Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2010

Θαυμᾶστε τους...

Α) Στό παρακάτω πολύ ἐνδιαφέρον ἄρθρο πού προέρχεται ἀπό τό ἱστολόγιο ΒΑΘΥ ΚΟΚΚΙΝΟ, θά ἤθελα νά προσθέσω κάποιες ἱστοσελίδες που μέ στοιχεῖα διαχωρίζουν ἀντικειμενικά τήν στάση τοῦ Κ.Κ.Ε. ἀπό αὐτή τῶν ὑπολοίπων κομμάτων, στά ζητήματα τῆς βουλευτικῆς ἀποζημίωσης, τῆς βουλευτικῆς σύνταξης καί τῶν λοιπῶν προνομίων πού σχετίζονται μέ τούς βουλευτές. Πάγια θέση τοῦ Κ.Κ.Ε. εἷναι ἡ μείωση τῆς βουλευτικῆς ἀποζημίωσης, ἡ κατάργηση τῆς βουλευτικῆς σύνταξης καί ἡ ἀντικατάσταση της μέ κανονική βάσει τῶν ἐνσήμων τοῦ ἐργασίμου βίου τῶν βουλευτῶν. Ἐπίσης τό Κ.Κ.Ε. πάντα καταψηφίζει τόν προϋπολογισμό τῆς Βουλῆς, καί ἔχει ζητήσει τήν κατάργηση τῆς ἀποζημίωσης γιά συμμετοχή σέ διάφορες κοινοβουλευτικές ἐπιτροπές, πού τελευταῖα εἷναι πολύ τῆς μόδας. Ὅλα αὐτά καταθέτοντας προτάσεις νόμου, πού συστηματικά ἀποσιωποῦνται ἀπό τήν πλειονότητα τῶν δημοσιοκάφρων. Τό σύνολο τῶν Μ.Μ.Ε., τά ὁποῖα ἀπό τήν μιά ἀρέσκονται στίς κορώνες κριτικῆς γιά βουλευτές, ἐνῷ ἀπό τήν ἄλλη τούς κλείνουν τό μάτι. Ἐμμέσως ἔτσι κολακεύουν τό δικαιολογημένο λαϊκό αἴσθημα ἀγανάκτησης γιά τούς βουλευτές, ἀπενεργοποιώντας το πού εἷναι καί τό ζητούμενο, ἀποκρύβοντας τήν διαφοροποίηση τοῦ Κ.Κ.Ε. στό συγκεκριμένο ζήτημα. Τεχνηέντως δέ προσπαθοῦν νά παρουσιάσουν τόν στόχο τοῦ Κ.Κ.Ε. γιά λαοκρατία σάν ἀντιδημοκρατικό ἐπειδή ἀντιστρατεύεται τό κοινοβούλιο, παραβλέποντας ὅτι ἄν αὐτό γίνει, θά γίνει μέ λαϊκή συμμετοχή.

Νά μειωθεῖ κι' ἄλλο ἡ βουλευτική ἀποζημίωση
Μείωση τῆς ἀποζημίωσης , κατάργηση τῆς σύνταξης
Πυροτεχνήματα μέ τήν βουλευτική ἀποζημίωση
Δικομματική πρόκληση μέ τίς ἀποδοχές τῶν βουλευτῶν Β) Τοῦ Β. Ὁ Νῖκος Βαφειάδης ποὺ συχνὰ πυκνὰ διαβάζαμε τὰ ἄρθρα του στὴν "Καθημερινὴ" καὶ στὸ "Κ" ἀπολύθηκε πρὶν ἀπὸ ἑνάμιση μήνα, λόγω τοῦ παρακάτω ἄρθρου-ἔρευνα γιὰ τὰ 300 λαμόγια ποὺ μᾶς κοροϊδέυουν καὶ ψηφίζουν αὐξήσεις καὶ ἀσυλία γιὰ τὸν ἑαυτό τους καὶ περικοπὲς γιά μᾶς!!!!

Ἂν νομίζεις ὅτι διαβάζοντας ἐφημερίδες στὴν Ἑλλάδα εἶσαι πληροφορημένος,μᾶλλον εἶσαι γελασμένος!!!!

ΚΑΙ ΟΙ... ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑ

«Ἡ Βουλὴ εἶναι ὁ κορυφαῖος δημοκρατικὸς θεσμός, μέσω τοῦ ὁποίου ἀντιπροσωπεύεται ὁ λαὸς διὰ τῶν βουλευτῶν» (Ἀπὸ τὴν ἰστοσελίδα τῆς Βουλῆς, ποὺ κόστισε … 1,1 ἑκατ. Εὐρώ).

Πρωτοπῆγα στὴ Βουλή, στὶς 4 Μαΐου, μία μέρα πρὶν ἀπὸ τὴν ψήφιση τοῦ μνημονίου. Τὸ κλῖμα ἦταν ἰδιαίτερα τεταμένο, βουλευτές, ὑπάλληλοι καὶ ἀστυνομικοὶ ἀνησυχοῦσαν μήπως οἱ διαδηλωτὲς ἔσπαγαν τὸν κλοιὸ καὶ εἰσέρχονταν στὸ κτίριο. Τὴν ἑπόμενη μέρα, κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ συλλαλητηρίου, οἱ πόρτες κλειδαμπαρώθηκαν καὶ οἱ ἐπίδοξοι εἰσβολεῖς ἀπωθήθηκαν μὲ χημικὰ ἀέρια. Στὴ συνέχεια συνεργεῖα τοῦ δήμου ἦρθαν καὶ κλάδεψαν τὶς μουριὲς στὴ Βασιλίσσης Σοφίας. «Διαταγὴ ἀπὸ τὸν φρούραρχο, γιὰ λόγους ἀσφαλείας», μὲ ἐνημέρωσαν ὅταν ρώτησα. Ἤδη ὅμως ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ καλοκαιριοῦ, τὸ κλῖμα εἶχε ἀλλάξει αἰσθητὰ καὶ ἡ ἠρεμία εἶχε ἐπανέλθει.

Τὰ ἐμπόδια

Ἀπευθύνθηκα ἀρχικὰ στὸ γραφεῖο Τύπου τοῦ προέδρου καὶ στὴ συνέχεια στὸν γενικὸ γραμματέα τῆς Βουλῆς, Θάνο Παπαϊωάννου. Ζήτησα νὰ μοῦ ἐπιτρέψουν νὰ παρακολουθήσω, συνοδείᾳ φωτογράφου, κάποιες μικρὲς στιγμὲς τῆς κοινοβουλευτικῆς δραστηριότητας ἀλλὰ καὶ νὰ μὲ φέρουν σὲ ἐπαφὴ μὲ τοὺς ἐπικεφαλῆς ὁρισμένων Διευθύνσεων, προκειμένου νὰ ἀντλήσω κάποια ἐπιμέρους στοιχεῖα. Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ προσπάθησαν νὰ μοῦ ὀρθώσουν ἐμπόδια. «Φωτογράφος ἀπαγορεύεται ἀπὸ τὸν κανονισμὸ νὰ ἔρθει μαζί σας, θὰ σᾶς δώσουμε ἐμεῖς φωτογράφο, οἱ βουλευτὲς δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ φωτογραφίζονται στὶς προσωπικές τους στιγμές», μοῦ ξεκαθάρισαν. Ζήτησα νὰ μοῦ ὑποδείξουν σὲ ποιὸ ἄρθρο τοῦ κανονισμοῦ ἀναφέρεται ἡ ἀπαγόρευση. «Ὄχι ὁ κανονισμός, κάποια ἄλλη διάταξη τὸ ἀπαγορεύει», τὰ γύρισαν. Οὔτε ὅμως τὴ διάταξη μπόρεσαν τελικὰ νὰ βροῦν, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ξεχάσουν τὰ περὶ ἀπαγόρευσης.

Καθυστέρησαν ὑπερβολικὰ νὰ μοῦ δώσουν τὰ στοιχεῖα ποὺ ζήτησα, ἀφήνοντας μάλιστα κάποια ἐρωτήματα ἀναπάντητα, ὅπως γιὰ παράδειγμα πόσοι λαμβάνουν βουλευτικὴ σύνταξη καὶ πόσοι ἀπὸ αὐτοὺς παραμένουν βουλευτές, εἰσπράττοντας ταυτόχρονα καὶ τὴ βουλευτικὴ ἀποζημίωση.

«Οὔτε ξέρω οὔτε θέλω νὰ ξέρω», μοῦ εἶπε σχετικὰ ὁ γενικὸς γραμματέας. Ἀναπάντητο ἔμεινε καὶ τὸ ἐρώτημα πόσοι ἀπὸ τοὺς δημοσιογράφους ποὺ ἀπασχολεῖ ὁ τηλεοπτικὸς σταθμὸς τῆς Βουλῆς (μὲ συνολικὸ προσωπικὸ περίπου 100 ἄτομα) καλύπτουν ταυτόχρονα τὸν κοινοβουλευτικὸ ἔλεγχο γιὰ λογαριασμὸ ἄλλων ΜΜΕ. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι τὸ κόστος τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ τῆς Βουλῆς πλησιάζει γιὰ τὸ 2010 τὰ 6 ἑκατ. εὐρώ, ἐνῶ ἡ τηλεθέασή του εἶναι μόλις 0,3%.

Περίμενα ἐπὶ δεκαπέντε μέρες νὰ συναντήσω τὸν διευθυντὴ Ἀνθρωπίνου Δυναμικοῦ, Κώστα Σταματόπουλο (οἱ ὑφιστάμενοί του δὲν θυμοῦνταν καλὰ ἂν ἔλειπε στὸ ἐξωτερικὸ γιὰ τὸ γάμο τῆς κόρης του ἢ γιὰ τὴν ἀποφοίτηση τοῦ γιοῦ του). Ὅταν ἐπιτέλους ἐπέστρεψε καὶ τὸν συνάντησα, μοῦ ἔδωσε τὸ χέρι του περιχαρὴς καὶ μοῦ εἶπε ὅτι θὰ ἔπρεπε νὰ τὸν συγχαρῶ γιατί εἶχε μόλις βγεῖ σὲ πρόωρη σύνταξη καὶ κατὰ συνέπεια θὰ ἔπρεπε νὰ ἀπευθυνθῶ στὸν ἀντικαταστάτη του. Ὅπως καὶ ἔκανα, χωρὶς ὅμως ἀποτέλεσμα, ἀφοῦ τελικὰ καὶ ἐκεῖνος μὲ παρέπεμψε πίσω στὸν γενικὸ γραμματέα.

Τὸ λοῦστρο
Τὸ κτίριο ποὺ στεγάζει τὸ σημερινὸ κοινοβούλιο κατασκευάστηκε τὸ 1840 ὡς ἀνάκτορο τοῦ Βαυαροῦ πρίγκιπα Ὀθωνα, τὸν ὁποῖο εἶχαν ἐπιβάλει ὡς βασιλιὰ οἱ τότε «προστάτιδες δυνάμεις». Παρακολουθώντας κάποια ὀλιγόλεπτη ξενάγηση μαθητῶν, ποὺ ἀποτελεῖ μία καθημερινὴ «ἀτραξιὸν» καὶ προσθέτει κάποια ζωντάνια στὸ χῶρο, πληροφορήθηκα ὅτι ὁ χῶρος ποὺ φιλοξενεῖ σήμερα τὶς συνεδριάσεις τῆς Ὁλομέλειας ἦταν παλαιότερα ἡ αἴθουσα χοροῦ καὶ παιγνίων... Λευκὸ μάρμαρο παντοῦ, ἀκόμη καὶ στὸ προαύλιο, ὅπου σταθμεύουν οἱ κυβερνητικὲς λιμουζίνες, ξύλο καὶ δέρμα, χειροποίητα χαλιὰ καὶ πολλοὶ πίνακες ζωγραφικῆς, ποὺ ἀγοράστηκαν σὲ πλειστηριασμοὺς τὰ τελευταία χρόνια, ἐνόσω βουλίαζε ἡ πραγματικὴ οἰκονομία τῆς χώρας.

Πίνοντας καφέ...
Ἡ μεγαλύτερη κίνηση μέσα στὸ κτίριο παρατηρεῖται στὸ καφενεῖο, ἰδιαίτερα στὴν αἴθουσα καπνιζόντων, καὶ μπροστὰ ἀπὸ τὸ ΑΤΜ στὸ ὑποκατάστημα τῆς Ἐθνικῆς Τράπεζας, ὅπου σχηματίζονται μόνιμα οὐρές. Κάποια κινητικότητα ὑπάρχει στὴν ἀρχὴ καὶ στὴν Ὁλομέλεια, γιὰ τὰ μάτια τοῦ κόσμου, ὅπως καὶ στὶς συνεδριάσεις τῶν ἀμειβόμενων ἐπιτροπῶν (246 εὐρὼ ἀνὰ συνεδρίαση). Σύντομα ὅμως οἱ αἴθουσες ἀδειάζουν δραματικά, ἐνῶ ἀλλεπάλληλες βάρδιες στενογράφων συνεχίζουν νὰ ἐναλλάσσονται στὰ ἕδρανα. Ἀλλὰ καὶ οἱ ἐλάχιστοι ποὺ παρίστανται γιὰ κάποιο διάστημα κατὰ κανόνα δὲν παρακολουθοῦν τὸν ὁμιλητὴ καὶ περιορίζονται σὲ δημόσιες σχέσεις κάνοντας ἀστειάκια ἢ συνομιλοῦν μέσω κινητοῦ τηλεφώνου γιὰ ἄλλες ὑποθέσεις, πίνοντας τὸν καφέ τους. Παρ' ὅλες δὲ τὶς φαινομενικὰ ἀγεφύρωτες ἀπόψεις μεταξὺ τῶν διαφορετικῶν συνιστωσῶν τοῦ πολιτικοῦ φάσματος, θὰ δεῖ κανεὶς στοὺς διαδρόμους πὼς ὅλοι σχεδὸν χαριεντίζονται μεταξύ τους. Ἄλλωστε, τὰ πολιτικὰ κόμματα δὲν πλήττονται οἰκονομικὰ ἀπὸ τὴν κρίση, ὅπως ἀποδείχτηκε καὶ μετὰ τὴν πρόσφατη κυβερνητικὴ ἀπόφαση γιὰ αὔξηση κατὰ 30% τῆς ἐτήσιας κρατικῆς ἐπιχορήγησής τους, ἡ ὁποία, ἀπὸ τὰ 37 ἑκατ. εὐρὼ ποὺ εἶχε περιοριστεῖ θὰ φτάσει τελικὰ τὸ 2010 στὰ 49 ἑκατ. εὐρώ. Συνολικὰ τὰ πολιτικὰ κόμματα χρωστοῦν 36 ἑκατ. εὐρὼ στὸ ἑλληνικὸ Δημόσιο καὶ 245 ἑκατ. εὐρὼ στὶς τράπεζες.

Ἀπολαβὲς καὶ προνόμια

Τὸ 2010 οἱ 300 τῆς Βουλῆς θὰ μοιραστοῦν τὸ ποσὸ τῶν 42,5 ἑκατ. εὐρώ. Συνεπῶς ὁ μέσος ὅρος τῶν μηνιαίων ἀποδοχῶν τους ἀνέρχεται σὲ 10.000 εὐρώ. Τὸ 50% τῆς βουλευτικῆς ἀποζημίωσης φορολογεῖται αὐτοτελῶς καὶ μόνο τὸ ὑπόλοιπο 50% προστίθεται στὰ τυχὸν ἄλλα εἰσοδήματα. Περίπου 35 ἑκατ. εὐρὼ θὰ μοιραστοῦν μέσα στὸ 2010 οἱ συνταξιοῦχοι βουλευτὲς ἢ οἱ σύζυγοι καὶ οἱ ἄγαμες θυγατέρες θανόντων βουλευτῶν. Ἄλλο ἕνα κονδύλι 4,3 ἑκατ. εὐρὼ προορίζεται γιὰ τὶς συντάξεις τῶν πρώην πρωθυπουργῶν. Σημειώνεται ὅτι γιὰ τὴν κατοχύρωση βουλευτικῆς σύνταξης ἀπαιτοῦνται μόλις 4 χρόνια, ἐνῶ ὅσοι ἔχουν πρωτοεκλεγεῖ πρὶν ἀπὸ τὸ 1993 συνταξιοδοτοῦνται ἀπὸ τὰ 55 τοὺς χρόνια. Ὁ πρόσφατος σαρωτικὸς νόμος γιὰ τὸ ἀσφαλιστικὸ δὲν ἄγγιξε στὸ ἐλάχιστό τούς ἐπαγγελματίες τῆς πολιτικῆς.

Ἐπιπλέον, στοὺς πρώην πρωθυπουργοὺς ἀλλὰ καὶ στοὺς πρώην προέδρους τῆς Βουλῆς παραχωροῦνται γραφεῖα μέσα στὸ Κοινοβούλιο, ἀκόμη καὶ στὴν περίπτωση ποὺ δὲν ἔχουν ἐπανεκλεγεῖ βουλευτές, ὅπως εἶναι ἡ περίπτωση τοῦ Κώστα Σημίτη. Τὸν πιὸ εὐρύχωρο καὶ ἡλιόλουστο χῶρο στὸν δεύτερο ὄροφο, μὲ ἐξαιρετικὴ θέα στὸν Ἐθνικὸ Κῆπο, ἐξασφάλισε πρόσφατα ὁ Κώστας Καραμανλής.

Ὅσοι βουλευτὲς εἶναι ἄνω τῶν 65 χρόνων λαμβάνουν ταυτόχρονα καὶ βουλευτικὴ ἀποζημίωση καὶ βουλευτικὴ σύνταξη. Οἱ συνταξιοῦχοι βουλευτὲς εἶναι οἱ μοναδικοὶ Ἕλληνες ποὺ ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ λαμβάνουν παράλληλα καὶ δεύτερη σύνταξη ἀπὸ τὸ ἐπάγγελμα ποὺ ἀσκοῦν ἢ ἀσκοῦσαν, ἐφόσον δὲν ἐργάζονται στὸ Δημόσιο, ἢ καὶ τρίτη στὴν περίπτωση ποὺ ἦταν συνδικαλιστές, πρώην δήμαρχοι ἢ πρώην νομάρχες (χορηγίες). Μέσα στὴν τριετία 2010-2012 ὑπολογίζεται ἀπὸ τὸ Γενικὸ Λογιστήριο τοῦ Κράτους ὅτι μπορεῖ νὰ δοθοῦν στοὺς συνταξιούχους βουλευτὲς ἄλλα περίπου 80 ἑκατ. εὐρὼ ποὺ διεκδικοῦν ἀναδρομικά, λόγῳ τῶν ἀναδρομικῶν αὐξήσεων ποὺ πῆραν πρόσφατα οἱ δικαστὲς (ἔχουν πάρει ἤδη τὸ 25%, ἐνῶ τὸ ὑπόλοιπο 75% θὰ καταβληθεῖ τὸ Μάιο τοῦ 2011), ὅταν οἱ τελευταῖοι αὔξησαν τοὺς μισθοὺς τους κατὰ περίπου 80%. Ἀποτελεῖ πάγια μέθοδο ἡ διεκδίκηση ἐκ μέρους τῶν συνταξιούχων βουλευτῶν τῶν αὐξήσεων ποὺ λαμβάνουν οἱ ἀνώτεροι δικαστικοί, οἱ ὁποῖες μετὰ τὴν τελικὴ δικαίωσή τους ἐπεκτείνονται καὶ στοὺς ἐν ἐνεργείᾳ βουλευτές.

Οἱ βουλευτὲς δικαιοῦνται ἕνα κινητὸ τηλέφωνο (μέχρι 200 εὐρὼ μηνιαίως), ὀκτὼ σταθερὲς γραμμὲς τηλεφωνίας (μέχρι 12.000 εὐρώ), αὐτοκίνητο (τὸ μισθώνει ἡ Βουλὴ μὲ λίζινγκ), δωρεὰν διαμονὴ σὲ κεντρικὸ ξενοδοχεῖο γιὰ τοὺς βουλευτὲς τῆς ἐπαρχίας (70 εὐρὼ ἡμερησίως), γραφεῖο ἐκτὸς Βουλῆς καὶ γραφικὴ ὕλη, ταχυδρομικὴ ἀτέλεια, ἀτέλεια στὶς μετακινήσεις μὲ λεωφορεῖα, σιδηρόδρομο καὶ ἀκτοπλοΐα, καθὼς καὶ 52 ἀεροπορικὰ εἰσιτήρια μετ' ἐπιστροφῆς γιὰ τὸ νομό τους, ἐφόσον αὐτὸς ἀπέχει περισσότερα ἀπὸ 200 χιλιόμετρα ἀπὸ τὴν Ἀθήνα. Ἔχουν ἐπίσης τὴ δυνατότητα λήψης ἄτοκων δανείων ἀπὸ τὴ Βουλὴ καὶ χαμηλότοκων ἀπὸ τὶς τράπεζες. Καὶ βέβαια, κάθε βουλευτὴς ἔχει στὴν ὑπηρεσία του τέσσερις δημοσίους ὑπαλλήλους ἀποσπασμένους καὶ μετακλητοὺς καθὼς καὶ ἕναν ἐπιστημονικὸ συνεργάτη, ὁ ὁποῖος πληρώνεται ἀπὸ τὴ Βουλή.

Δὲν φτάνουν οἱ καρέκλες...
Ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς 1.200 ἀποσπασμένους δημοσίους ὑπαλλήλους καὶ τοὺς ἐπιστημονικοὺς συνεργάτες τῶν βουλευτῶν, ἄλλοι 1.340, ποὺ ἔχουν προσληφθεῖ χωρὶς διαγωνισμό, ἀνήκουν στὸ μόνιμο προσωπικό της Βουλῆς. «Τὸ θέμα δὲν εἶναι ἂν θὰ μᾶς περικόψουν τοὺς μισθοὺς τώρα, αὐτὸ θὰ τὸ ἀντέξουμε. Τὸ θέμα εἶναι, ὅταν βγῶ ἐγὼ σὲ πέντε χρόνια στὴ σύνταξη, θὰ ὑπάρχει τότε κάτι;» εἶναι τὸ ἐρώτημα ἑνὸς παλαιοῦ ὑπαλλήλου στὸν γ.γ., κατὰ τὴ διάρκεια μίας περιήγησης πού μοῦ ἔκανε ὁ τελευταῖος στὸν πρῶτο ὄροφο. Τὴν τελευταία πενταετία, ὁ ἀριθμὸς τῶν μόνιμων ὑπαλλήλων διπλασιάστηκε μὲ διακομματικὴ συναίνεση. Οἱ περισσότεροι εἶναι συγγενεῖς πολιτικῶν, βουλευτῶν, ὑψηλόβαθμων δικαστικῶν καὶ ἀστυνομικῶν, ἐνῶ ὡς ὑπάλληλοι ἔχουν προσληφθεῖ ἀκόμη καὶ πρώην πολιτικοί, ὅπως ὁ πρώην εὐρωβουλευτὴς τῆς Ν.Δ. Μανώλης Μαυρομάτης.

Ἀποτελεῖ κοινὸ μυστικὸ πὼς δὲν προσέρχονται ὅλοι οἱ ὑπάλληλοι στὴν ἐργασία τους, διότι, ἂν ἔρχονταν ὅλοι, θὰ ἐδημιουργεῖτο τὸ ἀδιαχώρητο. Περιμένοντας στὸν προθάλαμο τοῦ γ.γ., εἶχα τὴν εὐκαιρία νὰ διαπιστώσω προσωπικὰ πὼς δὲν φτάνουν οἱ καρέκλες. Μόλις ἔβγαινε κάποιος γιὰ τσιγάρο, ἀμέσως τὴ θέση του, πάντα πίσω ἀπὸ μία ὀθόνη κομπιοῦτερ ἀκινητοποιημένη στὸ Facebook, καταλάμβανε ἕνας ἄλλος.

Οἱ 1.340 θὰ στοιχίσουν τὸ 2010 στὸ ἑλληνικὸ Δημόσιο 54 ἑκατ. εὐρώ. Εἶναι ἐνδεικτικὸ ὅτι ὁ νεοπροσλαμβανόμενος στὴ Βουλὴ ποὺ ἔχει τελειώσει τὴν ὑποχρεωτικὴ ἐκπαίδευση (π.χ. προσωπικὸ καθαριότητας) λαμβάνει 1.900 εὐρὼ καθαρὰ μηνιαίως. Συνολικά, τὸ 2010, οἱ ὑπάλληλοι τῆς Βουλῆς (μόνιμοι, μετακλητοί, ἐξωτερικοὶ συνεργάτες) θὰ κοστίσουν στὸ ἑλληνικὸ Δημόσιο 106 ἑκατ. εὐρώ.

Πέρα ἀπὸ τοὺς δύο ἐπιπλέον μισθοὺς (15ο καὶ 16ο), ποὺ τελευταία ἐνσωματώθηκαν μὲ τὴ μορφὴ ἐπιδόματος στὴ βασικὴ ἀποζημίωση, οἱ ὑπάλληλοι τῆς Βουλῆς ἀπολαμβάνουν μία σειρὰ ἀπὸ ἄλλα προνόμια. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι τὴν τελευταία κυριολεκτικὰ στιγμὴ ἑξαιρέθηκαν ἀπὸ τὴν ὑποχρεωτικὴ ὑπαγωγή τους στὸν κλάδο κύριας σύνταξης τοῦ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ἀκόμα καὶ ὅσοι θὰ προσληφθοῦν ἀπὸ τὸ 2011 καὶ μετά. Συνταξιοδοτοῦνται ἔπειτα ἀπὸ 28,5 χρόνια ὑπηρεσίας καὶ λαμβάνουν ἀπὸ τὸ ταμεῖο ἀρωγῆς ὑπαλλήλων τῆς Βουλῆς (ΤΑΥΒ) ἕνα ἐφάπαξ ἴσο μὲ δύο μηνιαίους μισθοὺς γιὰ κάθε ἔτος ἀσφάλισης (100.000 - 150.000 εὐρὼ ὁ καθένας). Περιέργως, τὸ ΤΑΥΒ καρπώνεται τὴν ἐκμίσθωση τῶν κυλικείων, τοῦ ἑστιατορίου καὶ τῶν φιλοξενούμενων ὑπηρεσιῶν (Ἐθνικὴ Τράπεζα κ.λπ.), ἐνῷ ἔχει καὶ τὰ δικαιώματα τῆς ἀνακύκλωσης τοῦ χαρτιοῦ.

Ἐπίσης, ἀπὸ τὴ Βουλὴ μισθοδοτοῦνται καὶ 74 εἰδικοὶ φρουροὶ (ἄγνωστο ποῦ ὑπηρετοῦν), ἐνῶ καταβάλλεται καὶ μηνιαῖο ἐπίδομα σὲ ὅλους τους ἀστυνομικοὺς ποὺ φρουροῦν τὸ Κοινοβούλιο.

Χαμὰμ καὶ λάπτοπ

Ὅταν δημιουργήθηκε σάλος μὲ τὴ δημοσιοποίηση τῶν προνομίων τῶν ὑπαλλήλων τῆς Βουλῆς, οἱ τελευταῖοι τὰ ἔβαλαν μὲ τοὺς πάνω ἀπὸ 70 δημοσιογράφους ποὺ καλύπτουν τὸ κοινοβουλευτικὸ ρεπορτάζ, καταγγέλλοντας ὅτι τοὺς ἔχει παραχωρηθεῖ προσωπικὸς χῶρος στάθμευσης στὸ ὑπόγειο γκαρὰζ τῆς Βουλῆς καὶ ἀκόμη ὅτι σὲ κάθε ἐκλογικὴ ἀναμέτρηση λαμβάνουν δωρεὰν ἀπὸ τὴ Βουλὴ καινούργιο προσωπικὸ φορητὸ ὑπολογιστή. «Ἀξιότιμε Πρόεδρε, αὐτὰ τὰ λιοντάρια δὲν ἱκανοποιήθηκαν ὅταν τοὺς δωρίσατε δημόσια περιουσία, χαρίζοντάς τους προσωπικὸ φρουρούμενο χῶρο στάθμευσης, δὲν ἱκανοποιήθηκαν ὅταν τοὺς χαρίσατε προσωπικὰ λάπτοπ, μὲ χρήματα τοῦ σκληρὰ δοκιμαζόμενου ἀπὸ τὰ οἰκονομικὰ μέτρα Ἕλληνα φορολογούμενου», γράφει σὲ ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Φίλιππο Πετσάλνικο ὁ συνδυασμὸς «Ἐργαζόμενοι ἐν δράσει».

Καί, βέβαια, οἱ διαπιστευμένοι συντάκτες τοῦ κοινοβουλευτικοῦ ρεπορτὰζ μποροῦν νὰ στέλνουν τὰ παιδιά τους στὸν ἐξαιρετικὸ παιδικὸ σταθμὸ ποὺ λειτουργεῖ στὸ ὑπόγειο πρὸς τὴ μεριὰ τοῦ Ἐθνικοῦ Κήπου (ἐπειδὴ ἔχουν αὐξηθεῖ οἱ ἀνάγκες, δημιουργεῖται κι ἄλλος σὲ κτίριο ποὺ παραχώρησε στὴ Βουλὴ τὸ ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ στὴν Πλάκα) ἀλλὰ καὶ νὰ γυμνάζονται στὸ ἄρτια ἐξοπλισμένο γυμναστήριο (διαθέτει μέχρι καὶ χαμὰμ) μὲ ἐννέα γυμναστὲς στὸ ἰδιόκτητο πλὴν τοῦ ἰσογείου κτίριο τῆς ὁδοῦ Μητροπόλεως 1 καὶ Φιλελλήνων, μαζὶ μὲ τοὺς βουλευτές, τοὺς ἐπιστημονικούς τους συνεργάτες καὶ τοὺς ὑπαλλήλους τῆς Βουλῆς.

Ἀτιμωρησία


Ἡ παραβίαση τοῦ συντάγματος καὶ τοῦ κανονισμοῦ τῆς Βουλῆς ἀποτελεῖ καθημερινὸ φαινόμενο. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι τὸ μνημόνιο στήριξης ψηφίστηκε ὡς νομοσχέδιο, ποὺ ἀπαιτεῖ 151 βουλευτές, καὶ ὄχι ὡς διεθνὴς σύμβαση, ποὺ ἀπαιτεῖ 180. Καὶ ἀκόμη πιὸ χαρακτηριστικὸ πὼς τὴν ἑπομένη τῆς ψήφισής του ψηφίστηκε τροπολογία-προσθήκη, βάσει τῆς ὁποίας οἱ συμβάσεις δανεισμοῦ ἰσχύουν ἀπὸ τὴ στιγμὴ τῆς ὑπογραφῆς τους, χωρὶς τὴν προϋπόθεση τῆς κύρωσής τους ἀπὸ τὸ Κοινοβούλιο, ἐνῶ τὸ σύνταγμα προβλέπει πὼς καμία προσθήκη ἢ τροπολογία δὲν εἰσάγεται γιὰ συζήτηση ἂν δὲν σχετίζεται μὲ τὸ κύριο ἀντικείμενο τοῦ νομοσχεδίου ποὺ ψηφίζεται. Προβλέπει ἐπίσης ὅτι, ἂν ἕνας βουλευτὴς ἀπουσιάσει ἀδικαιολόγητα σὲ περισσότερες ἀπὸ πέντε συνεδριάσεις τὸ μήνα, παρακρατεῖται ὑποχρεωτικὰ γιὰ κάθε ἀπουσία τὸ 1/30 τῆς μηνιαίας ἀποζημίωσής του. Στὴν πράξη ὅμως, ἐνῷ τὰ νομοσχέδια συζητοῦνται καὶ ψηφίζονται σὲ ἄδεια ἕδρανα, οὔτε ἕνα εὐρὼ δὲν ἔχει παρακρατηθεῖ ἀπὸ κανένα βουλευτή. «Δὲν ἔχουν γίνει ὑπερβάσεις στὶς ἀπουσίες», μὲ διαβεβαίωσε κατηγορηματικὰ ὁ γενικὸς γραμματέας.

Τὴν ἴδια στιγμὴ δὲν γίνεται κανένας ἀπολύτως ἔλεγχος στὸ «πόθεν ἔσχες» καὶ στοὺς τραπεζικοὺς λογαριασμοὺς τῶν βουλευτῶν, ἐνῶ οἱ μετοχές, ἔτσι κι ἀλλιῶς, δὲν μποροῦν νὰ ἐλεγχθοῦν διότι εἶναι ἀνώνυμες.

Τὸ πλέον προκλητικὸ εἶναι ὅτι τὰ ἀδικήματα τῶν ὑπουργῶν παραγράφονται μὲ διαδικασίες ἐξπρὲς καὶ οἱ βουλευτὲς παραμένουν ἀτιμώρητοι γιὰ ὅλα τὰ ἀστικὰ καὶ ποινικὰ ἀδικήματα ποὺ διαπράττουν, ἐπικαλούμενοι τὴν ἀσυλία τους. Ὁ περιορισμὸς τῆς βουλευτικῆς ἀσυλίας, ποὺ εἶχε προαναγγείλει στὸν νέο Κανονισμὸ τῆς Βουλῆς ὁ Φίλιππος Πετσάλνικος, ἔμεινε στὸν ἀέρα, ἀφοῦ τελικὰ καὶ πάλι «θὰ ἐρευνᾶται» ἂν τὸ ἀδίκημα γιὰ τὸ ὁποῖο κατηγορεῖται ὁ βουλευτὴς συνδέεται μὲ τὴν πολιτικὴ του δραστηριότητα, ὅπως δηλαδὴ ὑποτίθεται ὅτι γινόταν μέχρι σήμερα...

Ἐνδεικτικὸ εἶναι ὅτι πολίτης ποὺ μήνυσε βουλευτὴ γιὰ ἐκβιασμὸ ὁδηγήθηκε τελικὰ ὁ ἴδιος στὴ φυλακὴ ἔπειτα ἀπὸ ἀντιμήνυση ποὺ τοῦ ἔκανε ὁ βουλευτής, ὁ ὁποῖος, λόγω τῆς ἀσυλίας, οὐδέποτε δικάστηκε.

1 σχόλιο:

  1. Στον Ελληνικό χώρο, ο μηχανισμός επιλογής προσώπων που θα λάβουν λαϊκή εντολή περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και το όνομα του πολιτικού να ηχεί οικείο και αγνοεί ιδιότητες όπως ικανότητα, ή σοβαρότητα. Για το λόγο αυτό τα μέλη της βουλής είναι κατ΄εξοχήν πρόσωπα τα οποία προέρχονται από πολιτικές οικογένειες και στενοί συγγενείς των προσώπων αυτών ήταν στο παρελθόν μέλη του κοινοβουλίου επίσης. Έτσι οι περισσότεροι Έλληνες πολιτικοί κληρονόμησαν την πολιτική των προγόνων τους καθώς επίσης και τις έδρες τους, κατά συνέπεια μπήκαν στην πολιτική χωρίς να χρειαστεί να σκεφτούν σοβαρά. Δεν τους πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι η ενασχόληση με την πολιτική προϋποθέτει σκέψη και σκληρή εργασία. Στη διαδικασία της φυσική επιλογής του ανίκανου ως πολιτικού αντιπροσώπου συνετέλεσαν επίσης δικά μας λάθη όπως η έντονη ανοχή στο ψευδεπίγραφο, η ολιγωρία στην αναζήτηση του ουσιαστικού, η ευπείθεια στο λαϊκίστικο κήρυγμα κλπ κλπ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή