ σοσιαλισμοῦ εἶναι ἡ ἀνταλλακτικὴ οἰκονομία, ἀλλὰ γηράσκω ἀεὶ διδασκόμενος ὅτι ὁ χαβαλὲς ἅμα εἶναι σοβαροφανὴς δὲν ταιριάζει στὸν... κ. Σταῦρο Θεοδωράκη. Ὁ ὁποῖος δὲν βρῆκε καθόλου σεξιστικὰ τὰ σποτάκια τοῦ Ποταμιοῦ γιὰ τὴν «πρώτη φορὰ» πού μεταλαμβάνει κανεὶς τῆς θείας κοινωνίας, παίζει ποδόσφαιρο ἢ τοῦ μαυρίζουν τὸ μάτι σὲ καυγά. Ἐκεῖ ὅμως πού μὲ ἀπογοήτευσε ὁ μεγάλος κονκισταδὸρ τῶν ἀνοιχτῶν θαλασσῶν Σταῦρος ἦταν ὅταν ὁμολόγησε ὅτι τὰ ἐν λόγῳ σποτάκια τὰ ἐνεπνεύσθη ἀπὸ φίλη του μεσήλικο κυρία τῆς διπλανῆς πόρτας, ὅταν ὅλοι μὰ ὅλοι γνωρίζουμε ὅτι ὁ ἴδιος καὶ τὸ ἐπιτελεῖο τοῦ ἀντέγραψαν (πάλι;) ἀνάλογα σποτάκια τοῦ Ὀμπάμα. Ψευταρᾶς ὁ ψευταράκος! Ὅμως ὅταν ψεύδεται κανεὶς μὲ τέτοιαν εὐκολία (μεγαλύτερη κι ἀπὸ ἐκείνην τοῦ κ. Σαμαρᾶ) ὄχι μόνον δὲν κομίζει κάτι νέο κι ἔντιμο στὴν πολιτικὴ σκηνή, ἀλλὰ -ἀντιθέτως- σηματοδοτεῖ τὸ κυρίως ἄτιμο, αὐτὸ πού διατρέχει σχήματα ὅπως τὸ Ποτάμι: ὅτι μποροῦν οἱ μετέχοντες νὰ «εἶναι» ἀριστεροὶ καὶ δεξιοὶ ταυτοχρόνως. Τούτου μεγαλύτερη ἀπόδειξη ὅτι τὸ Ποτάμι εἶναι ἕνα κατασκεύασμα τοῦ βαθέος συστήματος, δὲν ὑπάρχει.

Κατὰ τὰ ἄλλα, γιὰ πρώτη φορὰ προβάλλει ἰσχυρὴ ἡ πιθανότητα νὰ πάρει ἡ Ἀριστερὰ τὸν Δῆμο Ἀθηναίων - πρόκειται γιὰ μία συναρπαστικὴ προοπτική, ὅπου γιὰ πρώτη φορὰ ἐπίσης θὰ μποροῦσε νὰ δοκιμασθοῦν στὴν πράξη οἱ προτάσεις, τὰ ὄνειρα καὶ τὰ σχέδια τῆς Ἀριστερᾶς γιὰ τὴν Πρωτεύουσα. Ἤδη ἡ ΑΝΤΑΡΣΥΑ καὶ τὸ Σχέδιο Β’ συσπειρώνονται γύρω ἀπ’ αὐτὴν τὴν προοπτικὴ καὶ ὑποστηρίζουν τὴν ὑποψηφιότητα Σακελλαρίδη. Τὸ ἴδιο φαίνεται νὰ συγκινεῖ καὶ πολλοὺς δημοκρατικοὺς πολίτες, μία νέα προοπτικὴ γιὰ τὴν Ἀθήνα - μία πόλη πού διαχειρίστηκαν ἐπὶ δεκαετίες δεξιοὶ κατ’ ἐξακολούθησιν δήμαρχοι μὲ πιὸ δεξιὸν ἀπ’ ὅλους τὸν κ. Καμίνη - τοῦ ὁποίου ἡ ὑποψηφιότης δὲν χρειαζόταν τὴν ὑποστήριξη Σαμαρᾶ γιὰ νὰ φανεῖ τὸ πραγματικό της πρόσωπο, ἀρκοῦσε ἡ ὑποστήριξη Σόρος, Βενιζέλου, Μ.Κ.Ο. καὶ ΔΗΜΑΡ (ἡ ὁποία τώρα ὑποστηρίζει καὶ Σγουρὸ - Ψαριανός, Οἰκονόμου κι ἄλλοι).

Ὅμως ἡ συσπείρωση τῆς Ἀριστερᾶς (καὶ πολλῶν δημοκρατικῶν πολιτῶν, τὸ ἐπαναλαμβάνω) μπορεῖ νὰ ἐκφρασθεῖ καὶ στὴν Πάτρα, τὸ Χαϊδάρι, τὴν Πετρούπολη κι ὅπου ἀλλοῦ στὸν Β’ γύρο κατεβαίνει κομμουνιστὴς ὑποψήφιος. Χωρὶς παζάρια καὶ ἰδιοτέλειες. Γιὰ λόγους ἀρχῶν. Νηφάλια, μὲ τὴ συνείδησή του σὲ ἐγρήγορση, ὁ κάθε ἀριστερός, ὁ κάθε δημοκρατικὸς πολίτης θὰ πάρει τὶς ἀποφάσεις του.

Στὸν Πειραιᾶ, στὸν Βόλο, δὲν πρέπει νὰ εὐοδωθεῖ τὸ πείραμα τῆς χειραγώγησης τῶν πολιτῶν μέσω ποδοσφαιρικῶν ὁμάδων, οὔτε νὰ δημιουργηθεῖ μπερλουσκονικοῦ τύπου προηγούμενο, ὅπου οἱ Δυνατοὶ κυβερνοῦν κολίγους, οὔτε -πολὺ περισσότερο- νὰ ἐμφανισθοῦν ὀθωμανικὰ μορφώματα, νὰ ψηφίζει δηλαδὴ ὁ ντουνιὰς ὅ,τι ὁρίζει ὁ ἀγάς.

Γιὰ τὴν Περιφέρεια Ἀττικῆς, ἰσχύει πάλι τὸ ἴδιο, ἡ συνάντηση τῆς Ἀριστερᾶς μὲ τὰ δύσκολα. Ἡ ὥρα τῆς ἀλήθειας - ἂν ἐκλεγεῖ ἡ κυρία Δούρου, νὰ δοῦμε ὅλοι πόσα ἀπίδια πιάνει ὁ σάκκος. Τὰ ἀπίδια πού ἔπιασε ὁ σάκκος τοῦ κ. Σγουροῦ μετρήθηκαν καὶ βρέθηκαν γιὰ πέταμα. Καὶ ἐπ’ αὐτοῦ, τὸ «τιμωρῆστε τους ὅλους» πού διακηρύσσει ὁ κ. Κουτσούμπας εἶναι χωρὶς νόημα, α-νόητο, οὐ μὴν καὶ ἀδιανόητο. Δὲν εἴμαστε ὅλοι ἴδιοι, δὲν εἶναι τὸ ἴδιο ὁ κ. Γλέζος κι ὁ κ. Μπαλτάκος, ὅπως δὲν εἶναι τὸ ἴδιο ὁ κ. Κουτσούμπας μὲ τὸν κ. Βορίδη - αὐτὲς οἱ γενικεύσεις ὁδηγοῦν σὲ ἐπικίνδυνες ἀτραπούς. Οὔτε ἡ πολιτικὴ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ εἶναι ἴδια μὲ τῆς Ν.Δ., αὐτὲς οἱ ἁπλουστεύσεις μόνον προφάσεις ἐν ἁμαρτίας μπορεῖ νὰ συγκαλύπτουν, ἐκτὸς κι ἂν ἕνα μπακάλικο εἶναι τὸ ἴδιο μὲ μία off shore, ἢ μία συλλογικὴ σύμβαση ἐργασίας εἶναι τὸ ἴδιο μὲ μία ἀτομικὴ ἢ ἐπιχειρησιακή. Ὅπως καὶ νὰ ’χει, ὅλα κρίνονται οἱ πολίτες νοῦν ἔχουν καὶ κρίνουν, συνείδηση ἔχουν καὶ τὴ συμβουλεύονται, καρδιὰ ἔχουν καὶ τὴν ἀκοῦνε. Γιὰ πρώτη φορά, ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα, μόνη ἀπ’ ὅλην τὴν Εὐρώπη, ἕνας λαός, κατὰ μέγαν μέρος του, στρέφεται πρὸς τὴν Ἀριστερὰ σὲ ὅλες της τὶς ἐκδοχές, καθὼς καὶ πρὸς ἄλλες ἔντιμες πολιτικὲς δυνάμεις, πού νοιάζονται γιὰ τὸν λαὸ καὶ τὴν πατρίδα, γιὰ τὸ μέλλον τῆς Εὐρώπης, τὴ φύση της καὶ τὴν ἐξέλιξή της, ἂν δηλαδὴ θὰ γίνει γερμανικὸ Ράϊχ τῶν τραπεζῶν καὶ τῶν τράστ ἢ ἂν θὰ ἀφορᾶ στοὺς λαούς, στὰ κράτη καὶ στοὺς πολῖτες. Ἐδῶ δὲν ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ τὴν ὑποταγή μας στὸ κισμὲτ τοῦ «μικρότερου κακοῦ» ἀλλὰ μὲ ἕναν ἀγώνα γιὰ τὸ ξεκαθάρισμα τῶν προοπτικῶν μας. Θὰ ἀποκτήσει ἐθνικὸ σχέδιο ἀνασυγκρότησης ἡ Ἑλλάδα; Μεταρρυθμίζεται ἡ Εὐρώπη σὲ ἀνθρωποκεντρικὴ καὶ ἀνθρωπιστικὴ κατεύθυνση ἢ δὲν μεταρρυθμίζεται; Ἀντιμετωπίζεται ἡ ἀκροδεξιὰ στροφὴ (ἀπότοκο της δεξιᾶς στροφῆς) στὴν Εὐρώπη ἢ μᾶς περιμένει ἕνας νέος σιδηροῦς «Μεσαίωνας»;
  
Ἐπ’ αὐτῶν ὁ καθεὶς καὶ ὁ νοῦς του, τὸ κόμμα του, ἡ ἰδεολογία του, ἡ τάξη του, ἡ καρδιά του, οἱ ποιητές του, τὰ ὄνειρά του, κατὰ μόνας ἢ «μεσ’ ταῖς τάξεις τὸν σωρὸ» συμπολιτῶν, συμπολεμιστῶν καὶ συντρόφων – ἕνα μόνον ἔχει νὰ προσθέσει στὰ παραπάνω ἡ ταπεινότης μου παραφράζοντας τὸ «πολῖτες στὰ ὄπλα» τῶν Γάλλων Ἐπαναστατῶν, σέ:

Πολῖτες, στὶς κάλπες!

Αὐτὸ αὐτὴ τὴ στιγμὴ εἶναι τὸ ὅπλο μας.


Β) Παραθέτω τώρα μερικά πολύ ἐνδιαφέροντα ἄρθρα καί ἀναλύσεις ἀπό τό ἠλεκτρονικό περιοδικό ΡΕΣΑΛΤΟ

Τί ψηφίζουμε; 

Μέ τήν ΑΠΟΧΗ τούς συντηροῦμε ...

Θά ἀποδεχτοῦμε κσί αὐτή τήν μαϊμοῦ τῶν νταβάδων;

Μαῦρο στήν " σταθερότητα " 
  
ΚΚΕ, πρέπει κι αὐτό νά καταποντιστεῖ 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Ἠ νοθεία εἶναι τό μόνο πού μπορεῖ νά τούς διασώσει ἀπό τό Βατερλώ 


 

1 σχόλιο: