Κυριακή, 17 Μαρτίου 2013

Ὁ Hugo Chavez ἔφυγε γιά τά καλά
Ἡ βροχὴ προειδοποιητικῶν μηνυμάτων δὲν ἀφύπνισε. Οἱ ἀνθρώπινες ἀλληλεπιδράσεις ἀπενεργοποιήθηκαν καὶ ἡ ἀλληλεγγύη ὡς παράγοντας αὐτοάμυνας ἑξασθένισε. Στὶς πολιτικὲς συζητήσεις ἡ ἀναζήτηση στρατηγικῆς γιὰ τὴν ἐπίτευξη συνθηκῶν πού θὰ ἐπέτρεπαν τὴν εὐημερία ἀντικαταστάθηκαν ἀπὸ τὰ συναρπαστικὰ κουτσομπολιὰ γιὰ τὶς μηχανορραφίες καὶ τὴν προσωπικὴ ζωὴ μελῶν τῆς παρηκμασμένης καὶ αὐτο-ἐξυπηρετούμενης πολιτικῆς τάξης καὶ τὰ λαϊκὰ δικαστήρια ἐπίλυσης μικροδιαφορῶν. Οἰκονομικὲς αὐτοκρατορίες οἰκοδομήθηκαν μὲ τὴν ἁρπαγὴ καὶ τὴ μεταπώληση τοῦ πλούτου ἄλλων χωρῶν καὶ κληροδότησαν στὸν παγκοσμιοποιημένο ἄνθρωπο τὰ σύμβολα τοῦ ἐπιτυχημένου χαραμοφάη ἀντὶ τοῦ κατασκευαστῆ, καὶ τοῦ κερδοσκόπου ἀντὶ τοῦ ἐπενδυτῆ, καθὼς καὶ τὴν παραφροσύνη πὼς ὁ κλεμμένος εὔκολος πλοῦτος μπορεῖ νὰ λύσει διὰ μαγείας ὅλα τὰ προβλήματα.

Τὰ προγράμματα τῶν κομμάτων διαφέρουν μεταξύ τους λιγότερο ἢ περισσότερο μόνο πρὶν ἀπὸ τὶς ἐκλογὲς καὶ ἀφοῦ ἐξασφαλίσουν τὴν ἐκλογή τους στὴν ἐξουσία συγκλίνουν πρὸς ὁλοκληρωτικὲς δεξιὲς πρακτικές. Ἡ πολιτεία ἀδύναμη κωφάλαλη καὶ τυφλὴ ὀντότητα, περιόρισε τὸ ρόλο της ἀρχικὰ στὴν διαπραγμάτευση τῆς πώλησης τῆς περιουσίας τοῦ κράτους (μὲ λογικὴ παρόμοια μὲ τὸ ξεπούλημα οἰκογενειακῶν κειμηλίων) καὶ ἀργότερα στὴν ἐξασφάλιση τῆς ὁμαλῆς λειτουργίας τῶν ἐπιχειρήσεων τῶν στρατηγικῶν "ἐπενδυτῶν" πού τὰ "ἀγόρασαν" θέτοντας κρατικοὺς θεσμοὺς ὅπως δικαιοσύνη καὶ ἀστυνομία στὴν ὑπηρεσία τους. Ὁ ἀντίκτυπος αὐτῶν τῶν πρακτικῶν εἶναι ἡ στρέβλωση τῆς πολιτικῆς ἀτζέντας καὶ ὁ ἐκβιαστικὸς συμβιβασμὸς τῶν πολιτικῶν μὲ τὸ οἰκονομικὸ σύστημα πού εἶναι συμβατὸ μὲ τὰ συμφέροντα τῆς Goldman Sachs. Ἔτσι τὰ μέσα παραγωγῆς περιῆλθαν στὰ χέρια μίας ἠθικὰ ἀνίκανης μειονότητας καὶ οἱ ἄνθρωποι διαχωρίστηκαν σὲ πιστωτὲς καὶ δανειολῆπτες.

Ἐξέλιπαν ἀπὸ τοὺς διοικοῦντες τὸ θάρρος, ἡ ἀκεραιότητα καὶ τὸ ἠθικὸ ἀνάστημα πού ἀπαιτοῦνται ὥστε τὰ παραγώμενα ἀγαθὰ καὶ οἱ ὑπηρεσίες νὰ τίθενται στὴ διάθεση τοῦ πολίτη. Ὅλα αὐτὰ εἶναι ἐκτὸς μόδας στὴν ἐποχὴ τῆς ἀχαλίνωτης ἐλεύθερης ἀγορᾶς καὶ τοῦ ἐγωιστικοῦ γονιδίου. Ἀπωλέσθηκαν ὁ σεβασμὸς καὶ ἡ ἀφοσίωση τοῦ ἐργαζόμενου πληθυσμοῦ στὸ διοικητικὸ σύστημα καθὼς εἶναι πλέον δεδομένο τὸ συναίσθημα ὅτι ἡ σωτηρία δὲν πρόκειται νὰ ἔρθει ἀπὸ ψηλά.

Ὁ Chavez μόλις πέρασε τὴν πόρτα τῆς ἐξόδου... 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου