Κυριακή, 31 Μαΐου 2009

Μιά διευκρίνιση

Στό πλαϊνό μέρος τοῦ μπλόγκ, ἔχω βάλει κάποιους συνδέσμους. Εἶναι χωρισμένοι σέ δύο κατηγορίες. Στήν πρώτη εἶναι τά ἱστολόγια στά ὁποῖα, λόγω τῆς διαμόρφωσής τους, ἡ λειτουργία τοῦ google δίνει τήν δυνατότητα νά παρουσιάζεται αὐτόματα ἡ ἀνανέωση τῆς θεματολογίας τους, καί στήν δεύτερη κάποιες ἄλλες ἱστοσελίδες. Ὁ διαχωρισμός ἔχει γίνει μόνο μέ τό προαναφερθέν, τεχνικῆς φύσεως, κριτήριο. Τά κριτήρια ἐπιλογῆς ὅλων τῶν προηγούμενων συνδέσμων ἔχουν σχέση μέ τήν ἐκτίμηση πού ἔχω στούς δημιουργούς τους, εἴτε στίς σκέψεις καί τίς ἰδέες πού παρουσιάζουν, εἴτε καί σάν πρόσωπα, ἐκ τῶν ὁποίων μερικά ἔχω γνωρίσει καί ἀπό κοντά. Προφανῶς καί μέ τά πιό πολλά κείμενα ὑπάρχει μεγάλη ταύτιση ἀπόψεων, ὅπως καί μέ τά κείμενα πού ἀναρτῶ στό κύριο σῶμα τοῦ ἱστολογίου μου. Φυσικό εἶναι νά ὑπάρχουν καί διαφωνίες. Ἐάν δέν πρόκειται, σύμφωνα μέ τήν δική μου ἐκτίμηση πάντα, γιά κάτι συνταρακτικό, δέν πρόκειται, λόγῳ χρόνου κυρίως, νά κάτσω νά ἐκφράσω τίς ἀντιρρήσεις μου. Θά τό κάνω ὅμως σήμερα, ἀφοῦ εἶδα κάτι πού μέ ἐνόχλησε, ἤ γιά νά τό πῶ πιό παραστατικά, μοῦ ἔφερε μία διάθεση νά ξεράσω.
Ἐξηγοῦμαι. Στά ἱστολόγια πού ἀνανεώνονται ἔχω ἐντάξει καί τό μπλόγκ «Δελτίο τῶν 11». Πρόκειται γιά τό μπλόγκ τοῦ Σπύρου Χατζάρα. Δέν τόν γνωρίζω προσωπικά, τίς εἰδήσεις του στό bluesky παρακολουθῶ ἀρκετές φορές. Καί στό δελτίο του καί στό ἱστολόγιο ξεχωρίζω εἰδήσεις πού ἀποκλείεται νά ἀκούσω, νά δῶ ἤ νά διαβάσω στά μεγάλης ἀκροαματικότητας, τηλεθέασης ἤ κυκλοφορίας μέσα. Καί ὅσον ἀφορᾶ τό περιεχόμενό τους ἀλλά καί τόν τρόπο πού παρουσιάζονται. Ἐπαναλαμβάνω, μέ τίς ὅποιες διαφωνίες. Συνέβη κάτι χθές. Γύρισα μετά ἀπό δεκαήμερη ἀπουσία, καί διαπίστωσα τήν ἀνάρτηση στό ἐν λόγῳ ἱστολόγιο, θέματος μέ τίτλο « Ὁ παλαιός χορηγός του ΚΚΕ». Ἕνα θέμα ἐμετικό καί σαφῶς προβοκατόρικο. Τό ψευδώνυμο μέ τό ὁποῖο ὑπογράφει ὁ ἀρθρογράφος κάτι μοῦ θυμίζει, ἀλλά δέν θά τό σχολιάσω, γιατί δέν ἔχω καμιά βεβαιότητα. Δέν μέ ἀπασχολοῦν ἄμεσα τά πώς καί τά γιατί, αὐτά πού γράφονται ἐντός του θέματος. Ἐκτιμῶ τόν συνδυασμό τοῦ τρόπου παρουσίασης, τήν χρονική στιγμή καί τό ὕφος, ὡς ἰσοδύναμο χιλίων Γκαῖμπελς ( ὁ ὁποῖος συγκρινόμενος μέ τούς σύγχρονους νεοταξίτες «διανοητές» εἶναι ἀγγελούδι, ἄσχετο ἀλλά πρέπει κάτι τέτοια νά λέγονται ἔτσι ὥστε ἔστω καί λίγο νά ξεφτίζει ἡ «δημοκρατική» καί «προοδευτική» μπογιά κάποιων μοντέρνων πού παίζουν τόν ἴδιο ρόλο μαζί μέ ἐθνοκάπηλους καί πατριδοκάπηλους – εἶναι ἡ σημερινή μας περίπτωση -, ἀλλά ἀπό τήν ἄλλη μπάντα ).
Πρός στιγμή σκέφτηκα νά βγάλω ἀπό τήν λίστα τό ἱστολόγιο. Δέν τό ἔκανα γιατί ὁ προαναφερθείς λόγος, ὁ ὁποῖος μέ ἔκανε νά τό ἐπιλέξω δέν ἔχει ἐκλείψει. Ἐξ ἄλλου μεγάλο ποσοστό τῶν θέσεών του μέ βρίσκει σύμφωνο. Ἀλλά τό σημερινό σχόλιο ἔνοιωσα τήν ἀνάγκη νά τό κάνω, ἀπευθυνόμενος μόνο σέ ὅσους μπαίνουν καί διαβάζουν τίς ἀναρτήσεις καί τά κείμενά μου, ταυτόχρονα μέ τίς ἱστοσελίδες στίς ὁποῖες παραπέμπω. Τώρα μάλιστα βλέπω ὅτι δέν ἐμφανίζεται στά προτεινόμενα ἱστολόγια λόγῳ τῶν νέων άναρτήσεων πού γίνονται μέ γοργό ρυθμό σέ μιά εἰδησεογραφική ἱστοσελίδα. Στόν κατάλογό της ὑπάρχει. Ἀλλά καί ἕνας νά κατευθύνθηκε ἐκεῖ ἀπό τό ἱστολόγιό μου θέλω νά κάνω τήν σημερινή διευκρίνιση. Ἀπό ἐκεῖ καί πέρα ὁ καθένας κρίνει μέ τά δικά του κριτήρια.
Θά προτιμοῦσα γιά τό «ἄρθρο», αὐτό καθαυτό, πού στάθηκε ἡ ἀφορμή γιά τήν σημερινή μου ἀνάρτηση, νά μή κάνουμε σχόλια. Γιά τόν ἁπλούστατο λόγο πώς τά σκατά ὅσο τά πατᾶς τόσο ἁπλώνουν.

2 σχόλια:

  1. Από πότε τα αρχαία ελληνικά μαθηματικά παραπέμπουν στο φατσοβιβλίο; ουχαχα!

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Διορθώθηκε πάραυτα. Ἤθελα νάξερα ποιός χορηγός τοῦ φατσοβιβλίου παρεισἐφρυσε στό μπλόγκ ὅσο ἔλειπα ...

    ΑπάντησηΔιαγραφή