Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2012

Δημοκρατία...


( τοῦ Νίκου Μπογιόπουλου ἀπό τόν Ριζοσπάστη)

Ἡ ἱστορία μὲ τὸ χαράτσι τῆς ΔΕΗ εἶναι ἀποκαλυπτικὴ πολλῶν πραγμάτων ὅσον ἀφορᾷ τὴ Δημοκρατία τους.

Ἂς δοῦμε τρεῖς πλευρές:

α) Ἀπύθμενη ὑποκρισία, ἀβυσσαλέο ψεῦδος

Στὶς 23/6/2011 ὁ τότε ἀντιπρόεδρος τῆς κυβέρνησης Εὐ. Βενιζέλος, δήλωνε τὰ ἑξῆς:

«Σὲ σχέση μὲ τὰ ἀκίνητα, ἡ ἐκτίμησή μας εἶναι ὅτι (...) δὲ χρειάζεται νὰ γίνει ἄλλη παρέμβαση καὶ κυρίωςδε χρειάζεται νὰ γίνει ἄλλη παρέμβαση μέσα στὸ λογαριασμὸ τῆς ΔΕΗ.Δὲν εἶναι οἱ λογαριασμοὶ τῆς ΔΕΗ ὁ μοχλὸς γιὰ νὰ εἰσπράττεις τέλη ἢ φόρους καὶ ἰδίως φόρους, διότι τὸ ἠλεκτρικὸ ρεῦμα εἶναι ἕνα κοινωνικὸ ἀγαθὸ θεμελιῶδες καὶ δὲν μπορεῖς νὰ συνδέεις τὴν ἐκπλήρωση ἄλλων ὑποχρεώσεων, πέραν τῶν δημοτικῶν ἐν πάση περιπτώσει τῶν συνδεδεμένων ἀπόλυτα μὲ τὸν τόπο κατοικίας ἢ ἐγκατάστασης, μὲ τοὺς μηχανισμοὺς αὐτοὺς οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἄλλο σκοπὸ καὶ γιατί ἐν πάση περιπτώσει πρέπει νὰ ἀναζητήσουμε κίνητρα γιὰ τὴν οἰκοδομὴ καὶ γιατί εἶναι ἤδη πολὺ ἐπιβαρυμένο τὸ ἀκίνητο».

Ὅμως, ὁ ἴδιος ἄνθρωπος, ὁ Βενιζέλος, πού τὸν Ἰούνη ἔλεγε τὰ παραπάνω, ὅτι δηλαδή,
πρῶτον, δὲν θὰ ἐπιβληθεῖ χαράτσι, καὶ δεύτερον, ὅτι δὲν θὰ ἐπιβληθεῖ χαράτσι μὲ μοχλὸ τὴ ΔΕΗ, τρεῖς μόλις μῆνες ἀργότερα, στὶς 11/09/2011, δήλωνε καὶ διέπραττε τὰ ἀκριβῶς ἀντίθετα!

Ἐνῶ τὸν Ἰούνη ἔβγαζε παθιασμένους λόγους ἐνάντια στὸ χαράτσι καὶ ἐνάντια στὴ χρησιμοποίηση τοῦ λογαριασμοῦ τῆς ΔΕΗ ὡς φοροεισπρακτικοῦ μηχανισμοῦ, τὸ Σεπτέμβρη μὲ τὸ ἴδιο πάθος ὑποστήριζε ὅτι ἡ ἐπιβολὴ χαρατσιοῦ καὶ ἡ εἴσπραξή του μέσῳ τῆς ΔΕΗ ἀποτελεῖ μέτρο «δίκαιο» καὶ «κοινωνικὰ ἀποδεκτό»!

Θαυμᾶστε:

«Πρέπει νὰ βροῦμε κάτι πού νὰ εἶναι δίκαιο, κάτι πού νὰ εἶναι κοινωνικὰ ἀποδεκτό, κάτι πού νὰ διαφοροποιεῖ τὸν πλούσιο ἀπὸ τὸ μεσαῖο καὶ ἀπὸ τὸ φτωχό, κάτι τὸ ὁποῖο νὰ μπορεῖ νὰ ἐφαρμοστεῖ ἄμεσα, νὰ ἀποδώσει γρήγορα, νὰ μὴν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ μηχανισμὸ τῆς φορολογικῆς διοίκησης. Τὸ μόνο μέτρο πού ἔχει ὅλα αὐτὰ τὰ προσόντα, πού εἶναι μέτρο ἄμεσης καθολικῆς ἐφαρμογῆς, ἀλλὰ κλιμακωμένο δίκαια μὲ κοινωνικὰ χαρακτηριστικά, εἶναι ἕνα εἰδικὸ τέλος στὴν χτισμένη ἐπιφάνεια, στὴν ἀκίνητη περιουσία, πού θὰ εἰσπραχθεῖ μέσῳ τῶν λογαριασμῶν τῆς ΔΕΗ...»!

β) Ἀντιλαϊκὸς παροξυσμὸς

Ἂς δοῦμε τώρα ποιὸ εἶναι τὸ κοινωνικὸ ἔδαφος πάνω στὸ ὁποῖο ἐφαρμόζεται ἡ πολιτικὴ τῶν Σαμαρά, Βενιζέλου, Κουβέλη:

Σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα τῆς ἴδιας της ἑταιρείας, μέσα στὸ 2010, ἡ ΔΕΗ ἐξέδωσε 1.160.000 ἐντολὲς γιὰ διακοπή ρεύματος!

Δηλαδή, πρὶν ἀκόμα ἔρθουν τὸ δεύτερο καὶ τὸ τρίτο Μνημόνιο. Πρὶν ἔρθουν οἱ νέες μειώσεις μισθῶν καὶ συντάξεων. Πρὶν ἡ ἀνεργία ἐκτιναχτεῖ στὸ 30%. Πρὶν ὁ ΦΠΑ πάει στὸ 23%. Πρὶν ἀκόμα ἀπὸ τὴν «ἐργασιακὴ ἐφεδρεία». Πρὶν δηλαδὴ συντελεστεῖ τὸ κοινωνικὸ ὁλοκαύτωμα τοῦ 2011 καὶ τοῦ 2012, ἤδη ἀπὸ τὸ 2010, πάνω ἀπὸ 1 ἑκατομμύριο λαϊκὰ νοικοκυριὰ καὶ μικρομάγαζα εἶχαν φτάσει σὲ τέτοιο βαθμὸ εἰσοδηματικῆς καχεξίας πού ἀδυνατοῦσαν νὰ πληρώσουν ἐμπρόθεσμα τὸ ρεῦμα!

Κι ὅμως! Ἐνῷ ἔτσι ἔχουν τὰ πράγματα, ἐνῷ ἡ τραγικὴ κατάσταση στὴν ὁποία ἔχει περιέλθει ὁ λαὸς εἶχε ὡς συνέπεια, ἤδη ἀπὸ τὸ 2010, πάνω ἀπὸ ἕνα ἑκατομμύριο οἰκογένειες (μὲ δύο, τρία ἢ περισσότερα μέλη) νὰ μὴν ἔχουν τὰ λεφτὰ γιὰ νὰ πληρώσουν τὸ ρεῦμα στὴν ὥρα του, αὐτοὶ τί ἔκαναν;

Πάνω στὴν πλάτη αὐτοῦ του χρεοκοπημένου λαοῦ, ἦρθαν οἱ «σωτῆρες» καὶ τοῦ πρόσθεσαν καὶ τὸ χαράτσι! Τὸ ὁποῖο τὸ συνέδεσαν μὲ τὸ λογαριασμὸ τοῦ ρεύματος!

Δηλαδὴ μὲ ἕνα «θεμελιῶδες κοινωνικὸ ἀγαθὸ» - καθ' ὁμολογία τοῦ Βενιζέλου - πού ὅμως ὁ λαός, ἤδη ἀπὸ τὸ 2010, μετροῦσε εὐρὼ τὸ εὐρὼ γιὰ νὰ καταφέρει νὰ τὸ πληρώσει!

Ποιὰ εἶναι ἡ συνέπεια;

Μὰ ἡ ἀναμενόμενη. Πῶς νὰ εἰσπράξεις ἀπὸ αὐτὸν πού τοῦ τὰ πῆρες ὅλα; Πῶς νὰ εἶναι «συνεπὴς» αὐτὸς πού ἐσὺ ὁ ἴδιος τὸν ὁδήγησες μὲ τὴν πολιτική σου στὴν ἐξαθλίωση; Πῶς νὰ σὲ πληρώσει αὐτὸς πού ἐνῷ τὸν ἔχεις καταληστέψει τοῦ ἐπιβάλλεις ἀπὸ πάνω καὶ χαράτσι!

Τὴ συνέπεια τὴν ὁμολόγησε πρὶν μερικὲς βδομάδες ἡ διοίκηση τῆς ΔΕΗ:

Στὴν Ἑλλάδα τῶν «φώτων τοῦ πολιτισμοῦ», μετὰ τὸ χαράτσι, ἡ ΔΕΗ, κάθε μέρα πού περνάει, κόβει τὸ ρεῦμα σὲ 1.000 οἰκογένειες καὶ ἐπιχειρήσεις!

γ) «Ἀποφασίζομεν καὶ διατάσσομεν»!

Ἐδῶ ἀκριβῶς, σὲ αὐτὸν τὸ ρυθμό, στὸ ρυθμὸ τοῦ «ἀποφασίζομεν καὶ διατάσσομεν» εἶναι πού χτυπᾶ ἡ καρδιὰ τῆς Δημοκρατίας τους. Καὶ δὲ θὰ μποροῦσε νὰ συμβαίνει ἀλλιῶς σὲ μία Δημοκρατία ὅπως αὐτὴ πού ἤδη περιγράφηκε: Δημοκρατία τῆς ἀπύθμενης ὑποκρισίας, τοῦ ἀβυσσαλέου ψεύδους καὶ τοῦ ἀντιλαϊκοῦ ἀγριανθρωπισμοῦ.

Στὴ Δημοκρατίας τους, λένε, ὑπάρχουν κανόνες. Ἕνας ἀπὸ τοὺς κανόνες, λένε, εἶναι ὁ σεβασμὸς τῶν δικαστικῶν ἀποφάσεων. Καὶ πράγματι. Δὲν ὑπάρχει ἀπεργία, κοινωνικὴ διεκδίκηση, λαϊκὴ διαμαρτυρία πού νὰ μὴ βγῆκε «παράνομη» ἢ «καταχρηστικὴ» ἀπὸ τὰ δικαστήρια. Καὶ πού - στὸ ὄνομα τοῦ «σεβασμοῦ τῶν δικαστικῶν ἀποφάσεων» - νὰ μὴν τὴ χτύπησαν ἀλύπητα! Μὲ εἰσαγγελεῖς, μὲ ΜΑΤ, μὲ διατεταγμένη προπαγάνδα σπίλωσης.

Ἀλλά, οἱ κανόνες ἔχουν καί... ἐξαιρέσεις. Ὡς ἐκ τούτου, παρότι δέησε καὶ βγῆκε μία δικαστικὴ ἀπόφαση πού λέει ὅτι τὸ χαράτσι καὶ ἡ εἴσπραξή του μέσῳ τῆς ΔΕΗ εἶναι παράνομα πράγματα, ἐντούτοις οἱ ταγοὶ περὶ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν δικαστικῶν ἀποφάσεων - κρατώντας ἀνὰ χείρας τὸ φύλλο συκῆς τοὺς - ἀποφάσισαν, διέταξαν καὶ ἀνακοίνωσαν:

Ἡ δικαστικὴ ἀπόφαση δὲν ἰσχύει... Δὲν ἐφαρμόζεται... Τὸ χαράτσι θὰ συνεχίσει νὰ ἐπιβάλλεται καὶ νὰ εἰσπράττεται μέσῳ τῆς ΔΕΗ κι ἂς λένε τὰ δικαστήρια ὅ,τι θένε...

Γιατί; Ἕνεκα, ὅπως ἀπαντοῦν, «τὸ ὑπέρτατον καθῆκον», «ἡ σωτηρία τῆς χώρας», «ἡ δημοσιονομικὴ πειθαρχία», μπλά, μπλά, μπλά...

Βέβαια, τὸν πραγματικὸ λόγο πού δὲν ἐφαρμόζεται ἡ δικαστικὴ ἀπόφαση, ἡ πραγματικὴ αἰτία πού ἀκόμα κι ἂν ἐφαρμοστεῖ ἡ συγκεκριμένη ἀπόφαση θὰ βροῦν ἄλλη μεθόδευση γιὰ νὰ τὴν ἀκυρώσουν, εἶναι ὅτι στὴ Δημοκρατία τοὺς ὁ «ὑπέρτατος» νόμος, στὸν ὁποῖο ὑποτάσσονται τὰ πάντα, εἶναι ἕνας καὶ μοναδικός:

Ὁ νόμος τοῦ ταξικοῦ κανιβαλισμοῦ!

Αὐτὸς εἶναι ὁ νόμος. Αὐτὴ εἶναι ἡ αἰτία. Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος. Καὶ φυσικὰ αὐτὸς ὁ λόγος, ὁ λόγος πού κάνουν ὅ,τι γουστάρουν, δὲν εἶναι οὔτε νομικός, οὔτε συνταγματικός. Εἶναι πολιτικός. Βαθύτατα πολιτικός. Καὶ μόνο ἔτσι, πολιτικά, μπορεῖ καὶ πρέπει νὰ ἀνατραπεῖ.

1 σχόλιο:

 1. Στὸ θέμα γιὰ τό δημόσιο ἀγαθό τῆς ἐνημέρωσης εἶχα ἐπισυνάψει ἕναν σύνδεσμο ἀπό τήν ἐκπομπή ΠΡΩΪΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ τῆς ΝΕΤ ( τί θα γίνει ὁ Δένδιας ἀκόμη νά κάνει μήνυση στήν Γκάρντιαν;),

  Γύρω στο 1h.24 min τοῦ βίντεο ὑπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες ἀπό τήν Σακοράφα καί τόν Φωτόπουλο. Νομίζω συμπληρώνει τὶς παραπάνω πολὺ σωστὲς θέσεις τοῦ Μπογιόπουλου, περὶ δημοκρατίας α λὰ κάρτ, καὶ τὴν ψήφιση χαριστικῶν διατάξεων σχετικὰ μὲ τὸ χαράτσι. Εἶπε κανεὶς τίποτε γιὰ ταξικοὺς νόμους…;

  Αὐτοί πού μεγαλοποιοῦν τόν - ὄντως ἀρνητικό πολλές φορές - ρόλο τοῦ κάθε Φωτόπουλου ὥστε νά φτιάξουν κλῖμα για κυνήγι μαγισσῶν, τό γνωρίζουν; Δηλαδή ἄν το παρακάτω το μάθουμε ἀπό τον Φωτόπουλο καί μερικούς ὄχι καί τόσο ὑπάκουους δημοσιογράφους πειράζει; Τό φεγγάρι ἔχει μεγαλύτερη ἀξία ἤ τό ἐνδεχομένως μισολερωμένο δάχτυλο τοῦ ὅποιου Φωτόπουλου, πού τό δείχνει;

  http://www.disabled.gr/lib/?p=43693

  Μεταξύ ἄλλων στό ἄρθρο 2 λέει:

  1. Στὸ τέλος τῆς παραγράφου 2 τοῦ ἄρθρου 53 τοῦ ν. 4021/2011 (Ἃ’ 218) προστίθεται, ἀπὸ τότε πού ἴσχυσε ὁ ν. 4021/2011, ἐδάφιο ὡς ἑξῆς:

  «Γιὰ τὰ ἀκίνητα τὰ ὁποία δὲν ἔχουν οἰκιακὴ χρήση καὶ μὲ ἐμβαδὸν δομημένης ἠλεκτροδοτούμενης ἐπιφάνειας ἄνω τῶν χιλίων (1.000) τετραγωνικῶν μέτρων, ὁ συντελεστὴς προσδιορισμοῦ τοῦ τέλους τοῦ πίνακα α’ ὑπολογίζεται μειωμένος κατὰ τριάντα τοῖς ἑκατὸ (30%) γιὰ τὸ ἄνω τῶν χιλίων τετραγωνικῶν μέτρων τμῆμα καὶ κατὰ ἑξήντα τοῖς ἑκατὸ (60%) γιὰ τὸ ἄνω τῶν δύο χιλιάδων (2.000) τετραγωνικῶν μέτρων τμῆμα τοῦ ἀκινήτου.»

  Ἐδῶ πέρα οἱ συγκεκριμένοι μεγαλοϊδιοκτῆτες εἶναι ἤ δέν εἶναι κατά τοῦ κρατισμοῦ; Ἄλλη μιά μάσκα πού κάθε τόσο πέφτει , καί φροντίζουν να την ἀνασηκώνουν κάti βαρύγδουποι κονδυλοφόροι διαφόρων ἱστοσελίδων και ἐντύπων, πού ζοῦν μέ τό ἄγχος μπάς καί μείνουμε σοβιετία. Οἱ τόσο καθαρόαιμοι φιλελεύθεροι καί ἀντικρατιστές, τί γνώμη ἔχουν; Τά δικά τους δάχτυλα δείχνουν καλύτερα;Μήπως εἶναι πιό καθαρά; Ἤ, πρᾶγμα πού εἶναι καί τό πιθανότερο, ἔχουν ἐκτός ἀπό την βρώμα καί κάποια ἐπιλεκτική κατεύθυνση να δείχνουν;

  Ἂν προσέξτε παρακάτω, στὴν 5η παράγραφο τοῦ ἰδίου ἄρθρου, πού ἀναφέρεται σὲ ἀναπήρους καὶ πολύτεκνους, μετὰ ἀπὸ ἕνα κάρο προϋποθέσεις δίνει καὶ ἐκεῖ κάποια ἔκπτωση, ἀλλὰ ὑπὸ τὸν ὄρο ἡ ἀξία τοῦ ἀκινήτου νὰ μὴν ὑπερβαίνει τὰ 150000. Δηλαδὴ στὶς ἐπιχειρήσεις οἱ ἐκπτώσεις ὑφίστανται ὅσο ἡ περιουσία μεγαλώνει, ἐνῷ ἀντίθετα σὲ εὐπαθεῖς ὁμάδες τότε κόβονται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή