Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2012

Ὁ Ὀσάμα μπίν Λάντεν εἶναι νεκρός ἡ General Motors ζωντανή...Osama bin Laden is dead General Motors is alive

« Ὀσάμα Μπὶν Λάντεν εἶναι νεκρὸς καὶ General Motors ζωντανὴ» ἀνέκραξε τρίς, ἀπευθυνόμενος σέ ἀμερικανούς ψηφοφόρους ἐν μέσῳ προεκλογικῆς συγκέντρωσης Τζὸ Μπάιντεν, ἀντιπρόεδρος τῶν ΗΠΑ καὶ στέλεχος τοῦ Δημοκρατικοῦ κόμματος. Ἀναγνωρίζοντας ἐμμέσως τόν, ἀνεξαρτήτως κόμματος, κυριαρχικό ρόλο τῶν ἐπιχειρήσεων στίς πολιτικές διαδικασίες τῶν ΗΠΑ, πίστωσε παράλληλα στο ἐνεργητικό τῆς παράταξής του, ὅτι πρίν ἀπό 11 χρόνια εἶχε ἀποτελέσει περιεχόμενο μιᾶς τρομολάγνας προπαγάνδας τοῦ αντιπάλου ρεπουμπλικανικοῦ κόμματος καί εἰκονικό ἔπαθλο τοῦ μακροχρονίου πολέμου, ὅπως αὐτός ἀποκλήθηκε ἀπό ἕναν ἀνεκδιήγητο προέδρο, τόν Τζώρτζ Μπούς τόν νεώτερο καί τίς πετρελαϊκές ἑταιρεῖες. Πῶς σχετίζονται ὅμως οἱ δίδυμοι πύργοι, ὁ Ὀσάμα μπίν Λάντεν, οἱ Ταλιμπάν, ὁ Σαντάμ καί ὅσα μαῦρα πρόβατα στά ὁποῖα κήρυξε τόν μακροχρόνιο πόλεμό του ὁ Μπούς, μέ τόν μακροχρόνιο σχεδιασμό Δημοκρατικῶν καί Ρεπουμπλικάνων γιά τά πετρέλαια τῆς Εὐρασίας; Τά ὁποῖα ἀποτελοῦν καί τό πραγματικό ἔπαθλο μέ ἕνα ὅμως πολύ σημαντικώτερο τίμημα. Οἱ ἐλευθερίιες τοῦ καθενός νά ἐξανεμίζονται, νά γίνονται ὅλο καί πιό εὔθραυστες, γιά χάρη ἑνός φιλελεύθερου κράτους καί τῆς ὑποτιθέμενης ἀσφάλειας πού αὐτό προσφέρει.

Σύμφωνα μὲ τὸ φύλλο τῆς βρεταννικῆς ἐφημερίδας  Guardian ( 22/9/2001)  [1] , ἀπὸ τὸν Ἰούλιο τοῦ 2001, δηλαδὴ δυὸ μῆνες πρὶν ἀπὸ τὶς ἐπιθέσεις στοὺς δίδυμους πύργους,ἡ ἀμερικανικὴ κυβέρνηση ἔχει τόσο ἀηδιάσει μὲ τοὺς Ταλιμπάν, πού σκέφτεται σοβαρὰ τὸ ἐνδεχόμενο  στρατιωτικῆς ἐπέμβασης ἐναντίον τους. Γιὰ μία τέτοια πιθανότητα ἔχουν ἐνημερωθεῖ ὁ Ὀσάμα μπὶν Λάντεν καὶ οἱ  Ταλιμπάν. Αὐτὰ ἀναφέρθηκαν σὲ συνάντηση πού πραγματοποιήθηκε ἐκείνη τὴν περίοδο σὲ ξενοδοχεῖο τοῦ Βερολίνου καὶ στὴν ὁποία ἔλαβαν μέρος πρώην Ἀμερικανοί, Πακιστανοί, Ρῶσοι καὶ Ἰρανοὶ  ἀξιωματοῦχοι.  Ἡ ὁμοιότητα μὲ τὴν περίπτωση τοῦ Πὲρλ Χάρμπορ, ὅπου ὁ Ροῦζβελτ καὶ ἡ κυβέρνησή του πιέζουν καὶ ἀπειλοῦν τοὺς Ἰάπωνες μὲ τελεσίγραφα, ἐξαναγκάζοντας τους οὐσιαστικὰ σὲ ἐπίθεση αὐτοκτονίας, εἶναι ἐκπληκτική. Ἀλλὰ δὲν εἶναι ἡ μόνη. Ὅπως θὰ δοῦμε ἀνάλογη ὁμοιότητα ὑφίσταται καὶ στὰ γεγονότα πού ἀκολούθησαν τὶς δύο ἐπιθέσεις σε δίδυμους πύργους καὶ Πὲρλ Χάρμπορ . Πέραν τῶν προσχεδιασμένων ἐπεμβάσεων  (εἴσοδος στὸν Β Π.Π. , εἰσβολὴ στὸ Ἀφγανιστάν ) , οἱ προσπάθειες τῆς κυβέρνησης καὶ τῶν προέδρων τους  στὸ ἐσωτερικὸ τῶν ΗΠΑ, ὥστε νὰ συσκοτίσουν τὶς ἔρευνες γιὰ τυχὸν εὐθύνες, μοιάζουν καὶ στὶς δυὸ περιπτώσεις σὰν δυὸ σταγόνες νερό.

Στὴν ἴδια συνάντηση ἀναφέρεται καὶ τὸ BBC News στὶς 18/9/2001  [2]. Συγκεκριμένα γράφει, ὅτι ἀπὸ τὰ μέσα Ἰουλίου τοῦ 2001 Ἀμερικανοὶ ἀξιωματοῦχοι πληροφόρησαν Πακιστανοὺς ὅτι ἡ ἐπίθεση κατὰ τῶν Ταλιμπάν θὰ ἀρχίση γύρω στὰ μέσα Ὀκτωβρίου. Διατυπώνεται ἡ ἄποψη πώς μετὰ τὶς τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις στοὺς δίδυμους πύργους ἡ εἰσβολὴ στὸ Ἀφγανιστάν δὲν ἐπρόκειτο νὰ ματαιωθῆ, ἀκόμα καὶ ἂν οἱ Ταλιμπάν παρέδιδαν ἀμέσως τὸν μπὶν Λάντεν.

Σύμφωνα μὲ τὸ NBC News [3] δυὸ ἡμέρες πρὶν τὴν 11η  Σεπτεμβρίου, ὁ Μποὺς ἦταν ἕτοιμος νὰ ὑπογράψη λεπτομερῆ σχέδια γιὰ πόλεμο ἀπ’ ἄκρου εἰς ἄκρον κατὰ τῆς Ἂλ Κάϊντα. Τὰ γεγονότα τῆς 11/9/2001 τὸν πρόλαβαν. Λόγω ὅμως τῆς πληρέστατης προετοιμασίας γιὰ πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις κατάφεραν νὰ ἀντιδράσουν ἄμεσα. Τὸ μόνο πού χρειάστηκε νὰ κάνει ὁ Μποὺς ἦταν νὰ βγάλη τὸ σχέδιο ἀπὸ τὸ συρτάρι. Πρόκειται γιὰ τὸ σχέδιο, πιθανότατα ἐλαφρῶς τροποποιημένο, γιὰ τὸ ὁποῖο ὁ Σάντυ Μπέργκερ, σύμβουλος τοῦ Κλίντον σὲ θέματα ἐθνικῆς ἀσφαλείας, εἶχε ἐνημερώσει τὴν διάδοχό του Κοντολίζα Ράϊς [4] , κάτι τὸ ὁποῖο ἡ ἴδια διέψευσε. Τὸ σχέδιο αὐτὸ καταστρώθηκε ἀπὸ τὴν κυβέρνηση Κλίντον γιὰ τὴν ἐπίθεση τῆς Ἂλ Κάϊντα στὸ θωρηκτὸ Κόουλ, τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2000 στήν Ὑεμένη.

Ὁ Μπρεζίνσκυ στὸ βιβλίο του   μεγάλη Σκακιέρα περιγράφει τὴν κεντρικὴ ἰδέα τῆς διαχρονικὰ ἴδιας καὶ ἀπαράλλαχτης ἀμερικάνικης ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, ὄχι μόνον στὴν περιοχὴ τῆς Εὐρασίας ἀλλὰ παγκοσμίως.  Στὴν πολιτικὴ αὐτὴ πρόσωπα ὅπως Νοριέγκα, Μιλόσεβιτς, μπὶν Λάντεν, Σαντὰμ Χουσεῖν χρησιμοποιοῦνται εἴτε ὡς συνεργάτες, εἴτε ὡς μαῦρα πρόβατα ἐπὶ σφαγῇ. Ὅλα ὅσα διαδραματίσθηκαν τὰ τελευταῖα 20 χρόνια στὶς χῶρες τῆς κεντρικῆς Ἀσίας ἔγιναν γιὰ τὰ πετρέλαια τῆς Κσσπίας, τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦν ἕνα ἰσχυρὸ χαρτὶ γιὰ τὸν ἔλεγχο τῆς παγκόσμιας οἰκονομίας. Ἡ κατοχὴ αὐτῶν τῶν ἀποθεμάτων προϋποθέτει τὴν ἐπιβολὴ «φιλικῶν» κυβερνήσεων. Παράλληλη ἐπιδίωξη ἡ ὅσο γίνεται μειωμένη ἐπιρροὴ τῶν συνοριακῶν χωρῶν Ρωσίας, Ἰράν, Τουρκίας καὶ Κίνας.Συνεπῶς οἱ ΗΠΑ δὲν μποροῦν νὰ ἀπουσιάζουν ἀπὸ τὸν χῶρο, ἴσα ἴσα ὀφείλουν νὰ ἔχουν ἐνεργὴ παρουσία. Ὅταν ἡ διακριτικότητα δὲν εἶναι ἐφικτὴ μποροῦμε κάλλιστα νὰ καταφύγουμε σὲ ἀνθρωπιστικοὺς βομβαρδισμούς. Αὐτὴ ἡ ἡγεμονία τῶν ΗΠΑ χρειάζεται μία ἔντονα στρατιωτικοποιημένη ἐξωτερικὴ πολιτικὴ, μὲ μία παράλληλη καὶ κατασκευασμένη συναίνεση, μέσῳ προπαγάνδας καὶ στημένων δημοσκοπήσεων, στὸ ἐσωτερικό της χώρας. Παλιά μου τέχνη κόσκινο…


Ἡ ἀπάντηση σὲ ὁτιδήποτε ἐνστάσεις συμπυκνώνεται στὸ γνωστὸ ἀφοπλιστικὸ μοτίβο, πώς ὅτι γίνεται γίνεται γιὰ νὰ ἀπολαμβάνη ἡ ἀνθρωπότητα τὰ ἀγαθὰ τῆς δημοκρατίας, τῆς ἐλευθερίας, τὰ ὁποία ἀπειλοῦνται ἀπὸ τοὺς κακοὺς , τρελλοὺς καὶ ἀνισόρροπους τρομοκράτες. Προσπαθοῦμε νὰ ἀποκλείσουμε τὴν κατοχὴ καλῶν πραγμάτων - ὅπως τὸ πετρέλαιο - ἀπὸ κακοὺς καὶ ἀπολίτιστους ἀνθρώπους. Ἄρα ὅτι κάνουμε τὸ κάνουμε γιὰ τὸ κοινὸ καλό…

Τὸ Ἀφγανιστάν ἀποτελεῖ στόχο τῆς ἀμερικάνικης πολιτικῆς, καὶ τῶν μεγάλων ἑταιρειῶν πού τὴν στηρίζουν, ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια.  Ἡ ἑταιρεία Unocal (Union Oil of California) σχεδίαζε τὴν κατασκευὴ ἑνὸς πετρελαιαγωγοῦ μέσῳ τῶν χωρῶν τῆς κεντρικῆς Ἀσίας, πρὸς τὸ Καράτσι τοῦ Πακιστάν στὸν Ἰνδικὸ Ὠκεανό. Ἀπὸ τὴν στιγμὴ πού τὸ καθεστὼς τῶν Ταλιμπάν φερόταν ἀπρόβλεπτα, κάποια ἐπέμβαση ἔπρεπε νὰ γίνει. Ἀποφασίσθηκε αὐτὴ νὰ εἶναι στρατιωτικὴ καὶ νὰ καταλήξη σὲ ἕνα Ἀφγανιστάν μὲ πρόεδρο ἕναν ὑπάλληλο τῆς Unocal καὶ Ἀμερικανὸ πρέσβη ἕναν ἐπίσης ὑπάλληλο τῆς ἴδιας ἑταιρείας.

Οἱ σχέσεις ὅμως τῶν ΗΠΑ καὶ τῆς Unocal μὲ τοὺς Ταλιμπάν καὶ τὸν μπὶν Λάντεν δὲν ἦταν πάντα ἐχθρικές. Ἴσα ἴσα.

Κατὰ τὴν περίοδο τῆς σοβιετικῆς εἰσβολῆς, ἡ CIA χρηματοδοτοῦσε καὶ ἐκπαίδευε ἀντάρτικες ὁμάδες συμπαρασύροντας πολλὲς μουσουλμανικὲς χῶρες σὲ ἕναν « ἱερὸ» πόλεμο κατὰ τῆς ΕΣΣΔ. Μέσα σὲ αὐτὴ τὴν πολεμικὴ ἀτμόσφαιρα καὶ μὲ τὶς εὐλογίες τῶν ΗΠΑ δημιουργεῖ ὁ μπὶν Λάντεν τὸ δίκτυο τῆς Ἂλ Κάϊντα [5] . Μετά τήν ἀποχώρηση τῶν σοβιετικῶν οἱ Ἀμερικάνοι ἄρχισαν νά θερίζουν αὐτό πού ἔσπειραν.

Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1997 ἡ Unocal ἐκπαιδεύει στὸ Sugarland τοῦ Τέξας, Ἀφγανοὺς στὴν κατασκευὴ πετρελαιαγωγῶν. Ἡ Unocal φιλοξενεῖ ἀρκετὲς ἡμέρες στὰ γραφεῖα τῆς ἀντιπροσώπους τῶν Ταλιμπάν [6].

Τὰ « ἀνθρώπινα δικαιώματα» τῶν γυναικῶν τοῦ Ἀφγανιστάν δὲν χρειάζονται ἀκόμα ὑπεράσπιση. Κατὰ τὴν διάρκεια ἐμφυλίων συρράξεων, μεταξὺ τῶν ἀφγανικῶν φατριῶν, στὸ Inter Press Service στὶς 16/12/1997  [7]  διαβάζουμε ὅτι κάποιοι δυτικοὶ ἐπιχειρηματίες ἀναθερμαίνουν τὶς σχέσεις τους μὲ τοὺς Ταλιμπάν, μὴ λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψιν τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ καθεστὼς τοyς στηρίζεται στὸν τρόμο, σέ σφαγές, ἀπαγωγὲς καὶ φυλακίσεις, ἐνῷ στὸ CNN World News [8] βλέπουμε ὅτι οἱ ΗΠΑ ἐπιθυμοῦν νὰ ἔχουν καλὲς σχέσεις μὲ τοὺς Ταλιμπάν, δὲν μποροῦν ὅμως νὰ τὸ ἐπιδιώξουν ἀνοιχτά, διότι οἱ γυναῖκες ὑφίστανται καταπίεση. Ἐν τῷ μεταξὺ οἱ Ταλιμπάν ἔχουν προσλάβει γιὰ τὶς δημόσιες σχέσεις τους τὴν Laila Helms ἀνηψιὰ τοῦ Richard Helms πρώην διευθυντῆ τῆς CIA. Μερικὰ χρόνια ἀργότερα ὅταν οἱ Ταλιμπάν πλέον θὰ ἀποτελοῦν κόκκινο πανί, θὰ ἀξιοποιηθῆ κατάλληλα καὶ ἡ καταπίεση τῶν γυναικῶν.

Τὸ εἰδύλλιο Ταλιμπάν καὶ Unocal φαίνεται νὰ ὁδεύει πρὸς αἴσιο τέλος. Σύμφωνα μὲ δημοσίευμα τῆς Frankfurter Rundschau ( Ὀκτώβριος 1996), ἡ  Unocal παίρνει τὸ πράσινο φῶς ἀπὸ τὴν ἀφγανικὴ κυβέρνηση γιὰ τὴν κατασκευὴ τοῦ ἀγωγοῦ. Τὸ ἀπάνθρωπο τοῦ καθεστῶτος ἀποτελεῖ παρανυχίδα καὶ ἀνούσιο ζήτημα, γι’αὐτὸ καὶ ἡ Wall Street Journal καὶ ἡ New York Times σαρώνουν τὰ πάντα στὸ πέρσσμά τους καὶ ἀσχολοῦνται μόνο μὲ τὰ οὐσιαστικά [9] : « Ἡ κυβέρνηση Κλίντον ἔχει υἱοθετήσει τὴν ἄποψη ὅτι μία ἐνδεχόμενη νίκη τῶν Ταλιμπάν θὰ λειτουργοῦσε ὡς ἀντίβαρο στὸ Ἰράν καὶ θὰ ἄνοιγε πιθανῶς νέους ἐμπορικοὺς δρόμους πού θὰ μποροῦσαν νὰ ἀποδυναμώσουν τὴν ἐπιρροὴ τῆς Ρωσίας καὶ τοῦ Ἰράν στὴν περιοχή».

Τὸ 1996, οἱ ΗΠΑ εἶχαν τὴν δυνατότητα νὰ συλλάβουν τὸν μπὶν Λάντεν. Ὅπως ἔγραψε ἡ Washington Post στὶς 3/10/2011 [10], οἱ ὑπηρεσίες τοῦ Σουδάν εἶχαν προθυμοποιηθεῖ τὸ 1996 νὰ παρακολουθοῦν , ἀκόμα καὶ νὰ παραδώσουν τὸν Ὀσάμα, ἀλλὰ οἱ ΗΠΑ προτίμησαν νὰ τὸν ἀφήσουν νὰ διαφύγει στὸ Ἀφγανιστάν. Ὅταν ἀργότερα τὸ Σουδάν ἀπέλασε τὸν Ὀσάμα ἡ κυβέρνηση Κλίντον, προφανῶς ἐκφράζοντας τίς εὐχαριστίες της, ἔπληξε μὲ πυραύλους ἕνα ἐργοστάσιο φαρμάκων, ἰσχυριζόμενη ὅτι οἱ ἀπελαθέντες τρομοκράτες παρασκεύαζαν βιολογικὰ καὶ χημικὰ ὄπλα. Ἀργότερα ἀποδείχθηκε ὅτι ἐκεῖ ἐπαρασκευάζοντο ἐμβόλια τοῦ ΟΗΕ.

Ὅλα αὐτὰ μέχρι τὸ 1998, ὅταν γίνεται ἀντιληπτὸ ὅτι οἱ Ταλιμπάν δὲν εἶναι καὶ ὅτι καλύτερο γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῶν ἀγωγῶν, ἐνῷ στὸ προσκήνιο ἔχει ἐπανεμφανισθεῖ ὁ Ὀσάμα μπὶν Λάντεν, ὄχι στὸ πλευρὸ πλέον τῶν ΗΠΑ ὅπως ὅταν πολεμοῦσε τοὺς σοβιετικοὺς στὸ Ἀφγανιστάν, ἀλλὰ ἐναντίον τους. Τό 1998 ἀνατινάσσονται ἀμερικάνικες πρεσβεῖες στὴν Κένυα καὶ στὴν Τανζανία. 

Στὰ τέλη τοῦ 1998, ἐπὶ προεδρίας Κλίντον, ἡ Unocal ἀκυρώνει τελείως τὴν συμφωνία.

Ἡ ἐφημερίδα Irish Times στὸ φύλλο τῆς 19/11/2001 [11] γράφει ὅτι ὁ πράκτορας τοῦ FBI Τζὸν Ο’Νήλ, ἐξέφρασε τὴν δυσαρέσκειά του ἐπειδὴ τὸ λόμπυ πετρελαϊκῶν ἑταιρειῶν ἐμπόδισε τὶς προσπάθειές του νὰ ἀποδειχθεῖ ἡ ἐνοχὴ τοῦ μπὶν Λάντεν γιά βομβιστικές ἐπιθέσεις στό Παγκόσμιο Κέντρο Ἐμπορίου τό 1993, σέ στρατιωτική βάση στήν Σαουδική Ἀραβία τό 1996, γιά τήν ἀνατίναξη τῶν πρεσβειῶν το 1998, και τοῦ ἀμερικάνικου θωρηκτοῦ Κόουλ τό 2000. Ἡ ἀπαγόρευση πού τοῦ ἐπεβλήθη ἀπὸ τὸν ἀμερικανὸ πρεσβευτὴ νὰ μπεῖ στὴν Ὑεμένη τὸν ὁδηγεῖ σὲ παραίτηση.

Μετά τό ἐκλογικό πραξικόπημα πού ἔφερε τον Μπούς στην ἐξουσία, τὸν Νοέμβριο τοῦ 2000, οἱ Ταλιμπάν ἐπανέρχονται καὶ χτυπᾶν τὴν πόρτα τοῦ νέου προέδρου. Προτείνουν συμφωνία στὶς ΗΠΑ γιὰ νὰ ἀπελάσουν τὸν μπὶν Λάντεν ( Zahid Hussain, London Times 5 Φεβρουαρίου 2001). Οἱ προσπάθειες ἐπανασύνδεσης φαίνεται νὰ ἀποτυγχάνουν. Ἀκολουθεῖ τὸ καλοκαίρι τοῦ 2001, ἡ συνάντηση στὸ Βερολίνο, στὴν ὁποία ἀναφέρθηκα στὴν ἀρχὴ τῆς ἀνάρτησης. Ἐκεῖ ὅπου σιγὰ σιγὰ βγαίνουν στὴν δημοσιότητα οἱ νέες ἀμερικάνικες προθέσεις γιὰ ἐπίθεση.

Πρὶν ἀπὸ αὐτὴ τὴν συνάντηση. σὲ ἄρθρο στὴν Washington Post τῆς 19/12/2000 [12] διαβάζουμε: « ... οἱ ΗΠΑ ἔχουν ἀρχίσει νὰ εὐθυγραμμίζονται σιωπηρὰ μὲ τὰ μέλη τῆς ρωσικῆς κυβέρνησης πού ζητοῦν ἀνάληψη στρατιωτικῆς δράσης ἐναντίον τοῦ Ἀφγανιστάν, ἐνῷ φλερτάρουν  καὶ μὲ τὴν ἰδέα μιᾶς νέας εἰσβολῆς  μὲ σκοπὸ τὴν ἐξάλειψη τοῦ Ὀσάμα μπὶν Λάντεν…». 

Ὅλα αὐτὰ πρὶν τὴν 11η Σεπτεμβρίου 2001.  Μιὰ 11η Σεπτεμβρίου πού λειτούργησε ὡς ἀφορμὴ γιὰ νὰ κηρύξη ὁ Μποὺς τὸν « μακροχρόνιο πόλεμό» του. Ἀλλὰ καὶ σὰν ἀφορμὴ, χρησιμοποιήθηκε ἰδιαίτερα χοντροκομμένα. Διότι δὲν κάνεις πόλεμο, οὔτε ἐρημώνεις μία χώρα γιὰ νὰ κυνηγήσεις τὴν συμμορία τοῦ Ὀσάμα -ἂν ὑποθέσουμε ὅτι αὐτὸς ἦταν ὁ ὑπεύθυνος τῶν ἐπιθέσεων στοὺς δίδυμους πύργους , παραβλέποντας παράλληλα τὸ σπρώξιμο τῶν ΗΠΑ πρὸς αὐτὴ τὴ κατεύθυνση, στὸ ὁποῖο ἀρχικὰ ἀναφερθήκαμε. Οἱ πόλεμοι γίνονται ἐναντίον κρατῶν καὶ ὄχι ἐναντίον ἀνθρώπων. Δηλαδὴ ἂν αὐτουργὸς τῶν ἐπιθέσεων ἦταν ὁ Μπρέϊβικ θὰ βομβάρδιζαν οἱ ΗΠΑ τὴν Νορβηγία;

Εἶναι γνωστὴ καὶ παμπάλαιη ἡ τακτικὴ χειραγώγησης, παραπλάνησης καί τρομοκράτησης τῆς κοινῆς γνώμης, πού ἀκολουθήθηκε τόσο ἀπὸ τὸν Γούντροου Οὐίλσον γιὰ τὴν εἴσοδο τῶν ΗΠΑ στὸν Α. Π. Π. καὶ ἀπὸ τὸν Ροῦζβελτ γιὰ τὴν εἴσοδό τους στὸν Β Π.Π. Ὁ φανταστικὸς ἐχθρὸς μπορεῖ νὰ εἶναι ἀκόμα μία γενικὴ ἔννοια ὅπως τρομοκρατία, ναρκωτικά, κομμουνισμός. Οἱ βάρβαροι Οὗννοι στον Α.Π.Π. , oἱ ἀπολίτιστοι Γιαπωνέζοι στόν Β.Π.Π. Παράλληλα μπορεῖ νὰ εἶναι κάποιο ὑπαρκτὸ πρόσωπο, τὸ ὁποῖο στὸ παρελθὸν συνεργάστηκε ἢ ἔπαιξε τὸ παιχνίδι τῶν ΗΠΑ, ἀλλὰ στὴν πορεία ἀπεδείχθη ἀνυπάκουος. Ὁ Ὀσάμα μπὶν Λάντεν ἀνήκει σὲ αὐτὴ τὴν κατηγορία. Ὅπως καὶ ὁ πρώην φίλος καὶ σύμμαχος τῶν ΗΠΑ κατὰ τοῦ Ἰράν Σαντὰμ Χουσεῖν, πού στοχοποιήθηκε ἀργότερα μὲ πρόσχημα τὴν κατοχὴ ὅπλων μαζικῆς καταστροφῆς.  

Αὐτὰ ὡς πρὸς ὅτι προσχεδιασμένο ἀκολούθησε τὴν 11η Σεπτεμβρίου. Ὑπάρχουν ὅμως κάποια ἐρωτήματα ἀναπάντητα μέχρι σήμερα, σχετικὰ μὲ τὴν ἀντίδραση τῶν ὑπευθύνων κρατικῶν ὑπηρεσιῶν τῶν ΗΠΑ τὴν ἡμέρα τῶν ἐπιθέσεων. Τὰ ἐρωτήματα αὐτὰ καταχωρήθηκαν αὐτόματα στὴν κατηγορία τῶν «συνωμοσιολογικῶν». Ἔχω στὸ παρελθὸν ἀναφερθεῖ στὸν ὄρο τῆς συνωμοσιολογίας, ὡς νεοταξικοῦ σκοταδιστικοῦ ὅπλου πού μὲ ἀπίθανες καὶ παντελῶς ἀστήρικτες θεωρίες σπέρνει παντοῦ ἐχθρούς, ἐβραιοφοβία, πανικό, τρόμο, σύγχυση στὴν κοινωνία καὶ ἀποϊδεολογικοποιεῖ τὴν πραγματικότητα. Ἡ προφανὴς γελοιότης τέτοιων θεωριῶν χρησιμοποιεῖται γιὰ νὰ ξεβάψει πάνω σὲ ἄλλες λογικώτατες καὶ τεκμηριωμένες ἀπόψεις ἀναζήτησης τῆς ἀλήθειας καὶ νὰ τὶς ἐμποδίσει νὰ ἀκουστοῦν…

Ὁ Στάν Γκὸφ εἶναι ἀπόστρατος βετεράνος τοῦ ἀμερικανικοῦ στρατοῦ πού δίδασκε στρατιωτικὴ θεωρία στὸ  West Point. Στὸ ἄρθρο του Τὰ ὑποτιθέμενα στοιχεῖα εἶναι ἕνα μεγάλο ψέμμα [13]  ἔχει τό ἐλάττωμα νά προβληματίζεται. Οἱ ἀεροπειρατεῖες γίνονται μεταξὺ 7.45 καὶ 8.10 π.μ ( ἀνατολικὴ ὥρα). Γιατί δὲν ἀπογειώθηκαν μαχητικὰ ἀεροπλάνα ὅταν διαπιστώθηκαν ὄχι σὲ 1 ἀλλὰ σὲ 4 ἀεροπλάνα; Στὶς 8.45 ὁ Μποὺς ποζάρει γιὰ φωτογραφίες μὲ μαθητὲς δημοτικοῦ σχολείου. Εἶναι ἡ ὥρα πού τὸ πρῶτο ἀεροπλάνο ( πτήση 11 τῆς American Airlines))  συντρίβεται στὸ Παγκόσμιο Κέντρο Ἐμπορίου. Στὰ 35 λεπτὰ πού μεσολάβησαν ἀπὸ τὴν τελευταία ἀεροπειρατεία μέχρι τὴν πρώτη σύγκρουση δὲν σηκώνεται κανένα ἀεροπλάνο ἀπὸ καμμιὰ ἀεροπορικὴ βάση. Στὶς 9.03 (πτήση 175 τῆς United )    γίνεται ἡ συντριβὴ τοῦ δεύτερου ἀεροπλάνου. Ὁ προσωπάρχης του κάτι τοῦ ψιθυρίζει στὶς 9.05 ἀλλὰ δὲν δέχεται καμιὰ ἐντολή. Οἱ φωτογραφίσεις συνεχίζονται καὶ τὴν ἴδια ὥρα ἡ πτήση 77 τῆς American Airlines ἔχει ἀλλάξει πορεία καὶ κατευθύνεται πρὸς τὴν Οὐάσιγκτον.

Ἡ πρώτη ἐπίσημη κυβερνητικὴ ἀνακοίνωση γίνεται στὶς 9.30. Τὸ τρίτο ἀεροπλάνο ἐξακολουθεῖ νὰ κάνει βόλτες στὴν πορεία του πρὸς τὸ Πεντάγωνο ἀνενόχλητο. Ὅπως προκύπτει ἀπὸ μαρτυρία στὴν Ἐπιτροπὴ τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων τῆς Γερουσίας, ἡ  διαδικασία λήψης ἀπόφασης γιὰ ἀπογείωση μαχητικῶν ξεκίνησε ὅταν τὰ 3 ἀπὸ τὰ 4 ἀεροπλάνα τῶν ἀεροπειρατῶν εἶχαν βρεῖ τὸν στόχο τοὺς  (τὸ 4ο  ἔπεσε κάπου στὴν Πενσυλβάνια). Τὸ ἐρώτημα εἶναι σαφές καί χωρίς ἀπάντηση. Γιατί δὲν ἀκολουθήθηκε ἡ πάγια καί προβλεπόμενη διαδικασία κατὰ τῶν ἀεροπειρατειῶν;

Στὶς 28 Ἰανουαρίου 2002 ὁ Καναδὸς ἀναλυτής Μπάρι Ζουίκερ λέει στὸ CBC TV:

«…Σὲ ὁλόκληρο τὸ βορειονατολικὸ τμῆμα τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν ὑπάρχουν πολλὲς ἀεροπορικὲς βάσεις. Ἐκεῖνο τὸ πρωὶ ὅμως δὲν ἔγινε καμία ἔγκαιρη ἀναχαίτιση , παρὰ τὴν κατάσταση ἐκτάκτου ἀνάγκης. Δὲν ἀπογειώθηκε οὔτε καν ἡ ἀεροπορικὴ μοίρα τῆς βάσης Ἀντριους, πού ἔχει τὸ μεγαλύτερο χρονικὸ ὅριο προετοιμασίας καὶ βρίσκεται μόλις 12 μίλια ἀπὸ τὸν Λευκὸ Οἶκο. Ὅποια καὶ νὰ εἶναι ἡ ἐξήγηση γὶ αὐτὴν τὴν τεράστια ἀποτυχία, δὲν ὑπῆρξαν, ἀπ’ ὅσο γνωρίζω, ἀναφορὲς σχετικὰ μὲ τὴν ἐπιβολὴ κυρώσεων. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἀποδυναμώνει ἀκόμη περισσότερο τὴν θεωρία τῆς « ἀνικανότητας». Ἡ ἀνικανότητα συνήθως ἐπισύρει κυρώσεις. Καὶ αὐτὸ μὲ ἀναγκάζει νὰ ρωτήσω ἂν ὑπῆρξαν ἐντολὲς νὰ παραμείνουν τὰ μαχητικὰ στὸ ἔδαφος.»

Ἂν ἀνατρέξουμε στὸ παρελθόν, θὰ δοῦμε ὅτι καὶ στὸ Πὲρλ Χάρμπορ οἱ Σὸρτ καὶ Κίμελ, οἱ στρατιωτικοὶ διοικητὲς τῆς Χαβάης, ὑποβιβάστηκαν λόγῳ  ἀνικανότητας [14]. Εἶναι τὸ συνηθισμένο ἄλλοθι, ὅταν τὰ πράγματα πρέπει νὰ μείνουν στὸ σκοτάδι. Πρὸς τοῦτο, στὸ ἔργο τῶν ἐπιτροπῶν πού ἐπιφορτίζονται νὰ διεξάγουν τὴν ἀπαιτούμενη ἔρευνα παρεμβάλλονται ἄνωθεν ἐμπόδια… Ὁ Ροῦζβελτ ἐμπόδισε τὴν ἔρευνα τοῦ Κογκρέσσου διεξάγοντας δική του ἔρευνα. Τὸ ἴδιο ἔκανε καὶ ὁ Μπούς. Σύμφωνα μέ τὸ CNN τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2002 [15] ὁ Μποὺς ζήτησε ὁ ἴδιος ἀπὸ τὸν ἐπικεφαλῆς τῆς Γερουσίας Τὸμ Ντάσλ, νὰ περιορίσει τὴν ἔρευνα τοῦ Κογκρέσσου σχετικὰ μὲ τὰ γεγονότα τῆς 11/9/2001. Οὐσιαστικὰ τί σήμαινε αὐτὴ ἡ παρέμβαση; Ὅτι ἔπρεπε νὰ θεωρηθεῖ ὡς δεδομένη ἡ ἀποτυχία ὁμοσπονδιακῶν ὑπηρεσιῶν νὰ ἐκτελεσθεῖ ἡ πάγια διαδιακασία, χωρὶς ταυτόχρονα νὰ ἐρευνηθεῖ τὸ ἐνδεχόμενο νὰ δόθηκε κάποια ἐντολὴ γιὰ τὴν ἀναστολή της.

Παράλληλα μὲ τὴν παρεμπόδιση τῆς ἔρευνας,  ἀκολούθησε ἡ δαιμονοποίηση τοῦ μπὶν Λάντεν ὡς ἐνορχηστρωτῆ τοῦ τρομοκρατικοῦ χτηπήματος. Στὴν ἐκστρατεία, πού τὰ ΜΜΕ ἀνέλαβαν μὲ τὴν γνωστή τους εὐσυνειδησία, ἐλάχιστα ἀναφέρθηκαν γιὰ τὴν δράση καὶ συνεργασία τοῦ μπὶν Λάντεν τὰ προηγούμενα χρόνια, ὅπως καὶ τὶς ἰδιαίτερες σχέσεις τῆς οἰκογένειας Λάντεν μὲ τοὺς Μποὺς [16],  [17].

Εἴδαμε προηγουμένως τὴν διακομματικὴ ὑποστήριξη, τῆς ὁποίας ἐτύγχανε ὁ Ὀσάμα μπὶν Λάντεν ἀπὸ τότε πού συνεργαζόμενος μὲ τὴν CIA πολεμοῦσε τοὺς σοβιετικοὺς στὸ Ἀφγανιστάν. Ἐλάχιστη προσοχὴ δόθηκε στὸ γεγονὸς ὅτι ἕνα μήνα πρὶν ἀπὸ τὶς ἐπιθέσεις τῆς 11/9/2001 εἶχαν παραδοθεῖ  στὸν Μποὺς ἀπὸ τὴν CIA καί τό FBI προειδοποιητικὲς ἐκθέσεις γιὰ τρομοκρατικὸ χτύπημα ἀπὸ τὸν Ὀσάμα μπὶν Λάντεν.

Ποιὸς εἶναι τελικὰ περισσότερο ὑπεύθυνος γιὰ ὅτι συνέβη τὴν 11η Σεπτεμβρίου; Ἡ Ἂλ Κάϊντα καὶ ὁ μπὶν Λάντεν ἢ ἡ ἀμερικάνικη κυβέρνηση πού ἄφησε τὰ πράγματα νὰ ἐξελιχθοῦν, παρακολουθῶντας ὡς θεατὴς τρώγοντας πὸπ κόρν; Ἦταν τελικὰ ἡ ἐπίθεση ἀπρόκλητη; Ἢ κάποιοι ἀπὸ τοὺς θεωρητικὰ πληττόμενους ἐξυπηρετοῦντο γιὰ νὰ φέρουν σὲ πέρας τὴν μακρόπνοη ἐξωτερικὴ πολιτική τους στὴν κεντρικὴ Ἀσία; Τελικὰ ἡ Ἂλ Κάϊντα μποροῦσε στηριγμένη στὶς δικές της δυνάμεις νὰ πραγματοποιήση τὶς ἐπιθέσεις;

Ὁ Αἰγύπτιος πολιτικὸς σχολιαστὴς Μοχάμεντ Χαϊκὰλ, δήλωσε στὶς 10 Ὀκτωβρίου 2001 στὴν ἐφημερίδα Γκάρντιαν [18] :

«… ὁ μπὶν Λάντεν δὲν ἔχει τὶς δυνατότητες γιὰ μία ἐπιχείρηση τέτοιου μεγέθους. Ὅταν ἀκούω τὸν Μποὺς νὰ μιλᾶ γιὰ τὴν Ἂλ Κάϊντα λὲς καί εἶναι ἡ ναζιστικὴ Γερμανία ἢ τὸ Κομμουνιστικὸ Κόμμα στὴν Σοβιετικὴ Ἕνωση, γελάω, γιατί ξέρω τί γίνεται στὴν πραγματικότητα. Ὁ μπὶν Λάντεν βρίσκεται ὑπὸ παρακολούθηση ἐδῶ καὶ χρόνια. Ὅλα του τὰ τηλεφωνήματα καταγράφονται, ἐνῶ στὴν Ἂλ Κάϊντα ἔχουν παρεισφρύσει οἱ ἀμερικανικές, οἱ πακιστανικές, οἱ σαουδαραβικές, οἱ αἰγυπτιακὲς  μυστικὲς ὑπηρεσίες. Εἶναι ἀδύνατο νὰ κράτησαν μυστικὴ μία ἐπιχείρηση πού ἀπαιτοῦσε τόσο λεπτομερῆ καὶ περίπλοκη ὀργάνωση…»

Πηγές: α) Gore Vidal - « Dreaming War-Ὄνειρα Πολέμου», ἐκδόσεις Scripta

β) The enemy withih by Gore Vidal (http://www.ratical.org/ratville/CAH/EnemyWithin.html#p1 )

γ) Μάϊκλ Μούρ: Ποῦ πάει ἡ Ἀμερική; ἐκδόσεις ΑΙΩΡΑ

Παραπομπές:

[1] http://www.guardian.co.uk/world/2001/sep/22/afghanistan.september113
[2] http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/1550366.stm
[3] http://www.msnbc.msn.com/id/4587368/#.UFR16a61ttg
[4] https://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/bush/elliott.htm
[5] http://www.ratical.org/ratville/CAH/Rashid99.html
[6] http://news.bbc.co.uk/2/hi/world/west_asia/37021.stm
[7] http://www.ratical.org/ratville/CAH/linkscopy/USCAEoA.html
[8] http://edition.cnn.com/WORLD/9610/08/afghan/index.html?iref=allsearch
[9] http://www.nytimes.com/1997/05/26/world/in-afghanistan-a-triumph-of-fundamentalism.html
[10] http://prisonplanet.com/sudan_offered_to_arrest_bin_laden.html
[11] http://www.ratical.org/ratville/CAH/linkscopy/ONeillIT.html
[12] http://www.ratical.org/ratville/CAH/linkscopy/AfghanLM.html
[13] http://www.narconews.com/goff1.html
[14] http://www.antiwar.com/justin/j052501.html
[15] http://www.ratical.org/ratville/CAH/linkscopy/limitProbes.html
[16] http://www.ratical.org/ratville/CAH/linkscopy/bLandUSbanks.html
[17] http://www.inthesetimes.com/issue/25/25/feature3.shtml
[18] http://www.ratical.org/ratville/CAH/Heikal.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου