Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2020

Κοροναϊός


Ἀπό μέλος τοῦ συμβουλίου τοῦ Πανεπιστημιακοῦ νοσοκομείου τοῦ Stanford.
Γιά πολλές ἡμέρες μετά τήν μόλυνση ἀπό τόν κοροναϊό (COVID-19) μπορεῖ νά μήν ὑπάρχουν ἐνδείξεις μολύνσεως. Μέχρι τή στιγμή πού θά ἀρχίσουν τά συμπτώματα (πυρετός καί/ἤ βήχας) οἱ πνεύμονες ἔχουν ὑποστεῖ 50% ἴνωση καί ἴσως νά εἶναι ἀργά. Ἓνας ἁπλός τρόπος ἐλέγχου τοῦ ἐάν κανείς εἶναι μολυσμένος ἤ ὄχι εἶναι αὐτός πού προτείνουν ἐμπειρογνώμονες ἀπό τήν Ταϊβάν καί μπορεῖ νά ἐφαρμόζεται κάθε πρωϊ. Πάρτε μιά βαθιά ἀνάσα καί κρατῆστε τήν ἀναπνοή σας γιά περισσότερο ἀπό 10 δευτερόλεπτα. Έάν ὁλοκληρώσετε τή διαδικασία μέ ἐπιτυχία (χωρίς βήχα, χωρίς δυσφορία, ἤ σφίξιμο) εἶναι ἀπόδειξη πώς δέν ὑπάρχει ἴνωση στούς πνεύμονες καί κατά συνέπεια δέν ὑπάρχει λοίμωξη. Ἐπαναλαμβάνετε τή διαδικασία κάθε πρωϊ σέ χώρους καλά ἀεριζόμενους μέ καθαρό ἀέρα.  
6 σχόλια:

 1. Χρήσιμο καὶ ἐνδιαφέρον πραγματικὰ.
  Ἔχω 2 ἀπορίες. α) Δὲν ἔχω καταλάβει ἄν ὁ φορέας ἰσοδυναμεῖ μὲ κροῦσμα λοίμωξης. Μὲ τὸν παραπάνω τρόπο μποροῦμε νὰ διαπιστώσουμε ἄν κάποιος εἶναι φορέας τοῦ covid19, ἀνεξαρτήτως ἄν στὸ ἄμεσο μέλλον ἐκδηλώσει ἤ δὲν ἐκδηλώσει συμπτώματα;

  β) Ἡ παραπάνω διαδικασία, σὲ ἄτομα ποὺ ἔχουν εἴτε κρυολόγημα εἴτε τὴν ἐποχικὴ γρίππη, δὲν φέρνει βήχα, δυσφορία ἤ σφίξιμο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ὁ φορέας κοροναϊοῦ μπορεῖ νά παρουσιάζει ἤ νά μήν παρουσιάζει συμπτώματα λοίμωξης ἀπὀ τόν ἰό. Ἡ μέθοδος αὐτοδιάγνωσης πού ἀναφέρεται παραπάνω εἶναι χρήσιμη προκειμένου κανείς νά ἀνιχνεύσει ἔγκαιρα τά συμπτώματα τής ἴωσης πρίν νά ἐξελιχθοῦν σέ καταστάσεις μέ σοβαρές συνέπειες καί νά λάβει μέτρα προκειμένου νά προστατεύσει τόν ἐαυτό του καί ἄλλους ἀνθρώπους μέ τούς ὁποίους ἀλληλεπιδρᾶ. Ὁ Παγκόσμιος Ὀργανισμός Ὑγείας ἀναφέρει ὅτι ὁ κίνδυνος μετάδοσης τοῦ COVID-19 ἀπό κάποιον πού δέν παρουσιάζει συμπτώματα εἶναι πολύ χαμηλός.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Εῖναι δύσκολο νά διαχωρίσει κανείς τά συμπτώματα κρυολογήματος καί ἐποχικῆς γρίππης από τήν λοίμωξη ἀπό κοροναϊό. Ἡ ρινική καταρροή εἶναι χαρακτηριστική τοῦ κρυολογήματος ἐνῶ χαρακτηριστικό τῆς λοίμωξης ἀπό κοροναϊό εἶναι ὁ ξηρός βήχας χωρίς ρινική καταρροή. Ὁ κοροναϊός θά μολύνει πρώτα τόν λαιμό καί θά ἐμφανιστεῖ πονόλαιμος διάρκειας τριῶν/τεσσάρων ἡμερῶν. Στή συνέχεια (πέντε μέ ἕξι μέρες ἀργότερα) ὁ ἰός θά φτάσει στούς πνεύμονες, προκαλώντας πνευμονία. Ἡ πνευμονία συνοδεύεται ἀπό ψηλό πυρετό καί δυσκολία στήν ἀναπνοή. Ἡ ρινική συμφόρηση δέν ἔχει ὁμοιότητες μέ αὐτή τοῦ κρυολογήματος. Νοιώθει κανείς σάν νά πνίγεται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Μερικές διευκρινίσεις στά προηγούμενα καί τελευταῖο σχόλιο διότι θά δημιουργηθοῦν συγχήσεις καί στίς περιπτώσεις αὐτές ἡ πολυλογία (ὅπως πάντα ἐνδεχομένως) εἶναι θανατηφόρα.
  1. Τό γεγονός πώς δέν ὑπάρχει ρινική καταρροή δέν ἀποκλείει τό ἐνδεχόμενο τῆς λοίμωξης ἀπό κοροναϊό.
  2. Εἶναι ὅλο καί περισσότερο σαφές ὅτι ἡ μετάδοση μπορεῖ νά ἐμφανιστεῖ προτοῦ νά ἐμφανιστοῦν τά συμπτώματα.
  3. Ὅσο αὐτή εἶναι δυνατή ἡ "κοινωνική ἀπομάκρυνση" εἶναι σωτήρια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Καί ἐγώ σᾶς εὐχαριστῶ, ἐλπίζω αὐτή ἡ περίοδος τῆς ἀβεβαιότητας νά περάσει σύντομα καί νά εἴμαστε ὑγιεῖς ὥστε ἐπανερχόμενοι στήν "κανονικότητα" νά εἴμαστε σέ θέση νά ὑπερασπίζουμε μέ σθένος τίς ἀντιρρήσεις μας. Καλή τύχη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή