Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2015

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εἴμαστε ὄχι ὅτι λέμε, ἀλλά ὅτι πράττουμε
Ἡ ὁμιλία τῆς Προέδρου τῆς Βουλῆς Ζωῆς Κωνσταντοπούλου στίς 14/8/2015, κατά τήν διαδικασία «συζήτησης» καί ψήφισης τοῦ 3ου μνημονίου
Ξεκινῶντας τὴν ὁμιλία μου κύριες καὶ κύριοι συνάδελφοι θὰ ἤθελα νὰ ἀναφερθῶ στὸ γεγονὸς ὅτι τὸ εἰσαγόμενο νομοσχέδιο, εἰσαγόμενο κυριολεκτικὰ καὶ μεταφορικά, εἶναι ἀντισυνταγματικό  γιὰ τοὺς λόγους πού ἀναφέρονται στὶς ἐνστάσεις ἀντισυνταγματικότητας πού ἔκανε ὁ ΣΥΡΙΖΑ στὶς 7 Νοεμβρίου τοῦ 2012 καὶ τὶς ὁποῖες εἶχα τὴν τιμὴ νὰ ἀναπτύξω καὶ καταθέτω στὰ πρακτικά, στὶς 14 Ἰανουαρίου τοῦ 2013 τὶς ὁποῖες εἶχα τὴν τιμὴ νὰ ἀναπτύξω καὶ καταθέτω στὰ πρακτικά, στὶς 30 Μαρτίου τοῦ 2014 τοὺς λόγους τοὺς ὁποίους εἶχα τὴν τιμὴ νὰ ἀναπτύξω γιὰ λογαριασμὸ τῆς κοινοβουλευτικῆς ὁμάδας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ καταθέτω στὰ πρακτικά, ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς λόγους πού ἀναφέρονται στὴν ὁμιλία τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας κ. Ἀλέξη Τσίπρα στὶς 14 Δεκέμβρη 2010 τὴν ὁποία καταθέτω στὰ πρακτικά, στὴν ὁμιλία τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας κ. Ἀλέξη Τσίπρα κατὰ τὴν συνεδρίαση γιὰ τὴν υἱοθέτηση τοῦ 2ου μνημονίου, τοῦ νόμου 4046/2012 τὴν ὁποία καταθέτω στὰ πρακτικά, στοὺς λόγους πού ἀναφέρονται στὴν ὁμιλία τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας κ. Ἀλέξη Τσίπρα στὶς 23 Φεβρουαρίου τοῦ 2012 τὴν ὁποία καταθέτω στὰ πρακτικά, τοὺς λόγους πού ἀναφέρονται στὴν ὁμιλία τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας κατὰ τὴν ἔγκριση τοῦ μεσοπρόθεσμου τὴν ὁποία καταθέτω στὰ πρακτικά, κατὰ τὴν συζήτηση τῶν ἐπειγόντων μέτρων ἐφαρμογῆς τῶν νόμων 4046, 4093 καὶ 4127  τὴν ὁποία καταθέτω στὰ πρακτικά, τοῦ νόμου  4224 τοῦ 2013 τὴν ὁποία καταθέτω στὰ πρακτικά,  καὶ τέλος τοῦ νόμου 4254 τοῦ 2014 τὴν ὁποία καταθέτω  στὰ πρακτικὰ.

Κυρίες καὶ κύριοι συνάδελφοι εἴμαστε ὄχι αὐτὰ πού λέμε, ἀλλὰ αὐτὰ πού πράττουμε. Εἴμαστε κάθε λέξη τοῦ συντάγματος ἐὰν δὲν περνάει ἀπὸ τὸ μυαλό μας νὰ παραβιάζουμε τὶς πιὸ ἱερὲς συνταγματικὲς ἐγγυήσεις δημοκρατίας, ἐλευθερίας, ἀξιοπρέπειας, δικαιωμάτων, κοινοβουλευτικῆς λειτουργίας, ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας, λαϊκῆς κυριαρχίας. Εἴμαστε ὑπερασπιστὲς τῆς δημοκρατίας, τοῦ λαοῦ, τῆς κοινωνίας καὶ τῆς λαϊκῆς κυριαρχίας, καὶ τῆς ἀρχῆς ὅτι κάθε ἐξουσία πηγάζει ἀπὸ τὸν λαὸ καὶ ἀσκεῖται ὑπὲρ αὐτοῦ ὅπως ὁρίζει τὸ Σύνταγμα,  ἐὰν τὴν ἐξουσία πού λάβαμε ἀπὸ τὸν λαὸ τὴν ἀποδίδουμε σὲ αὐτόν, καὶ ἂν τιμᾶμε τὴν λαϊκὴ ἐτυμηγορία ὅπως ἐκφράστηκε μὲ τὸ 37 % τῆς ἐμπιστοσύνης στὸ  ἀντιμνημονιακό κοινωνικὸ πρόγραμμα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸ μεγαλειῶδες 61,3 % τοῦ ΟΧΙ στοὺς ἐκβιασμοὺς καὶ στὰ μνημόνια, στὸ δημοψήφισμα τῆς 5ης Ἰουλίου.

Ἐμεῖς θὰ πρωτοτυπήσουμε,  εἶπε ὁ πρωθυπουργός, καὶ γέμισε μὲ περηφάνια, αἴσθημα ἀνάτασης καὶ ἀξιοπρέπειας καθέναν καὶ καθεμιά μας, καὶ φούσκωσε τὰ πανιὰ τῆς ἐλπίδας γιὰ τὶς νέες γενηές. Πρωτοτυποῦμε, ἂν πράγματι μείνουμε συνεπεῖς μετεκλογικὰ μὲ ὅσα λέγαμε προεκλογικὰ  καὶ ὄχι ἂν σιγὰ σιγὰ ἢ ἀπρόσμενα γρήγορα, μετατραποῦμε σὲ ἀπολογητὲς ἐκείνων τὰ ὁποῖα ἀντιπαλέψαμε καὶ ἀντστρατευθήκαμε μὲ συνέπεια γιὰ χρόνια.

Δὲν εἶναι πρωτοτυπία μία κυβέρνηση πού φέρνει μνημόνια, νὰ ἰσχυρίζεται ὅτι αὐτὸς εἶναι ὁ μόνος τρόπος διάσωσης τῆς χώρας. Τὸ ἔκαναν ὅλοι οἱ προηγούμενοι.

Δὲν εἶναι πρωτοτυπία μία κυβέρνηση πού φέρνει μνημόνια νὰ ἐπιδιώκει, εἰ δυνατόν, νὰ μὴν συζητηθοῦν οἱ διατάξεις τους. Τὸ ἔκαναν ὅλοι οἱ προηγούμενοι.

Δὲν εἶναι πρωτοτυπία τὰ μνημόνια νὰ ἔρχονται ὡς κείμενα ἑκατοντάδων σελίδων σὲ ἕνα ἢ δύο ἢ τρία ἄρθρα γιὰ νὰ μὴν μπορεῖ νὰ γίνει ψηφοφορία ἐπὶ τῶν ἐπὶ μέρους διατάξεων. Τὸ ἔκαναν  ὅλοι οἱ προηγούμενοι.

Δὲν εἶναι πρωτοτυπία οἱ πολυσέλιδες τροπολογίες - τέρατα τῆς τελευταία στιγμῆς πού ἀποτελοῦν αὐτοτελῆ νομοσχέδια. Τὸ ἔκαναν  ὅλοι οἱ προηγούμενοι.

Δὲν εἶναι πρωτοτυπία ἐκεῖνοι πού φέρνουν τὶς πιὸ κοινωνιοκτόνες ρυθμίσεις νὰ κατηγοροῦν ὅσους ἀντιστέκονται καὶ τὶς ἀντιστρατεύονται γιὰ λαϊκισμὸ καὶ ἔλλειψη ὑπευθυνότητας. Τὸ ἔκαναν ὅλοι οἱ προηγούμενοι.

Δὲν εἶναι πρωτοτυπία ἐκεῖνοι πού φέρνουν μνημόνια νὰ κατηγοροῦν ὅσους ἀντιστέκονται σὲ αὐτὰ γιὰ πολιτικὴ ἀνωριμότητα καὶ παλιμπαιδισμό, ὅτι παιδιαρίζουν ἢ κάνουν παιδικὰ πράγματα. Πόσες φορὲς ὁ κ. Σαμαρᾶς δὲν κατηγόρησε τὴν κοινοβουλευτική μας ὁμάδα ὅτι εἶναι δεκαπενταμελές, καὶ τὸν πρόεδρό μας Ἀλέξη Τσίπρα ὅτι εἶναι πρόεδρος δεκαπενταμελοῦς.

Αὐτὴ ἡ ρητορία εἶναι ἄλλωστε προσφιλὴς καὶ στοὺς ἐξωχώριους καταστροφεῖς μας, ὅπως ἡ κ. Λαγκάρντ, πού μετὰ τὸ game over τοῦ κ. Τούσκ εἶπε εἶναι ἡ ὥρα νὰ μιλήσουν οἱ ἐνήλικες, ὑπονοῶντας ὅτι εἶναι ἀνήλικος ὁ πρωθυπουργὸς τῆς χώρας,  ἢ ὁ λαὸς αὐτῆς τῆς χώρας.

Δὲν εἶναι τέλος πρωτοτυπία ἐκεῖνοι πού φέρνουν μνημόνια νὰ προσπαθοῦν νὰ χρεώσουν σὲ ὅσους ἀντιστέκονται προδοσία καὶ σύμπραξη μὲ τὸν ἐχθρό. Πόσες φορὲς δὲν ἀκούσαμε τὸν κ. Σαμαρᾶ καὶ τὸν κ. Βενιζέλο νὰ μιλοῦν γιὰ πέμπτη φάλαγγα, ἀπευθυνόμενοι εἴτε σὲ ἐμᾶς ὡς ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση τότε, εἴτε στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ κόμματός του ὁ κ. Βενιζέλος.

Καὶ δυστυχῶς δὲν πρωτοτυπήσαμε οὔτε σὲ αὐτή τὴν τελευταία, πιὸ χυδαία καὶ καθόλου πρωτότυπη τακτική. Υἱοθετήθηκε δυστυχῶς μὲ τὸν πιὸ ἀπροκάλυπτο τρόπο. Στὴν ἀρχὴ δειλὰ καὶ ὑπαινικτικὰ καὶ στὴν συνέχεια ἀνερυθρίαστα, προκλητικὰ μὲ ἀποκορύφωμα τὴν εὐθεία πλέον στοχοποίηση ὅποιου βουλευτῆ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἐμμένει στὴν ὑπεράσπιση τῶν προγραμματικῶν μας θέσεων, τῶν κοινῶν μας δεσμεύσεων, τῶν κοινῶν μας ἀρχῶν καὶ τῶν προεκλογικῶν μας ἐξαγγελιῶν. Δαιμονοποίηση ὡς συνεργάτη τοῦ Σόϊμπλε ἢ ὡς ληστῆ τραπεζῶν…

Ἐκεῖνο πού εἶναι πραγματικὴ πρωτοτυπία, σὲ ὁλόκληρη τὴν Εὐρώπη, εἶναι ἡ πρώτη κυβέρνηση τῆς Ἀριστερᾶς, μὲ κορμὸ τὴν Ἀριστερά, πού ἐκλέγεται μὲ ἐντολὴ ἀπαλλαγῆς ἀπὸ τὰ μνημόνια, νὰ παραδίδει τὴν λαϊκὴ ἐντολὴ στὴν τρόϊκα, μαζὶ μὲ τὰ κλειδιὰ τῆς χώρας καὶ τοῦ κοινοβουλίου, μαζὶ μὲ τὴν δημόσια περιουσία καὶ τὴν  ἐθνικὴ κυριαρχία, καὶ τὴν ἴδια ὥρα νὰ προσπαθεῖ νὰ ἐξαφανίσει ὡς ἐμπόδια καὶ βαρίδια ὑπουργούς, κοινοβουλευτικοὺς ἐκπροσώπους,  μέλη τοῦ προεδρείου τὴ Βουλῆς, προέδρους ἐπιτροπῶν τῆς Βουλῆς  πού προσπαθοῦν νὰ ἀποτρέψουν αὐτὸ τὸ ἐνδεχόμενο. 

Κυρίες καὶ κύριοι συνάδελφοι,  συντρόφισσες καὶ σύντροφοι τοῦ ΣΥΡΙΖΑ,  δὲν ἀρκεῖ νὰ λέτε δὲν υἱοθετοῦμε τὸ μνημόνιο, ὅταν υἱοθετεῖτε καὶ ὑπερασπίζεστε καὶ ψηφίζετε τὴν κατάλυση καὶ τῶν τελευταίων ἐγγυήσεων κοινοβουλευτικῆς λειτουργίας. Καὶ ἦταν πραγματικὰ τρομακτικό, τρομακτικὸς ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο αὐτὸ ἔγινε τὶς τελευταῖες ἡμέρες,  καὶ σᾶς ἐξομολογοῦμαι ὅτι ντράπηκα ὅταν ἄκουσα τὸν ὑπουργὸ κ. Μάρδα νὰ υἱοθετεῖ τὸ τέχνασμα πού τοῦ πρότεινε ὁ κ. Βενιζέλος γιὰ τὴν μεταβάπτιση τοῦ νομοσχεδίου αὐτοῦ πού ἦταν κύρωση συμφωνίας σὲ δῆθεν συνταξιοδοτικὸ νομοσχέδιο. Τελικὰ δὲν ψηφίζουμε μνημόνιο,  ψηφίζουμε συνταξιοδοτικὸ νομοσχέδιο;

Δὲν ἀρκεῖ νὰ λέτε δὲν εἶναι ἐπιλογή μας τὸ μνημόνιο, ὅταν κάνετε ἐπιλογὴ σας τὴν υἱοθέτηση  χωρὶς συζήτηση, ἀντισυνταγματικῶν διατάξεων καὶ μάλιστα γιὰ περικοπὲς συντάξεων. 

Δὲν ἀρκεῖ νὰ λέτε, ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει ἀρχές, ὄργανα, διαδικασίες,  ὅταν ὅλα αὐτὰ παραβιάζονται,  καὶ ὅταν γνωρίζετε ὅτι ἤδη ἀπὸ χθές, χωρὶς ἀπόφαση κανενὸς ὀργάνου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, 4 ἀπὸ τὰ μέλη τῆς κοινοβουλευτικῆς ὁμάδας συμπράττοντας μὲ τὶς μνημονιακὲς δυνάμεις  ἐπιχείρησαν, θέτοντας μάλιστα ψευδῶς ὑπογραφὴ 5ου μέλους,  τοῦ κ. Μητρόπουλου, νὰ παρακάμψουν τὴν προερχόμενη ἀπὸ τὸν ΣΥΡΙΖΑ πρόεδρο τῆς Βουλῆς,  ἀλλὰ καὶ τοὺς πλειοψηφοῦντες στὴν διάσκεψη συναδέλφους τους,  τὸν α΄ἀντιπρόεδρο, τὴν γ΄ ἀντιπρόεδρο,  καὶ τοὺς 4  προέδρους τῶν ἁρμοδίων γιὰ τὴν συζήτηση τοῦ νομοσχεδίου αὐτού ἐπιτροπῶν. Ἂν αὐτὸ δὲν εἶναι ἀπόπειρα κοινοβουλευτικοῦ πραξικοπήματος,  κοινοβουλευτικῆς ἐκτροπῆς,  δὲν ξέρω τί εἶναι.

Δὲν ἀρκεῖ νὰ λέτε, ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει ἀρχές, ὄργανα, διαδικασίες, ὅταν χωρὶς ἀπόφαση κανενὸς ὀργάνου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, καὶ σὲ πεῖσμα ὅλων τῶν ἀποφάσεων τῶν συλλογικῶν ὀργάνων,  ἐμφανίζονται βουλευτές,  εἰσηγητές,  κοινοβουλευτικοὶ ἐκπρόσωποι τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ τοποθετοῦνται ἐκ μέρους τοῦ κόμματος, μὲ τρόπο ἐντελῶς ἀντίθετο ἀπὸ τὶς  συλλογικὰ διαμορφωμένες θέσεις μας. Καὶ διόλου ἀρκεῖ τὸ ὅτι κάτι τέτοιο τὸ ἐπιθυμεῖ ἡ κυβέρνηση, γιατί τὸ κόμμα μας, ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ἔχει σαφεῖς θέσεις γιὰ τὶς σχέσεις κόμματος, κοινοβουλευτικῆς ὁμάδος, κυβέρνησης, γιὰ τὶς σχέσεις κυβέρνησης, βουλῆς, κτλ, καὶ γιὰ τὸν ἐγγυητικὸ ρόλο πού παίζουν τὰ ὄργανα στὸν ἔλεγχο τῆς ἐξουσίας. Αὐτὲς οἱ θέσεις ἀποτυπώθηκαν στὴν ὁμιλία τοῦ προέδρου μας στὶς 28 Ἰουνίου τοῦ 2013 στὰ Χανιά, μὲ ἐπίκεντρο τὴν ἐνίσχυση τοῦ ἐλεγκτικοῦ ρόλου τοῦ κοινοβουλίου ἀπέναντι στὴν ἐκτελεστικὴ ἐξουσία,  τὴν ὁποία καταθέτω στὰ πρακτικὰ καὶ παρακαλῶ νὰ τὴν παραλάβετε.

Κυρίες καὶ κύριοι συνάδελφοι, εἴμαστε ὄχι ὅτι λέμε, ἀλλὰ ὅτι πράττουμε. Καὶ σήμερα θέλω νὰ εἶμαι αὐτὸ πού θεωρῶ ὅτι κάνω καλύτερα,  ἴσως γιατί ἐπέλεξα νὰ κάνω καὶ στὴν ζωή μου αὐτό, τὴν ὑπεράσπιση, ὑπεράσπιση ἀνθρώπων ὅταν βάλλονται, ἀδικοῦνται, ἀπειλοῦνται ἡ ὕπαρξη, τὰ δικαιώματα, ἡ ἀξιοπρέπεια, ἡ ἐλευθερία τους, ὑπεράσπιση ἀρχῶν καὶ ἀξιῶν ὅταν καταπατῶνται, ὑπεράσπιση τῆς ἀλήθειας ὅταν σπιλώνεται καὶ παραποιεῖται, ὑπεράσπιση τῶν συντρόφων μου ὅταν κανιβαλίζονται, τοῦ Παναγιώτη τοῦ  Λαφαζάνη,τῆς Νάντιας τῆς Βαλαβάνη, τοῦ Γιάννη τοῦ Βαρουφάκη, τοῦ Τάσου τοῦ Κορωνάκη, τοῦ καθενὸς καὶ τῆς καθεμιᾶς πού ἔχει ὑποστεῖ αὐτὴ τὴν ἀνηλεῆ ἐπίθεση, ὑπεράσπιση τοῦ λαοῦ,  ὑπεράσπιση τῆς δημόσιας περιουζσίας, τὴν ὁποία ἐποφθαλμιοῦν καὶ αὐτὴ τὴν στιγμὴ ἔχουν βάλει στὸ χέρι οἱ ἀετονύχηδες τῆς εὐρωπαϊκῆς ἀπολυταρχίας, ὑπεράσπιση τοῦ δημόσιου πλούτου, ὑπεράσπιση τοῦ δημοσίου συμφέροντος, πού καὶ αὐτὸ φαλκιδεύεται, καὶ ἦταν ἐνδεικτικὴ ἡ παρέμβαση τοῦ πρώην ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν τοῦ κ. Βαρουφάκη σὲ σχέση μὲ τὴν κατάργηση διαδικασιῶν, πού θὰ ἐπέτρεπαν τὴν ἀποτελεσματικὴ πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς.

Δὲν θὰ ὑπερασπιστῶ σήμερα ἄλλο τὸν πρωθυπουργό. Γιατί μὲ ἔπεισε ὁ ἴδιος ὅτι πρέπει νὰ πάψω νὰ τὸ κάνω. Ὅταν δημόσια δήλωσε ὅτι εἶναι σουρεαλισμός, δηλαδὴ ἑνὸς εἴδους φαντασίωση, μία τρέλλα, κάτι ἀντίστοιχο λένε κάποια δημοσιεύματα, νὰ λέω ὅτι τὸν στηρίζω ἀλλὰ νὰ μὴν ψηφίζω ὅσα ὁ ἴδιος ἐκβιάστηκε γιὰ νὰ ὑπογράψει, καὶ ταυτόχρονα εἶπε ὅτι δὲν εἶναι κανένα παιδάκι, ἔχει ἄλλους τρόπους γιὰ νὰ ὑπερασπιστεῖ τὸν ἑαυτό του. Βέβαια ὁ πρωθυπουργὸς δὲν ἐκτίμησε ὅτι στὸ πρόσωπό του δὲν ὑπερασπίστηκα μόνον τὸν ἀγαπημένο σύντροφο καὶ φίλο καὶ τὸν ἀρχηγό τοῦ κόμματος στὸ ὁποῖο ἀνήκω, ἀλλὰ καὶ τὸν πρωθυπουργὸ τῆς χώρας, καὶ τὸ πολιτικὸ κεφάλαιο τοῦ πρώτου ἀριστεροῦ καὶ πιὸ νέου πρωθυπουργοῦ,  ἕνα πολιτικὸ κεφάλαιο πού πίστεψα καὶ πιστεύω ὅτι δὲν εἶχε τὸ δικαίωμα ὁ ἴδιος νὰ ἐξανεμίσει, γιατί αὐτὸ τὸ πολιτικὸ κεφάλαιο ἀντιπροσωπεύει τὶς προσδοκίες καὶ τὴν ἐλπίδα ἑνὸς ὁλόκληρου λαοῦ γιὰ κάτι διαφορετικό, γιὰ ἐλπίδα, προκοπή, συνέπεια, ἀξιοπρέπεια.

Μὲ πληγώνει καὶ μὲ στενοχωρεῖ ἡ ἐπιλογὴ τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα νὰ προστεθεῖ στοὺς πρωθυπουργοὺς τῶν μνημονίων, ἡ ἐπιλογή του νὰ ἀφήσει νὰ πεταχτοῦν στὰ σκυλιὰ οἱ σύντροφοί του πού διεφώνησαν μαζί του, ἡ ἐπιλογή του νὰ μὴν ἀνέχεται νὰ τὸν ὑπερασπίζεται ἡ πρόεδρος τῆς Βουλῆς πού ὁ ἴδιος ἐμπιστεύθηκε, γνωρίζοντας ἀκριβῶς τί λέω καὶ τί κάνω, καὶ ὅτι θὰ πρωτοτυποῦσα κάνοντας ὅλα ὅσα καὶ προεκλογικὰ εἶχα πεῖ, κάτι πού καὶ ἐγώ διατηροῦσα τὴν πεποίθηση ὅτι ὁ ἴδιος θὰ ἔπραττε, καὶ νὰ ἀνέχεται νὰ τὸν ὑπερασπίζονται, δῆθεν νὰ τὸν ὑπερασπίζονται, τόσο καιρό, τόσους μῆνες, ἀλλὰ καὶ μὲ ἰδιαίτερη ἔνταση τὶς τελευταῖες ἑβδομάδες, οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ πιὸ παληοῦ καὶ διεφθαρμένου διαπλεκόμενου κατεστημένου ἀλλὰ καὶ οἱ νεόκοποι της ἐπίδοξης νέας διαπλοκῆς, ἀπὸ τὸν κ. Κουρῆ τοῦ παλαιοῦ αὐριανισμοῦ, στὸν κ. periodista τῶν γνωστῶν σχέσεων, πού παριστάνουν ὅτι ὑπερασπίζονται τὸν πρωθυπουργὸ δαιμονοποιῶντας, στοχοποιῶντας, ψυχιατρικοποιῶντας καὶ κανιβαλίζοντας μέλη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ ἐμένα ὡς πρόεδρο τῆς Βουλῆς. Ἀπέναντι σ’ αὐτοὺς θὰ ὑπερασπιστῶ τὸν ἑαυτό μου, τὴν διαδρομή μου, τὴν ἀξιοπρέπεια καὶ τὴν ὑπόστασή μου, καὶ ἂς μὴν τὸ ἔκαναν τόσους μῆνες ἐκεῖνοι πού θεσμικὰ ὄφειλαν νὰ ἔχουν ἐνεργοποιηθεῖ, ἀκόμα καὶ ἂν δὲν τοὺς τὸ εἶχα κατ’ ἐπανάληψη ζητήσει ἐπὶ τόσους μῆνες.

Κύριοι τῆς κυβέρνησης δὲν ἔχετε τὸ δικαίωμα,  καὶ εἶναι ὕστατη στιγμὴ νὰ ἀναλάβετε αὐτὴ τὴν εὐθύνη, νὰ φορτώσετε τὴν χώρα μὲ ἕνα νέο δάνειο, ἀποδεχόμενοι τὴν ἀποπληρωμὴ ἑνὸς παράνομου χρέους. Ὁ πρωθυπουργὸς τῆς χώρας, τὴν ἑπομένη τοῦ ἐκβιασμοῦ, ζήτησε νὰ τοῦ προτείνουμε ἐναλλακτικὲς ὅσοι πιστεύαμε ὅτι ὑπάρχουν. Ἔχει περάσει  ἕνας μήνας ἀπὸ τότε. Εἶπα ἀπὸ τότε εὐθαρσῶς ὅτι πιστεύω ὅτι ὑπάρχουν. Εἶπα ἀπὸ τότε, ὅτι τὸ κοινοβούλιο δημιούργησε ἐναλλακτικές. Δημιούργησε τὴν ἐπιτροπὴ ἀλήθειας δημοσίου χρέους, πού παρεμπιπτόντως ἐπιτελεῖ λογιστικὸ ἔλεγχο τοῦ χρέους, μία ὑποχρέωση τῶν κρατῶν ὑπὸ μνημόνιο, κατὰ τὸν κανονισμὸ 472 σύμφωνα μὲ τὸν ὁποῖο εἰσάγεται τὸ παρὸν νομοσχέδιο. Καὶ δὲν ἔχω ἀπάντηση γιατί τὸ πόρισμα τῆς  ἐπιτροπῆς αὐτῆς, πού καταλήγει σὲ συμπέρασμα  περὶ παράνομου, ἐπονείδιστου, ἀπεχθοῦς, καὶ μὴ βιώσιμου χρέους, δὲν ἔχει γίνει προμετωπίδα, δὲν ἔχει γίνει σημαία τῆς διεκδίκησης τῆς κυβέρνησης. Δὲν ἔχω ἀπάντηση γιατί ἐνῷ τὸ πόρισμα καὶ ἡ ἴδια ἡ λειτουργία τῆς ἐπιτροπῆς αὐτῆς χαιρετίζεται ἀπὸ τὰ ἁρμόδια ὄργανα τοῦ ΟΗΕ, ἡ κυβέρνηση παριστάνει σὰν νὰ μὴν ὑπάρχει. Δὲν ἔχω ἀπάντηση γιατί  τὸ πόρισμα αὐτό, ἐνῷ μνημονεύεται στὴν πρόσφατη ἔκθεση τῆς ἐθνικῆς ἐπιτροπῆς δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου, πού ἐπισημαίνει ὅτι δὲν ἀντέχει ἄλλα μέτρα λιτότητας ὁ ἑλληνικὸς λαός, εἶναι παραβιάσεις τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, δὲν μνημονεύεται καν, δὲν ἀναφέρεται. Δὲν ἔχω ἀπάντηση, γιατί ἐνῷ ἀπὸ τὶς 25 Ἰουνίου ἡ διάσκεψη τῶν Προέδρων, μετὰ ἀπὸ αἴτημα 55 βουλευτῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἀποφάσισε νὰ συζητηθεῖ στὸν ὁλομέλεια τὸ πόρισμα αὐτό,  συζήτηση ἡ ὁποία θὰ ἄνοιγε μία διεθνῆ νέα συζήτηση,  ἔχουμε πάρα πολλοὺς συμμάχους διεθνῶς, θὰ ἀποτελοῦσε αὐτοτελῶς γεγονὸς κινητοποίησης δυνάμεων πρὸς ὑποστήριξη τῆς κυβέρνησης σὲ μία καλύτερη λύση ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἔκτρωμα. Δὲν ἔχω ἀπάντηση, γιατί μέχρι σήμερα δὲν ζητήθηκε, δὲν ὑποδείχθηκε ἀπὸ τὴν κυβέρνηση ἡμερομηνία συζήτησης. Τὸ ζήτησα καὶ στὴν τελευταία μου ἐπιστολὴ στὸν πρωθυπουργὸ στὶς 31 Ἰουλίου τοῦ 2015, τότε πού τοῦ ἀπάντησα στὸ αἴτημά του νὰ κλείσει ἡ βουλὴ μέχρι  καὶ τὶς 16 Αὐγούστου τοῦ 2015, τότε πού θὰ ἤτανε κλειστὴ ἡ βουλή. Ἐὰν δὲν εἶχα πεισθεῖ ἀπὸ τὴν διαβεβαίωση τοῦ πρωθυπουργοῦ ὅτι δὲν θὰ συζητεῖτο τίποτα στὴ βουλή, θὰ εἶχα πιέσει ὥστε προχθὲς νά συζητούσαμε αὐτὸ τὸ πόρισμα καὶ ὄχι τὸ τρίτο μνημόνιο. Δὲν ἔχω ἀπάντηση, γιατί  ἐνῷ ὑπάρχει πόρισμα τῆς ἐπιτροπῆς τοῦ Γενικοῦ Λογιστήριου τοῦ Κράτους γιὰ ἀξίωση τῆς χώρας μας ἡ ὁποία φθάνει μέχρι καὶ τὰ 340 δισεκατομμύρια εὐρὼ μὲ τοὺς μετριοπαθέστερους ὑπολογισμούς, καὶ εἶναι ἡ ἐπιτροπὴ πού δημιούργησε ὁ κ. Σταϊκούρας, δὲν εἶναι ἡ ἐπιτροπὴ πού δημιούργησε ἡ κυβέρνηση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ τῶν ΑΝΕΛ, δὲν ἔχω ἀπάντηση γιατί αὐτὴ ἡ ἀξίωση δὲν ἔχει ἐγγραφεῖ στὸν προϋπολογισμό. Δὲν ἔχω ἀπάντηση γιὰ ποιὸ λόγο ἀποκρούσθηκε σιωπηρῶς τὸ αἴτημά μου, ἡ ἐπιστολή μου γιὰ παραβίαση τῆς δημοκρατικῆς λειτουργίας νὰ κοινοποιηθεῖ στοὺς ὁμολόγους καὶ τοῦ πρωθυπουργοῦ, σιωπηρῶς ἔτσι ἀποκρούσθηκε, ἐγγράφως ἀποκρούσθηκε ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, ὁ ὁποῖος μοῦ ἐδήλωσε ἀντιθεσμικῶς ὅτι ἡ ἄποψή μου περὶ παραβίασης τῆς δημοκρατίας ἀποτελεῖ προσωπική μου ἄποψη. Βεβαίως εἶναι ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας καὶ ὄχι ἡ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς πού ἔχει συγγράψει δύο πονήματα γιὰ τὶς παραβιάσεις τῆς δημοκρατικῆς νομιμότητας ἀπὸ τὰ μνημόνια.

Ὅλα αὐτὰ καὶ πολλὰ ἄλλα,  ὅπως ἡ προσφυγὴ στὰ ἁρμόδια φόρα, καὶ τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης, καὶ τῆς Ε.Ε., καὶ τοῦ ΟΗΕ, ἀποτέλεσαν προτάσεις ἐναλλακτικές, καὶ δὲν ἔχω ἀπάντηση γιατί ἀποκρούσθηκαν. Δὲν ἔχω ἀπάντηση καὶ δὲν θέλω νὰ πιστέψω ὅτι ὁ λόγος εἶναι μία ἐμμονή σὲ κάτι, πού κατὰ τὴν ἄποψή μου ἐντελῶς πρόχειρα κάποτε εἶχε πεῖ ὁ σημερινὸς ὑπουργὸς Οἰκονομίας, ὁ κ. Σταθάκης, ὅτι δῆθεν μόνον τὸ 5% τοῦ χρέους εἶναι ἀπεχθές, ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὰ πορίσματα ὅτι αὐτὸ δὲν ἰσχύει, ἀλλὰ ὅτι ἔχουμε συνολικὴ ἀξίωση διαγραφῆς. Δὲν θέλω νὰ πιστέψω αὐτὰ πού ἄκουσα ἀπὸ τὸν ἴδιο ὑπουργό, ὅτι τελικὰ δὲν μιλοῦμε γιὰ ἐκβιασμὸ ἀλλὰ γιὰ στρατηγικὴ ἀπόφαση τῆς κυβέρνησης, καὶ γιὰ  ἐπιλογή.

Κυρίες καὶ κύριοι συνάδελφοι, μιλοῦμε γιὰ τὸ τρίτο μνημόνιο, γιὰ αὐτὸ πού δὲν ἔχουμε κανένα δικαίωμα νὰ ψηφίσουμε, καὶ ὅποιος τὸ ψηφίζει γνωρίζει γιὰ ὅλους τούς λόγους πού ἐξέθεσα καὶ γιὰ ὅλες τὶς ἀναφορές μας, ἀλλὰ κυρίως ἀπὸ τὴν βιωματική του σχέση μὲ τὰ κινήματα διεκδίκησης, προστασίας τῆς δημόσιας περιουσίας, μὲ τὶς Σκουριές, μὲ τὸ Ἑλληνικό, μὲ τὰ ἀεροδρόμια πού ξεπουλιοῦνται καὶ μάλιστα ἀμετάκλητα, μὲ τοὺς ὀργανισμοὺς λιμένων, μὲ κάθε ὀμορφιὰ καὶ κάθε γωνιὰ τῆς γῆς, μὲ τὴν ΔΕΗ, μὲ τὸν ΑΔΜΗΕ, γνωρίζει ὁ καθένας καὶ ἡ καθεμιά μας γιατί δὲν ἔχουμε δικαίωμα νὰ ψηφίσουμε αὐτὸ τὸ μνημόνιο.

Κυρίες καὶ κύριοι συνάδελφοι μὲ δεδομένο ὅτι ξημέρωσε, θὰ ἤλπιζα νὰ μποροῦμε ὅλοι νὰ ποῦμε ὅτι ἦταν ὅλα ἕνας ἐφιάλτης, ὅτι ξυπνήσαμε καὶ τίποτα ἀπὸ αὐτὰ τὰ τραυματικὰ καὶ ὀδυνηρὰ πού ζοῦμε τὶς τελευταῖες ἑβδομάδες δὲν εἶναι πραγματικό. Δυστυχῶς, αὐτὸ δὲν συμβαίνει. Αὐτὸ ὅμως μᾶς ὑποχρεώνει νὰ ἀγωνιστοῦμε ὄχι γιὰ νὰ δικαιωθεῖ ὁ ἐφιάλτης ἢ οἱ ἐφιάλτες, ἀλλὰ γι’ αὐτὸ γιὰ τὸ ὁποῖο διαχρονικὰ ἀγωνιστήκαμε. Γιὰ νὰ πάρουν τὰ ὄνειρα ἐκδίκηση.  Σᾶς εὐχαριστῶ.

1 σχόλιο:

  1. Ναί, νὰ πράττουμε ὅτι λέμε καὶ ἡ κυρία Κωνσταντοπούλου προσωπικὰ μὲ συγκινεῖ ἀφάνταστα μὲ αὐτὰ ποὺ λέγει. Τὸ ἐρώτημα εἶναι ἐὰν γίνῃ πρωθυπουργὸς θὰ δυνηθῇ νὰ ἀντισταθῇ στὰ θηρία τοῦ παγκοσμίου καπιταλισμοῦ, καὶ νὰ ἀναφωνίσῃ ἐπάνω στὴν πυρὰ τὴν πίστη της ὅπως ἡ Ἰωάννα τῆς Λωραίννης, ὅπως οἱ ἅγιοι τῶν πρώτων χρόνων τοῦ τοῦ χριστιανισμοῦ, ὅπως οἱ κομμουνιστὲς τῶν πρώτων χρόνων τοῦ κομμουνισμοῦ; Ὁ ἡρωϊσμὸς ἐμφανίζεται στὴν πράξη καὶ εἶναι ἀπρόβλεπτος στὴν μελλοντικὴ πορεία μας. Δημήτρης Κιτσίκης

    ΑπάντησηΔιαγραφή