Σάββατο, 18 Ιουλίου 2009

Τί γίνεται στήν Κύπρο ἐν ὄψει τοῦ Δεκέμβρη;

Γιά μιά ὅσο γίνεται πληρέστερη ἐνημέρωση σέ σχέση μέ τό Κυπριακό καί τίς ἐξελίξεις πού κυοφοροῦνται μέσα σέ πλήρη μυστικότητα, παραθέτω τόν παρακάτω σύνδεσμο άπό τό Ἀντίβαρο, μέ συγκεντρωμένα ἄρθρα. Δυστυχῶς στήν καθημερινή εἰδησεογραφία τό θέμα βρίσκεται στό περιθώριο τῶν δελτίων τῶν μεγάλων καί «ἔγκυρων» τηλεοπτικῶν σταθμῶν καί ἐφημερίδων. Πρόσωπα με ἱστορία, ὅπως ὁ «γιατρός» Βάσσος Λυσσαρίδης ἀγνοοῦνται συστηματικά ἀπό τους σύγχρονους παραγωγούς «εἰδήσεων». Προτιμῶνται οἱ ἐντεταλμένοι "δημοσιογράφοι" ἤ παπαγάλοι διαφόρων ἰνστιτούτων καί ἱδρυμάτων ἀμυντικῆς και ἐξωτερικῆς πολιτικῆς ….
Ἄν κάποιος γνωρίζει ἱστοσελίδες μέ στοιχεῖα γιά τό Κυπριακό ἄς τἀ ἐπισυνάψει στά σχόλια

http://www.antibaro.gr/index.php?option=com_content&view=category&id=3&Itemid=86

Το παρακάτω κείμενο ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τοῦ Ἀντίβαρου, με ἀφορμή την παρουσίαση τοῦ βιβλίου του Δημήτρη Κωνσταντακόπουλου « Ἡ Κύπρος σέ παγίδα». Στα βιβλία καί τό ἔργο του ἔχω ἀναφερθεῖ σέ ἀναρτήσεις στό παρελθόν. Τά ἄρθρα του πού ἀναρτᾶ στό ἱστολόγιό του –εἶναι δίπλα στόν κατάλογο, στά δεξιά τῆς σελίδας -, συγκροτημένα καί ψύχραιμα διαφωτίζουν σε μεγάλο βαθμό τις διαφαινόμενες ἐξελίξεις. Ἀπό τούς λίγους πού κατέχει το ἀντικείμενο σε βάθος. Ὑποστηρίζει τήν σύζευξη τοῦ ἐθνικοῦ μέ τό κοινωνικό στοιχεῖο ( δεῖτε τό ἐκπληκτικό του ἄρθρο: "Ἔθνος καί κοινωνία, κράτος καί άριστερά"
http://konstantakopoulos.blogspot.com/2009/06/e.html )


http://www.antibaro.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=4851:0709-pagida-kypros&catid=3:cyprus&Itemid=86

Τή Δευτέρα 22 Ἰουνίου 2009 παρουσιάστηκε στή Λευκωσία, τό τελευταῖο βιβλίο τοῦ Δημήτρη Κωνσταντακόπουλου «Ἡ Κύπρος σέ παγίδα», πού πραγματοποιήθηκε στά πλαίσια ἐκδήλωσης, μέ θέμα: «Κυπριακό, Ἑλλάδα, Εὐρωτουρκικά».

Ὁ Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος- δημοσιογράφος μέ ἀριστερές καταβολές- ἀμφισβητώντας ἐκείνους πού ἰσχυρίζονται ὅτι τό Κυπριακό δέν «πουλάει», συνεχίζει μέ τήν ἀρθρογραφία του καί τό συγγραφικό του ἔργο νά ἐπαναλαμβάνει τή γνωστή ρήση τοῦ ἀείμνηστου Ἄνδ. Παπανδρέου ὅτι «ἄν χαθεῖ ἡ Κύπρος θά χαθεῖ ἡ Ἑλλάδα!».

«Ἡ Κύπρος σέ παγίδα» εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ βιβλίου «Ἡ ἁρπαγή τῆς Κύπρου» πού συνέγραψε ὁ ἴδιος, πρίν ἀπό τήν κατάθεση τοῦ Σχ. Ἀνάν 5.

Πρῶτος, ἐκ τῶν παρουσιαστῶν, ἦταν ὁ Βάσος Λυσσαρίδης, ὁ ὁποῖος διερωτήθηκε γιά πόσο καιρό ἀκόμα ἡ δική μας πλευρά θά συνηγορεῖ σέ μορφές λύσης πού ἐμπεριέχουν τήν ἀνανική, ρατσιστική, φιλοσοφία, συμφωνώντας ἀπόλυτα μέ τίς «εὔστοχες», ὅπως χαρακτηριστικά εἶπε, ἐπισημάνσεις τοῦ Δ. Κωνσταντακόπουλου. Σαφέστατη ἡ προειδοποίηση τοῦ γιατροῦ πώς τυχόν μονογραφή τοῦ ὅποιου σχεδίου, πρίν ἀπό δημοψήφισμα, θά ἀποτελεῖ ἀρνητική ἐξέλιξη καί θά καταστεῖ ἐκβιασμός γιά τόν ἴδιο τό λαό καί ἔκλεισε τήν τοποθέτησή του λέγοντας ὅτι: «Στόχος τῆς Τουρκίας εἶναι ἡ ‘Ἀλεξανδρεττοποίηση’ τῆς Κύπρου, δημιουργώντας, ἀρχικά, πλειοψηφία ἀπό Τούρκους καί στή συνέχεια νά ζητήσει τήν αὐτοδιάθεση τοῦ νησιοῦ».

Ὁ Ἀντρέας Λοβέρδος, ἀκαδημαϊκός, βουλευτής τοῦ ΠΑΣΟΚ καί πρώην ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς κυβέρνησης Σημίτη, ἀφοῦ ἐκθείασε τήν πολιτική Σημίτη στό Ἐλσίνκι τό 1999, σημείωσε ὅτι «αὐτή ἡ πολιτική θά ἀξιολογηθεῖ στό τέλος αὐτοῦ του χρόνου», ἐννοώντας φυσικά τήν ἀξιολόγηση τῆς Τουρκίας τόν ἐρχόμενο Δεκέμβριο.

Ὁ Παναγιώτης Λαφαζάνης, Κοινοβουλευτικός Ἐκπρόσωπος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἔκανε αἴσθηση μέ τήν τοποθέτησή του: «Ὁ Κωνσταντακόπουλος παραμένει ἀπό τούς ἐλάχιστους πού ἀσχολοῦνται μέ τό Κυπριακό» καί συνέχισε: «Οἱ Κωνσταντακόπουλοι θά πληθαίνουν διότι πρέπει νά δυναμώσουμε τό δεσμό Κύπρου-Ἑλλάδας [...] Τά λάθη γίνονται ὅταν ὁ λαός βρίσκεται σέ ἀφασία. Ὅταν ὑπάρχει συμφωνία ὅλης τῆς ἐλίτ. Ἡ συμφωνία τῆς Νέας Ὑόρκης, τό Φεβρουάριο τοῦ 2004, μόνο σέ ἀποικίες μπορεῖ νά ἐπιτευχθεῖ. Ἡ ἑλληνική πολιτική εἶναι πολιτική νεοϋποτέλειας στό Αἰγαῖο καί στήν Κύπρο».

Ὁ ἀκαδημαϊκός Ἀνδρέας Θεοφάνους ἐπισήμανε ὅτι:
«Ἡ φράση ‘ὀδυνηρός συμβιβασμός’ ἀποτελεῖ μία ἀντίφαση. Ἄλλο ἔντιμος συμβιβασμός καί ἄλλο ἐπιδείνωση τοῦ status quo. Ὁ Πρόεδρος Χριστόφιας στήν προσπάθειά του ν’ ἀποφύγει τήν ἐπιδιαιτησία ὁδηγήθηκε στό δρόμο τῆς ‘ἐνδοκυπριακῆς λύσης’, χωρίς τή διεύρυνση τῆς βάσης τῶν διακοινοτικῶν συνομιλιῶν».

Τέλος, τό λόγο πῆρε ὁ ἴδιος ὁ συγγραφέας. Στήν καταρχήν του ἀναφορά καυτηρίασε τό γεγονός τῆς ἀπουσίας ἐκπροσώπου τοῦ ΑΚΕΛ, παρά τήν πρόσκληση νά συμμετάσχει τό Κόμμα στή συζήτηση. Ὁ συγγραφέας ἀναφέρθηκε σέ διάφορες παραδοξότητες πού συμβαίνουν σέ σχέση μέ τό Κυπριακό:

1. Ὁ Ἐρντογάν τό 2003 εἶπε «Ὄχι» στούς Ἀμερικανούς γιά τό Ἰράκ καί σήμερα ἀνταμείβεται, σ’ ἀντίθεση μέ μας.

2. Στό Κυπριακό οἱ πολιτικοί ὄροι ἔχουν μετατραπεῖ σέ ὅρους ἀστικοῦ δικαίου, φωτογραφίζοντας τό περιουσιακό.

3. «Τί εἶναι οἱ κόκκινες γραμμές;» διερωτήθηκε «καί ποιές εἴν’ αὐτές ὅταν σ’ ἕνα κανονικό κράτος δέν ὑπάρχει α) αὐτοκυβέρνηση καί β) αὐτοάμυνα;»

4. Γιατί πρέπει νά ντρεπόμαστε πού εἴμαστε πλειοψηφία (ἐννοεῖ τούς Ε/κ) καί πῶς μπορεῖ νά λειτουργήσει ἡ ἀρχή τῆς πλειοψηφίας σ’ ἕνα μόρφωμα ὅπως τό κυοφορούμενο;

5. Ἀφοῦ στό ΑΚΕΛ δηλώνουν μαρξιστές-λενινιστές γιατί δέν δημοσιοποιοῦν τά ὅσα συζητοῦνται στίς συνομιλίες μέ τόν Ταλάτ, τή στιγμή πού ὁ Λένιν, τό πρῶτο πράγμα πού ἔκανε στίς συνομιλίες μέ τούς Γερμανούς ἦταν ἡ δημοσίευση τῶν πρακτικῶν τῶν συνομιλιῶν.

Ἐν κατακλείδι, αὐτοαξιολογώντας τό ἔργο του εἶπε: «Δυστυχῶς, ὅσα ἔχω γράψει ἔχουν βγεῖ ἀληθινά καί φαίνεται ὅτι τά ἔχω καταφέρει καλά».


22 σχόλια:

 1. To Κυπριακο δεν ειναι ενα μεμονωμενο προβλημα.Ισως να ηταν τη δεκαετια του 1950 ή ακομη και το 1974.Σημερα πια εντασσεται στο ευρυτερο προβλημα που λεγεται Τουρκια.
  Ειναι η Τουρκια ενα φυσιολογικο κρατος;Ειναι σαν τη Συρια,το Ιραν,την Ιορδανια κλπ;Οχι!Ειναι ενα κρατος γεματο ιδιαιτεροτητες.Με μια ιστορια αυτοκρατορικη πισω της,που της δημιουργει ονειρωξεις για γεωπολιτικη ηγεμονια. Εφτασαν στο σημειο να τη λενε και στην Κινα γιατι καταπιεζονται τα ξαδερφια τους οι Ουιγουροι.Δεν ξεχνανε το μογγολικο τους παρελθον,τα παιδια.Με μια ιστορια γεματη γενοκτονιες. Ειναι οι αθλιεστεροι σφαχτες των λαων της Ανατολης,οπως εχει πει και ο Μ.Χαραλαμπιδης. Και αυτο το κρατος των δολοφονων,της Εργκενεκον,των στρατηγων και της μαφιας, θελει να συρει τις αιματοβαμμενες μποτες του στην Ευρωπη.
  Γι αυτο Ζαρα(και ας τσινιζεις)αξιζει ενα μπραβο στον Σαρκοζι,τη Μερκελ,τους Αυστριακους που επιτελους λενε οχι στην νταβαντιτζιδικη προωθηση της ενταξης του Κρατους Δολοφονων στην Ε.Ε.Τα ειπε και ο σοσιαλδημοκρατης και μεγαλος ευρωπιος πολιτικος Χελμουτ Σμιθ:
  -"Keep Turkey out of E.U. says former German Chancellor Schmidt"
  -"First, he says, is Turkey's size. With a population of 65 million today, Turkey is projected to reach 100 million in 35 years and by the end of the century will have more people than Germany and France put together. "Those who want to take Turkey into the E.U. should have these figures in their head," says Schmidt. "
  Σμιθ:οξω οι βαρβαροι

  Aλλα εμεις,τον υπνο μας.Ειπαν οι Αμερικανοι να τους βαλουμε μεσα;Προσοχες χτυπησε ο παναθλιος Σημιτης ακυρωνοντας μια διαχρονικη πολιτικη του Κωνσταντινου Καραμανλη και του Ανδρεα Παπανδρεου.Και τα κομματοπροβατα του Πασοκ το ανεχθηκαν.Ειχαν να τελειωσουν και το φαι βλεπεις.Να υπογραψουν τις μιζες(τα ψηλα κλιμακια) και να παρει αδεια για το αυθαιρετο η χαχολικη βαση.Ηρθε μετα ο Κωστακης.Αλλος ψοφοδεης αυτος.Μεταβληθηκε σε θλιβερο ατζεντη της Τουρκιας.Καταντια...
  Τον εξευτελιζει ο Δελαστικ στο αρθρο του:
  "Είναι πια να απορεί κανείς τι άλλο πρέπει να γίνει για να πάψει κάπως ο πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής να αποτελεί τον πιο αδιάλλακτο και φανατικό υποστηρικτή της ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ! Μόλις την Κυριακή οι δύο κορυφαίοι ηγέτες της Ευρώπης και ομοϊδεάτες του Ελληνα πρωθυπουργού, η καγκελάριος της Γερμανίας Ανγκελα Μέρκελ και ο πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί διατράνωσαν εκ νέου δημοσίως την πλήρη αντίθεσή τους στην τουρκική ενσωμάτωση στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ατάραχος ο Κ. Καραμανλής τους... αποστόμωσε τη Δευτέρα από τη Στοκχόλμη όπου βρισκόταν, τασσόμενος αναφανδόν υπέρ της τουρκικής ένταξης και παροτρύνοντας την Αγκυρα να συμπεριφέρεται έτσι ώστε «να μην ενδυναμώνονται οι φωνές που μιλούν για ειδική σχέση με την ΕΕ»! Καλά, δεν αντιλαμβάνεται ο πρωθυπουργός ότι το να έχει φτάσει στο σημείο να δίνει συμβουλές στην Αγκυρα πώς θα εξουδετερώσει τις αντιρρήσεις των Γερμανών και των Γάλλων συνιστά μια τόσο μεγάλη υπερβολή εκ μέρους του που αγγίζει τα όρια της φαιδρότητας;"

  Ολο το αρθρο εδω:http://www.antibaro.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=4090:16052009-simaioforoi-tourkias&catid=114:views&Itemid=301

  Γνησιοι Ευρωπαιοι παρελαυνουν.Μπραβο Σημιταρα υπαλληλε!Μπραβο Κωστακη!

  Kαι το μελλον;Aομη πιο μαυρο.Ιλαροτραγωδια...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. "Ποτέ μην βοηθάς έναν λαό που δεν θέλει ο ίδιος την εξέγερση". Τσε.
  Το είπε όταν την πάτησε............

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Χαχαχα Πρώτ…Μόνο τσινάω; Τοῦρκος γίνομαι , χεχεχε….Τό θέμα εἶναι οἱ παπαριές οἱ δικές μας, Ἑλλήνων καί Κυπρίων καί ἐσύ μέ τσιγκλᾶς μέ εὐρωπαίους καί σοσιαλδημοκράτες …χαχαχα…Θά ὑποστεῖς λοιπόν τό ἀντιευρωπαϊκό μου κρεσσέντο.

  Εἶναι γνωστό, εἶμαι πολύ περισσότερο ἀντιευρωπαῖος παρά ἀντιτοῦρκος καί καθόλου ἀντιοθωμανός ( καμμία σχέση τό ἕνα μέ τό ἄλλο). Τό κολπάκι τῆς Δύσης γιά νά κρατάει ἐχθρούς Ἕλληνες καί Τούρκους χρόνια τώρα, ἐγώ δέν θά τό παίξω. Μήν ξεχνᾶμε ποιοί εἶναι οἱ ὑπαίτιοί της ἀντιπαράθεσης Ἑλλήνων καί Τούρκων στήν Κύπρο. Ἄν ἤθελε ὁ μεσιέ Σαρκοζί καί ἡ φράου Μέρκελ νά ἐμποδίσουν τήν ἔνταξη τῆς Τουρκίας στήν Ε.Ε. δέν χρειάζονται δηλώσεις ἐπί δηλώσεων. Τά πολλά λόγια εἶναι φτώχια καί ἐγώ τά ἀκούω βερεσέ. Ἕνα ξεκάθαρο βέτο στίς ἐνταξιακές διαπραγματεύσεις τώρα, νέτα σκέτα. Ἀντί αὐτοῦ στά λόγια εἶναι κατά τῆς ἔνταξης, ἐκδηλώνοντας παράλληλα τήν προτίμησή τους γιά μία εἰδική σχέση. Τί φροῦτο εἶναι αὐτό πάλι. Προφανῶς γιατί τούς καίει ἡ οἰκονομική ἐπέκταση καί ἐκμετάλλευση τῆς Τουρκίας, σέ συνεργασία βέβαια μέ τό τουρκικό οἰκονομικό καί ἐπιχειρηματικό κατεστημένο ( τοῦρκοι Σημίτηδες). Σιγά μήν τούς ἔνοιαξαν οἱ γενοκτονίες τῶν Ποντίων καί τῶν Ἀρμενίων. Μέ τίποτα. Ἄν εἶμαι κατά τῆς τουρκικῆς ἔνταξης, ὅσο καί κατά τοῦ σχεδίου Ἀνάν, ὁ λόγος δέν εἶναι οἱ τούρκικες γενοκτονίες. Λέω πιό κάτω τό γιατί. Ἐξ ἄλλου μπροστά στά εὐρωπαϊκά «κατορθώματα» σέ βάθος αἰώνων, ἀπ’΄ἄκρου εἰς ἄκρον τῆς ὑφηλίου, τά ἀντίστοιχα τούρκικα ὠχριοῦν. Ἡ κουλτούρα τῆς βίας, τῆς σφαγῆς, τῆς λεηλασίας καί τῆς κλοπῆς σέ Ἀσία, Ἀφρική καί Νότιο Ἀμερική, οἱ πρωτοπόροι του δουλεμπορίου στό ὁποῖο στήριξαν τήν οἰκονομική καί τεχνολογική ἀνάπτυξή τους, αὐτοί πού μέσω τοῦ Ἰσλάμ δέχτηκαν τόν ἀρχαῖο ἑλληνικό πολιτισμό καί κατόπιν τοῦ πέταξαν τά μάτια ἔξω δημιουργώντας τό χειρότερο κοινωνικοοικονομικό σύστημα δίνοντας του τό κάλπικο ὄνομα «φιλελευθερισμός» δέν δικαιοῦνται νά δίνουν μαθήματα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Στό ζουμί τώρα. Στό σήμερα. Δέν πρέπει νά μᾶς βάζει σέ σκέψεις πώς παρά τίς ὅποιες «ἐνστάσεις» Σαρκοζί καί Μέρκελ γιά τήν τουρκική ἔνταξη, ἡ Ε.Ε. ὑποστήριξε μετά μανίας καί πίεσε ποικιλοτρόπως τόν Τάσσο Παπαδόπουλο γιά τό σχέδιο Ἀνᾶν ὅπως κάνει καί τώρα μέ τίς τωρινές συνομιλίες Χριστόφια-Ταλάτ;
  Στίς ὑπάρχουσες συνθῆκες τοῦ νεοελληνικοῦ κράτους, ἑνός κράτους μέ παράδοση στήν ὀσφυοκαμψία καί τήν δουλικότητα, μέ ἕνα λαό ἀποξενωμένο καί κοιμισμένο ἀπό τήν πολιτική καί πνευματική του ἡγεσία, ἡ εἴσοδος μίας δυναμικῆς Τουρκίας στήν Ε.Ε., μαζί μέ μία λύση τύπου Ἀνᾶν στήν Κύπρο ἰσοδυναμεῖ μέ καταστροφή. Τά πράγματα θά ἦταν πολύ διαφορετικά ἄν Ἑλλάδα καί Τουρκία ( κυρίως ἡ πρώτη) ἦταν ἀπεγκλωβισμένες ἀπό τίς δυτικές δαγκάνες, καί κυρίως ἄν ὑπῆρχε κάποια ἰσορροπία στό γεωπολιτικό δυναμικό τῶν δύο χωρῶν ( ὅπως λέει καί ὁ Κονδύλης στόν τομέα αὐτό ἡ Τουρκία ὑπερέχει συντριπτικά, ἄν ληφθεῖ δέ ὑπ’ὄψιν τό δημογραφικό, ἡ ἔκρηξη στήν Τουρκία καί ὁ μαρασμός στήν Ἑλλάδα συνεπάγονται συντριπτική διαφορά ἀνθρώπινης ἐνέργειας, βιομηχανικῶν καί οἰκονομικῶν μεγεθῶν σέ ὄχι μεγάλο βάθος χρόνου). Τό γεωπολιτικό δυναμικό παίζει τόν καθοριστικό ρόλο καί ἐκεῖ ἡ Τουρκία ὑπερέχει. Ἡ ἐπίκληση τῆς βαρβαρότητας τοῦ ἀντιπάλου ( ἡ ὁποία ἀντικειμενικά στόν διεθνῆ στίβο ἔχει ἀποδειχθεῖ ὅτι δέν εἶναι μειονέκτημα) ὅταν δέν συνδυάζεται μέ πρωτοβουλίες προάσπισης τῶν συμφερόντων τοῦ λαοῦ στό ἐσωτερικό καί ἐξωτερικό( ἐθνικό καί κοινωνικό στοιχεῖο μαζί), μπορεῖ νά στέκει ἠθικά ἀλλά ὄχι πολιτικά καί κυρίως ὄχι ὅταν ἐκλιπαροῦμε εὐρωπαϊκή χείρα βοηθείας πολύ πιό βρώμικη. Στήν παροῦσα λοιπόν συγκυρία ἄν περιμένουμε ἀπό διάφορους Σαρκοζί καί Μέρκελ σωθήκαμε. Ὅπως εἶπα μάλιστα καί πιό πρίν, τήν λύση τύπου Ἀνάν τήν ἐνθαρρύνουν.
  Ἄν ἔχουν τά κότσια οἱ δικοί μας ἄς κάνουν τό πολύ ἁπλό. Βέτο. Ὅπως κάνουν οἱ γείτονες ἀπέναντι οὐκ ὀλίγες φορές.
  Φυσικά γιά νά γίνει τό παραπάνω θά χρειασθοῦν τήν λαϊκή στήριξη στίς συνέπειες καί τίς πιέσεις πού θά ἀκολουθήσουν, τήν ὁποία εἶναι ἀμφίβολο ἄν θά ἔχουν γιά 2 βασικούς λόγους α) τήν χρόνια καί διαρκῶς αὐξανόμενη μαλθακότητα καί ὑπνηλία τοῦ νεοέλληνα -ἐδῶ κολλάει καί ἡ ρήση τοῦ Τσέ - καί β) ἡ περιθωριοποίηση, ἡ ἐκμετάλλευση καί ἡ πολεμική ἐναντίον τοῦ ἑλληνικοῦ λαϊκοῦ στοιχείου ἀπό τίς ἴδιες τίς κυβερνήσεις του. Ἐδῶ δέν μποροῦν νά ὑπερασπίσουν τον ἑλληνισμό ἐντός τῶν συνόρων θά τόν ὑπερασπίσουν ἐκτός;

  Εἰδικά πάντως γιά τό Κυπριακό, ἐπιμένω. Κωνσταντακόπουλος καί ξερό ψωμί. Ἐξαιρετικά ἄρθρα, στά δέ βιβλία του ἔχει κάνει τό σχέδιο Ἀνάν φύλλο καί φτερό

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ἕνα πολύ ἐνδιαφέρον γιά τά ἑλληνοτουρκικά ἄρθρο εἷναι τό παρακάτω ὅπου ὁ Κονδύλης μεταξύ ἄλλων γράφει

  Ἰδεολογίες και ἐθνική στρατηγική

  «…Ἄν ἡ ὁμόδοξή μας Σερβία εἶχε 60 ἑκατ. κατοίκους καί ἡγεμόνευε στά Βαλκάνια, ζητώντας νά κατεβεῖ στή Θεσσαλονίκη, καί ἡ Τουρκία εἶχε 20 ἤ 30 ἑκατ. κατοίκους καί αἰσθανόταν νά ἀπειλεῖται ἐξίσου ἀπό τή σερβική ἐπέκταση, τότε ἡ Ἑλλάδα καί ἡ Τουρκία θά ἦσαν ἐγκάρδιοι φίλοι καί σύμμαχοι. Οἱ γεωπολιτικές παράμετροι καί τά ἐθνικά συμφέροντα καθορίζουν τήν ἐξωτερική πολιτική ὄχι τό παρελθόν, οὔτε ἡ φυλή καί ὁ πολιτισμός. Ἡ φυλετική καί πολιτισμική ὑποτίμηση τῆς Τουρκίας ἐνέχει τόν κίνδυνο τῆς στρατηγικῆς της ὑποτίμησης, ἀφοῦ συνεπάγεται ὅτι ἡ δῆθεν ἀνώτερη ἑλληνική ποιότητα μπορεῖ νά ἐξουδετερώσει τήν τουρκική ποσότητα…»

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Να επιδοθω και εγω σε ενα αντιοθωμανικο ξεσπασμα...

  1." Τό κολπάκι τῆς Δύσης γιά νά κρατάει ἐχθρούς Ἕλληνες καί Τούρκους χρόνια τώρα, ἐγώ δέν θά τό παίξω. Μήν ξεχνᾶμε ποιοί εἶναι οἱ ὑπαίτιοί της ἀντιπαράθεσης Ἑλλήνων καί Τούρκων στήν Κύπρο"

  Δηλαδη για να καταλαβω ρε Ζαρα,οι Τουρκοι ειναι καλα παιδια κατα βαθος,αλλα τους υποδαυλιζουν οι κακοι δυτικοι;Δεν υπαρχουν αντικειμενικες συνθηκες που ωθουν την Τουρκια σε αθλια επεκτατικη πολιτικη κρατους-ταραξια;Φταει η κακια πεθερα η Δυση που δεν αφηνει το αγαπημενο ζευγαρι να τα βρει;Ειναι δηλαδη φιλησυχοι κατα βαθος και με βουντου και με προηγμενες τεχνικες υπνωσης οι Δυτικοι τους εκτρεπουν σε επεκτατισμο;Θα τρελλαθουμε;!
  Αλλο πραγμα να ανγνωριζουμε και να εντοπιζουμε την υπουλη σταση λχ της Αγγλιας που εμπασε την Τουρκια στο κυπριακο το 50 και αλλο να αθωονουμε τους Τουρκους.Ναι...ειναι καλα παιδια και μας αγαπανε, αλλα τους παρεσυραν οι κακες παρεες και ολο προκαλουν προβληματα.Ελεος...Και να μην ξεχναμε πως το 1964 η Τουρκαι ηταν ετοιμη να επιτεθει στην Κυπρο και τελευται στιγμη τους σταματησαν οι Αμερικανοι.Θα μου πεις γιατι δεν ηθελαν ενδοΝΑΤΟΙΚΗ διενεξη.Σιγουρα,αλλα και οχι πως η επιθετικοτητα της Τουρκιας οφειλεται σε δυτικες παρεναισεις.Ειναι στην κουλτουρα του ο τσαμπουκας,η μεγαλομανια και η μπαμπεσια.Και κυριως ειναι μεγαλοι καλλιτεχνες της ανθρωποσφαγης και της γενοκτονιας.

  2.Παμε τωρα να θυμηθοθμε λιγο οθωμανικο πολιτισμο.Οχι,οχι δε θα παω πολυ πισω.Δε θα παω σε παιδομαζωμα,γεννιτσαρους,πολιορκια της Βιεννης,Μουρατ(καλα μιλαμε για μεγαλο εκπολιτιστη).Στα κοντινα θα μεινω.Παμε:

  -1822 Νεά αντίποινα από τον Σουλτάνο για να τρομοκρατήσει τους χριστιανούς στο νησί της Χίου. Δολοφονούνται 50.000 Έλληνες.

  -1850 12.000 Αρμένιοι και Νεστοριανοί σφαγιάζονται από Κούρδους υπό την ηγεσία του Μπεντέρ Χαν Μπέγκ, οι οποίοι είναι οπλισμένοι με καραμπίνες, ειδικά κατασκευασμένες για την τουρκική κυβέρνηση και οι οποίοι χρηματοδοτούνται και υποστηρίζονται επίσης από την τουρκική κυβέρνηση.

  7 Απριλίου του 1860 Ο Σουλτάνος διατάζει την σφαγή των Μαρωνιτών χωρικών στον Λίβανο.

  6 Ιουλίου 1860 Σύριοι σφαγιάζονται μετά από διαταγή του Αχμέντ πασά. Ο αριθμός των σφαγιασθέντων συμπεριλαμβανομένων και των Μαρωνιτών του Λιβάνου στις 7 Απριλίου, ανέρχεται στις 11.000.

  1876 Εξαπολύονται συμμορίες Τούρκων για να καταπνίξουν εξέγερση στην Βουλγαρία. 15.000 σφαγιάζονται στην περιοχή της Φιλλιπούπολης, μεταξύ αυτών και Αρμένιοι της τοπικής κοινότητας. Καταστρέφονται 58 χωριά και 5 μοναστήρια.

  28 Ιουνίου 1877 Κατά την αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων, προς την λήξη του Ρωσο-τουρκικού πολέμου, πάνω από 6.000 Αρμένιοι δολοφονούνται, όταν ο τουρκικός στρατός και κουρδικές άτακτες ομάδες καταστρέφουν τα χριστιανικά χωριά της περιοχής.

  -Καλοκαίρι του 1892 - Σφαγιάζονται 8.000 Γιεζίδες κοντά στο Μοσούλ, και καίγονται τα χωριά τους διότι αρνούνται να ασπαστούν το Ισλαμ, μετά από εντολές του Φερίκ πασά.

  Σεπτέμβριος του 1894 έως Αύγουστο του 1896 - Ο Σουλτάν Χαμίτ εφαρμόζει την τακτική της γενοκτονίας στους Αρμένιους.

  Αύγουστος και Σεπτέμβριος του 1894 - 12.000 Αρμένιοι σκοτώνονται στο Σασούν.

  Οκτώβριος του 1895 Λαμβάνει χώρα η πρώτη οργανωμένη γενοκτονία στην Κωνσταντινούπολη και στην Τραπεζούντα.

  Νοέμβριος και Δεκέμβριος του 1895 Οι τουρκικές αρχές οργανώνουν μεγάλης έκτασης σφαγές σε όλη τη χώρα.

  Ιούνιος του 1896 Σφαγή των Αρμενίων της πόλης Βαν.

  1896 Σφαγή 300.000 Αρμενίων στην Κωνσταντινούπολη.

  -12 Μαΐου 1896 Δολοφονίες 55.000 Ελλήνων και διαμάχες μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων στην Κρήτη.

  Εχω και αλλα, αντεχουμε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Παμε, λοιπον:
  -Μάρτιος του 1909 Νέες σφαγές 30.000 Αρμενίων και Αμερικανών ιεραποστόλων, στα Άδανα και άλλες πόλεις της Κιλικίας, οργανωμένες από τους Νεότουκρους.

  -1 - Ο τουρκικός στρατός κατά την υποχώρησή του από την ανατολική Θράκη, λεηλατεί τα χωριά της περιοχής του Διδυμοτείχου και της Ανδριανούπολης. Τα χωριά της περιοχής Μαλγάρα καίγονται. Το ίδιο συμβαίνει και στο Κεσσάνι. Δολοφονίες και σφαγές συνοδεύουν την καταστροφή και λεηλασία της ελληνικής αυτής περιοχής.

  1913 - Η ανακατάληψη της ανατολικής Θράκης με τις θηριωδίες που ακολουθούν έχει ως αποτέλεσμα τη σφαγή 15.690 Ελλήνων.

  Φεβρουάριος 1913 Οι Έλληνες κάτοικοι της περιφέρειας Κριθέα της Ανατολικής Θράκης τρέπονται σε φυγή από τις Τουρκικές αρχές. Ακολουθούν βάρβαρες λεηλασίες.

  Ιανουάριος έως Δεκέμβριος του 1914 Πάνω από 250.000 Έλληνες εκτοπίζονται από τις περιοχές της ανατολικής Θράκης και Σμύρνης. Τα υπάρχοντά τους κατάσχονται.

  27 Μαΐου 1914 Οι Τουρκικές αρχές διατάζουν το χριστιανικό πληθυσμό της Περγάμου να εγκαταλείψουν τη πόλη μέσα σε δύο ώρες. Οι τρομοκρατημένοι κάτοικοι καταφεύγουν στη Μυτιλήνη.

  -Μάιος και Ιούνιος του 1914 Οι Τούρκοι επιδίδονται σε όλες τις μορφές διωγμών που σαν στόχο έχουν τους Έλληνες της δυτικής Μικράς Ασίας. Τα παράλια της Μικράς Ασίας έχουν καταστραφεί. Στην Ερυθραία και στη Φωκαία οι Έλληνες σφαγιάζονται ανελέητα.

  Ιούλιος και Αύγουστος 1914 Η τουρκική κυβέρνηση δημιουργεί "τάγματα καταναγκαστικών έργων". Πρόκειται για μια νέα μέθοδο εξόντωσης των Ελλήνων - οθωμανών πολιτών που έχουν καταταγεί στον τουρκικό στρατό. Με τον τρόπο αυτό 400.000 Έλληνες εξοντώθηκαν από την πείνα και την κακοποίηση.

  -Αύγουστος του 1914 - 12.000 Ασσύριοι δολοφονούνται από τον Τζεβτέτ Χαλίλ Μπέι. Ο αριθμός των Ασσυρίων όλων των θρησκειών που έχουν δολοφονηθεί από τους Τούρκους από το 1895 ανέρχεται στις 424.000.

  Σεπτέμβριος 1914 - Με διάταγμα της Τουρκικής κυβέρνησης πολλά χωριά της Ανατολικής Θράκης, όπου πλειοψηφεί το Ελληνικό στοιχείο, εκκενώνονται δια της βίας (Νεοχώριο, Γαλατάς, Καλλίπολη, κτλ.). Ακολουθούν λεηλασίες σε σπίτια και καταστήματα. Χιλιάδες αφήνουν τα πατρογονικά τους εδάφη και καταφεύγουν στην Ελλάδα.

  Νοέμβριος - Δεκέμβριος 1914 - Με διάταγμα της Τουρκικής κυβέρνησης η περιοχή Βιζύη και μέρος της περιοχής Σαράντα Εκκλησιές εκκενώνονται. 19.000 Έλληνες εξορίζονται στην Ανατολία και οι περιουσίες τους λεηλατούνται. Σύμφωνα με τα αρχεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου 119.940 Έλληνες απελάθηκαν από την Ανατολική Θράκη.

  Απρίλιος του 1915 - Το τουρκικό καθεστώς προχωρεί σε οργανωμένες συλλήψεις ενός μεγάλου αριθμού Αρμενίων διανοουμένων και εθνικών ηγετών στην Κωνσταντινούπολη και στις επαρχίες. Στη συνέχεια εκτοπίζονται στην Ανατόλια και καθοδόν σφαγιάζονται. Οι Αρμένιοι στρατιώτες που υπηρετούν στον τουρκικό στρατό αφοπλίζονται και σφαγιάζονται κατά χιλιάδες. Ο ανυπεράσπιστος αρμενικός πληθυσμός οδηγείται στην έρημο της Συρίας και σφαγιάζεται κατά δεκάδες χιλιάδες από τον τουρκικό στρατό, από άτακτα στρατεύματα και πολίτες ή αφήνεται στην έρημο για να πεθάνει από την ασιτία και την κακοποίηση. 1.500.000 Αρμένιοι εξαλείφθηκαν από τις τουρκιές θηριωδίες.

  Αυτα τα αγριογουρουνα δε χορταιναν αιμα.Εχω και αλλα δεν τελειωσα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Δινω οθωμανικο πολιτισμο αβερτα.Μιλαμε για μεγαλεια...:

  -1915 - Οι Τούρκοι θέτουν σε εφαρμογή μια άγρια καταδίωξη κατά των Σύριων Ορθοδόξων και Νεστοριανών κατοίκων των περιοχών Χακάρι, Μαρντίν και Μιντιάτ. Από τα πρώτα θύματα της καταδίωξης είναι ο Αντάι Σερ, Αρχιεπίσκοπος του Σερτ. Η καμπάνια αυτή, γεμάτη σφαγές και καταστροφές, συνεχίστηκε έως το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, φτάνοντας σχεδόν στον στόχο της.
  20 Αυγούστου 1915 έως 6 Μαΐου 1916 - Οι Οθωμανοί απαγχονίζουν 35 Λιβανέζους και Σύριους εθνικούς ηγέτες στις πλατείες Αλ Μπουρτζ του Λιβάνου και Αλ Μαρτζά της Συρίας, με την κατηγορία ότι "αγωνίζονται για την ελευθερία". 130.000 Λιβανέζοι και Σύριοι δολοφονούνται κάτω από τον Οθωμανικό ζυγό.

  1916 - Οι Τούρκοι αναγκάζουν τους κατοίκους διαφόρων περιοχών του Πόντου να μεταναστεύσουν στο Σίβας. Κατά την παραπάνω μετακίνηση, από τους 16.750 κατοίκους των περιοχών Ελέβι και Τρίπολης, επέζησαν μόνον οι 550. Και από τους 49.520 κατοίκους της Τραπεζούντας, παρέμειναν ζωντανοί μόνο οι 20.300.

  1916 - Καταστροφή της περιοχής Ρισέου-Πλατάνου του Πόντου. Λεηλασίες των πόλεων Οφίς, Σούρμενα και Γέμουρα. Οι λεηλασίες οργανώθηκαν από τους αξιωματούχους του Οθωμανικού κράτους και εκτελέστηκαν υπό την ηγεσία του Αχμέτ Μπέη και του στρατάρχη της περιοχής Βελίπ Πασά.

  27 Δεκεμβρίου 1916 - Σύλληψη των διακεκριμένων πολιτών της Αμισού καθώς και 4.000 Ελλήνων πολιτών και εκτόπισή τους στην Ανατολία.

  Άνοιξη του 1917 - Οι Τούρκοι διατάσσουν τον διωγμό 23.000 Ελλήνων, κατοίκων της Κυδωνίας.

  Νοέμβριος του 1917 - 400 ελληνικές οικογένειες εκτοπίζονται από τους Τούρκους από τη Ν.Δ. Μικρά Ασία, ενώ λεηλατούνται οι περιουσίες τους.

  Απρίλιος του 1918 - Άλλες 8000 ελληνικές οικογένειες εκτοπίζονται από τη Ν.Δ. Μικρά Ασία.

  1920 - Ο Επίσκοπος της Τραπεζούντας Χρύσανθος, καταδικάζεται ερήμην σε θάνατο από το Στρατοδικείο της Άγκυρας. Καταδικάζεται επίσης και ο Επίσκοπος του Ζήλων ο οποίος αποδημεί στη φυλακή.

  1920 - 30.000 Αρμένιοι σφαγιάζονται στην περιοχή του Κάρς από Κεμαλικούς.

  Οι αρχιεγκληματιες αυτοι θα επρεπε να ενταχθουν στην Ενωση Χοιρινων.Και εκει να συνεχισουν τον "πολιτισμο" τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Και για τα υπολοιπα Ζαρα εχω να πω τα εξης:

  Λες:"Ἕνα ξεκάθαρο βέτο στίς ἐνταξιακές διαπραγματεύσεις τώρα, νέτα σκέτα"

  Βρε εδω δεν βαζουμε βετο εμεις-που μας απειλουν-και η Κυπρος που την κατεχουν.Θα καθαρισουν για μας οι Γαλλοι;Θα φρυαζε ο Γιαννοπουλος...Ενα κρατος εισεβαλε σε ενα αλλο,προσφυγοποιησε το μισο πληθυσμο του και συνεχιζει την παρανομη κατοχη και εμεις σπαζοντας ολα τα ρεκορ αυτογελοιοποιησης τους κανουμε και αβαντες.Γραφουμε χρυσες σελιδες στην Ιστορια Γελοιων Λαων.
  Οι Γαλλοι καλα κανουν.Θελουν ειδικη σχεση για να αγοραζουν οι τουρκαλαδες κανα αρωμα-διοτι βρωμοκοπανε ξεραμενο αιμα-αλλα οχι και να μπουν στην ΕΕ και ουσιαστικα να τη διαλυσουν.

  Ξεχνας οταν επιτιθεσαι σε Σαρκοζαρα και Αγκελα πως εκφραζουν τις θεσεις των κομματων τους και τις δικες τους. Οι γαλλοι και ευρωπαιοι σοσιαλιστες ΔΕΝ αντιτιθενται στην ενταξη των δολοφονων στην Ευρωπη.Και προφανως θα εξυπηρετησουν και τα δικα τους εθνικα συμφεροντα με τη ειδικη σχεση.Αλλα ΑΥΤΟΙ και κανεις αλλος λενε ΟΧΙ στην ενταξη των δολοφονων και κατα συνεπεια ανθιστανται στην αμερικανικη πιεση.Κανεις αλλος!Οταν λοιπον σε 15 χρονια που θα ενταχθουν θα σε λουσει κρυους ιδρωτας,θα θυμηθεις το Νικολα και τον Πρωτεσιλαο που τον υποστηριζε,αλλα θα ειναι αργα.Οταν δε καταφθασουν τα καραβανια των εκατομμυριων τουρκων που με το διαβητηριακι τους θα κανουν χρηση της "ελευθερης μετακινησης και μετεγκαταστασης των ευρωπαιων πολιτων" θα μονολογεις:"Συγνωμη Αγκελινα μου.Δεν σε υποστηριξα οταν επρεπε και να τωρα μεταναστευω, γιατι η γειτονια μου εγινε τουρκικος μαχαλας"
  Εισοδος των δολοφονων στην ΕΕ = ακυρωση του 1821 και του πνευματος του.Να το θυμησω το πνευμα του ή θα ταραχθυν οι ευαισθητες καρδιες μας; Να το θυμησω:"τουρκος μη μεινει στο Μορια μηδε στον κοσμο ολο". Και εγω λεω ,αντε να μεινει στον κοσμο.Αλλα μακρυα,γιατι ειναι δολοφονοι.Και βρωμανε κιολας.

  (σε κουρδισα καλα,δεν εχεις παραπονο...)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Πρωτ, παραείσαι βιαστικός στήν ἀνάγνωση. Πού εἷδες τό συγχωροχάρτι καί τήν άθώωση;

  Θεωρῶ ὅτι ἔχω πεῖ μέχρι τώρα εἷναι ἀρκετά ξεκάθαρο καί ἀπέχει ἔτη φωτός ἀπό κάτι τέτοιο.

  Ἀπό τό 2 μέχρι τό 10 δέν τά ἀμφισβητῶ.
  Μήν ξεχνᾶς, ὅτι ὅλα αὐτά πού περιγράφεις γίνονται στήν φάση διαμελισμοῦ τῆς Ὁθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, στήν προσπάθεια δημιουργίας ἑνός ἄλλου ἐθνικά καθαροῦ κράτους -τοῦ τουρκικοῦ - μέ διώξεις καί γενοκτονίες, τότε πού μέ δυτικές παρεμβάσεις δημιουργήθηκαν τά ἄλλα ἐθνικά κράτη ( προσοχή, δέν ἀμφισβητῶ τό 1821 - μπορεῖ καί αὐτό νά τό ἀκούσω σέ λίγο, τόν τρόπο δημιουργίας τοῦ νεοελληνικοῦ κράτους κρίνω).

  Τό πολύ ἁπλό πού ἔχω πεῖ στό παρελθόν, λέω καί θά λέω, εἷναι ὅτι ὅλα αὐτά, καί ἄλλα τόσα, εἷναι σταγόνα στόν ὠκεανό μπροστά σέ ὅσα ἔχει κάνει ἡ Δύση ἀπό τόν 15ο αἰῶνα καί μετἀ. Ὑπάρχει λοιπόν ἐδῶ ἔχουμε πλήρη διαφωνία, ὅπως φαντάζομαι πώς ὑπάρχει καί διαφωνία πώς ἄλλο ἡ Τουρκία καί ἄλλο ἡ Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία. Νά ἀποδόσω ἠθική κατηγορία στούς Τούρκους σάν Ἕλληνας , ναί θά τό κάνω, άλλά ΠΟΤΕ ἔχοντας στό πλάϊ μου κάποιον πιό βάρβαρο. Τώρα στό ἐπίπεδο τῆς πολιτικῆς ἄλλα μετρᾶνε, καί ἀποκλειστικά ἡ ἐπίκληση τῆς βαρβαρότητας τοῦ ὅποιου άντιπάλου γιά μένα δείχνει πολιτική ἐλαφρότητα καί ἀδυναμία. Δέν θά πῶ τώρα πού ὀφείλονται, ἔχω ἀναφερθεῖ στό παρελθόν, θά τό κάνω καί στό μέλλον, στήν ἄποψη πού ἔχω γιά τόν τριτοκοσμικό χαρακτῆρα ( πολιτικά, πολιτιστικά, οἰκονομικά), τῆς Ἑλλάδας σάν κράτους καί πού ὀφείλεται αὐτός ὁ χαρακτῆρας.

  Φυσικά καί εἷναι κάποια άντικειμενικά δεδομένα πού καθορίζουν τίς συμπεριφορές. Ὅταν λέω γεωπολιτικό δυναμικό,αὐτό ἐννοῶ. Καί φυσικά οἱ δυτικοί σέ μιά τέτοια διαμάχη, τούς Τούρκους θά εὐνοήσουν καί ὄχι τούς δεδομένους ἀπό τό 1831 καί μετά Ἕλληνες.

  Γιά τό Κυπριακό ( ἐμένα αὐτό μέ καίει γιά τούς λόγους πού ἤδη ἀνέφερα στό προηγούμενο σχόλιο) βλέπεις ἡ Ε.Ε. νά στηρίζει τό μέλος της, τήν Κυπριακή Δημοκρατία, ἤ τό ψευδοκράτος; Γιατί ἐγώ βλέπω τό δεύτερο. Ἄν θές σχολίασέ μου καί γιατί δέν κόβουν άπό τώρα τίς διαπραγματεύσεις ἔνταξης μέ τήν Τουρκία. Τούς Ἕλληνες πολιτικούς δέν τούς σχολιάζω, θά κάνουν ὅτι τους ποῦν οἱ Βρυξέλλες καί οἱ ΗΠΑ.


  ΥΓ. Τώρα εἷδα τό 2 τελευταῖα σου σχόλια, σέ κάποια ἀπό αὐτά πού ρώτησα ἔχεις ἀπαντήσει. Καί οὁ ἄλλες σφαγές πού ἀναφέρεις, κανείς δέν τίς ἀμφισβητεῖ, ἀλλά ὅσα ἔχω ἤδη γράψει παραμένουν ἐν ἰσχύι. Ἐπιμένεις ὅμως νά βιάζεσαι. Καί ποιός σοῦ εἷπε πώς ζητάω νά βάλουν βέτο γιά λογαριασμό μας; Ἄς τό βάλουν γιά λογαριασμό τους καί ἄς προχωρήσουν μέ τήν εἰδική σχέση. Χρειάζονται τήν ὑποστήριξη τῆς Ἑλλάδας γιά νά τό ξεκόψουν στούς Τούρκους;΄Ἐκτός ἄν κάνουν παλληκαρισμούς γιατί θέλουν νά τήν βγοῦν λίγο στήν Ε.Κ.Τ. Αὐτά γιά ἀντίσταση στήν ἀμερικάνικη πίεση εἷναι γιά γέλια, μόνο ὁ Ντέ Γκώλ τό ἔκανε αὐτό. Κανείς ἄλλος.
  Καλά ἀκόμα δέν κατάλαβες πώς καί έγώ εἷμαι κατά τῆς ἔνταξης; Τό ἔχουμε πεῖ καί παλιότερα, στό ξανάγραψα καί στό δεύτερο σχόλιο μου στίς 10.57. Προφανῶς ὄχι γιά τούς ἴδιους λόγους μέ τόν Νικολά καί τήν Ἀγκέλα.

  Ἔ ὄχι καί ἡ προάσπιση τῶν "εὐρωπαϊκῶν ἰδεωδῶν" τῆς Ε.Κ.Τ συνέχεια τοῦ 1821. Θά τρίζουν τά κόκκαλα τῶν ἀγωνιστῶν.

  Νά θυμίσω ἀκόμα πώς ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης πρίν τήν ἔναρξη τῆς ἐπανάστασης ἤθελε τήν δημιουργία χριστιανομουσουλμανικοῦ κράτους, ὅπως καί ὁ Ρήγας;

  Φτάνει γιά σήμερα. Καί χαλαρά...:))) Σοῦ ἔχω θέματα γιά "Εὐρώπη". Σιγά σιγά ὅμως γιατί ἡ ζέστη δέν μέ διευκολύνει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Ζαρα,θα απαντησω τωρα γιατι αυριο ειναι δυσκολη μερα.
  1. Θεωρω υπεραπλουστευση-οχι συγχωροχαρτι-το να λεμε "οι κακοι ξενοι μας βαζουν και τσακωνομαστε.Δεν εχουμε να χωρισουμε τιποτα"

  2. Θεμα "αλλο Τουρκια-αλλο Οθωμανικη Αυτοκρατορια".
  Σωστο.Οποιος ταυτιζει αυτα τα δυο διαπρατει ιστορικο σφαλμα και η αναλυση του πασχει εξαρχης.Προσεξε ομως Ζαρα μου. Εσυ-και θα το παραδεχθεις πως ετσι ειναι-χρησιμοποιεις αυτην την υπαρκτη διαφοροποιηση,μαλλον επηρεασμενος απο Κιτσικη,για να εξωραισεις την εικονα της Οθωμανικης Αυτοκρατοριας και να την αποκαθαρεις απο τα κεμαλικα εγκληματα.Και σε αυτο το τελευταιο καλα κανεις αφου οι κεμαλιστες και το κομιτατο Ενωση και Προοδος ηταν αλλου παπα ευαγγελιο.ΑΛΛΑ:ολα εχουν τα ορια τους.Εννοω ολα τα σκεπτικα και ολες οι νοηματικες κατασκευες.Δεν μπορεις-ας πουμε-τις σφαγες που εγιναν με εντολες των Οθωμανων Σουλτανων(για αυτο τα παρεθεσα) να τις αποδιδεις με το "ετοιμαζονταν για εθνος-κρατος".Οταν ο Σουλτανος και η αυλη του διαταζει σφαγες στα τελη του 19 ή αρχες του 20 το εκανε για να ειναι πιο απλο το εργο των Νεοτουρκων που θα εμφανιζονταν αργοτερα;Η μηπως ο Σουλτανος δεν ηταν εχθρος των εθνικιστων;Ή μηπως δεν ηθελε την συνεχεια της Αυτοκρατοριας;Ακυρο λοιπον το επιχειρημα "ετοιμαζονταν για εθνος-κρατος" για αυτο εσφαζαν με διαταγες Οθωμανων αξιωματουχων.Φορτωσα τωρα και θα ψαξω για συγκεκριμενες σφαγες στην διαρκεια των 15-18 αιωνα για να καταδειχθει ο μυθος της "ανεκτικης" Οθωμανοκρατιας.Που παρεμπιπτοντως στηριζουν οι Ρεπουσαιοι.(μην φωναξεις,δε λεω πως λες τα ιδια.Απλα ειναι μια πραγματικοτητα και την επισημαινω.Οι Ρεπουσαιοι και στο βιβλιο-εκτρωμα στηριζαν το "οι Οθωμανοι ηταν ανεκτικοι").
  Και ενα επιχειρημα ακομη.Τα παντα ειναι θεμα βαθμου.Ας πουμε,αλλο πραγμα ειναι και η Ανατολικη Ρωμαικη Αυτοκρατορια(Βυζαντιο) απο την Ελληνικη Δημοκρατια.Ομως ουδεις αμφισβητει πως οι ελληνικοι πληθυσμοι-ιδιως απο ενα σημειο και μετα-επαιζαν τον κυριο ρολο στην Αυτοκρατορια.Το Βυζαντιο απο ενα σημειο και μετα ταυτιζεται με την πορεια του ελληνικου εθνους στο μεσαιωνα.Αλλα ο ΒΑΘΜΟΣ σχεσης Ελλαδας-Βυζαντιου ειναι ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΜΙΚΡΟΣ απο το βαθμο σχεσης Τουρκιας-0θωμανικης Αυτοκρατοριας.Γι αυτο και ο ορος Τουρκοι χρησιμοποιειται ηδη απο το γεννημα της Αυτοκρατοριας των Οσμανληδων(φτου!).

  "Νά θυμίσω ἀκόμα πώς ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης πρίν τήν ἔναρξη τῆς ἐπανάστασης ἤθελε τήν δημιουργία χριστιανομουσουλμανικοῦ κράτους"
  Εμ τι να κανει ο Γερος;Σου λεει πως διαλο θα τους ξεφορτωθουμε αυτους;Θα στομωσουν τα μαχαιρια μας.Οποτε αυτα σκεπτοτανε.Ευτυχως μετα αλλαξε γραμμη,ευνοησαν και οι συνθηκες και προχωρησαμε σε λυσεις αλα-Τριπολιτσα.Αλλιως σημερα ολη η χωρα θα ηταν μια δυτικη Θρακη.Ποιος θα το ηθελε;

  -"Αὐτά γιά ἀντίσταση στήν ἀμερικάνικη πίεση εἷναι γιά γέλια"
  Καθολου για γελια δεν ειναι.
  ""I told President Obama that it's very important for Europe to have borders. For me Europe is a force stability in the world and I cannot, allow that force for stabilisation to be destroyed," he said.

  Turkey began EU membership talks in 2005, and has begun negotiations in 10 of the 35 policy areas that candidate countries must bring into line with EU rules. France and Germany lead opposition to its membership."

  http://www.eubusiness.com/news-eu/1244296022.08/

  Βρες μου αλλους ηγετες απο το παρελθον να εχουν πει τα ιδια;Κανεις.Ο Σιρακ;Κοταρα ολκης.Εκτος αν κρινεις πως ειναι ευκολο και απλο να λεει αυτα που λεει.Εξυπηρετωντας βεβαια τα γαλλικα συμφεροντα.Και καλα κανει.Απλα ισχυριζομαι πως στο θεμα αυτο-που ειναι θεμα επιβιωσης για τον ελληνισμο-εχουμε ταυτιση συμφεροντων με Σαρκοζι, γερμανους χριστιανοδημοκρατες κλπ εστω και αν εχουμε διαφορετικες αφετηριες. Το συμφερον ειναι κοινο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Nα πως αντιστεκεται ο Σαρκοζι στη λυσσωδη αμερικανικη προσπαθεια να μπουν οι Ογουζοι-Σελτζουκοι-Τουρκοι μεσα.Καρπαζωνει αμερικανο δημοσιογραφο:

  Πες τα χρυσοστομε!

  Αυτοι ηταν,αυτοι ειναι,αυτοι θα ειναι:
  Oθωμανοι και Τουρκοι μοιραζονται το παθος για αιμα

  Aυτα τα αισχη δεν τα εκανε ο Κεμαλισμος.Τα εκανε η Οθωμανικη Αυτοκρατορια:
  Λαος εγκληματιων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Kαι για να κλεισω για σημερα Ζαρα,να σου διηγηθω κατι.Προ ετων ειχα παει Μαλτα.Μιλαμε αυτοι ειναι πιο ευαισθητοποιημενοι και απο μας.Ακουνε Τουρκους και Οθωμανικη Αυτοκρατορια και αφηνιαζουν.Βλεπεις τα "πολιτισμενα γιαταγανια" εφτασαν ως εκει και ξερουν απο πρωτο χερι οι Μαλτεζοι την οθωμανικη "ανεκτικοτητα",αλλα τους εκαναν οι Μαλτεζοι ιπποτες τα τρια δυο:
  Πολιορκια Μαλτας

  Oπως τιμη αξιζει και στους Αυστριακους που δεν ειναι επιλησμονες οπως εμεις.Μιλανε αυστριακοι πολιτες:
  "Gerhard Lachner, 48, who was selling grape juice, said: "It would be terrible. Only the bad ones come, while the decent people stay in Turkey."

  Europe may or may not decide to take a historic step and begin membership negotiations Monday with Turkey.

  But if Europe lifts its gates to the poor Muslim country of 70 million people, even tentatively, reservations like those expressed in Austria mean that Turkey's journey toward accession is likely to be uncomfortable over the next decade, the probable duration of the talks. It could end in failure.

  "It will never happen," said Peter Görlich, a court worker. "Turkey lost the right to join because they could not make peace with Cyprus. Its democracy and human rights standards are not up to EU standards. Bluntly, Turkey is not in Europe."
  http://www.nytimes.com/2005/10/02/world/europe/02iht-austria.html?_r=1

  Δεν ξεχνιεται και το 1683.Τοτε που οι ορδες των ανθρωποειδων πολιουρκουσαν την Βιεννη και τους σταματησαν ηρωικοι Πολωνοι Ουσσαροι και Αυστριακοι.Hρωικοι αυστριακοι-πολωνοι και θλιβεροι ελληνογραικυλοι των εγκυρων εφημεριδων μας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Ἐπειδή πολυφοριέται τό σχῆμα γιά ἀπολίτιστους ἀνατολίτες, μογγόλους, βάρβαρους κ.λπ. θά παραθέσω ἕνα μικρό κείμενο ἀπό τό βιβλίο τοῦ Γέρ. Κακλαμάνη («Τό Ἀνατολικό ζήτημα» σήμερα). Παρουσιάζει πῶς βλέπει ἡ «Εὐρώπη» τούς ἄλλους πολιτισμούς, ἡ μόνη ἀνησυχία καί ἐνδιαφέρον περί πολυπολιτισμικότητας πού ἔχει εἶναι μόνο γιά τήν ἔνταξη ΟΛΩΝ σέ μία ἑνιαία γραμμή παραγωγῆς καί κατανάλωσης γιά νά εὐημεροῦν οἱ δεῖκτες. Ὅταν οἱ οἰκονομικές συνθῆκες ἀλλάξουν – ὅπως στίς μέρες μας – ἀλλάζουμε τροπάρι.


  …Τό παρελθόν τῆς ἄκρως πολύπλοκης μεσογειακῆς ἱστορίας θά γίνει «εἰδικότητες» στά Πανεπιστήμια, ἀπό ὅπου κάθε φορά θά προέκυπταν τά ἀπαραίτητα στοιχεῖα πρός δικαιολογία τῆς ἐπισήμου πολιτικῆς…Ἐφκιάσθηκε ἔτσι ὅπως εἴπαμε, ἕνα Βυζάντιο χωρίς Ἕλληνες, ὅπως καί Ἕλληνες χωρίς Βυζάντιο, ἡ Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία ἔγινε τουρκικός ἐπεκτατισμός καί τό Ἰσλάμ ὁ ἰσοπεδωτικός κίνδυνος μέ ἀποκλειστικό ἔμβλημα τό σπαθί. Ὅτι μέσα στήν μεσογειακή ἱστορία τοῦ μεσαίωνος μπορεῖ νά καλλιεργήθηκαν ἐπί σειρά αἰώνων ὕπατες κατά πράξη ἀρχές τῆς ἀρχαίας δημοκρατίας καί τῆς αὐτονομίας τοῦ ἀτόμου – ἄρα καί τό ἐρώτημα γιά τίς σημερινές ἀνάγκες, ὡς ποιόν βαθμό θά μποροῦσαν οἱ νοοτροπίες αὐτοῦ τοῦ κόσμου νά συναρμοσθοῦν κατά ἕνα ὀργανικώτερο τρόπο στίς ἀνάγκες τῆς ἀναπτύξεως καί τῆς παραγωγῆς – δέν ἐμπίπτουν, σχεδόν φυσιολογικά θά ἔλεγε κανείς, στό ὀπτικό πεδίο τῶν «εἰδικῶν». Τό Ἰσλάμ καί τό Βυζάντιο παριστάνονται πάντα σάν κάτι τό παρελθόν, μέσα σέ μία τεχνικῶς καλλιεργούμενη ἀντίληψη περί «ἀνόδου» καί «καθόδου» τῶν πολιτισμῶν, καί ὄχι σάν κάτι τοῦ ὁποίου οἱ δράσεις ἔχουν νά κάνουν μέ τά προβλήματα τοῦ σημερινοῦ κόσμου καί ἰδιαίτερα τοῦ «σοσιαλισμοῦ». Ἡ θρησκευτική ἀνοχή τοῦ Ἰσλάμ, ἡ διατηρήσασα μικρότατες θρησκευτικές μειονότητες ἐπί χιλιάδες χρόνια, ἀντιπαραβάλλεται χωρίς προσχήματα πρός τά μερικά ἑκατομμύρια μωαμεθανῶν ἐργατῶν τῆς δυτικῆς Εὐρώπης καί ἡ «δημοκρατία» διαφημίζεται ὡς προϊόν ἐξαγωγῆς περί τοῦ ὁποίου οἱ ἄλλοι δέν ἔχουν ἰδέα. Καί κατά τούς ἴδιους τρόπους φυσικά, ὅπως π.χ. μετά τά πρῶτα μεταπολεμικά χρόνια, ὅπου στόν Περσικό Κόλπο ἐγκαθίσταντο τά μεσαιωνικά ἐμιράτα μέ τήν ἐντολή νά ἱδρύσουν σχολές χοροῦ καί μπαλέτου, οἱ ὁποῖες ἐν συνέχεια ἐπροβάλλοντο ἀπό τά μαζικά μέσα ἐνημέρωσης ὡς ὑπατές ἀποδείξεις «δημοκρατίας» ( ἐν ἀντιθέσει πρός τά «δικτατορικά» καθεστῶτα τοῦ Νάσερ μέ τό Σουέζ ἡ τοῦ Μωσαντέκ μέ τήν κρατικοποίηση τῶν πετρελαίων στήν Περσία).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Λοιπόν, βλέπω ὅτι ἀνακυκλώνουμε τά ἴδια πράγματα, καί ἐκτός τοῦ ὅτι εἶναι κουραστικό, ἀρχίζω καί τά παίρνω Πρώτ μέ αὐτή τήν συνεχῆ ἀπαρίθμηση σφαγῶν, γενοκτονιῶν. Ἔτσι δημιουργοῦνται ἐντυπώσεις διότι, ἀφ’ἑνός ἐγώ ποτέ δέν τά ἀμφισβήτησα, δέν καταλαβαίνω λοιπόν τί νόημα ἔχουν αὐτά τά κατεβατά, ἀφ'ἐτέρου ἡ ἀρχική ἔνστασή μου ἡ ὁποία τέντωσε μέχρι ἐδῶ εἷναι γιά τό ποιός δέν δικαιοῦται νά ὁμιλεῖ περισσότερο γιά βαρβαρότητα. Ἐγώ λέω ὁ δυτικός ( εὐρωπαῖος-ἀμερικάνος κ.λπ.). Ἡ θέση μου εἶναι ἁπλή καί τήν ξαναδιατυπώνω γιά τελευταία φορά: Ὅλα αὐτά πού παραθέτεις εἶναι σταγόνα στόν ὠκεανό μπροστά στήν εὐρωπαϊκή βία, σφαγή, κατάκτηση, κλοπή, λεηλασία , ἐκμετάλλευση, ἀπ’ ἄκρου σέ ἄκρο τοῦ πλανήτη. Ἄν ὁ Τοῦρκος ( εἴτε σάν ὀθωμανός, εἴτε σάν κεμαλιστής, εἴτε σάν ὁτιδήποτε) εἶναι μία φορά σφαγέας, ὁ εὐρωπαῖος εἶναι 1000. Φυσικά ὅλα τά εὐρωπαϊκά ἀνδραγαθήματα καλύπτονται κάτω ἀπό τόν μανδύα τῶν ἀνακαλύψεων, ἐξερευνήσεων, ἐκπολιτισμοῦ, ἀνάπτυξης, προόδου, δημοκρατίας, ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ( ὅλα τά προηγούμενα σέ εἰσαγωγικά γιατί πρόκειται περί προπαγανδιστικῶν ὅρων συσκότισης). Ὁ δυτικός Τσόμσκυ, ἀπό τόν ὁποῖο ἐπηρεάζομαι, ἔχει πολλά νά πεῖ ἐπ’αὐτοῦ, ὅπως και ἄλλοι δυτικοί ἱστορικοί και μελετητές π.χ. Τόυνμπη.
  Φυσικά καί ἐπηρεάζομαι ἀπό τόν Κιτσίκη, καί ὄχι μόνο. Κακό εἶναι; Ὅλοι ἀπό κάπου δέν ἐπηρεαζόμαστε ὅταν διαβάζουμε κάτι γιά τό ὁποῖο δέν ἔχουμε ἄμεση ἀντίληψη; Εἶναι ἄν ὄχι ὁ μεγαλύτερος, ἀπό τούς μεγαλύτερους ζῶντες τουρκολόγους. Τά δέ βιβλία του, μεταξύ τῶν ὁποίων τά «Συγκριτική ἱστορία Ἑλλάδος-Τουρκίας» καί «Συγκριτική ἱστορία Ἑλλάδος-Κίνας» εἶναι ἀποκαλυπτικότατα ἄν καί γιά τό κατεστημένο ἀρκούντως ἐνοχλητικά. Ἐπηρεάζομαι ἀκόμα καί ἀπό τόν Ἴωνα Δραγούμη, Ἄθ.Σουλιώτη-Νικολαίδη, Περικλῆ Γιαννόπουλο, Γέρ.Κακλαμάνη, Παν. Κονδύλη, Τσόμσκυ, Γκαλεάνο...Στό ἄρθρο τοῦ Κονδύλη, τόν σύνδεσμο τοῦ ὁποίου παρέθεσα πῶς το βλέπεις;

  Ἡ ἐξήγηση πού ἔδωσες γιά τόν Κολοκοτρώνη, στό γιατί ἤθελε νά ἱδρυθῆ χριστιανομουσουλμανικό κράτος, εἶναι σάν νά θές νά πᾶς ἀπό τό Σύνταγμα στήν Ὁμόνοια μέσῳ Τρικάλων. Ἐ τί νά πῶ…

  Ξαναλέω, οἱ σφαγές ἀπό τούς σουλτάνους τοῦ 19ου αἰῶνος, καί τῶν ἀρχῶν τοῦ 20ου, οἱ ὁποῖες συνεχίστηκαν ἀπό τους Νεότουρκους και τον Κεμάλ εἶναι ἐθνικές ἐκκαθαρίσεις σέ ἀντίδραση στήν δημιουργία τῶν ἐθνικῶν κρατῶν. Εἶναι ἡ φάση παρακμῆς τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας. Ὅλα τά κράτη πού δημιουργοῦνται στά σαλόνια καί τά γραφεῖα τῆς Εὐρώπης στόχο ἔχουν κυρίως τήν ἀνάσχεση τῆς τσαρικῆς Ρωσίας, να μην προλάβει νά ἐπωφεληθεῖ τῆς κατάρρευσης τῶν Ὀθωμανῶν καί χρησιμοποιοῦν κυρίως τίς ἐθνότητες πού μέχρι τότε ζοῦσαν μέσα στήν αὐτοκρατορία. Ὁ ὅρος γιά τά Βαλκάνια «πυριτιδαποθήκη τῆς Εὐρώπης» ἔχει σαφῶς νά κάνει μέ τήν προχειρότητα καί τούς καθαρά συμφεροντολογικούς ὑπολογισμούς μέ τούς ὁποίους ἡ Δύση προσπάθησε νά ἐντάξει στήν ἐπιρροή της τά νέα ἐθνικά κράτη, τήν ἄρνηση κατανόησης τοῦ ἱστορικοῦ παρελθόντος καί ἔλλειψη ἱστορικῆς προοπτικῆς τοῦ χώρου, ἄρα καί ἀπροθυμία συνεργασίας – τά δικά σας δικά μας και τά δικά μας δικά μας -, καί δέν ὀφείλεται στόν καθυστερημένο, ὑπανάπτυκτο, ἀπροσάρμοστο, σφαγέα Βαλκάνιο ἤ Ἀνατολίτη, ὅπως ἔντεχνα ἐξ ἑσπερίας παρουσιάζεται. Ὁ ρατσισμός ( δυτικός φυσικά) σέ ὅλο του το μεγαλεῖο, σαν ἐργαλεῖο πολιτικῆς στήν πράξη, τεχνηέντως μετά μετατρεπόμενος σε «ἀντιρατσισμό» και τούμπαλιν. Ὅλα αὐτά φυσικά ἀπό τά ἴδια κέντρα ἀποφάσεων, ἀνάλογα με τις ἑκάστοτε συνθῆκες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Ἔκανες ἕνα φαουλάκι μέ τήν ἀναφορά στήν Ρεπούση. Κλείνοντας θά πῶ ὅτι ἐνῶ δέν βρῆκα μέσα στό βιβλίο ἀναφορές γιά ἀνεκτικούς Ὀθωμανούς, πιστεύω πώς ὄντως ὅπως κάθε πολυεθνική αὐτοκρατορία ἔτσι καί ἡ Ὀθωμανική ἦταν ἀνεκτική στίς ἐπί μέρους ἐθνότητες ( γλώσσα, θρησκεία, κοινωνική ὀργάνωση). Αὐτό μέχρι τήν φάση πού ἄρχισε νά παρακμάζει. Πάντως δέν ἀνησυχῶ πώς θά μέ ἐντάξει κάποιος στήν κατηγορία τῶν Ρεπουσαίων γιά τούς ἑξῆς λόγους α) ὅλοι αὐτοί, σέ ἀντίθεση μέ μένα, ἐκθειάζουν τήν σύγχρονη δυτική «δημοκρατία» τούς θεσμούς της, ἐθνικούς καί ὑπερεθνικούς, ὅπως καί τίς «ἀνθρωπιστικές» ἐπεμβάσεις της καί τό κυριώτερο β) ἐγώ καί στό παρελθόν καί συνεχίζω, ἔχω τοποθετηθεῖ ἀρνητικά ἀπέναντι στίς διαστάσεις πού ἔχουν δοθεῖ γιά τό λεγόμενο «Ὁλοκαύτωμα» τῶν Ἑβραίων, διαφωνώντας καί μέ τόν ἐν λόγω χαρακτηρισμό. Οἱ Ρεπουσαῖοι, ἡ συγκεκριμένη κυρία μάλιστα, ἔχει συμμετάσχει σέ σεμινάρια μέ ἀποκλειστικό θέμα τό πῶς πρέπει νά διδάσκεται τό «Ὁλοκαύτωμα» ἄκουσον, ἄκουσον, σέ παιδιά τοῦ δημοτικοῦ. Μία καί τήν ἀνέφερες λοιπόν τήν κυρία, καταλαβαίνεις φαντάζομαι πώς θά εἶμαι ὁ τελευταῖος πού θά τοῦ κολλήσουν τήν ἀνάλογη στάμπα…

  Πάντως ο Σαρκοζί, με το συμπάθειο δηλαδή, ἡ δήλωση πού κάνει μετά τις συνομιλίες με τον Ὀμπάμα, σάν νά ἀπολογεῖται εἶναι. Ἡ πλάκα εἶναι πώς θα πεταχτεῖ και ὁ Σημίτης καί θά λέει τά ἴδια. Κάτι ψέλισσε πρίν ἀπό μερικούς μῆνες ἄν θυμᾶμαι καλά για την Ε.Ε. και την Τουρκία. Κολοτούμπες. Ὅπως λέει και ὁ Γερ. Κακλαμάνης ἡ «εὐρωπαϊκή» πολιτική σκέψη εἶναι ἀνύπαρκτη, ἤ μάλλον περιορίζεται στήν μελέτη καί τήν παραγωγή ποσοστῶν.

  Κλείνω ὅπως ἄρχισα. Σφαγέας ὁ Τοῦρκος; Ναί. Συμφωνοῦμε. Σφαγέας ὁ Εὐρωπαῖος; Χίλιες φορές Ναί. Ἐδῶ διαφωνοῦμε.

  Καί τό σημαντικώτερο, τό σημεῖο τό ὁποῖο στάθηκε ἀφορμή γιά τήν ἀνάρτηση ἀλλά στήν πορεία χάθηκε. Οἱ διεργασίες πού κυοφοροῦνται στήν Κύπρο μέ κάθε μυστικότητα. 2 βιβλία τοῦ Δημήτρη Κωνσταντακόπουλου ἀποκαλυπτικώτατα. Οἱ πιέσεις ἀπό τήν Εὐρώπη ὑπέρ τῶν τουρκικῶν συμφερόντων ἀφόρητες. Τό θέμα λοιπόν εἶναι, ἐμεῖς τί κάνουμε. Ἡ ἀπάντηση σέ μεγάλο βαθμό βρίσκεται στό δίπολο πού ἀναπτύσσει ὁ Κωνσταντακόπουλος στό ἄρθρο του «Ἔθνος καί Ἀριστερά» ( τοῦ ὁποίου τόν σύνδεσμο ἔχω ἐπισυνάψει στό κυρίως σῶμα τῆς ἀνάρτησης)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Zαρα,μικρο φαουλακι διεπραξες εσυ.Αλλα επειδη ειμαι της ενωσιτικης παραγκας δεν το σφυραω.Να εξηγηθω.
  Το φαουλακι σου ειναι να με εμφανιζεις στο τελευταιο σου μηνυμα οτι: 1)σου χρεωνω Ρεπουσιες αντιληψεις,ενω ρητα ξακαθαριζω πριν απαντησεις("μη φωναξεις"κλπ)οτι ουτε θα διανοουμην να υπαινιχθω κατι τετοιο.Αλλωστε ποσες φορες μεσα απο αναρτησεις σου δεν αναφερθηκαμε στο ρευμα αυτο των νεοιστορικων και δεν το καυτηριασαμε;Τι λες να τα ξεχασα;Το στιγμα σου ειναι σαφεστατο και θα ηταν αν μη τι αλλο βλακεια εκ μερους μου να προσποιηθω πως δεν το αντιλαμβανομαι.Το αντιλαμβανομαι και το ενστερνιζομαι διοτι συμπιπτουμε επι αυτου πληρως.Αρα η αστοχια ειναι δικη σου, να με εμφανιζεις δηλαδη να σου αποδιδω μια θεση που δεν εχεις.
  2)εμμεσως, τι εμμεσως σαφεστατα, με εμφανιζεις:α)να αθωωνω τις δυτικες σφαγες β)να σου αποδιδω αρνηση των οθωμανικων γενοκτονιων.ΤΙΠΟΤΑ ΕΚ ΤΩΝ ΔΥΟ ΔΕΝ ΙΣΧΥΡΙΣΤΗΚΑ. Σε παλαιοτερες αναρτησεις σου ρητα αναφερθηκα στο καταμαυρο παρελθον των δυτικων,στη φουσκα που αποτελει η ΕΕ κλπ.Αρα γιατι λες "διαφωνουμε" σε αυτη τη φραση σου: "Κλείνω ὅπως ἄρχισα. Σφαγέας ὁ Τοῦρκος; Ναί. Συμφωνοῦμε. Σφαγέας ὁ Εὐρωπαῖος; Χίλιες φορές Ναί. Ἐδῶ διαφωνοῦμε.";
  3)Λες:"Ἔτσι δημιουργοῦνται ἐντυπώσεις διότι, ἀφ’ἑνός ἐγώ ποτέ δέν τά ἀμφισβήτησα". Εδω εχεις δικιο. Οντως ο τροπος παραθεσης εκ μερους μου, χωρις την διευκρινηση οτι γινονται στο πλαισιο ενισχυσης της θεσης μου πως ειναι πρωταθλητες στις γενοκτονιες και χωρις την διευκρινηση πως ΔΕΝ τα παρεθεσα ως εστω και εμμεση απαντηση σε σενα ηταν παραλειψη.Θεωρησα ομως δεδομενη και πληρως εμφανη την αποδοχη εκ μερους σου της ιστορικοτητας των οθωμανικων ακροτητων και απο κει και περα επικεντρωσα την διαφωνια μας στο αιτιο. Εσυ τις αποδιδεις σε "ἐθνικές ἐκκαθαρίσεις σέ ἀντίδραση στήν δημιουργία τῶν ἐθνικῶν κρατῶν", εγω τις αποδιδω στον βιαιο και καταπιεστικο χαρακτηρα των Οθωμανων,γιατι οπως ειπα-και δεν απαντησες-στοχος των Οθωμανων τον 19 και αρχες 20 ΔΕΝ ηταν η δημιουργια εθνικου κρατους.

  Επι της ουσιας τωρα,γιατι τα προηγουμενα ηταν διαδικαστικα:
  Α)Λες:"Κλείνοντας θά πῶ ὅτι ἐνῶ δέν βρῆκα μέσα στό βιβλίο ἀναφορές γιά ἀνεκτικούς Ὀθωμανούς".Επειδη δεν μπορω να σου επιδειξω διαδικτυακα το βιβλιο αρκουμαι σε ιντερνετικες πηγες:
  1.Αρδην. "Εξαλείφει τον ανελεύθερο και καταπιεστικό χαρακτήρα του οθωμανικού δεσποτισμού εξοβελίζοντας παντελώς από το βιβλίο τις έννοιες _σκλαβιά, καταπίεση, ταπεινώσεις_ παρότι το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) θέτει ως ρητό στόχο την εκμάθηση και κατανόησή τους από τους μαθητές . Παράλληλα, διαστρέφει ριζικά τις έννοιες ραγιάς, παιδομάζωμα, αλύτρωτος, εθνική ολοκλήρωση. Πράξη κραυγαλέου εξωραϊσμού της τουρκοκρατίας αποτελεί η παράθεση μαρτυρίας πως, στους κόλπους της, επικρατούσε, δήθεν, θαυμαστή ταξη (σελ. 19). Παράλληλα, αποκρύπτεται επισταμένως κάθε είδους τεκμήριο και μαρτυρία που αποδείχνει και κάνει απτό τον δεσποτικό, τυραννικό χαρακτήρα της."

  http://www.ardin.gr/node/356

  2.Καραμπελιας. " Για παράδειγμα, στη σελίδα 18, το παιδομάζωμα αναφέρεται ως «στρατολόγηση των παιδιών των χριστιανών από τους Οθωμανούς» (sic!), χωρίς να συνδέεται άμεσα με τους «βίαιους εξισλαμισμούς», και βέβαια δεν γίνεται καμιά αναφορά στην τεράστια έκταση που είχε προσλάβει. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν είναι πια ένα από τα στυγνότερα εκμεταλλευτικά καθεστώτα που γνώρισε η σύγχρονη ιστορία, αλλά μια «πολυπολιτισμική» κοινότητα, όπως απεφάνθη ο μέντορας της «νέας Ιστορίας», εκλεκτός των εντύπων του Οργανισμού Λαμπράκη, Αντώνης Λιάκος"

  http://www.discussion.gr/themata/diastrevlosi_istorias/karampelias1.html

  ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. 3.Αρθρο-αναδημοσιευση απο το Αντιβαρο που καταγγελει τον εξωραισμο και την δηθεν ανεκτικοτητα των Οθωμανων,ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ.
  "Πρώτον: Στην ενότητα «Οι Έλληνες κάτω από την ξένη κυριαρχία», η Τουρκοκρατία «εκλογικεύεται» και εξωραϊζεται. Διαβάζοντας τα σχετικά κεφάλαια έχεις την εντύπωση πως Τούρκοι και Έλληνες συμβίωναν αρμονικότατα. Σφαγές, εγκλήματα, λεηλασίες, ταπεινώσεις, βίαιοι εξισλαμισμοί, παιδομαζώματα, όλα αποσιωπούνται. Το Γένος, κάτω από την χειρότερη σκλαβιά που γνώρισε ποτέ ο κόσμος, κατά την «νέα ιστορία», βρισκόταν περίπου σε…διακοπές. Σε άρθρο του στο περιοδικό «Ελλοπία», τ. 23, o Θρακιώτης ιστορικός Γ. Μαγκριώτης (καμμιά σχέση με τον γνωστό πολιτικό), εκτιμά πως ο Ελληνισμός στην αρχή του 14ου αιώνα, πριν δηλαδή αρχίσει η τουρκική «πολιτιστική» εξόρμηση, υπερέβαινε τα 10 και πλησίαζε τα 12 εκατομμύρια. Στην αρχή του 19ου αιώνα, λίγο πριν από την Επανάσταση, το σύνολο του ελληνικού Γένους στην Ευρωπαϊκή και Ασιατική Τουρκία δεν ξεπερνούσε τα 3 εκατομμύρια. Υπό φυσιολογικές συνθήκες τα 11-12 εκατομμύρια των Ελλήνων του 1300 μ.Χ. έπρεπε να είναι το 1800, με ετήσια αύξηση 3%, τουλάχιστον 25 εκατομμύρια. Οι αριθμοί είναι ανατριχιαστικοί."

  http://www.geocities.com/anaxfiles/forum/history.html

  Μενω εδώ ως προς αυτό...

  Β)Αρθρο Κονδυλη.Καλα κανεις και το επικαλεισαι.Διοτι ταυτιζεται πληρως με τη θεωρηση σου-επι του συγκεκριμενου ζητηματος-,οταν λεει "Αν η ομόδοξή μας Σερβία είχε 60 εκατ. κατοίκους και ηγεμόνευε στα Βαλκάνια, ζητώντας να κατεβεί στη Θεσσαλονίκη, και η Τουρκία είχε 20 ή 30 εκατ. κατοίκους και αισθανόταν να απειλείται εξίσου από τη σερβική επέκταση, τότε η Ελλάδα και η Τουρκία θα ήσαν εγκάρδιοι φίλοι και σύμμαχοι."
  Να μου επιτρεψεις μια μικρη "βλασφημια". Διαφωνω...Η μαλλον δεν συμφωνω απολυτα.Η Γιουγκοσλαβια για παραδειγμα ειτε επι ψυχρου πολεμου,ειτε ως Βασιλειο Σερβων-Κροατων και η Βουλγαρια ηθελαν να κατεβουν στις ζεστες θαλασσες, ΟΜΩΣ ΑΥΤΟΣ Ο ΠΑΡΑΓΩΝ ΟΥΔΟΛΩΣ ΕΦΕΡΕ ΚΟΝΤΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ, ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ(1955,Κυπριακο συνεχιζαν να χωριζουν τις δυο χωρες).

  Γ)Αρθρο(-α) Κωνσταντακοπουλου.Δεν εχω να πω τιποτα.Με εκφραζει.Ειναι γνωστος,εγκυρος και καταξιωμενος.Λυσσαριδης,Κωνσταντακοπουλος ειναι ι πλεον αξιοπιστες φωνες στο θεμα.Λαφαζανης:δεν αποτελει εκπληξη.Το εχουμε ξαναπει.Αλλα ειναι απελπιστικα μονος στον κομματικο του χωρο.

  Δ)Λεει ο Κακλαμανης και συμφωνεις και το αποδεχεσαι ως θεωρηση:"Ἐφκιάσθηκε ἔτσι ὅπως εἴπαμε, ἕνα Βυζάντιο χωρίς Ἕλληνες, ὅπως καί Ἕλληνες χωρίς Βυζάντιο, ἡ Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία ἔγινε τουρκικός ἐπεκτατισμός καί τό Ἰσλάμ ὁ ἰσοπεδωτικός κίνδυνος μέ ἀποκλειστικό ἔμβλημα τό σπαθί"

  Και εδω και αλλου υιοθετεις το εξης σχημα:Οι Δυτικοι διαστρεφουν το Ισλαμ και το βλεπουν μεσα απο παραμορφωτικους φακους(σωστο,συμφωνω),το Ισλαμ ειχε θρησκευτικη ανεκτικοτητα και ανοχη στο διαφορετικο(σωστο,συμφωνω),η Οθωμανικη Αυτοκρατορια ως Ισλαμ παρουσιαζει τα δυο πιο πανω χαρακτηριστικα(λαθος,διαφωνω).
  Νομιζω εντοπισα το σημειο της διαφωνιας μας.Στα βιβλια που προτεινεις εχεις και τη Μαριανα Κορομηλα. Στο τελευταιο της βιβλιο, Η Μαρια των Μογγολων,περιγραφεται μεταξυ αλλων και η οργανωση της Μογγολικης Αυτοκρατοριας(θρησκευτικη ανεκτικοτητα,ανοχη κλπ).Καμμια σχεση με τον καταπιεστικο χαρακτηρα των Οθωμανων.ΔΕΝ μπορει να κρυφτει ο καταπιεστικος και βαρβαρος χαρακτηρας των Οθωμανων,μεσα απο λογικα αλματα που ταυτιζουν Αραβες,Περσες,Χαν κλπ με το εκτρωμα των Οσμανληδων που βυθισε στο σκοταδι τα Βαλκανια, τη Μ.Ασια και την Μ.Ανατολη. Θα ανατρεξω στις επομενες εβδομαδες σε βιβλιογραφια και θα τα βαλουμε κατω,εφοσον μου υποσχεθεις πως δεν θα ξαναπαρεξηγηθεις.:)

  (αν δε σε κανω εγω Σαρκοζικο να μη λενε Πρωτεσιλαο.Θα μου παρει καμια 50αρα χρονια βεβαια)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Α) ἐντάξει τό ξέρω ὅτι δέν χρέωσες ἀντιλήψεις ρεπούσειες, ἀλλά ἡ ἀναφορά της τί νόημα ἔχει τότε στήν ἀνταλλαγή τῶν ἐπιχειρημάτων μας; Δέν εἷπα ὅτι ἧταν σκόπιμο τό φαουλάκι χαχαχα...Ε νά σέ τσιτώσω καί ἐγώ λίγο μόνο ἐσύ θά μέ τσιτώνεις

  Β) Γράφεις: Αρα γιατι λες "διαφωνουμε" σε αυτη τη φραση σου: "Κλείνω ὅπως ἄρχισα. Σφαγέας ὁ Τοῦρκος; Ναί. Συμφωνοῦμε. Σφαγέας ὁ Εὐρωπαῖος; Χίλιες φορές Ναί. Ἐδῶ διαφωνοῦμε.";

  Ἄν συμφωνεῖς καί στό δεύτερο σκέλος, δηλαδή ὅτι ὁ εὐρωπαῖος εἷναι 1000 φορές χειρότερος σφαγέας ἀπό τόν Τοῦρκο, γιατί ἐγώ αὐτό ἐννοῶ, τότε σέ παρανόησα. Ἀλλά ἔχω σχηματίσει τήν ἐντύπωση πώς γιά σένα ἰσχύει τό ἀνάποδο. Ἐκεῖ ἀναφέρομαι ὡς διαφωνία.

  Γ)Ὅσον ἀφορᾶ γιά τά χαρακτηριστικά τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας διαφωνοῦμε γιατί θεωρῶ πώς αὐτά πού ἀναφέρεις ἰσχύουν μέν ἀλλά ὅσον ἀφορᾶ τήν περίοδο τῆς παρακμῆς. Γιά τό βιβλίο τῆς ἱστορίας τίς πηγές πού ἀναφέρεις τίς θεωρῶ ἄξιες προσοχῆς καί ἐνδιαφέρουσες, στό συγκεκριμένο ὅμως θέμα εἷναι καί αὐτές ἁπλουστευτικές ὅπως καί τό βιβλίο ἀλλά ἀπό τήν ἀνάποδη καί καταγράφω τήν διαφωνία μου ὅπως τήν ἐξήγησα στήν προηγούμενη φράση. Ἔχω πολλά ἄλλα νά ἀναφέρω γιά νά ἀποδείξω τόν νεοταξίτικο ἀλλά καί ἀντιπαιδαγωγικό χαρακτῆρα τοῦ βιβλίου. Καί γιά τό 1821, καί γιά τήν Κύπρο, καί γιά τίς ἀναφορές σέ Εὐρώπη καί, καί, καί...Ἀλλά θά χαθοῦμε, δέν εἷναι τῆς στιγμῆς.

  Γράφεις πιό κάτω: " Εσυ τις αποδιδεις σε "ἐθνικές ἐκκαθαρίσεις σέ ἀντίδραση στήν δημιουργία τῶν ἐθνικῶν κρατῶν", εγω τις αποδιδω στον βιαιο και καταπιεστικο χαρακτηρα των Οθωμανων,γιατι οπως ειπα-και δεν απαντησες-στοχος των Οθωμανων τον 19 και αρχες 20 ΔΕΝ ηταν η δημιουργια εθνικου κρατους."

  Νομίζω πώς ἔχω ἐξηγήσει τί ἐννοῶ, θά τό ξαναπῶ. Τό ἄν οἰ ἐκκαθαρίσεις τῶν σουλτάνων στά τέλη του 19ου ἤ στίς ἀρχές τοῦ 20ου αἰῶνα εἷχαν στόχο τήν δημιουργία ἐθνικοῦ κράτους δέν τό γνωρίζω, ἀλλά καί δέν ἀποκλείεται. Πάντως ἀντίδραση λόγῳ τῆς προηγούμενης ἀποσχίσεως ἐδασφῶν ἤτανε.

  Δ) Λέει καί ἄλλα ὁ Κονδύλης στό ἄρθρο. Πάντως στόν 2ο βαλκανικό πόλεμο ἡ Ἑλλάδα συμμάχησε μέ τήν Τουρκία. Ἀκόμα ὑπάρχει καί ἡ ἑλληνοτουρκική προσέγγιση Βενιζέλου-Κεμάλ τό διάστημα 1928-1932.
  Φυσικά εἰμαστε μακριά άκόμα ἀπό τήν ἑλληνοτουρκική συνομοσπονδία τοῦ Κιτσίκη, καί σίγουρα μέ τελείως διαφορετικά κράτη ἀπό τά τωρινά ὅπως ἐχω ξαναπεῖ. Νά δοῦμε μήπως σέ κάνω ἐγώ πρῶτα Κιτσικικό, ἤ Κακλαμανικό ( ἔχουν κοινά ἀλλά ἔχουν καί πολλές διαφορές). Δές γιά παράδειγμα πώς ἔκανα τόν usound φανατικό Παπαγιωργικό. Χαχαχαχαχα....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Τό συγκεκριμένο βιβλίο τῆς Κορομηλᾶ δέν τό ἔχω διαβάσει, τήν ἐκτιμῶ ὅμως ἀπεριόριστα ἀπό τά προηγούμενα της καί ἀπό τίς ἐκπομπές της πού ἄκουγα παλιά στό ραδφιόφωνο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Eιναι ωραιο,πολυ διαφωτιστικο αν και ιστορικο μυθιστορημα.
  Κακλαμανικος μπορει,Παπαγιωργικος ψιλοειμαι. Κιτσικικος με τιποτα.Η Ελληνοτουρκικη Συνομοσπονδια ειναι εκτος απο μονομερης φαντασιωση του Κιτσικη και μερικων αλλων(δες παραπομπη παρακατω)και επικινδυνη και αντιιστορικη(ο Κονδυλης θα εφριττε) και κυριως αντιαισθητικη.Κατα τη γνωμη μου παντα.

  Κοιτα τι βρηκα, Ζαρα.(κανει αναφορα και στον Σουλιωτη-Νικολαιδη).Δεν τα υιοθετω.Με προβληματιζουν ομως.Για ριξε μια ματια...

  http://img.pathfinder.gr/clubs/files/61405/125.html


  Απλα να πω πως-σε σχεση με την τελευταια αναφορα σου-πως το 1928 ο Βενιζελος σε αντισταθισμα των πιθανων Γιουγκοσλαβικων πιεσεων απευθυνθηκε στην Ιταλια-Συμφωνο Ρωμης- και οχι στην Τουρκια.Η συντομη περοδος νηνεμιας των ελληνοτουρκικων σχεσεων ηταν μια αναπαυλα μετα τις θυελλες και σε καμμια περιπτωση συμμαχια ή ταυτιση συμφεροντων.Ταυτιση συμφεροντων αναζητησε ο Βενιζελος-και αναχωμα στην Γιουγκοσλαβια-στην Ιταλια.

  "Ἀλλά ἔχω σχηματίσει τήν ἐντύπωση πώς γιά σένα ἰσχύει τό ἀνάποδο."
  Δεν ισχυει το αναποδο.Απλα τους Δυτικους-με την εννοια που εδω τους αναφερουμε-εχω να τους "δω" απο την εποχη της Ενετοκρατιας.Ενω με τους Τουρκους με χωριζει μια δρασκελια και δεν λενε να εξημερωθουν.

  Κρατω ως διαφωνια μας τον χαρακτηρα των πρωτων αιωνων της Οθ.Αυτοκρατοριας.
  Εσυ:"πιστεύω πώς ὄντως ὅπως κάθε πολυεθνική αὐτοκρατορία ἔτσι καί ἡ Ὀθωμανική ἦταν ἀνεκτική στίς ἐπί μέρους ἐθνότητες ( γλώσσα, θρησκεία, κοινωνική ὀργάνωση). "
  Εγω:τα αντιθετα

  Σημειωνω πως η αναφορα μου σε Καραμπελια κλπ ειχε διττη σημασια.Και να αποδειξω πως οι Ρεπουσαιοι αναφερονται σε "ανεκτικοτητα"(τους χρησιμοποιω ως αντιδεικτη,αυτο το νοημα ειχε) και να τεκμηριωσω τον καταπιεστικο χαρακτηρα των πρωτων αιωνων(αφου στον 19 συμφωνουμε),που ειναι η μειζων διαφωνια μας.
  Παντως δεν αρκουμαι σε Καραμπελια.Θα αναζητησω πιο τεκμηριωμενη βιβλιογραφια και θα το συζητησουμε στο μελλον ενδελεχως.
  Γεια σου μεγαλε Ζαρα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή